Calea prin Romani 2

BibliaCalea prin Romani: O cale spre mântuire bine trasată

Calea prin Romani este o colecţie de versete din Epistola lui Pavel către Romani, care ne trasează o direcţie clară spre Isus Hristos. Deşi mulţi oameni cred că vor merge în cer datorită faptului că au trăit o viaţă bună, au făcut lucruri caritabile, au fost botezaţi ca şi copii mici, au frecventat o biserică sau i-au tratat frumos pe ceilalţi, Biblia declară că niciunul din noi nu poate trăi la nivelul standardelor de neprihănire ale lui Dumnezeu. Prin urmare, avem nevoie de un drum spre Dumnezeu care să nu se bazeze pe nimic din ce facem noi, ci mai degrabă pe darul harului Său.

Calea prin Romani: Urmează această hartă

Calea prin Romani oferă un traseu detaliat pentru mântuirea noastră şi părtăşia eternă cu Dumnezeu. Urmează doar paşii aceştia:

Trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creatorul tuturor lucrurilor, acceptând poziţia noastră umilă în sistemul şi planul create de El. Romani 1:20-21:

„În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.”

Trebuie să înţelegem că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de iertare. Niciunul din noi nu este vrednic, conform standardelor lui Dumnezeu. Romani 3:23:

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Dumnezeu ne-a dat o cale prin care să fim iertaţi de păcatele noastre. El Şi-a arătat dragostea faţa de noi prin faptul că ne-a dat posibilitatea vieţii, prin moartea Fiului Său, Isus Hristos. Romani 5:8:

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”

Dacă rămânem păcătoşi, vom muri. Însă dacă ne pocăim de păcatele noastre şi Îl primim pe Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, vom avea viaţă veşnică. Romani 6:23:

„Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Mărturiseşte că Isus Hristos este Domn şi crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi şi vei fi mântuit. Romani 10:9-10:

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se căpăta neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.”

Nu există alte formule religioase sau ritualuri. Cheamă doar Numele Domnului şi vei fi mântuit! Romani 10:13:

„Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit.”

Hotărăşte în inima ta să-L faci astăzi pe Isus Hristos Domnul vieţii tale. Romani 11:36:

„Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

Calea prin Romani: Eşti pregătit?

Calea prin Romani ne arată drumul – eşti pregătit să accepţi acum darul mântuirii oferit de Dumnezeu? Dacă da, crede în ce a făcut Isus Hristos pentru tine pe cruce, pocăieşte-te de păcatele tale şi predă-I Lui tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *