Calea prin Romani

Calea prin Romani: Calea spre relaţie cu Dumnezeu

Calea prin Romani – nu este tocmai un mod sistematic de construire a şoselelor, moştenit de la Imperiul Roman din sec. I. Acesta este planul de mântuire al lui Dumnezeu explicat în Epistola apostolului Pavel către Romani. Calea prin Romani – este o colecţie de pasaje care alcătuiesc o abordare frumoasă şi sistematică a Evangheliei harului primit prin şi datorită lui Isus Hristos.

Calea prin Romani: Evanghelia harului

Urmăriţi-mă:

Romani 1:20-21: „În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.” Noi trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu ca şi Creatorul tuturor lucrurilor şi să acceptăm poziţia noastră umilă în creaţia Lui.

Romani 3:23 „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Noi trebuie să recunoaştem cu toţii că suntem păcătoşi şi că avem nevoie de iertare. Nu suntem vrednici de harul lui Dumnezeu.

Romani 5:8 „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” Prin Isus, Dumnezeu ne-a oferit calea prin care putem fi mântuiţi de păcatele noastre. Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi dăruindu-ne posibilitatea de a avea viaţa prin moartea Fiului Său, Isus Hristos.

Romani 6:23 „Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” Dacă rămânem păcătoşi, vom muri. Însă dacă Îl acceptăm pe Isus ca Domn şi Mântuitor al nostru, şi ne pocăim de păcatele noastre, vom avea viaţa veşnică.

Romani 10:9-10 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus că Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se căpătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” Mărturiseşte deci că Isus Hristos este Domn şi crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi şi vei fi mântuit!

Romani 10:13 „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” Nu este nevoie de formule sau ritualuri religioase – cheamă Numele Domnului şi vei fi mântuit!

Calea prin Romani: Eşti tu gata să accepţi darul mântuirii lui Dumnezeu?

Dacă crezi cu adevărat mesajul din calea prin Romani, şi vrei să accepţi chiar acum darul mântuirii lui Dumnezeu, atunci pocăieşte-te de păcatele tale şi întoarce-te cu tot restul vieţii tale la Dumnezeu. Din nou, acesta nu este un ritual bazat pe ceva cuvinte specifice sau rugăciuni, ci mai degrabă, o dorinţă vie şi un pas sincer de credinţă.

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *