Calea prin Romani spre mântuire

Calea prin Romani spre mântuire: O scrisoare cu Vestea Bună

Calea prin Romani spre mântuire rezumă Vestea Bună a lui Isus Hristos. Aceasta este o colecţie de versete din Epistola lui Pavel către Romani care prezintă în mod clar contextul şi baza credinţei creştine.

Calea prin Romani spre mântuire: O perspectivă nouă

Calea prin Romani spre mântuire poate fi prezentată în multe feluri. Am găsit un mesaj pătrunzător şi adânc al unui elev de clasa a XII-a, care era scris în anuarul lui de liceu. În parte, el îşi cercetează inima şi scopul în timp ce înaintează prin viaţă. Dar pe lângă aceasta, el mai foloseşte şi Epistola către Romani pentru a-şi accentua ideile.

„La cine vei căuta ajutor dacă nu la cel care este mai puternic decât tine?” (C.S. Lewis)

„Realitatea uimitoare este că există o Persoană perfectă care este mai puternică decât tine, şi că Persoana aceea este Dumnezeu Însuşi. El este Isus Hristos. Şi aici mă contrazic pe mine însumi. Căci eu sunt un om egoist, şi totuşi Isus mă iubeşte. Eu sunt îndoit cu tristeţe spre eul meu, spre păcat, şi totuşi El continuă să mă admire atunci când încerc să fiu ca El, altruist. „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8).

Nu există niciun merit pentru admiraţia Lui, pentru dragostea Lui nepieritoare – căci El ştie că în noi nu există nici capacitate, nici natură pentru a îndeplini neprihănirea. „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Natura noastră păcătoasă pare bună, chiar dreaptă, la prima vedere, însă în realitate este lacomă şi distructivă, îşi caută lucrurile sale până când acestea sunt descoperite în faţa lui Dumnezeu şi a perfecţiunii Sale glorioase extrem de egoiste şi păcătoase. „Fiindcă plata păcatului este moartea.” (Romani 6:23)

Poate spui: „Cât de sever şi urâcios este Dumnezeul acesta, care ne condamnă fără să fim noi de vină, ne osândeşte încă din naştere.” Dar nu este cazul, deoarece există o Cale. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). „Eu sunt Calea, Adevărul, şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Calea prin Romani spre mântuire: Cărarea este foarte clară

Calea prin Romani spre mântuire este prezentată cât se poate de clar în Biblie. Crede că Isus a luat asupra Sa păcatele noastre, a murit în locul nostru, a fost îngropat, şi că Dumnezeu L-a înviat din morţi. Sângele lui Hristos şi învierea Sa ne asigură de viaţa veşnică atunci când Îl chemăm pe El ca Domn şi Mântuitor personal. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani 13:10) „Oricine” ne include pe toţi şi pe fiecare din noi.

Prin urmare, dacă înţelegi că eşti păcătos, şi crezi că Isus Hristos a venit să fie Singurul Răscumpărător pentru păcat, atunci înţelegi calea prin Romani spre mântuire. Întrebarea este – eşti tu gata să aplici acest plan, primind darul lui Dumnezeu, Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-I Lui, ca Domn, tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *