Hibrizi cereşti

de Dante Fortson

Iată un e-mail pe care l-am primit şi care conţine o întrebare foarte interesantă cu privire la ceva din cartea mea Dincolo de carne şi sânge. Aşa că m-am gândit că îi voi răspunde, pentru oricine altcineva ar putea avea aceeaşi întrebare.

„Dragă domnule,

Am citit cărţile dv., am ascultat The Omega Hour, am privit prezentările de pe You Tube. Nu găsesc greşeli la nimic din cele ce aveţi de spus, dar am nevoie de o clarificare cu privire la o chestiune. Tocmai am terminat Ca în zilele lui Noe, iar acum citesc Dincolo de carne şi sânge.

În Dincolo de carne şi sânge arătaţi că creaturile din jurul tronului sunt „hibrizi”. Dacă pot să citez un pasaj din cartea dv., afirmaţi: „Problema cu hibrizii nu este că apar peste tot în lume în miturile şi legendele altor culturi, ci că apar în Biblie ca păzitori ai tronului lui Dumnezeu.” Deduc că spuneţi că creaturile care păzesc tronul sunt „hibrizi”. Întrebarea mea pentru dv. este: Credeţi cu adevărat că Dumnezeu a trebuit să amestece specii diferite fie de pe pământ, fie din cer, pentru a crea acei păzitori, şi de ce nu ar crea sau nu ar fi putut Dumnezeu crea acele creaturi ca o creaţie originală, în forma care este descrisă în Ezechiel 1:5-10? Nu ca o critică, dar eu personal cred că dacă cineva descrie acele „creaturi” ca „hibrizi”, este oarecum subiectiv, în încercarea de a susţine alte informaţii pe care le-aţi oferit. Mi-ar plăcea cu adevărat să ştiu ce credeţi, a fost aceasta o exagerare sau o interpretare greşită a dv., din cauza înfăţişării fizice a creaturilor, aşa cum sunt ele descrise de Ezechiel?” – Steve Frees

Heruvimi, făpturi cerești înaripate cu chip de leu, vițel, om şi vultur (Biblia, Ezechiel 1)

Heruvimi, făpturi cerești înaripate cu chip de leu, vițel, om şi vultur (Biblia, Ezechiel 1)

Pentru clarificare, ar fi trebuit să afirm că „Problema pentru oamenii care nu cred în hibrizii mitologiei, este că acelaşi tip de hibrizi apar în Biblie.” Cu referire la hibrizii care păzesc tronul, să începem prin definirea cuvântului hibrid.

Hibrid – compozit; format sau compus din elemente eterogene. – Dictionary.com

Erau nouă definiţii pentru hibrid, deci am ales-o pe cea care era cea mai potrivită pentru discuţia aceasta. Când citim descrierea creaturilor din jurul tronului, ele se potrivesc definiţiei unui hibrid.

• Aripi

• Feţe de animal

• Trupuri de om

Heruvim

Heruvim

Serafimul/heruvimul sunt, din lipsa unui cuvânt mai bun, compoziţi ai unor trăsături diferite, de la fiinţe diferite din creaţia lui Dumnezeu. Taurii, leii şi oamenii de obicei nu au aripi, şi niciunul dintre animale nu are corp omenesc. Prin urmare, îi descriu ca hibrizi deoarece conţin părţi din diferite „specii”. Voi explica ghilimelele de la specii imediat.

Cât despre faptul că i-a creat Dumnezeu, cred că El a făcut-o. Cred că intenţia lui Satan a fost să copieze creaţia lui Dumnezeu, acesta fiind motivul pentru care avem poveştile cu hibrizi din trecut. Pentru ca ceva să fie hibrid, nu trebuie să fie neapărat asamblat într-un anumit mod. De exemplu, hibrizii se pot naşte prin sex între două animale, ca între un leu şi un tigru, pentru a obţine un ligru. Un alt mod de a obţine un hibrid este de a amesteca totul într-un laborator. Automobilele hibrid sunt create de maşini. Dacă Dumnezeu a creat un hibrid din ţărână, aceasta nu schimbă faptul că este un hibrid.

Heruvim cu patru capete

Heruvim cu patru capete

Să mergem un pas mai departe. Dacă ar vedea un shedu şi un heruvim unul lângă celălalt, cineva care nu ar avea cunoştinţă de Biblie s-ar referi la amândoi ca fiind hibrizi. În opinia mea, shedu nu este nimic mai mult decât o copie a heruvimului original de la tronul lui Dumnezeu.

Este cerul plin de hibrizi?

În opinia mea, cei căzuţi, şi în mod specific Satan, vor să-L copieze pe Dumnezeu pe cât de aproape posibil (Isaia 14:7-14), deci când vedem hibrizi apărând pe scena lumii, probabil că este mai mult de atât. Iată câteva exemple.

Nefilimii

Nefilimii erau în parte pământeşti şi în parte cereşti. În opinia mea, se poate ca nefilimii să fi fost o încercare de a copia ceea ce a făcut Dumnezeu în grădina Edenului când a suflat suflare de viaţă în Adam. Adam era parte spirit şi parte carne. Din nou, este doar o opinie, dar pare să se potrivească.

Antihristul

Cred că el va fi încercarea lui Satan de a copia naşterea lui Hristos. Maria a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt, iar Satan va încerca să facă o femeie să rămână însărcinată de la spiritul lui necurat. În timp ce nu pot spune dacă el poate sau va încerca măcar să copieze naşterea din fecioară, pare să fie o încercare de a-L imita din nou pe Dumnezeu.

Hibrizii om-animal

Cel mai proeminent exemplu al acestora sunt serafimii şi heruvimii din Biblie. Apoi sunt lăcustele menţionate în Apocalipsa 9, care par să fie rele, deoarece vin din adânc. Dacă Dumnezeu are creaturi în jurul tronului Său care sunt făcute din diferite părţi de la o altă creaţie, este de înţeles că Satan ar încerca să facă la fel.

Au fost hibrizii creaţi la întâmplare?

Folosesc cuvântul „creat” în sensul ştiinţei sau sexului, nu al creării din nimic. În mituri găsim poveşti despre bărbaţi lei, bărbaţi şerpi, minotauri, centauri, satiri şi multe altele. Întrebarea evidentă şi inconfortabilă este: „Au încercat cei căzuţi să copieze creaturi care există de fapt în cer?” Nu am idee, dar cred că este foarte probabil ca poveştile la care ne referim ca fiind mitologie, să ne dea o părticică de cunoaştere a ceea ce este în cer. Bazându-ne numai pe Scriptură, ştim că cerul sfidează orice lege naturală, fiindcă nu este dependent de natură.

În opinia mea (mă asigur că o spun de multe ori cu privire la aceasta), nu este o exagerare să ne referim la o creatură compusă ca la un hibrid, fiindcă suntem oameni care comunică în termeni omeneşti, pentru ca alţi oameni să poată înţelege. Dumnezeu Se poate referi la ei ca fiind altceva. Biblia îi numeşte „făpturi vii” şi „fiare”, în mai multe ocazii.

Biblia nu ne spune când sau cum au fost create acele creaturi, dar ştim, citind Geneza, că păsările şi creaturile din mare au fost făcute din apă, iar animalele de uscat au făcute din pământ. Dumnezeu l-a modelat pe Adam din lut/praf. Ceea ce nu înseamnă că creaturile din jurul tronului lui Dumnezeu au fost făcute în acelaşi fel, înseamnă doar că este posibil ca Dumnezeu să le fi creat din ceva ce exista deja, şi aceasta ar fi ca şi cum le-ar fi făcut din ţărână. Adevărul este că orice răspuns aş da, ar fi pură speculaţie din partea mea, din moment ce Scriptura păstrează complet tăcerea asupra acestui subiect.

Concluzie

Concluzia generală aici este că oamenilor li s-a spus să nu facă hibrizi. Biblia nu spune niciodată că Dumnezeu nu ar face sau nu ar putea face hibrizi. Reţineţi că există multe speculaţii pe care trebuie să le punem cap la cap din istorie, ştiinţă, şi bucăţele şi părţi din Biblie. În timp ce este distractiv să speculăm şi să încercăm să înţelegem astfel de lucruri, este important să înţelegem că a crede despre hibrizi într-un fel sau altul, nu afectează mântuirea.

[Minister Dante Fortson, Heavenly Hybrids: Hybrid Month – Part 7. Copyright © Minister Dante Fortson. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *