Pericolele hipnozei

de Pastor David L. Brown, Ph.D.

Cum îşi fac oamenii minţile vulnerabile la controlul satanic?
Pastor David L. Brown, Ph.D.

Pastor David L. Brown, Ph.D.

Sir John Eccles, om de ştiinţă laureat al premiului Nobel, a spus despre mintea umană că este „o maşină pe care o fantomă o poate conduce”.1 Milioane de oameni îşi deschid minţile pentru „fantome” (spirite necurate), prin stări de conştiinţă alterate. Deci ce este o stare de conştiinţă alterată? Conform lui John Ankerton şi John Weldon, este „cultivarea deliberată a stărilor anormale de conştiinţă” (stări care nu sunt experimentate în mod normal în afara unei tehnici specifice sau a unui program de a le dezvolta). De fapt, „stările alterate pot să implice o largă varietate de subiecte – totul, de la hipnoză şi alte stări de transă, la stările de posesiune (ca mediumnismul şi şamanismul), la stări alterate care sunt în mod tipic patologice (precum excitaţia sexuală kundalini şi şamanismul), la vizualizare şi imagini directe, vise lucide, stări de conştiinţă induse de droguri, meditaţie şi conştiinţă indusă prin monitorizarea electronică a unei funcţii normale a corpului, şi multe altele.”2

Deci ce este greşit cu aceasta? Mai întâi, „când cineva intră într-o stare de conştiinţă modificată, adesea experimentează teama de a pierde controlul asupra realităţii şi de a-şi pierde controlul de sine.”3 De ce, pentru că aşa se întâmplă. Multe lucruri bizare se pot întâmpla şi se întâmplă cu adevărat când cineva este într-o stare de conştiinţă modificată. De aceea ne avertizează Biblia că nu trebuie să fim sub puterea nimănui, cu excepţia Lui.

Negreşit, milioane de oameni laudă beneficiile stării de conştiinţă modificată. Mulţi „susţinători ai ei pretind că stările modificate produc chipurile o stare «mai înaltă» de conştiinţă sau «de a fi», inclusiv revelaţii spiritualiste (oculte) dramatice, puteri psihice, modificări de personalitate şi o reconstruire «pozitivă» a perspectivei despre lume şi viaţă, în limitele orientalului/ocultului.”4 Dar stările de conştiinţă modificată nu sunt tot ceea ce sunt lăudate excesiv că sunt. De fapt, „au rezultat multe cazuri de nebunie temporară sau permanentă, contact cu spiritele, transformare ocultă şi posesiune de către spirite”.5 De fapt, stările de conştiinţă modificată pot deschide, şi adesea deschid o persoană pentru a contactul cu entităţile demonice.

Deci de ce când vorbesc despre cum să ne ocupăm de trecut în mod biblic, aduc în discuţie subiectul stărilor de conştiinţă modificate? Probabil că cel mai obişnuit mijloc pe care îl folosesc consilierii pentru a descoperi trecutul, în afară de psihanaliză, este hipnotismul. Hipnotismul aduce persoana într-o stare de conştiinţă modificată. Să privim mai îndeaproape la hipnotism.

Ce este hipnoza?

„Hipnoza, stare mintală de sugestibilitate accentuată, caracterizată de un somn ca o transă. Baza hipnozei este fixarea atenţiei subiectului asupra unei surse de stimulare tot mai îngustă, până ce este atent numai la indicaţiile hipnotistului. Aceasta se realizează în mod divers, prin repetarea cu voce joasă, monotonă, sau punându-l pe subiect să-şi fixeze privirea asupra unei lumini, într-o cameră altminteri întunecată. Subiectul nu-şi aminteşte nimic din ceea ce a făcut în timpul perioadei hipnotice. Se poate sugera ca anumite efecte să continue după ce subiectul revine la conştienţă; acestea sunt numite sugestii post-hipnotice.”6

Istoria hipnozei

Nu trebuie să mergi foarte departe în trecut, cercetând despre hipnotism, ca să vezi că este asociat cu ocultul. Conform Dr. Cathy Burns, Ph.D, hipnotiştii înşişi s-au referit la hipnotism ca la întâlniri spiritualiste, nu mai departe decât cu 24 de ani în urmă.7 De fapt, din punct de vedere istoric, hipnoza a fost privită ca parte a ocultului. Revista „Prevention” a avut un articol scris de Kerry Pechter, care a făcut aceasta foarte clar. Articolul spunea: „precum alchimia şi astrologia, practica hipnozei aparţinea cândva lumii ocultului”.8 Un alt autor a continuat să spună: „Vrăjitorii, practicienii sufişti, şamanii, hinduşii, budiştii şi yoghinii au practicat hipnoza…”9 În India, prestidigitorii hinduşi o numesc Jar-phook, conform unei cărţi vechi pe care o am. Ea spune: „Jar-phook din partea de sus a Indiei, este un sistem de tratament practicat de prestiditatorii indieni, sau Jadoo-walla.”10 Dar nu este nevoie să traversăm oceanul ca să găsim hipnoza asociată cu ocultul. De fapt, „hipnoza şi dansul ritual erau elemente integrale ale comunicării şamanului cu spiritele…”11 printre indienii americani. Un şaman este un vraci. Atât Sitting Bull (Tatankaya Iyotake) cât şi Big Foot din tribul sioux, au folosit hipnotismul.

Un cercetător sincer nu poate tăgădui legătura ocultă a hipnotismului. Deoarece aceasta este adevărat, creştinii ar trebui să nu aibă nimic de-a face cu practica sa. Şi pe ce bază o spun? Deuteronom 18:10-12 ar fi una:

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului [în versiunea engleză a Bibliei, descântător, n.tr.], de vrăjitor, de fermecător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.”

Observaţi cele două cuvinte accentuate, „descântător” şi „fermecător”. Conform lui Dave Hunt, cercetător al sectelor/ocultului, practica antică a descântatului şi farmecelor implica „exact ceea ce recent a devenit acceptabil în medicină şi psihiatrie [fiind cunoscut] ca hipnoză. Cred aceasta atât din folosirea antică a acestui cuvânt, cât şi din tradiţiile oculte.”12 în lumina acestui lucru, este inacceptabil pentru credincioşi să participe la hipnotism.

De ce este periculos hipnotismul?

Hipnotismul este periculos din anumite motive, nu cel mai neînsemnat fiind că deschide mintea ca să creadă aproape orice. Precum spune un cercetător:

„inducţia hipnotică… constă într-un sistem de manipulare verbală şi nonverbală, pentru a conduce o persoană la o stare intensificată de sugestibilitate – mai simplu, la o stare în care cineva va crede aproape orice.”13

Afirmaţia ar trebui să ne alarmeze, fiindcă în esenţă spune că unei persoane care este hipnotizată i se poate spune o minciună, şi o poate crede. Dar se întâmplă aceasta cu adevărat? Răspunsul este da. Bernard Diamond, profesor de drept şi profesor de psihiatrie clinică, a scris într-un articol pentru Revista „Legea în California”, că oamenii care au trecut prin hipnotism „grefează pe amintirile lor, fantezii sau sugestii transmise de hipnotist, deliberat sau fără voie, iar după hipnoză, subiectul nu poate face diferenţa între o amintire adevărată şi o fantezie sau un detaliu sugerat”.14

Al doilea motiv pentru care hipnoza este periculoasă este fiindcă mintea îşi pierde abilitatea de a distinge între fapt şi fantezie (fapt şi eroare). Aceasta poate fi periculos fiindcă dacă poţi fi înşelat cu uşurinţă, Satan poate să profite, şi profită într-adevăr de oportunitate. Permiteţi-mi să dau un exemplu. De-a lungul unei perioade de cinci ani, la sfârşitul anilor 1970 şi începutul anilor 1980, s-a făcut un studiu vast pe mai mult de 6000 de persoane care trecuseră prin hipnoză. S-a descoperit că o cincime dintre acele persoane care fuseseră hipnotizate, au spus că trăiseră vieţi anterioare pe alte planete! Ceea ce este bizar, pentru a nu spune mai mult! Dar îngăduiţi-mi să vă spun despre alte câteva experimente. Conform unuia dintre experimentele lui Peter Francuch, «Persoana [care a fost hipnotizată] a putut să descrie foarte precis, cu detalii amănunţite, ce se întâmpla în casa unui prieten la 460 km depărtare. În acelaşi timp, persoana a putut să descrie exact ce se întâmpla în acelaşi loc cu o lună în urmă, cu un an în urmă şi cu zece ani în urmă…”15

Cineva ar putea să întrebe: „Cum este posibil aşa ceva?” Răspunsul meu este, prin contact demonic! Un autor New Age exprimă aceasta astfel: „Hipnoza poate fi o uşă deschisă pentru experienţe psihice de multe feluri, iar pentru o persoană instabilă emoţional, nesigură sau neurotică, posibilitatea obsesiei sau invaziei psihice de un fel sau altul, este întotdeauna prezentă…”16 Este nevoie doar de o scurtă privire asupra Fapte 16:16-18, ca să descoperim sursa puterilor psihice.

Hipnoza este periculoasă. Cel puţin împiedică abilitatea persoanei de a face diferenţa între amintiri reale şi amintiri sugerate/grefate. Chiar şi mai periculos este faptul că hipnoza deschide „uşa minţii” (mintea) pentru invazia demonică. Dacă nu ai fost hipnotizat, să nu fii. Dacă ai fost hipnotizat, îţi sugerez să renunţi la asocierea cu această practică, rugându-te:

Dragă Doamne,

Vin la Tine în Numele Fiului Tău, Isus Hristos. Mărturisesc că am participat la hipnotism. Cer iertarea Ta şi renunţ la hipnotism, ca fiind contrar Bibliei, care mă avertizează să nu fiu adus sub nicio altă putere decât a Ta (1 Corinteni 6:12). Mă identific ca un copil al lui Dumnezeu, prin credinţa în Domnul Isus Hristos, care am fost răscumpărat de sângele Lui preţios (al lui Hristos). Amin.

Lectură recomandată

Hypnosis: Cure or Curse? Dr. Cathy Burns; 16 pagini; Sharing 212 – H E. 7th St. Mt Carmel, PA. 17851-2211

Hypnosis and the Christian; Martin şi Deidre Bobgan; 61 pagini; Bethany House Publishers Minneapolis, Minnesota 55438

Note de subsol

1. America: The Sorcerer’s New Apprentice; de Dave Hunt; Harvest House; p. 19

2. Can You Trust Your Doctor?; de John Weldon & John Ankerberg; Wolgemut & Hyatt Publishers; p. 147

3. Frontiers of Consciousness; de John White; Avon; p. 16

4. The Facts on Holistic Health and The New Medicine; Ankerberg/Weldon; Harvest House Publishers; p. 9

5. Ibid.

6. The University One-Volume Encyclopedia; 1967 – Franklin Dunham; p. 421

7. Hypnosis: Cure or Curse; 1993 Sharing publication; p. 4

8. Prevention; July 1985, Vol. 37, No. 7; Articol: When I snap my fingers, you will be free of pain; de Kerry Pechter

9. Hypnosis and The Christian; de Martin & Deidre Bogan; Bethany House; p. 13

10. Mesmerism and Hypnotism; July 1890, p. 244

11. History of The Occult; by T. Wynne Griffon; Mallard Press; p. 33

12. Hypnosis And The Christian; de Martin & Deidre Bogan; Bethany House; p. 50

13. Ibid, p. 17

14. California Law Review, March 1980; Articol: Inherent Problems in the Use of Pretrial Hypnosis on a Prospective Witness; de Bernard L. Diamond; p. 314

15. Principles of Spiritual Hypnosis; de Peter Francuch; Spiritual Advisor Press, 1981; p. 924

16. Many Lives, Many Loves; de Gina Cerminara; Wm Morrow and Company, 1963; p. 83 E-mail: FirstBaptistChurchOC@gmail.com

[Pastor David L. Brown, Ph.D., The Dangers of Hypnosis. Copyright © 1994 David L. Brown.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *