Cum poţi ajunge în cer – O examinare biblică

Cum poţi ajunge în cer – înţelegeri greşite

Multă lume crede că răspunsul la întrebarea „cum poţi ajunge în cer” este: să fii un om bun. Pentru unii, a fi bun înseamnă să nu fi rău. Poate una sau mai multe din următoarele caracteristici te descriu pe tine: Nu ai omorât pe nimeni. Nu furi. Nu înjuri prea mult. Nu minţi prea des. Nu eşti dependent de droguri. Nu înşeli. Rareori mergi la jocuri de noroc. Conştiinţa îţi este curată pentru că nu eşti chiar aşa de rău cum sunt oamenii despre care citeşti în ziare sau pe care îi vezi la televizor. Eşti exact aşa cum sunt toţi ceilalţi pe care îi cunoşti şi nu se poate să mergi în iad. Prin urmare, eşti destul de sigur că după ce mori Dumnezeu te va lăsa în cerul Său, nu-i aşa?

Mulţi alţii cred că răspunsul la întrebarea cum să ajungi în cer se decide în jurul faptelor bune. Poate una sau mai multe din următoarele caracteristici te descriu pe tine: Dai bani cerşetorilor sau ceva de mâncare celor fără adăpost care stau la colturile străzii. Eşti implicat activ în activităţile comunităţii şi cele civice. Îţi dăruieşti cu generozitate timpul, talentele, şi/sau îţi donezi banii organizaţiilor caritabile şi non-profit. Eşti mai bun decât mulţi pe care îi cunoşti. De fapt, eşti aşa de bun, încât eşti convins că după ce mori, cu siguranţă Dumnezeu te va lăsa în cerul Său, nu-i aşa?

Mai sunt şi alţii care cred că ritualurile religioase le vor fi biletul de intrare în cer. Următoarele afirmaţii probabil te descriu pe tine: Îmbrăţişezi credinţele religioase care îţi spun cum să trăieşti o viaţa spirituală. Religia ta afirma că există Dumnezeu, dar nu îţi spune cum poţi avea o relaţie personală cu El. Şi în ciuda tuturor ritualurilor religioase, religia ta nu îţi garantează că urmarea lor te va ajuta să ajungi în cerul lui Dumnezeu, nu-i aşa?

Cum să ajungi în cer – Crede adevărul!

Adevărul este că există doar o singură cale pentru toate fiinţele umane prin care acestea pot ajunge în cer. Această cale este credinţa în Domnul Isus Hristos.

Fiecare fiinţă umană este, prin natura ei, o fiinţa păcătoasă. Biblia spune că eforturile noastre de a face „fapte bune” nu sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu (Efeseni 2:8-9). Doar Dumnezeu singur este sfânt. Doar Dumnezeu singur este bun. Dumnezeu a creat o cale prin care fiinţele umane păcătoase pot intra în cer.

Dumnezeu este singură Fiinţă perfectă în întregul univers, şi El a venit pe pământ acum 2000 de ani ca om – Isus. Mama Lui a fost o fecioară pe nume Maria. Însă Maria nu a fost însărcinată printr-un om, ci prin Duhul Sfânt al Dumnezeului cel Viu. Ea a născut pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos.

Legile lui Dumnezeu cereau pentru salvarea unei vieţi, luarea altei vieţi. Omenirea a fost atât de păcătoasă că jertfele animalelor aduse de poporul evreu nu o mai puteau curăţi de păcatele ei. Aşa că Dumnezeu S-a jertfit pe Sine, prin persoana Domnului Isus Hristos, astfel încât păcatele noastre să fie iertate prin sângele Lui. În timpul vieţii Sale pe pământ, Isus a trăit o viaţă desăvârşită şi fără păcat.

Isus Hristos a murit pe cruce. A fost îngropat în mormânt pentru trei zile şi a treia zi a fost înviat din morţi. După patruzeci de zile, S-a întors în cer, unde domneşte şi acum. El Se va întoarce pe pământ a doua oară pentru a-i lua la Sine pe cei care şi-au mărturisit credinţa în El.

Cum să ajungi în cer – Atitudine personală

Isus a murit pentru ca cei care cred în El să nu mai fie condamnaţi la o veşnicie trăită în separare de Dumnezeu. Dacă vrei să fii sigur că ajungi în cer după ce vei muri şi crezi că Isus Hristos a murit să te mântuiască de pedeapsa pentru păcatele tale, răspunde la aceste întrebări.

Recunoşti că eşti păcătos şi crezi că Isus Hristos a venit ca singurul Răscumpărător pentru păcat? Eşti gata să primeşti darul lui Dumnezeu – Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-I Lui ca Domn tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *