Archive for 04/03/2013

Calea prin Romani 2

BibliaCalea prin Romani: O cale spre mântuire bine trasată

Calea prin Romani este o colecţie de versete din Epistola lui Pavel către Romani, care ne trasează o direcţie clară spre Isus Hristos. Deşi mulţi oameni cred că vor merge în cer datorită faptului că au trăit o viaţă bună, au făcut lucruri caritabile, au fost botezaţi ca şi copii mici, au frecventat o biserică sau i-au tratat frumos pe ceilalţi, Biblia declară că niciunul din noi nu poate trăi la nivelul standardelor de neprihănire ale lui Dumnezeu. Prin urmare, avem nevoie de un drum spre Dumnezeu care să nu se bazeze pe nimic din ce facem noi, ci mai degrabă pe darul harului Său.

Calea prin Romani: Urmează această hartă

Calea prin Romani oferă un traseu detaliat pentru mântuirea noastră şi părtăşia eternă cu Dumnezeu. Urmează doar paşii aceştia:

Trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creatorul tuturor lucrurilor, acceptând poziţia noastră umilă în sistemul şi planul create de El. Romani 1:20-21:

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.”

Trebuie să înţelegem că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de iertare. Niciunul din noi nu este vrednic, conform standardelor lui Dumnezeu. Romani 3:23:

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Dumnezeu ne-a dat o cale prin care să fim iertaţi de păcatele noastre. El Şi-a arătat dragostea faţa de noi prin faptul că ne-a dat posibilitatea vieţii, prin moartea Fiului Său, Isus Hristos. Romani 5:8:

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Dacă rămânem păcătoşi, vom muri. Însă dacă ne pocăim de păcatele noastre şi Îl primim pe Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, vom avea viaţă veşnică. Romani 6:23:

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Mărturiseşte că Isus Hristos este Domn şi crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi şi vei fi mântuit. Romani 10:9-10:

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se căpăta neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Nu există alte formule religioase sau ritualuri. Cheamă doar Numele Domnului şi vei fi mântuit! Romani 10:13:

„Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.”

Hotărăşte în inima ta să-L faci astăzi pe Isus Hristos Domnul vieţii tale. Romani 11:36:

„Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

Calea prin Romani: Eşti pregătit?

Calea prin Romani ne arată drumul – eşti pregătit să accepţi acum darul mântuirii oferit de Dumnezeu? Dacă da, crede în ce a făcut Isus Hristos pentru tine pe cruce, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I Lui tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © 2002-2017 AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Calea prin Romani spre mântuire

Calea prin Romani spre mântuire: O scrisoare cu Vestea Bună

Calea prin Romani spre mântuire rezumă Vestea Bună a lui Isus Hristos. Aceasta este o colecţie de versete din Epistola lui Pavel către Romani care prezintă în mod clar contextul şi baza credinţei creştine.

Calea prin Romani spre mântuire: O perspectivă nouă

Calea prin Romani spre mântuire poate fi prezentată în multe feluri. Am găsit un mesaj pătrunzător şi adânc al unui elev de clasa a XII-a, care era scris în anuarul lui de liceu. În parte, el îşi cercetează inima şi scopul în timp ce înaintează prin viaţă. Dar pe lângă aceasta, el mai foloseşte şi Epistola către Romani pentru a-şi accentua ideile.

„La cine vei căuta ajutor dacă nu la cel care este mai puternic decât tine?” (C.S. Lewis)

„Realitatea uimitoare este că există o Persoană perfectă care este mai puternică decât tine, şi că Persoana aceea este Dumnezeu Însuşi. El este Isus Hristos. Şi aici mă contrazic pe mine însumi. Căci eu sunt un om egoist, şi totuşi Isus mă iubeşte. Eu sunt îndoit cu tristeţe spre eul meu, spre păcat, şi totuşi El continuă să mă admire atunci când încerc să fiu ca El, altruist. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8).

Nu există niciun merit pentru admiraţia Lui, pentru dragostea Lui nepieritoare – căci El ştie că în noi nu există nici capacitate, nici natură pentru a îndeplini neprihănirea. „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Natura noastră păcătoasă pare bună, chiar dreaptă, la prima vedere, însă în realitate este lacomă şi distructivă, îşi caută lucrurile sale până când acestea sunt descoperite în faţa lui Dumnezeu şi a perfecţiunii Sale glorioase extrem de egoiste şi păcătoase. „Fiindcă plata păcatului este moartea.” (Romani 6:23)

Poate spui: „Cât de sever şi urâcios este Dumnezeul acesta, care ne condamnă fără să fim noi de vină, ne osândeşte încă din naştere.” Dar nu este cazul, deoarece există o Cale. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). „Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Calea prin Romani spre mântuire: Cărarea este foarte clară

Calea prin Romani spre mântuire este prezentată cât se poate de clar în Biblie. Crede că Isus a luat asupra Sa păcatele noastre, a murit în locul nostru, a fost îngropat, şi că Dumnezeu L-a înviat din morţi. Sângele lui Hristos şi învierea Sa ne asigură de viaţa veşnică atunci când Îl chemăm pe El ca Domn şi Mântuitor personal. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 13:10) „Oricine” ne include pe toţi şi pe fiecare din noi.

Prin urmare, dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie Singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi calea prin Romani spre mântuire. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici acest plan, primind darul lui Dumnezeu, Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-I Lui, ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

[Copyright © 2002-2017 AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Calea prin Romani

Calea prin Romani: Calea spre relaţie cu Dumnezeu

Calea prin Romani – nu este tocmai un mod sistematic de construire a şoselelor, moştenit de la Imperiul Roman din sec. I. Acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu explicat în Epistola apostolului Pavel către Romani. Calea prin Romani – este o colecţie de pasaje care alcătuiesc o abordare frumoasă şi sistematică a Evangheliei harului primit prin şi datorită lui Isus Hristos.

Calea prin Romani: Evanghelia harului

Urmăriţi-mă:

Romani 1:20-21: „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.” Noi trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creatorul tuturor lucrurilor şi să acceptăm poziţia noastră umilă în creaţia Lui.

Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Noi trebuie să recunoaştem cu toţii că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de iertare. Nu suntem vrednici de harul lui Dumnezeu.

Romani 5:8 „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Prin Isus, Dumnezeu ne-a oferit calea prin care putem fi mântuiţi de păcatele noastre. Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi dăruindu-ne posibilitatea de a avea viaţa prin moartea Fiului Său, Isus Hristos.

Romani 6:23 „Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Dacă rămânem păcătoşi, vom muri. Însă dacă Îl acceptăm pe Isus ca Domn şi Mântuitor al nostru, şi ne pocăim de păcatele noastre, vom avea viaţa veşnică.

Romani 10:9-10 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus că Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se căpătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Mărturiseşte deci că Isus Hristos este Domn şi crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi şi vei fi mântuit!

Romani 10:13 „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Nu este nevoie de formule sau ritualuri religioase – cheamă Numele Domnului şi vei fi mântuit!

Calea prin Romani: Eşti tu gata să accepţi darul mântuirii lui Dumnezeu?

Dacă crezi cu adevărat mesajul din calea prin Romani, şi vrei să accepţi chiar acum darul mântuirii lui Dumnezeu, atunci pocăieşte-te de păcatele tale şi întoarce-te cu tot restul vieţii tale la Dumnezeu. Din nou, acesta nu este un ritual bazat pe ceva cuvinte specifice sau rugăciuni, ci mai degrabă, o dorinţă vie şi un pas sincer de credinţă.

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © 2002-2017 AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Cine este Dumnezeu – Întrebarea

Cine este Dumnezeu – Cine pretinde El că este?

Cine este Dumnezeu? El a fost descris că este orice, începând de la puterea de viaţă impersonală, la un Creator personal, Atotputernic şi bun. I-au fost date mai multe nume, cum ar fi unele: „Zeus”, „Jupiter”, „Brahma”, „Allah”, „Ra”, „Odin”, „Ashur”, „Izanaghi”, „Viracocha”, „Ahura Mazda” şi „Marele Spirit”. A fost privit de unii ca „Natura-Mamă”, iar de alţii ca „Dumnezeu Tatăl”. Dar cine este El de fapt? Cine pretinde El că este?

Cine este Dumnezeu? – Dumnezeu Tatăl sau Natura-Mamă?

Cine este Dumnezeu? Ce a descoperit El despre Sine? Pentru început, de fiecare dată când El se referă la Sine în termeni părinteşti, întotdeauna El Se descrie pe Sine că „Tatăl”1, şi niciodată ca „Mama”. El Se numeşte „Părintele lui Israel” şi odată, când „copiii” Lui au fost nerespectuoşi cu El, Dumnezeu le-a zis: „Un fiu cinsteşte pe tatăl Sau, şi o slugă pe stăpânul sau. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvinte? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?”2 Profeţii Lui L-au recunoscut ca Tată când au zis: „Dar, Doamne, Tu eşti Tatăl nostru; noi suntem lutul, şi Tu olarul, care ne-a întocmit: suntem cu toţii lucrarea mâinilor Tale”3, şi în altă parte: „Nu avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu?”4 Niciodată El nu se referă la Sine ca „Mamă” şi niciodată nu este numit aşa de profeţii cărora le-a vorbit. A-L numi pe Dumnezeu „Mamă” este comparativ cu a-l numi pe tatăl tău pământesc „mamă”.

Cine este Dumnezeu? – De ce este El preocupat?

Cine este Dumnezeu în termenii atributelor morale? Ce are Dumnezeu de spus despre Sine în această privinţă? El spune că Îşi găseşte plăcerea în dreptate şi neprihănire: „… Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.”5 „Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea…”6

Dreptatea şi corectitudinea sunt foarte importante pentru Dumnezeu, la fel harul şi mila. De asemenea, în timp ce Dumnezeu ne face pe toţi responsabili, pe fiecare pentru viaţa lui, El Îşi extinde harul peste păcătosul care se pocăieşte. El promite că: „Dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârşit, şi păzeşte toate legile Mele şi face ce este drept şi plăcut, va trăi negreşit, nu va muri. Toate fărădelegile pe care le-a făcut, i se vor uita! El va trăi, din pricina neprihănirii în care a trăit. Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.”7

Prin „moarte” Dumnezeu nu se referă la moartea fizică la care noi ne gândim. Dimpotrivă, Dumnezeu are în vedere ceva ce se va întâmpla în veşnicie, după moartea noastră fizică. Scripturile se referă la acest eveniment ca la „moartea a doua”8. Prima moarte ne separă de trupurile noastre şi ne ia din lumea aceasta. Moartea a doua este cu totul diferită. Şi ea determină separarea, dar aici este vorba de separarea unui grup de oameni de altul: cei neprihăniţi şi iertaţi pe de o parte şi cei răi şi nepocăiţi pe de alta. Cele două grupuri vor fi judecate separat.

Un grup de oameni va fi răsplătit după faptele bune pe care le-au făcut. Faptele rele vor fi trecute cu vederea, vor fi iertate de Dumnezeu. Celălalt grup de oameni va fi judecat după răul ce l-au făcut, iar faptele bune nu-i vor scăpa de pedeapsa lor. Dumnezeu spune: „Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, şi moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o.” Dar „dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui şi face ce este drept şi bine, îşi va păstra sufletul viu. Pentru că îşi deschide ochii şi se abate de la toate fărădelegile pe care le-a săvârşit, va trăi şi nu va muri… Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.”9 În acest mod, Dumnezeu va face ca în final dreptatea să triumfe, iar mila să fie acordată celor care se smeresc şi se pocăiesc.

Dumnezeu a pregătit ispăşirea păcatelor pentru cei care vor să se pocăiască şi să se împace cu El. L-a trimis pe „Mesia”, un Slujitor care a suferit de bună voie şi a murit cu o moarte substituitoare pentru a plăti păcatele celor care se vor pocăi şi se vor încrede în El. Scriptura spune: „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor… pentru că S-a dat pe Sine Însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”10

Studiază mai multe despre Mesia!

Note de subsol:

1. Ieremia 31:9

2. Maleahi 1:6

3. Isaia 64:8

4. Maleahi 2:10; conform Psalmii 89:26; Ieremia 31:9; Isaia 9:6; 63:16

5. Ieremia 9:23-24

6. Isaia 61:8

7. Ezechiel 18:21-23, 32

8. Apocalipsa 2:11; 20:6, 14; 21:8

9. Ezechiel 18:26-28, 32

10. Isaia 53:1, 4-6, 10-12; conform Isaia 52:13-53:12; Psalmii 22; Daniel 9:24-27

[Copyright © 2002-2017 AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Cum poţi ajunge în cer – O examinare biblică

Cum poţi ajunge în cer – înţelegeri greşite

Multă lume crede că răspunsul la întrebarea „cum poţi ajunge în cer” este: să fii un om bun. Pentru unii, a fi bun înseamnă să nu fi rău. Poate una sau mai multe din următoarele caracteristici te descriu pe tine: Nu ai omorât pe nimeni. Nu furi. Nu înjuri prea mult. Nu minţi prea des. Nu eşti dependent de droguri. Nu înşeli. Rareori mergi la jocuri de noroc. Conştiinţa îţi este curată pentru că nu eşti chiar aşa de rău cum sunt oamenii despre care citeşti în ziare sau pe care îi vezi la televizor. Eşti exact aşa cum sunt toţi ceilalţi pe care îi cunoşti şi nu se poate să mergi în iad. Prin urmare, eşti destul de sigur că după ce mori Dumnezeu te va lăsa în cerul Său, nu-i aşa?

Mulţi alţii cred că răspunsul la întrebarea cum să ajungi în cer se decide în jurul faptelor bune. Poate una sau mai multe din următoarele caracteristici te descriu pe tine: Dai bani cerşetorilor sau ceva de mâncare celor fără adăpost care stau la colturile străzii. Eşti implicat activ în activităţile comunităţii şi cele civice. Îţi dăruieşti cu generozitate timpul, talentele, şi/sau îţi donezi banii organizaţiilor caritabile şi non-profit. Eşti mai bun decât mulţi pe care îi cunoşti. De fapt, eşti aşa de bun, încât eşti convins că după ce mori, cu siguranţă Dumnezeu te va lăsa în cerul Său, nu-i aşa?

Mai sunt şi alţii care cred că ritualurile religioase le vor fi biletul de intrare în cer. Următoarele afirmaţii probabil te descriu pe tine: Îmbrăţişezi credinţele religioase care îţi spun cum să trăieşti o viaţa spirituală. Religia ta afirma că există Dumnezeu, dar nu îţi spune cum poţi avea o relaţie personală cu El. Şi în ciuda tuturor ritualurilor religioase, religia ta nu îţi garantează că urmarea lor te va ajuta să ajungi în cerul lui Dumnezeu, nu-i aşa?

Cum să ajungi în cer – Crede adevărul!

Adevărul este că există doar o singură cale pentru toate fiinţele umane prin care acestea pot ajunge în cer. Această cale este credinţa în Domnul Isus Hristos.

Fiecare fiinţă umană este, prin natura ei, o fiinţa păcătoasă. Biblia spune că eforturile noastre de a face „fapte bune” nu sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 2:8-9). Doar Dumnezeu singur este sfânt. Doar Dumnezeu singur este bun. Dumnezeu a creat o cale prin care fiinţele umane păcătoase pot intra în cer.

Dumnezeu este singură Fiinţă perfectă în întregul univers, şi El a venit pe pământ acum 2000 de ani ca om – Isus. Mama Lui a fost o fecioară pe nume Maria. Însă Maria nu a fost însărcinată printr-un om, ci prin Duhul Sfânt al Dumnezeului cel Viu. Ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos.

Legile lui Dumnezeu cereau pentru salvarea unei vieţi, luarea altei vieţi. Omenirea a fost atât de păcătoasă că jertfele animalelor aduse de poporul evreu nu o mai puteau curăţi de păcatele ei. Aşa că Dumnezeu S-a jertfit pe Sine, prin persoana Domnului Isus Hristos, astfel încât păcatele noastre să fie iertate prin sângele Lui. În timpul vieţii Sale pe pământ, Isus a trăit o viaţă desăvârşită şi fără păcat.

Isus Hristos a murit pe cruce. A fost îngropat în mormânt pentru trei zile şi a treia zi a fost înviat din morţi. După patruzeci de zile, S-a întors în cer, unde domneşte şi acum. El Se va întoarce pe pământ a doua oară pentru a-i lua la Sine pe cei care şi-au mărturisit credinţa în El.

Cum să ajungi în cer – Atitudine personală

Isus a murit pentru ca cei care cred în El să nu mai fie condamnaţi la o veşnicie trăită în separare de Dumnezeu. Dacă vrei să fii sigur că ajungi în cer după ce vei muri şi crezi că Isus Hristos a murit să te mântuiască de pedeapsa pentru păcatele tale, răspunde la aceste întrebări.

Recunoşti că eşti păcătos şi crezi că Isus Hristos a venit ca singurul Răscumpărător pentru păcat? Eşti gata să primeşti darul lui Dumnezeu – Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-I Lui ca Domn tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

[Copyright © 2002-2017 AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]