Archive for 27/11/2012

Hibrizi cereşti

de Dante Fortson

Iată un e-mail pe care l-am primit şi care conţine o întrebare foarte interesantă cu privire la ceva din cartea mea, Beyond Flesh and Blood [Dincolo de carne şi sânge: Ultimul ghid despre îngeri şi demoni]. Aşa că m-am gândit că îi voi răspunde, pentru oricine altcineva ar putea avea aceeaşi întrebare.

„Dragă domnule,

Am citit cărţile dv., am ascultat The Omega Hour, am privit prezentările de pe You Tube. Nu găsesc greşeli la nimic din cele ce aveţi de spus, dar am nevoie de o clarificare cu privire la o chestiune. Tocmai am terminat As The Days of Noah Were [Precum era în zilele lui Noe], şi în prezent citesc Beyond Flesh and Blood.

În Beyond Flesh and Blood arătaţi că creaturile din jurul tronului sunt „hibrizi”. Dacă pot să citez un pasaj din cartea dv., afirmaţi: „Problema cu hibrizii nu este că apar peste tot în lume în miturile şi legendele altor culturi, ci că apar în Biblie ca păzitori ai tronului lui Dumnezeu.” Deduc că spuneţi că creaturile care păzesc tronul sunt „hibrizi”. Întrebarea mea pentru dv. este: Credeţi cu adevărat că Dumnezeu a trebuit să amestece specii diferite fie de pe pământ, fie din cer, pentru a crea acei păzitori, şi de ce nu ar crea sau nu ar fi putut Dumnezeu crea acele creaturi ca o creaţie originală, în forma care este descrisă în Ezechiel 1:5-10? Nu ca o critică, dar eu personal cred că dacă cineva descrie acele „creaturi” ca „hibrizi”, este oarecum subiectiv, în încercarea de a susţine alte informaţii pe care le-aţi oferit. Mi-ar plăcea cu adevărat să ştiu ce credeţi, a fost aceasta o exagerare sau o interpretare greşită a dv., din cauza înfăţişării fizice a creaturilor, aşa cum sunt ele descrise de Ezechiel?” – Steve Frees

Heruvimi, făpturi cerești înaripate cu chip de leu, vițel, om şi vultur (Biblia, Ezechiel 1)

Heruvimi, făpturi cerești înaripate cu chip de leu, vițel, om şi vultur (Biblia, Ezechiel 1)

Pentru clarificare, ar fi trebuit să afirm că „Problema pentru oamenii care nu cred în hibrizii mitologiei, este că acelaşi tip de hibrizi apar în Biblie.” Cu referire la hibrizii care păzesc tronul, să începem prin definirea cuvântului hibrid.

Hibrid – compozit; format sau compus din elemente eterogene. – Dictionary.com

Erau nouă definiţii pentru hibrid, deci am ales-o pe cea care era cea mai potrivită pentru discuţia aceasta. Când citim descrierea creaturilor din jurul tronului, ele se potrivesc definiţiei unui hibrid.

• Aripi

• Feţe de animal

• Trupuri de om

Heruvim

Heruvim

Serafimul/heruvimul sunt, din lipsa unui cuvânt mai bun, compoziţi ai unor trăsături diferite, de la fiinţe diferite din creaţia lui Dumnezeu. Taurii, leii şi oamenii de obicei nu au aripi, şi niciunul dintre animale nu are corp omenesc. Prin urmare, îi descriu ca hibrizi deoarece conţin părţi din diferite „specii”. Voi explica ghilimelele de la specii imediat.

Cât despre faptul că i-a creat Dumnezeu, cred că El a făcut-o. Cred că intenţia lui Satan a fost să copieze creaţia lui Dumnezeu, acesta fiind motivul pentru care avem poveştile cu hibrizi din trecut. Pentru ca ceva să fie hibrid, nu trebuie să fie neapărat asamblat într-un anumit mod. De exemplu, hibrizii se pot naşte prin sex între două animale, ca între un leu şi un tigru, pentru a obţine un ligru. Un alt mod de a obţine un hibrid este de a amesteca totul într-un laborator. Automobilele hibrid sunt create de maşini. Dacă Dumnezeu a creat un hibrid din ţărână, aceasta nu schimbă faptul că este un hibrid.

Heruvim cu patru capete

Heruvim cu patru capete

Să mergem un pas mai departe. Dacă ar vedea un shedu şi un heruvim unul lângă celălalt, cineva care nu ar avea cunoştinţă de Biblie s-ar referi la amândoi ca fiind hibrizi. În opinia mea, shedu nu este nimic mai mult decât o copie a heruvimului original de la tronul lui Dumnezeu.

Este cerul plin de hibrizi?

În opinia mea, cei căzuţi, şi în mod specific Satan, vor să-L copieze pe Dumnezeu pe cât de aproape posibil (Isaia 14:7-14), deci când vedem hibrizi apărând pe scena lumii, probabil că este mai mult de atât. Iată câteva exemple.

Nefilimii

Nefilimii erau în parte pământeşti şi în parte cereşti. În opinia mea, se poate ca nefilimii să fi fost o încercare de a copia ceea ce a făcut Dumnezeu în grădina Edenului când a suflat suflare de viaţă în Adam. Adam era parte spirit şi parte carne. Din nou, este doar o opinie, dar pare să se potrivească.

Antihristul

Cred că el va fi încercarea lui Satan de a copia naşterea lui Hristos. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, iar Satan va încerca să facă o femeie să rămână însărcinată de la spiritul lui necurat. În timp ce nu pot spune dacă el poate sau va încerca măcar să copieze naşterea din fecioară, pare să fie o încercare de a-L imita din nou pe Dumnezeu.

Hibrizii om-animal

Cel mai proeminent exemplu al acestora sunt serafimii şi heruvimii din Biblie. Apoi sunt lăcustele menţionate în Apocalipsa 9, care par să fie rele, deoarece vin din adânc. Dacă Dumnezeu are creaturi în jurul tronului Său care sunt făcute din diferite părţi de la o altă creaţie, este de înţeles că Satan ar încerca să facă la fel.

Au fost hibrizii creaţi la întâmplare?

Folosesc cuvântul „creat” în sensul ştiinţei sau sexului, nu al creării din nimic. În mituri găsim poveşti despre bărbaţi lei, bărbaţi şerpi, minotauri, centauri, satiri şi multe altele. Întrebarea evidentă şi inconfortabilă este: „Au încercat cei căzuţi să copieze creaturi care există de fapt în cer?” Nu am idee, dar cred că este foarte probabil ca poveştile la care ne referim ca fiind mitologie, să ne dea o părticică de cunoaştere a ceea ce este în cer. Bazându-ne numai pe Scriptură, ştim că cerul sfidează orice lege naturală, fiindcă nu este dependent de natură.

În opinia mea (mă asigur că o spun de multe ori cu privire la aceasta), nu este o exagerare să ne referim la o creatură compusă ca la un hibrid, fiindcă suntem oameni care comunică în termeni omeneşti, pentru ca alţi oameni să poată înţelege. Dumnezeu Se poate referi la ei ca fiind altceva. Biblia îi numeşte „făpturi vii” şi „fiare”, în mai multe ocazii.

Biblia nu ne spune când sau cum au fost create acele creaturi, dar ştim, citind Geneza, că păsările şi creaturile din mare au fost făcute din apă, iar animalele de uscat au făcute din pământ. Dumnezeu l-a modelat pe Adam din lut/praf. Ceea ce nu înseamnă că creaturile din jurul tronului lui Dumnezeu au fost făcute în acelaşi fel, înseamnă doar că este posibil ca Dumnezeu să le fi creat din ceva ce exista deja, şi aceasta ar fi ca şi cum le-ar fi făcut din ţărână. Adevărul este că orice răspuns aş da, ar fi pură speculaţie din partea mea, din moment ce Scriptura păstrează complet tăcerea asupra acestui subiect.

Concluzie

Concluzia generală aici este că oamenilor li s-a spus să nu facă hibrizi. Biblia nu spune niciodată că Dumnezeu nu ar face sau nu ar putea face hibrizi. Reţineţi că există multe speculaţii pe care trebuie să le punem cap la cap din istorie, ştiinţă, şi bucăţele şi părţi din Biblie. În timp ce este distractiv să speculăm şi să încercăm să înţelegem astfel de lucruri, este important să înţelegem că a crede despre hibrizi într-un fel sau altul, nu afectează mântuirea.

Ai mântuirea? Cere iertare pentru păcatele tale din trecut, crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede că a murit şi a înviat ca să te salveze din păcatele tale, şi invită-L în inima ta ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

[Minister Dante Fortson, Heavenly Hybrids: Hybrid Month – Part 7. Copyright © Minister Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Topul primelor 10 super-abilităţi angelice

de Dante Fortson

Schimbarea formei – Imaginează-ţi doar că ai putea fi oricine sau orice vrei. Poate că îngerii nu au abilitatea de a se schimba în oricine sau în orice, dar au cu adevărat puteri destul de uimitoare de a se schimba. Despre cei mai mulţi îngeri se spune că apar ca bărbaţi, deşi nu par să fie umani. Satan este descris ca un şarpe (Geneza 3), un om (Isaia 14), un înger de lumină (2 Corinteni 11), un leu care răcneşte (1 Petru 5), şi un dragon [balaur] (Apocalipsa 12). De-a lungul istoriei, s-a spus despre tot felul de fiinţe supranaturale că posedă abilitatea de a-şi schimba forma, şi se poate foarte bine ca ele să fi fost îngeri căzuţi care pretindeau a fi ceva ce nu erau.

Invizibilitatea – Invizibilitatea este fantezia oricărui fanatic science fiction de pe planetă. Unde sunt îngerii când nu îi vedem? Conform Bibliei, sunt peste tot în jurul nostru, invizibili pentru ochiul deschis (2 Împăraţi 6). Chiar şi armata are interes în dezvoltarea unei asemenea tehnologii. De la camuflaj, la noile costume care protejează mediul în jurul purtătorului, invizibilitatea este ceva pentru care ne luptăm.

Telekinezia – Cine nu ar vrea abilitatea de a muta lucrurile fără a le atinge? Îngerii au abilitatea de a muta obiectele, doar gândindu-se la ele (Fapte 12).

Controlul elementelor Avatar: The Last Airbender [airbender = deţinător al abilităţii aerokinetice de a controla curenţii de aer] este un serial de desene animate şi un film bazat pe conceptul de a fi capabil de a supune elementele după voia ta. Îngerii au puterea de a controla aerul (Apocalipsa 7:1), focul (Exod 3:2), apa (Ioan 5:4), pământul (Matei 28:2) şi animalele (Daniel 6:22).

Paralizia în somn – Mulţi oameni de pe planetă relatează că au experimentat paralizia în somn. Îngerii par să fie capabili să cauzeze acest fenomen neobişnuit (Fapte 12).

Intrarea în vise – Au fost multe filme şi spectacole de televiziune care au explorat conceptul intrării şi ieşiri din vise după voie. Îngerii nu trebuie să-şi imagineze această putere, fiindcă o au (Matei 2:19).

Călătoria interdimensională – Aşa ceva este pentru filme. Îngerii pot călători între cer şi pământ fără să trebuiască să moară (Geneza 28).

Oprirea vorbirii – Ai întâlnit vreodată pe cineva cu privire la care vroiai doar să tacă? Dacă ai fi înger, chiar ai putea să faci aceasta. Când Zaharia nu l-a crezut pe Gabriel, acesta i-a spus că nu va putea să vorbească timp de nouă luni (Luca 1:20-22).

Imortalitatea – Deoarece ne-am pierdut darul din grădina Edenului, omenirea tot încearcă să îl revendice. De la căutarea Fântânii Tinereţii [izvor legendar despre care se spunea că restaura tinereţea oricui bea din el] la medicina din zilele moderne, omenirea a încercat să dobândească ceea ce omeneşte este imposibil (Luca 20).

Faptul de a-L vedea pe Dumnezeu – Biblia ne spune că niciun om nu-L poate vedea pe Dumnezeu şi să trăiască. Totuşi, îngerii nu par să aibă această problemă. Ei pot vorbi cu Creatorul nostru faţă către faţă, fără teama de moarte (Luca 1:19).

Lista adaptată din As The Days of Noah Were: The Sons of God and The Coming Apocalypse.

Ai mântuirea? Cere iertare pentru păcatele tale din trecut, crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede că a murit şi a înviat ca să te salveze din păcatele tale, şi invită-L în inima ta ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

[Minister Dante Fortson, Top 10 Angelic Super Abilities. Copyright © Minister Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Întoarcerea Minotaurului: Fapt ştiinţific sau fantezie?

de Dante Fortson

Multora dintre cei care au ignorat complet mişcarea transumanistă le place să se refere la aceste lucruri ca fiind SF sau mitologie. Din nefericire pentru ei, acest science fiction se transformă în fapt ştiinţific. Poate că vei vrea să le faci cunoscut acest articol scepticilor pe care îi cunoşti. Transumanismul este real, mitologia devine realitate, iar science fiction devine fapt ştiinţific. Următoarele informaţii au fost adaptate din cartea mea Beyond Flesh and Blood [Dincolo de carne şi sânge].

Povestea Minotaurului

„După ce a urcat pe tronul Cretei, Minos s-a luptat cu fraţii lui pentru dreptul de a conduce. Minos i-a cerut lui Poseidon să-i trimită un taur alb ca zăpada, ca semn de aprobare. Urma să sacrifice taurul în cinstea lui Poiseidon, dar a decis în schimb să îl păstreze, din cauza frumuseţii lui. Pentru a-l pedepsi pe Minos, Afrodita a făcut-o pe Pasiphaë, soţia lui Minos, să se îndrăgostească nebuneşte de taurul din mare, Taurul Cretan. Aceasta i-a cerut meşteşugarului arhetipal Dedal să-i facă o vacă de lemn goală în interior. Pasiphaë s-a urcat în vaca de lemn pentru a copula cu taurul alb. Urmaşul cuplării lor a fost monstruosul Minotaur. Pasiphaë l-a alăptat și l-a îngrijit cât timp a fost prunc, dar a crescut şi a devenit feroce; fiind urmaşul nenatural al omului şi fiarei, nu avea o sursă naturală pentru a se hrăni, şi de aceea devora oameni pentru a se hrăni. Minos, după ce a primit sfat de la Oracolul din Delphi, i-a cerut lui Dedal să construiască un labirint gigantic în care să fie ținut monstrul. Locaţia sa era în apropierea palatului lui Minos, în Knossos.” – Wikipedia

Minotaur 2Povestea devine foarte interesantă când ne uităm la detalii. Zeii şi zeiţele din mitologie erau, în opinia mea, îngerii căzuţi din Biblie. În această poveste îi găsim pe Poseidon (zeul mării) şi pe Afrodita (zeiţa dragostei), jucând amândoi un rol în crearea unui hibrid om/animal.

În această poveste găsim de asemenea un alt element foarte comun în cele mai multe poveşti despre hibrizi. Se credea despre ei că devorează carne de om. Canibalismul este cel mai proeminent în poveştile cu uriaşi, despre care istoria ne spune că erau şi ei hibrizi. Am menţionat aceasta mai înainte, dar merită să menţionez din nou.

„Fee Fi Fo Fum, miros sângele unui om englez. Fie el viu sau mort, îi voi măcina oasele ca să-mi fac pâinea.” – Jack şi vrejul de fasole

Minotaur 3Probabil că am distrus ortografia, dar sper că vei înţelege ideea. Chiar şi în rimele noastre pentru copii supravieţuieşte ideea uriaşilor ca fiind asociaţi cu canibalismul. În acelaşi fel, minotaurul, un hibrid, este asociat cu mâncarea cărnii de om. Acest hibrid om/taur nu era nicidecum exclusiv al grecilor, ceea ce face povestea chiar şi mai interesantă. Ceea ce urmează este o scurtă listă a culturilor unde apar hibrizi hibrizi om/taur:

Apis – Egipt

Sarangay – Filipine

Ushi-oni – Japonia

Zeul egiptean Apis

Zeul egiptean Apis

Unii consideră că Shed/Shedu face parte din categoria hibridului om/taur. Am acoperit subiectul Shed/Shedu în profunzime în articolul meu The Origin of Demons – Part 1 [Originea demonilor]. Se pare că aceşti hibrizi om/taur erau cumva obişnuiţi în vremurile antice, ceea ce ne face să întrebăm: „De ce nu au întâlnit evreii ceva ca Minotaurul?”

Am decis să cercetez puţin şi surpriză, Ieremia 33:3 s-a dovedit a fi adevărat. Poţi fi surprins să afli că există în Biblie o creatură ca un minotaur. Biblia nu conţine descrierea creaturii, dar este un nume care este asociat cu sacrificiul uman, în mare parte ca ceea ce i se atribuia lui Shed/Shedu.

Shedu, taur înaripat cu cap de om din cultura asiriană

Shedu, taur înaripat cu cap de om din cultura asiriană

„Atunci Solomon a zidit pe muntele din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloc, urâciunea fiilor lui Amon.” – 1 Împăraţi 11:7

Unii cred că Chemoş şi Moloh sunt unul şi acelaşi, dar aceasta rămâne să fie dezbătut. Ceea ce este important este Moloh. Înainte de a căuta această creatură, am crezut întotdeauna că Moloh era asociat doar cu bufniţa. Totuşi, cercetările au descoperit următoarele:

„Apoi mai în spate, mai înalt decât candelabrul şi mult mai înalt decât altarul, se ridica Moloh, complet din fier, şi cu deschizături în pieptul lui de om. Aripile lui deschise erau întinse de-a lungul zidului, mâinile lui ascuţite întinse spre pământ: trei pietre negre mărginite de cercuri galbene reprezentau trei globuri oculare pe sprânceana lui, iar capul lui de taur era ridicat cu un efort enorm, ca pentru a mugi.” – Salammbo (Gustave Flaubert)

Observă că descrierea este în mare măsură ca cea a unui Shed/Shedu, prin faptul că Moloh este descris ca având aripi. O privire rapidă în Wikipedia a condus la următoarea imagine, care arată exact ca descrierea acceptată în mod obişnuit a Minotaurului.

Sentimentele lui Dumnezeu faţă de hibrizi
Moloh

Moloh

În The Origin of Demons – Part 1 [Originea demonilor] am vorbit detaliat despre Shedu, dar este ceva ce nu am menţionat, care este foarte interesant. Am citat Deuteronom 32:17, dar versetul de dinainte este foarte revelator:

„L-au întărâtat la gelozie prin dumnezei străini, L-au mâniat prin urâciuni.” – Deuteronom 32:16

Ce au în comun Shed/Shedu şi Moloh? Pe lângă descrierea lor, Dumnezeu se referă la ambii ca ABOMINAŢII.

Abominaţie – „orice este abominabil; orice este foarte displăcut sau detestat, aversiune intensă sau oroare; detestare, o acţiune, stare, obicei josnic, ruşinos sau detestabil etc.”

Lamassu, taur sau leu înaripat cu cap de om din cultura sumeriană

Lamassu, taur sau leu înaripat cu cap de om din cultura sumeriană

Pentru a păstra aceasta în perspectivă, cuvântul „abominaţie” [urâciune] este folosit mult (142 de versete) în Biblie pentru a se referi la multe lucruri, dar niciodată pentru a se referi la îngerii căzuţi. Nici măcar la Satan nu se face referire ca la o abominaţie. În context, folosirea cuvântului ar putea fi în referinţă cu creatura însăşi, sau în referinţă cu sacrificiile umane asociate cu ea. Încă cercetez acesta, pentru a fi 100% sigur, dar până acum am găsit cuvântul folosit pentru a descrie acţiuni şi anumite animale. S-ar putea să mă înşel, dar simte-te liber să cercetezi subiectul şi vezi ce găseşti (Fapte 17:11). Prophecy Expert este grozav, gratuit, un software de studiere a Bibliei conceput de mine, pentru a te ajuta să cauţi mai repede şi mai eficient. Simte-te liber să faci cunoscut ceea ce descoperi despre cuvântul „abominaţie”.

Lamassu, zeitate protectoare a regilor

Lamassu, zeitate protectoare a regilor

Întoarcerea Minotaurului

Pentru un timp, de veghetorii ca mine s-a râs şi li s-a spus să lase SF-ul în pace (încă se mai întâmplă aceasta), dar se pare că noi suntem cei care vom râde la urmă. Videoul BBC de mai jos vorbeşte de la sine. Fii atent ce fel de hibrid încearcă ei să creeze.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sdd8i1j_7RM

Heruvim sirian

Heruvim sirian

Numeşte acest lucru science fiction, sau mitologie, sau orice altceva, dar este un fapt că este creat şi că este posibil să existe deja în vreun laborator. Ce se întâmplă dacă oamenii de ştiinţă decid să lase una dintre aceste creaturi hibride să ajungă la maturitate? Simte-te liber să intervii cu opiniile tale.

Ai mântuirea? Cere iertare pentru păcatele tale din trecut, crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede că a murit şi a înviat ca să te salveze din păcatele tale, şi invită-L în inima ta ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

[Minister Dante Fortson, Return of The Minotaur – Science Fact or Science Fiction? Copyright © Minister Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Clic pe linkurile de mai jos!

Cei mai importanţi 5 hibrizi din Biblie

Hibrizii om-animal: Zilele lui Noe sunt din nou aici!

Hibrizii om-leu: Nu poţi face faţă adevărului

Originea demonilor

de Dante Fortson

Originea demonilor – Partea 1

Acesta este un alt extras din viitoarea mea carte, Beyond Flesh and Blood [Dincolo de carne şi sânge]. Ca întotdeauna, unele informaţii se pot schimba în procesul de editare, dar simte-te liber să laşi orice comentarii pe care le ai cu privire la subiect.

Originea Shed

„Au adus jertfe dracilor (Shed), unor idoli care nu sunt dumnezei, unor dumnezei pe care nu-i cunoşteau, dumnezei noi, veniţi de curând, de care nu se temuseră părinţii voştri.” – Deuteronom 32:17

Lamassu

Lamassu

Cu cât privim mai în profunzime cuvintele lui Moise, cu atât devine mai ciudat întregul verset. Primul lucru pe care îl observăm este că sacrificiile au fost făcute către Shed de către israeliţi. Al doilea aspect al acestui scenariu straniu este că Moise arată că erau „dumnezei” noi, de care nici măcar părinţii lor nu s-au temut. Pentru a menţine perspectiva, trebuie să ne amintim că israeliţii tocmai fuseseră eliberaţi din Egipt, unde veneraseră diferiţi dumnezei. Shed erau complet diferiţi de dumnezeii care erau veneraţi în Egipt. Moise ne spune de asemenea că erau „dumnezei noi, veniţi de curând”.

• Nou – Chadash (ebraică) – Lucru nou, ceva nou.

Nu numai că evreii aduceau jerfe acestor Shed, dar Moise arată că părinţii lor nu s-au temut de ei. Ceea ce pare să implice că israeliţii aveau o teamă reală de Shed, care nu existase în generaţiile anterioare. Să aruncăm o privire cuvântului folosit pentru teamă în ebraică.

• Teamă – Sa’ar (ebraică) – a tremura, a-i fi înfiorător de teamă.

Shedu

Shedu

Israeliţii erau mai mult decât speriaţi; echivalentul englezesc al cuvântului sa’ar ar fi „îngrozit”. Nu numai că erau îngroziţi, dar din cartea Psalmilor aflăm cât de îngroziţi erau şi ce fel de sacrificii aduceau pentru Shed.

„Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli [demoni, versiunea engleză].” – Psalmul 106:37

Israeliţii erau atât de speriaţi încât au început să-şi sacrifice proprii fii şi fiice. Ce fel de entitate ar face o persoană să-i fie atât de teamă încât să-şi omoare propria carne şi propriul sânge ca sacrificiu? Din nefericire, Biblia nu ne dă o descriere a acestor entităţi, dar era o altă cultură în zonă, care se închina la Shed şi care a păstrat înregistrări foarte detaliate despre ei, care includ sculpturi şi picturi.

Asirienii şi babilonienii venerau creaturi cunoscute ca Shedu. Ambele culturi erau legate îndeaproape şi vorbeau limba semitică akkadiana, care era foarte similară ebraicii antice. Conform credinţelor vremii, Lamassu (de gen feminin) şi Shedu (de gen masculin) erau aceeaşi creatură. Aceste fiinţe erau zugrăvite în modul următor:

Shedu

Shedu

Conform culturilor asiriană şi babilonoană, Shedu erau hibrizi cu corp de taur, aripi de vultur şi cap de om. Poveşti despre creaturi hibride apar în general în două perioade: în istoria foarte veche şi în timpurile moderne. În timp ce continuăm să cercetăm originea demonilor, vom vedea că există o legătură foarte strânsă între demoni şi creaturile hibride.

[Minister Dante Fortson, The Origins of Demons – Part 1. Copyright © Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Originea demonilor – Partea 2
Originea Sa’iyr

Sa’iyr este un grup interesant de fiinţe spirituale fiindcă, precum Shed, erau şi ele considerate hibrizi. Iată cum defineşte cuvântul Sa’iyr Concordanţa Strong:

• Sa’iyr (ebraică) – Satir, faun, ţap, păros

Originea cuvântului Sa’iyr este sa’ar (a tremura, a-i fi îngrozitor de teamă), de care am dat anterior. Poveştile despre fauni şi satiri sunt cele mai răspîndite în miturile şi legendele altor culturi, dar găsim o referinţă la aceleaşi creaturi în Vechiul Testament. Deci ce sunt mai exact faunii şi satirii?

„Faunul este o manifestare a spiritelor pădurii şi animalelor, jumătate om – jumătate ţap (de la cap la piept fiind jumătatea umană, dar având coarne de ţap), care ajuta oamenii sau li se împotrivea, după capriciile sale. Romanii credeau că faunii inspirau teamă oamenilor care călătoreau în locuri izolate, îndepărtate sau sălbatice.”

satir

satir

Precum am văzut, originea credinţelor în satir îşi au rădăcina în cuvântul evreiesc pentru teamă. La peste o mie de ani mai târziu, romanii aveau aceeaşi convingere că asemenea creaturi hibride provocau teamă în inimile oamenilor care călătoreau singuri. Evreii se temeau de aceste creaturi şi drept rezultat, le şi venerau şi le aduceau sacrificii.

„Să nu-şi mai aducă jertfele lor la idolii [demoni, versiunea engleză] cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veşnică pentru ei şi pentru urmaşii lor.” – Levitic 17:7

Cuvintele pe care le foloseşte în versetul de mai sus Dumnezeu când vorbeşte cu Moise sunt interesante, fiindcă oferă o legătură între Sa’iyr şi o altă legendă în jurul acestor creaturi. Dumnezeu Se referă la oameni „curvind” cu Sa’iyr. Cuvântul evreiesc folosit este zanah, care este tradus ca prostituată, curvă, a curvi şi curvie în Vechiul Testament. Mare parte din învăţătura Bisericii despre curvie a fost diluată, ca să însemne doar sex. Totuşi, de-a lungul Bibliei, există o legătură strânsă între curvie şi închinarea păgână. În fiecare legendă despre fauni şi satiri, ei sunt foarte cunoscuţi pentru escapadele lor sexuale cu femeile umane şi uneori cu bărbaţii.

„Satirii sunt descrişi ca ştrengari dar fără curaj, subversivi şi periculoşi, dar timizi şi laşi. Creaturi dionisiace, sunt iubitori de vin şi femei, şi sunt gata pentru orice plăcere fizică.” [2]

În lista de activităţi din mitologia despre satir, se află asocierea lor cu muzica, dansul, joaca şi orgiile. Vechiul Testament conţine de fapt o referinţă care asociază satirul cu dansul.

satiri

satiri

„Ci fiarele pustiului îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor umple casele, struţii vor locui acolo, şi stafiile se vor juca [satirii vor dansa, versiunea engleză] acolo.” – Isaia 13:21

Cuvântul tradus ca satir în versetul de mai sus este acelaşi cuvânt tradus ca demoni în Levitic 17:7. Această legendă ne face să ne întoarcem la întrebarea: Au fost poveştile despre astfel de creaturi mai mult decât doar mit şi legendă?” Când continuăm să cercetăm despre Sa’iyr, întâlnim în special unul despre care se spune că este originea cuvântului „pandemoniun”.

„Pan l-a ajutat pe fratele lui adoptiv în bătălia cu titanii, scoţând un ţipăt oribil şi făcându-i să se împrăştie îngroziţi.”

Conform legendei, ţipătul lui Pan a fost cel care a condus la pan-demonium printre rivalii săi. Cuvântul grecesc daimonium se referă la a fi sub influenţa unui demon. Pandemonium se traduce literal ca „sub controlul demonic al lui Pan”. Povestea lui Pan este legată de o mare luptă în ceruri din cultura greacă, dar când privim mai atent în cultura evreiască, găsim o poveste similară despre un înger căzut cu numele de Azazel. Numele Azazel a fost folosit în filmul „Fallen” [Căzut din cer] avându-l în rolul principal pe Denzel Washington. În film, Azazel a fost prezentat ca un demon al regiunii păduroase, care avea puterea de a poseda oameni şi animale. Surprinzător, găsim o menţiune despre Azazel în Biblie, în asociere cu păcatul şi ţapii.

„Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel [ţapul ispăşitor, versiunea engleză].” – Levitic 16:8

Este important de specificat că acest ţap nu era îngerul căzut despre care este vorba. Cuvântul evreiesc tradus ca ţap ispăşitor este Azazel, care înseamnă „ţapul care s-a rătăcit”. Povestea lui Azazel este de fapt o convingere ebraică foarte veche care nu vine din Biblie, ci din evenimente despre care ei cred că au avut loc înainte de potopul lui Noe.

„Azazel este reprezentat în Cartea lui Enoh ca unul dintre conducătorii Veghetorilor răzvrătiţi din timpul care a precedat potopul; el i-a învăţat pe bărbaţi să facă săbii, cuțite, scuturi şi platoșe, iar pe femei, arta înşelătoriei, împodobindu-şi trupul, vopsinduşi părul şi pictându-şi faţa şi sprâncenele, şi de asemenea le-a revelat oamenilor secretele vrăjitoriei şi le-a corupt obiceiurile, ducându-i la nelegiuire şi necurăţie; până ce, în sfârşit, la porunca Domnului a fost legat de mâini şi de picioare de arhanghelul Rafael şi înlănţuit de stâncile aspre şi ascuţite de la [Ha] Duduael (= Beth adudo), unde va rămâne în întuneric până la marea Zi a Judecăţii, când va fi aruncat în foc pentru a fi ars etern.”

Această credinţă specifică provine din 1 Enoh, care a fost ascunsă în Coran, împreună cu alte cărţi din Biblie. 1 Enoh apare şi în Biblia Etiopiană şi în multe alte traduceri timpurii. A fost de asemenea o carte foarte populară în timpul perioadei celui de al doilea templu, şi se face referire la ea atât de către Petru cât şi de către Iuda. În timp ce nu este considerată Scriptură, atât evreii cât şi creştinii de la început o considerau ca fiind o carte foarte importantă, care reflecta credinţele timpurii despre potopul lui Noe. Creaţia satirului a început cu un înger căzut care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? În timp ce nu putem spune sigur aceasta, pare să se potrivească mobilului îngerilor căzuţi, care vroiau să corupă toată creaţia lui Dumnezeu.

[Minister Dante Fortson, The Origins of Demons – Part 2. Copyright © Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Originea demonilor – Partea 3
Demonul asirian Pazuzu, mileniul 1 î.Hr., Muzeul Louvre

Demonul asirian Pazuzu, mileniul 1 î.Hr., Muzeul Louvre

Pentru cei care au fost condiţionaţi toată viaţa să creadă că hibrizii sunt materialul din care este alcătuită mitologia, informaţiile de mai sus nu prezintă prea multă greutate. Ceea ce nu înseamnă că hibrizii au fost creaţi fără motiv. De fapt se pare că există un motiv foarte valid pentru ca îngerii căzuţi, în special Lucifer, să încerce să creeze o creatură hibrid.

„Tu ziceai în inima ta: Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” – Isaia 14:13-14

Ambiţia lui Lucifer a fost să fie ca Dumnezeu în orice mod posibil. Pentru a-şi atinge scopul, era necesar să imite ceea ce Dumnezeu crease deja. Problema cu hibrizii nu este că apar în toată lumea în miturile şi legendele altor culturi, ci că apar în Biblie ca păzitori ai tronului lui Dumnezeu. Este posibil că Satan încerca să copieze creaturi care au fost făcute de Dumnezeu.

„Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii a căror înfăţişare avea o asemănare omenească. Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte, şi talpa picioarelor lor era ca a piciorului unui viţel şi scânteiau ca nişte aramă lustruită. Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini de om; şi toate patru aveau feţe şi aripi. Aripile lor erau prinse una de alta. Şi când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul feţelor lor era aşa: înainte, toate aveau o faţă de om; la dreapta lor, toate patru aveau câte o faţă de leu; la stânga lor, toate patru aveau câte o faţă de bou; iar înapoi, toate patru aveau câte o faţă de vultur.” – Ezechiel 1:5-10

În timp ce nu este descrierea exactă a lui Shedu pe care îl venerau asirienii, există câteva similarităţi care ies în evidenţă:

• Picior de viţel

• Aripi multiple

• Faţă de om

Este o coincidenţă, sau este dovada că hibrizii mitologiei îşi au originea în încercarea lui Lucifer de „a fi ca Cel Prea Înalt”? Aici pătrunde lupta spirituală în domeniul fizic. Este pe deplin posibil ca atunci când privim sculptura unui Shedu, să privim în urmă la o perioadă a istoriei în care abominaţiile care au luat naştere în mintea lui Lucifer şi a altor îngeri căzuţi, să fi păşit cu adevărat pe Pământ. Chiar mai tulburător este că ştiinţa caută în mod activ crearea hibrizilor om/animal, în mare măsură precum cei menţionaţi în mituri şi legende de-a lungul istoriei.

Ai mântuirea? Cere iertare pentru păcatele tale din trecut, crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede că a murit şi a înviat ca să te salveze din păcatele tale, şi invită-L în inima ta ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

[Minister Dante Fortson, The Origins of Demons – Part 3. Copyright © Minister Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]

Reproducerea angelică: Marele mister

de Dante Fortson

Cu câteva zile în urmă am primit câteva întrebări de la Vic cu privire la reproducerea angelică. M-am gândit să încerc să fac ceva şi să văd ce pot scoate la lumină. Întrebările lui au fost postate iniţial ca comentarii la articolul meu: Re: UC Ministries – An Alien Gospel.

„Contraargumentei destul de bune, dar mai rămân chestiuni fără răspuns, cu care mulţi dintre cei care sunt de partea dv. (până acum) au probleme, am auzit şi am citit tot ce am putut despre îngeri, care nu se căsătoresc şi aşa mai departe, întrebarea care a fost întotdeauna „evitată” şi la care nimeni nu poate răspunde este… Dumnezeu i-a înzestrat pe îngeri, CREÂNDU-I dacă vreţi, cu penis şi testicule, iar în testicule este viaţa care produce fertilizarea, ceea ce aparent Dumnezeu LE-A DAT şi îngerilor, dar pentru ce scop sfânt iniţial?” – Vic

Să fiu sincer, nu am idee de ce ar fi avut iniţial capacitatea de a se reproduce, dar există mai multe lucruri interesante care apar în Scriptură care pot explica aceasta. Primul este în Zaharia:

„Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.” – Zaharia 5:9

Există în mod clar fiinţe supranaturale de gen feminin, dar nu ştim sigur dacă sunt îngeri sau nu. Este posibil ca îngerii să se reproducă. Biblia nu spune niciodată că nu o fac. Spune doar că îngerii lui Dumnezeu în cer nu se căsătoresc. Nu ştim dacă îngerii au aceleaşi reguli de reproducere ca oamenii şi vă voi da câteva exemple.

• Animalele nu se însoară nici nu se mărită, dar se reproduc.

• Plantele nu se însoară nici nu se mărită, dar se reproduc.

• Insectele nu se însoară nici nu se mărită, dar se reproduc.

Căsătoria nu este necesară pentru ca reproducerea să fie posibilă. Când oamenii fac PRESUPUNEREA că fiindcă îngerii nu se căsătoresc, nu le este îngăduit să se reproducă, se bazează pe opinia lor şi nu pe Scriptură. De fapt, Iuda are copii cu nora lui, fără să fie căsătoriţi. Lot are copii cu fiicele lui şi nu era căsătorit cu ele. Există şi alte exemple. Apoi este Iuda:

„El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia [locuinţa, în versiunea engleză], ci şi-au părăsit locuinţa.” – Iuda 1:6

Precum probabil ştiţi, cuvântul oiketerion de aici se referă la un corp ceresc. Nu avem idee la ce au renunţat îngerii, sau ce au câştigat renunţând la corpul ceresc. Orice am spune, ar fi speculaţie, dar poate că au dobândit abilitatea de a se reproduce, sau poate că au avut-o dintotdeauna.

„Dumnezeu aparent le-a dat îngerilor şi capacitatea de a avea erecţii pentru coit, dar pentru coit cu CINE iniţial? Să spunem, DACĂ Dumnezeu LE-A DAT îngerilor capacitatea de a face sex, dar Dumnezeu LE-A INTERZIS îngerilor să facă sex, chiar dacă Dumnezeu LE-A DAT organe, ar fi ca şi cum omul ar crea maşina de scris, dar regulile ar interzice utilizatorul să imprime literele A, B, C sau E… De ce? Acele litere sunt acolo pentru un scop, Dumnezeu a dat omenirii organele sexuale cu un scop, dar de ce organe sexuale pentru îngeri?” – Vic

Reţineţi că Dumnezeu le-a dat şi lui Adam şi Eva pomul cunoştinţei binelui şi răului, şi le-a spus să nu mănânce fructul. Darul şi blestemul liberei voinţe este abilitatea de a asculta sau a nu asculta. În timp ce sunt aproape sigur că îngerii nu trebuiau să se combine cu oamenii, nu înseamnă că îngerii masculini nu pot face sex cu fiinţele feminine din Zaharia 5:9. Nu există un standard prestabilit în toată creaţia, pentru legea sexuală. Din nou, animalelor nu li se cere să se căsătorească înainte de a face sex, şi pur şi simplu nu ştim ce legi li se aplică îngerilor. Puteţi găsi unii învăţători care susţin că ei cunosc toate detaliile anatomiei angelice, dar este un fapt că toţi (inclusiv eu) doar presupunem. Unii presupun bazându-se pe nimic mai mult decât aroganţa lor, iar unii, ca mine însumi, facem presupuneri bazându-ne pe faptul că îngerii au făcut sex în Geneza 6, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă organe sexuale. Totuşi, încă nu am idee de ce au fost creaţi cu ele de la bun început. Putem doar presupune că pentru reproducere, dar rămâne doar o presupunere.

„Deci accentuăm, de ce capacitatea pentru reproducere? Trebuie să fi fost un motiv iniţial pentru aceasta, şi aparent motivul nu a fost sexul cu oamenii, care a fost motivul INIŢIAL pentru care Dumnezeu a creat organe sexuale pentru îngeri de la bun început? Îmi cer scuze că descriu cam plastic organul sexual, dar este o întrebare importantă, la care nu s-a răspuns niciodată deloc satisfăcător de către cei de partea „hibridului”, toţi ceilalţi au dansat în jurul ei. O chestiune fără răspuns de o enormă importanţă, da, ştiu că există chestiuni fără răspuns şi de cealaltă parte, suntem conştienţi că există, dar haideţi să ne adresăm acesteia pentru moment, da?” – Vic

Uneori trebuie pur şi simplu să acceptăm faptul că pur şi simplu nu ştim. Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt, scrisă de oameni, pentru oameni. Ea ne face conştienţi de multe lucruri care au loc în cosmos, dar sunt multe întrebări la care nu răspunde, precum:

• Cine a făcut carele îngerilor?

• De ce sunt îngerii mai puternici decât oamenii?

• De ce îngerii au super-puteri grozave, iar noi nu avem?

• Dacă îngerii sunt nemuritori, de ce îşi mai bat capul cu armele?

Am putea pune tot felul de întrebări despre îngeri şi să nu găsim niciodată toate răspunsurile, dar sper, eu cel puţin, să vă dau o listă rezonabilă de posibilităţi. Reţineţi că toate acestea sunt doar opinie, speculaţie şi posibilitate. Din nefericire nu avem nimic concret cu care să continuăm, deci deocamdată să speculăm este cel mai bun lucru pe care îl putem face.

Legi diferite pentru fiinţe diferite

Lumea spirituală pare să opereze sub legi foarte diferite faţă de cele sub care operăm noi în domeniul fizic. Sunt sigur că vor fi unii care nu vor fi de acord cu privire la îngeri, căsătorie şi reproducere, dar este un fapt că orice se poate reproduce, o poate face fără a fi nevoie să se căsătorească. Iată câteva exemple unde legile pentru îngeri diferă de legile pentru oameni.

1. Contactul: Oamenii nu trebuie să convoace sau să încerce să contacteze spirite, dar îngerii sunt adesea trimişi pentru a intra în contact cu oamenii.

2. Vizibilitatea: Îngerii pot să apară şi să dispară după cum vor. Oamenii nu o pot face. Singura excepţie a fost Isus, şi a trebuit să moară şi să Se întoarcă, pentru a o face.

3. Uciderea: Îngerii au nevoie de permisiunea lui Dumnezeu pentru a omorî oameni. Lui Satan i-a fost interzis să îl omoare pe Iov. Pe de altă parte, oamenii sunt liberi să omoare oameni, dacă aleg să o facă.

Sunt doar trei exemple, dar sper că arată că îngerii şi oamenii operează sub un set diferit de reguli, şi nu putem încerca să facem legea angelică la fel ca legea umană, fiindcă nu este la fel. Acestea fiind spuse, mi-ar plăcea să vă invit pe toţi să ne lăsaţi opiniile voastre şi să ne faceţi cunoscut ce credeţi despre reproducerea angelică.

Răspunsuri la comentarii

Nu sunt sigur de ce oamenii au o problemă cu faptul că îngerii ar avea organe reproducătoare, când cea mai mare parte din creaţie le are. Biblia îi descrie clar pe îngeri ca bărbaţi, cu excepţia spiritelor feminine din Zaharia 5. Aveam impresia că faptul de a avea penis, face pe cineva bărbat, şi că faptul de a avea vagin, face pe cineva femeie. Doar dacă aceste definiţii s-au schimbat, trebuie să deducem să Biblia înseamnă exact ceea ce spune, când se referă la îngeri ca bărbaţi şi la acele spirite din Zaharia ca femei, însemnând că probabil ele aveau sâni, care indicau şi că sunt femei.

*****

Reţineţi că Adam şi Eva au fost creaţi nemuritori şi tot aveau organe sexuale. Intenţia iniţială a fost ca ei să facă sex o eternitate şi să producă copii. Ceea ce este o parte din motivul pentru care nu mă alătur liniei de gândire „îngerii nu pot procrea fiindcă sunt nemuritori”. Animalele ar fi fost nemuritoare şi ele dacă nu ar avut loc căderea, şi aveau şi ele organe sexuale. Este ceva de luat în considerare.

Ai mântuirea? Cere iertare pentru păcatele tale din trecut, crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu, crede că a murit şi a înviat ca să te salveze din păcatele tale, şi invită-L în inima ta ca să fie Domnul şi Mântuitorul tău. „Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” – Romani 10:13

[Minister Dante Fortson, Angelic Reproduction – The Great Mystery. Copyright © Minister Dante Fortson. Pentru articolul în engleză, clic pe www.ministerfortson.com.]