Archive for 10/06/2014

Pericolele hipnozei

de Pastor David L. Brown, Ph.D.

Cum îşi fac oamenii minţile vulnerabile la controlul satanic?
Pastor David L. Brown, Ph.D.

Pastor David L. Brown, Ph.D.

Sir John Eccles, om de ştiinţă laureat al premiului Nobel, a spus despre mintea umană că este „o maşină pe care o fantomă o poate conduce”.1 Milioane de oameni îşi deschid minţile pentru „fantome” (spirite necurate), prin stări de conştiinţă alterate. Deci ce este o stare de conştiinţă alterată? Conform lui John Ankerton şi John Weldon, este „cultivarea deliberată a stărilor anormale de conştiinţă” (stări care nu sunt experimentate în mod normal în afara unei tehnici specifice sau a unui program de a le dezvolta). De fapt, „stările alterate pot să implice o largă varietate de subiecte – totul, de la hipnoză şi alte stări de transă, la stările de posesiune (ca mediumnismul şi şamanismul), la stări alterate care sunt în mod tipic patologice (precum excitaţia sexuală kundalini şi şamanismul), la vizualizare şi imagini directe, vise lucide, stări de conştiinţă induse de droguri, meditaţie şi conştiinţă indusă prin monitorizarea electronică a unei funcţii normale a corpului, şi multe altele.”2

Deci ce este greşit cu aceasta? Mai întâi, „când cineva intră într-o stare de conştiinţă modificată, adesea experimentează teama de a pierde controlul asupra realităţii şi de a-şi pierde controlul de sine.”3 De ce, pentru că aşa se întâmplă. Multe lucruri bizare se pot întâmpla şi se întâmplă cu adevărat când cineva este într-o stare de conştiinţă modificată. De aceea ne avertizează Biblia că nu trebuie să fim sub puterea nimănui, cu excepţia Lui.

Negreşit, milioane de oameni laudă beneficiile stării de conştiinţă modificată. Mulţi „susţinători ai ei pretind că stările modificate produc chipurile o stare «mai înaltă» de conştiinţă sau «de a fi», inclusiv revelaţii spiritualiste (oculte) dramatice, puteri psihice, modificări de personalitate şi o reconstruire «pozitivă» a perspectivei despre lume şi viaţă, în limitele orientalului/ocultului.”4 Dar stările de conştiinţă modificată nu sunt tot ceea ce sunt lăudate excesiv că sunt. De fapt, „au rezultat multe cazuri de nebunie temporară sau permanentă, contact cu spiritele, transformare ocultă şi posesiune de către spirite”.5 De fapt, stările de conştiinţă modificată pot deschide, şi adesea deschid o persoană pentru a contactul cu entităţile demonice.

Deci de ce când vorbesc despre cum să ne ocupăm de trecut în mod biblic, aduc în discuţie subiectul stărilor de conştiinţă modificate? Probabil că cel mai obişnuit mijloc pe care îl folosesc consilierii pentru a descoperi trecutul, în afară de psihanaliză, este hipnotismul. Hipnotismul aduce persoana într-o stare de conştiinţă modificată. Să privim mai îndeaproape la hipnotism.

Ce este hipnoza?

„Hipnoza, stare mintală de sugestibilitate accentuată, caracterizată de un somn ca o transă. Baza hipnozei este fixarea atenţiei subiectului asupra unei surse de stimulare tot mai îngustă, până ce este atent numai la indicaţiile hipnotistului. Aceasta se realizează în mod divers, prin repetarea cu voce joasă, monotonă, sau punându-l pe subiect să-şi fixeze privirea asupra unei lumini, într-o cameră altminteri întunecată. Subiectul nu-şi aminteşte nimic din ceea ce a făcut în timpul perioadei hipnotice. Se poate sugera ca anumite efecte să continue după ce subiectul revine la conştienţă; acestea sunt numite sugestii post-hipnotice.”6

Istoria hipnozei

Nu trebuie să mergi foarte departe în trecut, cercetând despre hipnotism, ca să vezi că este asociat cu ocultul. Conform Dr. Cathy Burns, Ph.D, hipnotiştii înşişi s-au referit la hipnotism ca la întâlniri spiritualiste, nu mai departe decât cu 24 de ani în urmă.7 De fapt, din punct de vedere istoric, hipnoza a fost privită ca parte a ocultului. Revista „Prevention” a avut un articol scris de Kerry Pechter, care a făcut aceasta foarte clar. Articolul spunea: „precum alchimia şi astrologia, practica hipnozei aparţinea cândva lumii ocultului”.8 Un alt autor a continuat să spună: „Vrăjitorii, practicienii sufişti, şamanii, hinduşii, budiştii şi yoghinii au practicat hipnoza…”9 În India, prestidigitorii hinduşi o numesc Jar-phook, conform unei cărţi vechi pe care o am. Ea spune: „Jar-phook din partea de sus a Indiei, este un sistem de tratament practicat de prestiditatorii indieni, sau Jadoo-walla.”10 Dar nu este nevoie să traversăm oceanul ca să găsim hipnoza asociată cu ocultul. De fapt, „hipnoza şi dansul ritual erau elemente integrale ale comunicării şamanului cu spiritele…”11 printre indienii americani. Un şaman este un vraci. Atât Sitting Bull (Tatankaya Iyotake) cât şi Big Foot din tribul sioux, au folosit hipnotismul.

Un cercetător sincer nu poate tăgădui legătura ocultă a hipnotismului. Deoarece aceasta este adevărat, creştinii ar trebui să nu aibă nimic de-a face cu practica sa. Şi pe ce bază o spun? Deuteronom 18:10-12 ar fi una:

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului [în versiunea engleză a Bibliei, descântător, n.tr.], de vrăjitor, de fermecător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.”

Observaţi cele două cuvinte accentuate, „descântător” şi „fermecător”. Conform lui Dave Hunt, cercetător al sectelor/ocultului, practica antică a descântatului şi farmecelor implica „exact ceea ce recent a devenit acceptabil în medicină şi psihiatrie [fiind cunoscut] ca hipnoză. Cred aceasta atât din folosirea antică a acestui cuvânt, cât şi din tradiţiile oculte.”12 în lumina acestui lucru, este inacceptabil pentru credincioşi să participe la hipnotism.

De ce este periculos hipnotismul?

Hipnotismul este periculos din anumite motive, nu cel mai neînsemnat fiind că deschide mintea ca să creadă aproape orice. Precum spune un cercetător:

„inducţia hipnotică… constă într-un sistem de manipulare verbală şi nonverbală, pentru a conduce o persoană la o stare intensificată de sugestibilitate – mai simplu, la o stare în care cineva va crede aproape orice.”13

Afirmaţia ar trebui să ne alarmeze, fiindcă în esenţă spune că unei persoane care este hipnotizată i se poate spune o minciună, şi o poate crede. Dar se întâmplă aceasta cu adevărat? Răspunsul este da. Bernard Diamond, profesor de drept şi profesor de psihiatrie clinică, a scris într-un articol pentru Revista „Legea în California”, că oamenii care au trecut prin hipnotism „grefează pe amintirile lor, fantezii sau sugestii transmise de hipnotist, deliberat sau fără voie, iar după hipnoză, subiectul nu poate face diferenţa între o amintire adevărată şi o fantezie sau un detaliu sugerat”.14

Al doilea motiv pentru care hipnoza este periculoasă este fiindcă mintea îşi pierde abilitatea de a distinge între fapt şi fantezie (fapt şi eroare). Aceasta poate fi periculos fiindcă dacă poţi fi înşelat cu uşurinţă, Satan poate să profite, şi profită într-adevăr de oportunitate. Permiteţi-mi să dau un exemplu. De-a lungul unei perioade de cinci ani, la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, s-a făcut un studiu vast pe mai mult de 6000 de persoane care trecuseră prin hipnoză. S-a descoperit că o cincime dintre acele persoane care fuseseră hipnotizate, au spus că trăiseră vieţi anterioare pe alte planete! Ceea ce este bizar, pentru a nu spune mai mult! Dar îngăduiţi-mi să vă spun despre alte câteva experimente. Conform unuia dintre experimentele lui Peter Francuch, «Persoana [care a fost hipnotizată] a putut să descrie foarte precis, cu detalii amănunţite, ce se întâmpla în casa unui prieten la 300 mile depărtare. În acelaşi timp, persoana a putut să descrie exact ce se întâmpla în acelaşi loc cu o lună în urmă, cu un an în urmă şi cu zece ani în urmă…”15

Cineva ar putea să întrebe: „Cum este posibil aşa ceva?” Răspunsul meu este, prin contact demonic! Un autor New Age exprimă aceasta astfel: „Hipnoza poate fi o uşă deschisă pentru experienţe psihice de multe feluri, iar pentru o persoană instabilă emoţional, nesigură sau neurotică, posibilitatea obsesiei sau invaziei psihice de un fel sau altul, este întotdeauna prezentă…”16 Este nevoie doar de o scurtă privire asupra Fapte 16:16-18, ca să descoperim sursa puterilor psihice.

Hipnoza este periculoasă. Cel puţin împiedică abilitatea persoanei de a face diferenţa între amintiri reale şi amintiri sugerate/grefate. Chiar şi mai periculos este faptul că hipnoza deschide „uşa minţii” (mintea) pentru invazia demonică. Dacă nu ai fost hipnotizat, să nu fii. Dacă ai fost hipnotizat, îţi sugerez să renunţi la asocierea cu această practică, rugându-te:

Dragă Doamne,

Vin la Tine în Numele Fiului Tău, Isus Hristos. Mărturisesc că am participat la hipnotism. Cer iertarea Ta şi renunţ la hipnotism, ca fiind contrar Bibliei, care mă avertizează să nu fiu adus sub nicio altă putere decât a Ta (1 Corinteni 6:12). Mă identific ca un copil al lui Dumnezeu, prin credinţa în Domnul Isus Hristos, care am fost răscumpărat de sângele Lui preţios (al lui Hristos). Amin.

Lectură recomandată

Hypnosis: Cure or Curse? Dr. Cathy Burns; 16 pagini; Sharing 212 – H E. 7th St. Mt Carmel, PA. 17851-2211

Hypnosis and the Christian; Martin şi Deidre Bobgan; 61 pagini; Bethany House Publishers Minneapolis, Minnesota 55438

Note de subsol

1. America: The Sorcerer’s New Apprentice; de Dave Hunt; Harvest House; p. 19

2. Can You Trust Your Doctor?; de John Weldon & John Ankerberg; Wolgemut & Hyatt Publishers; p. 147

3. Frontiers of Consciousness; de John White; Avon; p. 16

4. The Facts on Holistic Health and The New Medicine; Ankerberg/Weldon; Harvest House Publishers; p. 9

5. Ibid.

6. The University One-Volume Encyclopedia; 1967 – Franklin Dunham; p. 421

7. Hypnosis: Cure or Curse; 1993 Sharing publication; p. 4

8. Prevention; July 1985, Vol. 37, No. 7; Articol: When I snap my fingers, you will be free of pain; de Kerry Pechter

9. Hypnosis and The Christian; de Martin & Deidre Bogan; Bethany House; p. 13

10. Mesmerism and Hypnotism; July 1890, p. 244

11. History of The Occult; by T. Wynne Griffon; Mallard Press; p. 33

12. Hypnosis And The Christian; de Martin & Deidre Bogan; Bethany House; p. 50

13. Ibid, p. 17

14. California Law Review, March 1980; Articol: Inherent Problems in the Use of Pretrial Hypnosis on a Prospective Witness; de Bernard L. Diamond; p. 314

15. Principles of Spiritual Hypnosis; de Peter Francuch; Spiritual Advisor Press, 1981; p. 924

16. Many Lives, Many Loves; de Gina Cerminara; Wm Morrow and Company, 1963; p. 83 E-mail: FirstBaptistChurchOC@gmail.com

[Pastor David L. Brown, Ph.D., The Dangers of Hypnosis. Copyright © 1994 David L. Brown. Pentru articolul în engleză, clic pe www.logosresourcepages.org.]

Clic pe linkurile de mai jos!

Ar trebui un creştin să se implice vreodată în hipnoză/hipnotism?

Hipnotismul: creştin sau ocult?

Hipnoza este demonică

Ne avertizează Biblia împotriva hipnotismului?

Hipnotismul: creştin sau ocult?

„Există o sursă comună în spatele tuturor fenomenelor oculte, inclusiv a OZN-urilor, care pare să orchestreze în mod inteligent şi deliberat, o înşelăciune ingenioasă, pentru propriile sale scopuri; iar hipnoza, sau puterea sugestiei, este chiar în centrul acestei intrigi.” (Cercetător, observaţii despre motivele pentru care ar clasifica hipnoza ca parte a ocultului)

„Trebuie să se întrebăm unde este linia de demarcaţie între demonic şi divin, între domeniul lui Satan şi ştiinţă? În ce punct se deschide uşa pentru întuneric, iar diavolul câştigă un avanpost?”

„Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!” (Isaia 5:20)

Vine din ocult

Hipnotismul a fost o parte integrală a ocultului de mii de ani, fiind folosit de vrăjitori, mediumi spiritişti, şamani, hinduşi, budişti şi yoghini. Transa hipnotică făcută acum prin medici, nu este semnificativ diferită de hipnoza ocultă.

Este o uşă deschisă pentru demonic

Subiectul, în transă hipnotică, poate să se afunde în zona periculoasă şi în întreaga paletă a fenomenelor oculte, care includ…

• Experienţe în afara corpului/starea eliberării de corp/sentimentul separării de corp

• Clarviziunea – „Parte a fenomenului mai larg cunoscut ca percepţie extrasenzorială (PES), clarviziunea este abilitatea de a discerne imagini care nu sunt uşor detectate de cele cinci simţuri. Cei cu acest al „şaselea simţ”, primesc mesaje transmise atât peste distanţe temporale – viziuni despre evenimente care s-au întâmplat fie în trecut (retrocogniţie), fie în viitor (precogniţie) – cât şi peste distanţe geografice – evenimente care au loc simultan, dar în locaţii diferite. Alţi termeni pentru clarviziune includ a doua vedere, vederea în umbră, profeţia şi comunicarea spirituală.”

• Halucinaţia

• Stări mistice similare celor descrise de misticii orientali

• Posesiunea demonică

• Puterile psihice spontane

• Aşa-numita moarte clinică

• „Amintiri” spontane despre vieţi trecute şi viitoare şi despre foste identităţi, aproximativ o cincime dintre subiecţi implicând existenţa pe alte planete (Biblia contrazice clar vieţile trecute şi reîncarnarea – „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” Evrei 9:27)

• Vederea evenimentelor viitoare, rezolvarea crimelor, revelarea sorţii viitoare a unor personalităţi bine-cunoscute etc. (cunoscută ca „terapia hipnotică a vieţii viitoare” pe care o fac unii practicieni)

• „Amintirile” (unor persoane care nu au avut niciodată vreun contact cu OZN-urile) despre răpiri OZN, care se conformează în detalii celor descrise de persoane presupus sincere, care au fost răpite de OZN-uri

• Eliberarea de identitatea sinelui, pentru „a se contopi cu universul”

• Sentimentul că ei sunt totul şi nu au limită în ceea ce pot experimenta sau deveni: adică conştiinţa de Dumnezeu

• Presupusa transcendenţă a timpului şi spaţiului, „părăsind conştienţa pură a nimicniciei primare, din care vine toată creaţia manifestată”

• Experienţe psihice

• Posesiune satanică

Cât din aceasta este creat de susceptibilitate intensificată, imaginaţie neînfrânată, halucinaţie în transă sau intervenţie demonică, nu se poate determina.

Nu au existat studii care să fi examinat efectul hipnotismului asupra credinţei rezultante, sau asupra interesului individului pentru ocult.

Predomină voinţa omenească şi gândirea raţională

• Hipnotismul poate determina o persoană să facă ceva împotriva voinţei sale – ceea ce nu ar face în afara stării hipnotice – ignorând responsabilitatea personală în afara alegerii obiective, raţionale, critice.

• Accentuează susceptibilitatea unei persoane, până în punctul în care subiectul va crede aproape orice îi spune hipnotistul, chiar până în punctul de a halucina.

• „În transă, logica” acceptă fără discernământ ceea ce în mod normal pare iraţional, ilogic şi incompatibil.

• Oamenii pot să mintă, şi mint cu adevărat sub hipnoză!

Produce amintiri false

• Ceea ce „îţi aminteşti” sub hipnoză a fost adesea creat, reconstruit sau amplificat în timpul stării de sugestibilitate accentuată.

• După hipnoză, persoana este incapabilă să facă deosebirea între o amintire adevărată şi ceea ce şi-a imaginat sau a creat în starea de sugestibilitate accentuată.

• Este la fel de probabil să producă impresii false, ca fiind relatări adevărate ale unor evenimente trecute.

• Este mai probabil să contamineze memoria, decât să ajute persoana să-şi amintească ceea ce s-a întâmplat cu adevărat.

Încearcă să modifice convingerile şi credinţa personală

• Seminariile de conştienţă în grup mare implică sesiuni de grup care încearcă să modifice modul prezent de a gândi al participanţilor (tiparul minţii, perspectiva despre lume, credinţa personală etc.), prin experienţe personale intense de grup, şi prin întâlniri care durează multe ore şi profită de oboseală, lucrând împreună şi folosind multă repetiţie, presiunea de grup şi tehnici psihologice variate, unele dintre ele atacând sistemele personale de credinţă şi cauzând confuzie mintală.

Cauzează confuzie mintală

„Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.” (2 Corinteni 11:3)

„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.” (1 Corinteni 14:33)

• Tehnica confuziei, de asemenea un instrument hipnotic, este folosită pentru a dezorienta subiectul, pentru a-l face mai sensibil la indicii.

• „Îi dai persoanei mai multe informaţii decât cantitatea cu care ar putea să se descurce, o faci să pună totul sub semnul întrebării, o faci să se simtă nesigură, ca modalitate de a-şi clădi motivaţia pentru a ajunge la siguranţă…”

Copiază metodele folosite în misticismul oriental

• Transa hipnotică copiază experienţele obişnuite sub influenţa drogurilor psihedelice, a meditaţiei transcedentale, şi a altor forme de yoga şi meditaţie orientală.

• Ritualurile pentru hipnoză, Zen, yoga şi alte metodologii orientale de vindecare, sunt în mod fundamental aceleaşi (conform lui E. Fuller Torrey, cercetător psihiatru, care aşează pe aceeaşi treaptă tehnicile hipnotice şi vrăjtoria).

• Principiile fundamentale ale yoga sunt, în multe privinţe, similare celor ale hipnozei; scopul central – unirea cu Dumnezeu – este comun tuturor acestor principii, şi este metoda prin care se obţine vindecarea de boala fizică şi emoţională.

• La diferite profunzimi ale transei hipnotice, pacienţii descriu experienţe care sunt identice cu conştiinţa cosmică şi realizarea de sine, induse prin transa yoga.

Este la fel de demonică atunci când este autoindusă

• Autohipnoza poate fi o activitate la fel de ocultă şi demonică precum transa condusă de un hipnotist.

• Cei în transă auto-indusă („autohipnoză”) pot să dobândească un anumit control şi să exercite o anumită măsură a alegerii, totuşi nu îşi păstrează mijloacele normale de evaluare a realităţii şi cumpătarea raţională.

• Ei continuă la un nivel diferit în timpul transei; persoana imaginându-şi că îşi părăseşte corpul, poate trece la transa cu halucinaţie şi la logica din transă, părându-i-se cu adevărat că este în afara corpului.

• Un medic, predând unei clase autohipnoza, şi-a instruit studenţii să între în transă hipnotică, să-şi părăsească corpul, iar apoi să se întoarcă în el ca să exploreze diferite părţi ale corpului.

Suntem avertizaţi cu privire la ea în Biblie

• Biblia vorbeşte cu putere împotriva tuturor practicilor religiei false şi ale ocultului.

• Dumnezeu doreşte ca poporul Lui să se întoarcă la El când este în nevoie, nu la cei care practică vrăjitoria, ghicitoria sau farmecele.

• Dumnezeu îl avertizează pe poporul Lui despre urmarea mediumilor, vrăjitorilor, descântătorilor, fermecătorilor şi acelora care au un spirit familiar (Deuteronom 18:9-14)

• Hipnoza, aşa cum este practicată astăzi, poate foarte bine să fie acelaşi lucru cu ceea ce este identificat ca „descântare” în Biblie (Levitic 19:26).

Mută credinţa şi închinarea, de la Dumnezeu la om

• A început ca parte a ocultului şi religiei false.

• În hipnotism, credinţa este mutată de la Dumnezeu şi Cuvântul Său, la hipnotist şi tehnica lui.

• Dacă hipnoza generează o formă de credinţă şi închinare care nu este îndreptată înspre Dumnezeul Bibliei, orice persoană care se supune hipnotismului, poate să joace rolul cuvei, în domeniul spiritual. (Vezi Levitic 19:26, 31; 20:6, 27; Deuteronom 18:9-14; 2 Regi 21:6; 2 Cronici 33:6; Isaia 47:9-13; Ieremia 27:9.)

Operează prin înşelăciune

• Hipnotismul operează pe baza imaginaţiei, iluziei, halucinaţiei şi înşelăciunii.

• Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui cu privire la înşelăciune.

• După ce o persoană şi-a deschis mintea la înşelăciune prin hipnoză, poate să devină şi mai vulnerabilă la alte forme de înşelăciune spirituală.

Nu este sub nicio formă o ştiinţă!

• „Creştinii care numesc hipnotismul „ştiinţific”, explică de ce recomandă de asemenea să fie făcut numai de către un creştin. Dacă hipnoza este într-adevăr ştiinţă, de ce este adăugată cerinţa ca practicianul să fie creştin?”

• Nu există o explicaţie ştiinţifică acceptată despre ce este exact hipnoza.

• Există un deficit de studii adecvate pe termen lung, al celor care au fost hipnotizaţi.

Face promisiunile unui dumnezeu fals

Hipnotismul se potriveşte bine în peisajul de astăzi al promisiunilor de…

• Auto-împlinire

• Stăpânire de sine

• Bunăstare personală

• Rezolvări rapide pentru problemele vieţii

• Unire cu Dumnezeu

• Rezultate care transformă viaţa.

„Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:15)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Este lucrarea diavolului

„Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

„Când mediumii intră în transe hipnotice şi contactează «morţii», când clarvăzătorii revelează informaţii pe care nu le-ar putea cunoaşte, când ghicitorii, prin hipnoză autoimpusă, revelează viitorul, Satan este cu siguranţă la lucru.”

O imagine a lui Satan

• Este un mincinos care umple lumea cu minciuni. „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44) Este descris ca înşelător, viclean şi profitând de noi. (2 Corinteni 2:11) El „joacă pentru publicul de la galerie, format din cei care urăsc adevărul care i-ar putea salva”. (2 Tesaloniceni 2)

• Ne convinge că al lui Dumnezeu Cuvânt este o minciună şi că promisiunile lui sunt adevărate. „Diavolul lucrează ca să ne înşele şi să ne convingă că promisiunile lui sunt adevărate şi Cuvânt lui Dumnezeu este o minciună. Isus a spus că diavolul «de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.»” (Ioan 8:44) Nu-l subestima niciodată pe diavol!” ~ Billy Graham

• Perverteşte Scriptura. „Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos.»” (Matei 4:5-6) Diavolul L-a îndemnat citând Psalmul 91:11-12: „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.”

• Se preface în ceva frumos: „Satana se preface într-un înger de lumină.” (2 Corinteni 11:14)

• Este imoral, rău şi duşmănos. (1 Ioan 2:3, Iov 1:9, Iov 2:4)

• Este cumplit şi crud. (Luca 8:29; 9:39, 42; 1 Petru 5:8)

• Te urăşte. „Dacă eşti creştin, Satan te urăşte fiindcă a pierdut ce ai tu acum, şi anume viaţa eternă cu Isus Hristos în rai pentru totdeauna! Dacă nu eşti creştin, tot te urăşte, şi va încerca să te înşele, ca să nu crezi în Isus Hristos şi să nu-L accepţi în inima ta.” ~ Billy Graham

• Pretinde că este Dumnezeu. Antihristul/Anarhistul „va lua în stăpânire fiecare aşa-numit dumnezeu sau altar, va înlătura opoziţia şi se va aşeza în templul lui Dumnezeu ca «Dumnezeu atotputernic» – ale cui putere, semne şi minuni sunt false, prestidigitaţie nefastă „pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”. Acelaşi „spirit de anarhie” este acum la lucru. (2 Tesaloniceni 2)

• Încearcă să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Principalul scop al lui Satan este să oprească lucrarea lui Dumnezeu, oriunde se desfăşoară ea. „Pentru a realiza aceasta, plănuieşte şi lucrează în orice mod poate, şi este în spatele fiecărui rău care are loc în lume. Numele lui – Satan – înseamnă literalmente «Adversarul» – şi acesta este el: adversarul nostru.” ~ Billy Graham

• Ne întoarce împotriva lui Dumnezeu şi a noastră. Principala tehnică a lui Satan este să ne facă să ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu, să-L respingem, să-L sfidăm şi (fie că realizăm sau nu) să-L blestemăm în inimile noastre, şi să stabilim propria noastră voie ca regulă şi propria noastră glorie ca scopul acţiunilor noastre. În esenţă, să ne întoarcă de la închinarea la Dumnezeu, la închinarea la sine; să ne iubim pe noi înşine mai mult decât pe Dumnezeu – în opoziţie cu Dumnezeu şi cu dispreţ faţă de Dumnezeu. Această închinare la sine şi dragoste de sine este centrul problemei păcatului şi poarta către toată fărădelegea. Păcatul este ceea ce se întâmplă când înlocuim dragostea şi voia lui Dumnezeu, cu dragostea şi voia sinelui.

• Este mândru şi ne orbeşte cu îngâmfarea. (1 Timotei 3:6)

• Îi obligă pe oameni să-i facă comisioane. (2 Timotei 3:6)

• Se opune lucrării lui Dumnezeu – şi ne face să fim împotriva scopurilor lui Dumnezeu. „El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul!»” (Zaharia 3:1) „Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.” (1 Tesaloniceni 2:18; Efeseni 2:2)

• Împiedică Evanghelia. „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum.” (Matei 13:19)

• „A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia [ca să nu deosebească adevărul], ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos (Mesia), care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4, versiune amplificată)

• Se gândeşte la modalităţi de a-i ademeni pe necredincioşi (şi credincioşi) în capcana lui/ca să ne prindă pe picior greşit. „Diavolul este stă în echilibru ca să te prindă în ghearele lui, şi nu i-ar plăcea nimic mai mult decât să te prindă dormind.” (1 Timotei 3:7, 2 Timotei 2:26, 1 Petru 5:8)

• Îi ţine pe necredincioşi captivi. (2 Timotei 2:26)

• Este un hoţ de oi. „Cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin… «Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul [Satan] nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.»” (Ioan 10:1-5, 7-15)

Satan este un duşman învins

„Dar un lucru trebuie spus despre diavol: este un duşman învins! Prin moartea şi învierea Lui, Isus Hristos a biruit toate forţele răului, şi ale iadului, şi ale lui Satan, iar când Îi aparţinem lui Hristos, suntem în siguranţă pentru totdeauna faţă de toate aceste terori. Asigură-te de mântuirea ta, dându-ţi astăzi viaţa lui Hristos.” ~ Billy Graham

Într-o zi, „diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Apocalipsa 20:10)

Într-o zi tot răul din lumea noastră va fi distrus, iar Hristos va domni în dreptate şi dragoste perfectă.

„Hoţul [Satan] nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:28)

Hipnotismul ar trebui complet evitat

Deoarece hipnoza este o parte integrală a ocultului, deoarece este o uşă înspre demonic, deoarece calcă în picioare voinţa umană şi gândirea raţională, deoarece operează prin înşelăciune (şi este lucrarea Înşelătorului însuşi), deoarece încearcă să schimbe convingerile personale şi credinţa, din cauza potenţialului ei pentru înşelăciune spirituală, deoarece ne mută credinţa de la Dumnezeu la om, deoarece nu este o ştiinţă, din cauza efectelor ei dăunătoare cunoscute, şi deoarece este lucrarea diavolului, care este un mincinos imoral, crud, plin de ură, stricat, duşmănos, un ucigaş şi un adversar care încearcă să oprească lucrarea lui Dumnezeu şi să ne ţină departe de Isus (sursa vieţii reale, împlinite, abundente, depline şi durabile), hipnotismul ar trebui să fie complet evitat.

„Creştinul înţelept o va evita complet, chiar şi pentru scopuri «medicale». Este evident că hipnoza este letală… indiferent de scopul pentru care este folosită. În momentul în care cineva se abandonează uşii înspre ocult, chiar şi în coridoarele «ştiinţei» şi «medicinii», este vulnerabil la puterile întunericului.”

Editat ultima dată de knowingjesus la 23.03.2009.

[Hypnotism: Christian or Occult? Copyright © Talk Jesus. Pentru articolul în engleză, clic pe www.talkjesus.com.]

Clic pe linkurile de mai jos!

Ar trebui un creştin să se implice vreodată în hipnoză/hipnotism?

Hipnoza este demonică

Ne avertizează Biblia împotriva hipnotismului?

Pericolele hipnozei

Hipnoza este demonică

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4:23)

Mezmerizmul a fost o mişcare din secolul al 18-lea, începută în Franţa de un medic austriac, Franz Anton Mesmer (1734-1815), care credea că influenţa astrologică asupra oamenilor era exprimată printr-o forţă sau o substanţă similară magnetismului. El a început mai întâi să trateze pacienţii cu magneţi şi cu fluide cu particule încărcate, dar şi-a modificat repede poziţia, făcând speculaţii că vindecările proveneau de fapt de la o energie sau de la un „fluid magnetic” misterios, venind din mâinile, vocea sau sistemul nervos al practicianului. S-a crezut că această substanţă invizibilă sau magnetismul, era similară electromagnetismului, şi a fost numită „magnetism animal”. Elevii lui Mesmer au fost mai apoi capabili să inducă „somnul magnetic” (stare de transă sau condiţie hipnotică) la pacienţii lor. Termenul „mezmerism” a devenit în cele din urmă analog cu hipnoza, şi a fost legat atât de spiritualism, cât şi de religiile ştiinţei minţii. Hipnoza este de mult timp legată de practicile religioase antice şi de experienţele mistice orientale, care implicau stări de transă similare sau stări de conştiiinţă modificată. Asemenea stări alterate sunt esenţiale pentru practici precum experienţele în afara corpului, proiecţia astrală şi yoga. William Kroger, M.D. şi William Fezler, Ph.D, susţin că „hipnoza a fost practicată într-o formă sau alta în lumea civilizată şi necivilizată, sub multe etichete diferite, de la începutul istoriei.” Ei au observat ulterior că elementele istorice ale hipnozei au fost o parte integrală a practicilor religiilor păgâne şi a religiilor lumii, incluzând exorcismul asiro-babilonian, ghicitoria egipteană, misticismul iudaic, catolicismul bizantin, taoismul chinez, sufismul, hinduismul, şintoismul, forme de budism (tibetan şi Zen) şi Yoga. („Hipnoza şi modificarea comportamentului”, pag. 6-8).

„Şi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta; iată porunca dintâi.” (Marcu 12:30)

Pastorul David L. Brown, Ph.D., ne dă acest sfat, în articolul său intitulat Pericolele hipnozei: „Hipnotismul deschide mintea ca să creadă aproape orice. Precum exprimă aceasta un cercetător, inducţia hipnotică… constă într-un sistem de manipulare verbală şi nonverbală, pentru a conduce o persoană la o stare intensificată de sugestibilitate – mai simplu, la o stare în care cineva va crede aproape orice. [«Hipnoza şi creştinul», de Martin & Deidre Bogan; Bethany House; pag. 17] Afirmaţia ar trebui să ne alarmeze, fiindcă în esenţă ea spune că unei persoane care este hipnotizată i se poate spune o minciună, şi o poate crede. Dar se întâmplă aceasta cu adevărat? Răspunsul este da. Bernard Diamond, profesor de drept şi profesor de psihiatrie clinică, a scris într-un articol pentru Revista «Legea în California», că oamenii care au trecut prin hipnotism «grefează pe amintirile lor, fantezii sau sugestii transmise de hipnotist, deliberat sau fără voie, iar după hipnoză, subiectul nu poate face diferenţa între o amintire adevărată şi o fantezie sau un detaliu sugerat.» [California Law Review, Martie 1980; Articol: «Probleme inerente în folosirea hipnozei asupra unui viitor martor, înainte de proces»; de Bernard L. Diamond; pag. 314] … Hipnoza este periculoasă fiindcă mintea îşi pierde abilitatea de a distinge între fapt şi fantezie (fapt şi eroare). … Satan poate să profite, şi profită într-adevăr de oportunitate. Permiteţi-mi să dau un exemplu. De-a lungul unei perioade de cinci ani, la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, s-a făcut un studiu vast pe mai mult de 6000 de persoane care trecuseră prin hipnoză. S-a descoperit că o cincime dintre acele persoane care fuseseră hipnotizate, au spus că trăiseră vieţi anterioare pe alte planete! Ceea ce este bizar, pentru a nu spune mai mult! Dar îngăduiţi-mi să vă spun despre alte câteva experimente. Conform unuia dintre experimentele lui Peter Francuch, «Persoana [care a fost hipnotizată] a putut să descrie foarte precis, cu detalii amănunţite, ce se întâmpla în casa unui prieten la 300 mile depărtare. În acelaşi timp, persoana a putut să descrie exact ce se întâmpla în acelaşi loc cu o lună în urmă, cu un an în urmă şi cu zece ani în urmă…»[«Principii ale hipnozei spirituale»; de Peter Francuch; Spiritual Advisor Press, 1981; p. 924] Cineva ar putea să întrebe: «Cum este posibil aşa ceva?» Răspunsul meu este, prin contact demonic! Un autor New Age exprimă aceasta astfel: «Hipnoza poate fi o uşă deschisă pentru experienţe psihice de multe feluri, iar pentru o persoană instabilă emoţional, nesigură sau neurotică, posibilitatea obsesiei sau invaziei psihice de un fel sau altul, este întotdeauna prezentă…» [«Multe vieţi, multe iubiri», de Gina Cerminara; William Morrow and Company, 1963; pag. 83] Este nevoie doar de o scurtă privire la Fapte 16:16-18, pentru a descoperi sursa puterilor psihice. Hipnoza este periculoasă. Cel puţin împiedică abilitatea cuiva de a discerne între amintirile reale şi amintirile sugerate/grefate. Chiar şi mai periculos este faptul că hipnoza deschide «uşa inimii» (mintea) pentru invazia demonică. Dacă nu ai fost hipnotizat, să nu fii. Dacă ai fost hipnotizat, îţi sugerez să renunţi la asocierea ta cu această practică, rugându-te: «Dragă Doamne, vin la Tine în Numele Fiului Tău, Isus Hristos. Mărturisesc că am participat la hipnotism. Îţi cer iertare şi renunţ la hipnotism, ca fiind contrar Bibliei, care mă avertizează să nu fiu adus sub o altă putere decât a Ta (1 Corinteni 6:12). Mă identific ca un copil al lui Dumnezeu, prin credinţa în Domnul Isus Hristos, care a fost răscumpărat prin scumpul Lui sânge (al lui Hristos). Amin.»” (David L. Brown, Ph.D., „Pericolele hipnozei”)

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.” (Deuteronom 18:10-12)

În cartea lor Hipnoza: medicală, ştiinţifică sau ocultă?, Martin şi Deirdre Bobgan scriu: „Din cauza naturii aparent oculte a hipnozei (care este mai evidentă în stadiile mai profunde), şi fiindcă hipnoza este practicată de mulţi care se implică în alte domenii ale ocultului, creştinii ar fi înţelepţi să evite hipnoza chiar şi pentru scopuri medicale. Cuvintele din Noul Testament care sunt traduse «fermecători» şi «descântători» par să indice acelaşi gen de persoane pe care le numim acum hipnoterapeuţi. Dave Hunt, autor… şi cercetător în domeniul ocultului, ca şi al sectelor, spune: «Din punct de vedere biblic, cred că în astfel de locuri precum Deuteronom 18, unde se vorbeşte despre «fermecători» şi «descântători», practica implicată în vechime era exact ceea ce recent a devenit acceptabil în medicină şi psihiatrie ca hipnoză.» [Dave Hunt, scrisoare personală către Walter Martin, 13 ianuarie 1982, pag. 5.] … Există un consens general că indivizii hipnotizaţi sunt cumva vulnerabili la acceptarea fără discernământ, ca fiind adevărată, a oricărei sugestii date de hipnotist. Şi numai acest factor creează potenţialul pentru folosire greşită şi înşelare. Unii cercetători creştini merg un pas mai departe, avertizând că este posibil ca subiecţii hipnotizaţi să fie influenţaţi de alte voci decât cea a hipnotistului. Ei cred că în stare de transă, un om este mai sensibil la opresiunea demonică, sau chiar la posedare, în special dacă subiectul are o istorie de experimentare ocultă. Hipnoza poate fi indirect legată de avertismentele biblice împotriva «farmecelor». Ea este legată istoric de practicile păgâne şi oculte. … Doar fiindcă hipnoza a ieşit la suprafaţă în medicină, nu înseamnă că este diferită de practicile antice ale fermecătorilor şi descântătorilor, sau de cele care au fost folosite mai recent de vrăjitori sau hipnotişti oculţi. John Weldon şi Zola Levitt spun că şi «o abordare strict ştiinţifică a fenomenelor oculte este o protecţie insuficientă împotriva demonismului. Judecata lui Dumnezeu nu face deosebire între implicarea cu puterile străine Lui, ştiinţifică sau neştiinţifică». [John Weldon şi Zola Levitt. «Vindecarea psihică». Chicago: Moody Press, 1982, pag. 10.] În diferite secţiuni ale Scripturii, practicile oculte sunt enumerate una lângă cealaltă, fiindcă deşi o activitate poate că diferă de următoarea, sursa puterii şi cel care revelează «cunoaşterea ascunsă», este acelaşi: Satan. Descântătorii, magicienii, vrăjitorii, fermecătorii, cei care consultă spiritele familiare, necromanţii, ghicitorii şi cei care observă vremurile (astrologii), sunt grupaţi împreună ca cei de evitat. (Levitic 19:26,31 şi 20:6, 27; Deuteronom 18:9-14; 2 Regi 21:6; 2 Cronici 33:6; Isaia 47:9-13; Ieremia 27:9) Un singur cuvânt este folosit în Noul Testament pentru cei care practică ocultul: «vrăjitor».” (Martin şi Deidre Bobgan, „Hipnoza: medicală, ştiinţifică sau ocultă?”; pag. 104-106)

„Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.” (Evrei 9:27-28)

„O altă formă a hipnoterapiei implică descoperirea amintirilor uitate sau reprimate. La fel cum un hipnotist poate sugera efectiv ca subiectul să «uite» evenimente care au loc în timpul transei, el poate de asemenea să extragă amintiri sau detalii ale unor evenimente de mult uitate de mintea conştientă. Criticii avertizează că aceste «amintiri recuperate» pot să nu corespundă realităţii. Fenomenul este prea similar cu amintirile celor care pot să-şi «amintească» prin hipnoză că au fost răpiţi de extratereştri pe un OZN, sau cu ale celor care povestesc amintiri vii despre reîncarnare, după ce au fost duşi înapoi într-un pretinsă viaţă anterioară. (John Ankerberg, John Weldon, «Enciclopedia convingerilor New Age», pag. 334-335) Multe dintre primele mituri despre hipnoză s-au dovedit neîntemeiate, iar comunitatea medicală şi de sănătate mintală, au acceptat în general practica. Mulţi creştini totuşi rămân tulburaţi de istoria ei ocultă, de lipsa unui consens ştiinţific despre cum, sau de ce funcţionează hipnoza, de potenţialul influenţei neetice, şi de posibila ei legătură cu interdicţiile biblice împotriva «farmecelor» sau «descântecelor» (Ibid., pag. 309-310).” (Din Watchman Fellowship Profile despre Hipnoză, de James K. Walker)

Ceea ce urmează cu privire la hipnoză şi reîncarnare este din cartea lui Dave Hunt, „Invazia ocultă”: „Există studiile psihologului clinic Helen Wambach. Ea a regresat hipnotic sute de subiecţi în «vieţi anterioare», şi a găsit că ei au fost mai mult de 99% precişi în descrierile vieţii şi împrejurimilor. Totuşi hipnoza implică o stare foarte sugestibilă, în care cineva este controlat de hipnotist. Este întru totul rezonabil să credem că un demon ar profita de această stare pasivă, pentru a-şi strecura şi el influenţa. Hipnoza este una dintre cele mai vechi practici oculte. Nimeni nu ar trebui să se supună vreodată hipnozei.”

„Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.” (1 Timotei 4:1)

Hipnoza este o practică ocultă şi este condamnată cu tărie în Scriptură. Nicio persoană, ca să nu mai vorbim de un credincios născut din nou, nu ar trebui să cedeze libertatea sufletului dată sieşi nimănui, în afara Creatorului. Făcând astfel, se deschide nu numai faţă de hipnotist, ci şi faţă de diavoli. Dave Hunt a atras atenţia că laureatul premiului Nobel, neurologul Sir John Eccles, a descris creierul uman ca fiind „o maşină pe care o fantomă o poate conduce”.

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4:23)

[Hypnosis Is Demonic. Copyright © Real World News. Sursa: www.real-world-news.org]

Clic pe linkurile de mai jos!

Ar trebui un creştin să se implice vreodată în hipnoză/hipnotism?

Hipnotismul: creştin sau ocult?

Ne avertizează Biblia împotriva hipnotismului?

Pericolele hipnozei