Hipnotismul: creştin sau ocult?

„Există o sursă comună în spatele tuturor fenomenelor oculte, inclusiv a OZN-urilor, care pare să orchestreze în mod inteligent şi deliberat, o înşelăciune ingenioasă, pentru propriile sale scopuri; iar hipnoza, sau puterea sugestiei, este chiar în centrul acestei intrigi.” (Cercetător, observaţii despre motivele pentru care ar clasifica hipnoza ca parte a ocultului)

„Trebuie să se întrebăm unde este linia de demarcaţie între demonic şi divin, între domeniul lui Satan şi ştiinţă? În ce punct se deschide uşa pentru întuneric, iar diavolul câştigă un avanpost?”

„Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele, rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina, întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!” (Isaia 5:20)

Vine din ocult

Hipnotismul a fost o parte integrală a ocultului de mii de ani, fiind folosit de vrăjitori, mediumi spiritişti, şamani, hinduşi, budişti şi yoghini. Transa hipnotică făcută acum prin medici, nu este semnificativ diferită de hipnoza ocultă.

Este o uşă deschisă pentru demonic

Subiectul, în transă hipnotică, poate să se afunde în zona periculoasă şi în întreaga paletă a fenomenelor oculte, care includ…

• Experienţe în afara corpului/starea eliberării de corp/sentimentul separării de corp

• Clarviziunea – „Parte a fenomenului mai larg cunoscut ca percepţie extrasenzorială (PES), clarviziunea este abilitatea de a discerne imagini care nu sunt uşor detectate de cele cinci simţuri. Cei cu acest al „şaselea simţ”, primesc mesaje transmise atât peste distanţe temporale – viziuni despre evenimente care s-au întâmplat fie în trecut (retrocogniţie), fie în viitor (precogniţie) – cât şi peste distanţe geografice – evenimente care au loc simultan, dar în locaţii diferite. Alţi termeni pentru clarviziune includ a doua vedere, vederea în umbră, profeţia şi comunicarea spirituală.”

• Halucinaţia

• Stări mistice similare celor descrise de misticii orientali

• Posesiunea demonică

• Puterile psihice spontane

• Aşa-numita moarte clinică

• „Amintiri” spontane despre vieţi trecute şi viitoare şi despre foste identităţi, aproximativ o cincime dintre subiecţi implicând existenţa pe alte planete (Biblia contrazice clar vieţile trecute şi reîncarnarea – „Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata.” Evrei 9:27)

• Vederea evenimentelor viitoare, rezolvarea crimelor, revelarea sorţii viitoare a unor personalităţi bine-cunoscute etc. (cunoscută ca „terapia hipnotică a vieţii viitoare” pe care o fac unii practicieni)

• „Amintirile” (unor persoane care nu au avut niciodată vreun contact cu OZN-urile) despre răpiri OZN, care se conformează în detalii celor descrise de persoane presupus sincere, care au fost răpite de OZN-uri

• Eliberarea de identitatea sinelui, pentru „a se contopi cu universul”

• Sentimentul că ei sunt totul şi nu au limită în ceea ce pot experimenta sau deveni: adică conştiinţa de Dumnezeu

• Presupusa transcendenţă a timpului şi spaţiului, „părăsind conştienţa pură a nimicniciei primare, din care vine toată creaţia manifestată”

• Experienţe psihice

• Posesiune satanică

Cât din aceasta este creat de susceptibilitate intensificată, imaginaţie neînfrânată, halucinaţie în transă sau intervenţie demonică, nu se poate determina.

Nu au existat studii care să fi examinat efectul hipnotismului asupra credinţei rezultante, sau asupra interesului individului pentru ocult.

Predomină voinţa omenească şi gândirea raţională

• Hipnotismul poate determina o persoană să facă ceva împotriva voinţei sale – ceea ce nu ar face în afara stării hipnotice – ignorând responsabilitatea personală în afara alegerii obiective, raţionale, critice.

• Accentuează susceptibilitatea unei persoane, până în punctul în care subiectul va crede aproape orice îi spune hipnotistul, chiar până în punctul de a halucina.

• „În transă, logica” acceptă fără discernământ ceea ce în mod normal pare iraţional, ilogic şi incompatibil.

• Oamenii pot să mintă, şi mint cu adevărat sub hipnoză!

Produce amintiri false

• Ceea ce „îţi aminteşti” sub hipnoză a fost adesea creat, reconstruit sau amplificat în timpul stării de sugestibilitate accentuată.

• După hipnoză, persoana este incapabilă să facă deosebirea între o amintire adevărată şi ceea ce şi-a imaginat sau a creat în starea de sugestibilitate accentuată.

• Este la fel de probabil să producă impresii false, ca fiind relatări adevărate ale unor evenimente trecute.

• Este mai probabil să contamineze memoria, decât să ajute persoana să-şi amintească ceea ce s-a întâmplat cu adevărat.

Încearcă să modifice convingerile şi credinţa personală

• Seminariile de conştienţă în grup mare implică sesiuni de grup care încearcă să modifice modul prezent de a gândi al participanţilor (tiparul minţii, perspectiva despre lume, credinţa personală etc.), prin experienţe personale intense de grup, şi prin întâlniri care durează multe ore şi profită de oboseală, lucrând împreună şi folosind multă repetiţie, presiunea de grup şi tehnici psihologice variate, unele dintre ele atacând sistemele personale de credinţă şi cauzând confuzie mintală.

Cauzează confuzie mintală

„Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care este faţă de Hristos.” (2 Corinteni 11:3)

„Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor.” (1 Corinteni 14:33)

• Tehnica confuziei, de asemenea un instrument hipnotic, este folosită pentru a dezorienta subiectul, pentru a-l face mai sensibil la indicii.

• „Îi dai persoanei mai multe informaţii decât cantitatea cu care ar putea să se descurce, o faci să pună totul sub semnul întrebării, o faci să se simtă nesigură, ca modalitate de a-şi clădi motivaţia pentru a ajunge la siguranţă…”

Copiază metodele folosite în misticismul oriental

• Transa hipnotică copiază experienţele obişnuite sub influenţa drogurilor psihedelice, a meditaţiei transcedentale, şi a altor forme de yoga şi meditaţie orientală.

• Ritualurile pentru hipnoză, Zen, yoga şi alte metodologii orientale de vindecare, sunt în mod fundamental aceleaşi (conform lui E. Fuller Torrey, cercetător psihiatru, care aşează pe aceeaşi treaptă tehnicile hipnotice şi vrăjtoria).

• Principiile fundamentale ale yoga sunt, în multe privinţe, similare celor ale hipnozei; scopul central – unirea cu Dumnezeu – este comun tuturor acestor principii, şi este metoda prin care se obţine vindecarea de boala fizică şi emoţională.

• La diferite profunzimi ale transei hipnotice, pacienţii descriu experienţe care sunt identice cu conştiinţa cosmică şi realizarea de sine, induse prin transa yoga.

Este la fel de demonică atunci când este autoindusă

• Autohipnoza poate fi o activitate la fel de ocultă şi demonică precum transa condusă de un hipnotist.

• Cei în transă auto-indusă („autohipnoză”) pot să dobândească un anumit control şi să exercite o anumită măsură a alegerii, totuşi nu îşi păstrează mijloacele normale de evaluare a realităţii şi cumpătarea raţională.

• Ei continuă la un nivel diferit în timpul transei; persoana imaginându-şi că îşi părăseşte corpul, poate trece la transa cu halucinaţie şi la logica din transă, părându-i-se cu adevărat că este în afara corpului.

• Un medic, predând unei clase autohipnoza, şi-a instruit studenţii să între în transă hipnotică, să-şi părăsească corpul, iar apoi să se întoarcă în el ca să exploreze diferite părţi ale corpului.

Suntem avertizaţi cu privire la ea în Biblie

• Biblia vorbeşte cu putere împotriva tuturor practicilor religiei false şi ale ocultului.

• Dumnezeu doreşte ca poporul Lui să se întoarcă la El când este în nevoie, nu la cei care practică vrăjitoria, ghicitoria sau farmecele.

• Dumnezeu îl avertizează pe poporul Lui despre urmarea mediumilor, vrăjitorilor, descântătorilor, fermecătorilor şi acelora care au un spirit familiar (Deuteronom 18:9-14)

• Hipnoza, aşa cum este practicată astăzi, poate foarte bine să fie acelaşi lucru cu ceea ce este identificat ca „descântare” în Biblie (Levitic 19:26).

Mută credinţa şi închinarea, de la Dumnezeu la om

• A început ca parte a ocultului şi religiei false.

• În hipnotism, credinţa este mutată de la Dumnezeu şi Cuvântul Său, la hipnotist şi tehnica lui.

• Dacă hipnoza generează o formă de credinţă şi închinare care nu este îndreptată înspre Dumnezeul Bibliei, orice persoană care se supune hipnotismului, poate să joace rolul cuvei, în domeniul spiritual. (Vezi Levitic 19:26, 31; 20:6, 27; Deuteronom 18:9-14; 2 Regi 21:6; 2 Cronici 33:6; Isaia 47:9-13; Ieremia 27:9.)

Operează prin înşelăciune

• Hipnotismul operează pe baza imaginaţiei, iluziei, halucinaţiei şi înşelăciunii.

• Isus i-a avertizat pe ucenicii Lui cu privire la înşelăciune.

• După ce o persoană şi-a deschis mintea la înşelăciune prin hipnoză, poate să devină şi mai vulnerabilă la alte forme de înşelăciune spirituală.

Nu este sub nicio formă o ştiinţă!

• „Creştinii care numesc hipnotismul „ştiinţific”, explică de ce recomandă de asemenea să fie făcut numai de către un creştin. Dacă hipnoza este într-adevăr ştiinţă, de ce este adăugată cerinţa ca practicianul să fie creştin?”

• Nu există o explicaţie ştiinţifică acceptată despre ce este exact hipnoza.

• Există un deficit de studii adecvate pe termen lung, al celor care au fost hipnotizaţi.

Face promisiunile unui dumnezeu fals

Hipnotismul se potriveşte bine în peisajul de astăzi al promisiunilor de…

• Auto-împlinire

• Stăpânire de sine

• Bunăstare personală

• Rezolvări rapide pentru problemele vieţii

• Unire cu Dumnezeu

• Rezultate care transformă viaţa.

„Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:15)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Este lucrarea diavolului

„Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

„Când mediumii intră în transe hipnotice şi contactează «morţii», când clarvăzătorii revelează informaţii pe care nu le-ar putea cunoaşte, când ghicitorii, prin hipnoză autoimpusă, revelează viitorul, Satan este cu siguranţă la lucru.”

O imagine a lui Satan

• Este un mincinos care umple lumea cu minciuni. „El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.” (Ioan 8:44) Este descris ca înşelător, viclean şi profitând de noi. (2 Corinteni 2:11) El „joacă pentru publicul de la galerie, format din cei care urăsc adevărul care i-ar putea salva”. (2 Tesaloniceni 2)

• Ne convinge că al lui Dumnezeu Cuvânt este o minciună şi că promisiunile lui sunt adevărate. „Diavolul lucrează ca să ne înşele şi să ne convingă că promisiunile lui sunt adevărate şi Cuvânt lui Dumnezeu este o minciună. Isus a spus că diavolul «de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.»” (Ioan 8:44) Nu-l subestima niciodată pe diavol!” ~ Billy Graham

• Perverteşte Scriptura. „Atunci diavolul L-a dus în sfânta cetate, L-a pus pe streaşina Templului şi I-a zis: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos.»” (Matei 4:5-6) Diavolul L-a îndemnat citând Psalmul 91:11-12: „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.”

• Se preface în ceva frumos: „Satana se preface într-un înger de lumină.” (2 Corinteni 11:14)

• Este imoral, rău şi duşmănos. (1 Ioan 2:3, Iov 1:9, Iov 2:4)

• Este cumplit şi crud. (Luca 8:29; 9:39, 42; 1 Petru 5:8)

• Te urăşte. „Dacă eşti creştin, Satan te urăşte fiindcă a pierdut ce ai tu acum, şi anume viaţa eternă cu Isus Hristos în rai pentru totdeauna! Dacă nu eşti creştin, tot te urăşte, şi va încerca să te înşele, ca să nu crezi în Isus Hristos şi să nu-L accepţi în inima ta.” ~ Billy Graham

• Pretinde că este Dumnezeu. Antihristul/Anarhistul „va lua în stăpânire fiecare aşa-numit dumnezeu sau altar, va înlătura opoziţia şi se va aşeza în templul lui Dumnezeu ca «Dumnezeu atotputernic» – ale cui putere, semne şi minuni sunt false, prestidigitaţie nefastă „pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi”. Acelaşi „spirit de anarhie” este acum la lucru. (2 Tesaloniceni 2)

• Încearcă să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Principalul scop al lui Satan este să oprească lucrarea lui Dumnezeu, oriunde se desfăşoară ea. „Pentru a realiza aceasta, plănuieşte şi lucrează în orice mod poate, şi este în spatele fiecărui rău care are loc în lume. Numele lui – Satan – înseamnă literalmente «Adversarul» – şi acesta este el: adversarul nostru.” ~ Billy Graham

• Ne întoarce împotriva lui Dumnezeu şi a noastră. Principala tehnică a lui Satan este să ne facă să ne întoarcem împotriva lui Dumnezeu, să-L respingem, să-L sfidăm şi (fie că realizăm sau nu) să-L blestemăm în inimile noastre, şi să stabilim propria noastră voie ca regulă şi propria noastră glorie ca scopul acţiunilor noastre. În esenţă, să ne întoarcă de la închinarea la Dumnezeu, la închinarea la sine; să ne iubim pe noi înşine mai mult decât pe Dumnezeu – în opoziţie cu Dumnezeu şi cu dispreţ faţă de Dumnezeu. Această închinare la sine şi dragoste de sine este centrul problemei păcatului şi poarta către toată fărădelegea. Păcatul este ceea ce se întâmplă când înlocuim dragostea şi voia lui Dumnezeu, cu dragostea şi voia sinelui.

• Este mândru şi ne orbeşte cu îngâmfarea. (1 Timotei 3:6)

• Îi obligă pe oameni să-i facă comisioane. (2 Timotei 3:6)

• Se opune lucrării lui Dumnezeu – şi ne face să fim împotriva scopurilor lui Dumnezeu. „El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul!»” (Zaharia 3:1) „Astfel, o dată şi chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi; dar ne-a împiedicat Satana.” (1 Tesaloniceni 2:18; Efeseni 2:2)

• Împiedică Evanghelia. „Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum.” (Matei 13:19)

• „A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia [ca să nu deosebească adevărul], ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos (Mesia), care este chipul lui Dumnezeu.” (2 Corinteni 4:4, versiune amplificată)

• Se gândeşte la modalităţi de a-i ademeni pe necredincioşi (şi credincioşi) în capcana lui/ca să ne prindă pe picior greşit. „Diavolul este stă în echilibru ca să te prindă în ghearele lui, şi nu i-ar plăcea nimic mai mult decât să te prindă dormind.” (1 Timotei 3:7, 2 Timotei 2:26, 1 Petru 5:8)

• Îi ţine pe necredincioşi captivi. (2 Timotei 2:26)

• Este un hoţ de oi. „Cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar. Dar cine intră pe uşă este păstorul oilor. Portarul îi deschide, şi oile aud glasul lui; el îşi cheamă oile pe nume, şi le scoate afară din staul. După ce şi-a scos toate oile, merge înaintea lor; şi oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin… «Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul [Satan] nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.»” (Ioan 10:1-5, 7-15)

Satan este un duşman învins

„Dar un lucru trebuie spus despre diavol: este un duşman învins! Prin moartea şi învierea Lui, Isus Hristos a biruit toate forţele răului, şi ale iadului, şi ale lui Satan, iar când Îi aparţinem lui Hristos, suntem în siguranţă pentru totdeauna faţă de toate aceste terori. Asigură-te de mântuirea ta, dându-ţi astăzi viaţa lui Hristos.” ~ Billy Graham

Într-o zi, „diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” (Apocalipsa 20:10)

Într-o zi tot răul din lumea noastră va fi distrus, iar Hristos va domni în dreptate şi dragoste perfectă.

„Hoţul [Satan] nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10)

„Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.” (Ioan 10:28)

Hipnotismul ar trebui complet evitat

Deoarece hipnoza este o parte integrală a ocultului, deoarece este o uşă înspre demonic, deoarece calcă în picioare voinţa umană şi gândirea raţională, deoarece operează prin înşelăciune (şi este lucrarea Înşelătorului însuşi), deoarece încearcă să schimbe convingerile personale şi credinţa, din cauza potenţialului ei pentru înşelăciune spirituală, deoarece ne mută credinţa de la Dumnezeu la om, deoarece nu este o ştiinţă, din cauza efectelor ei dăunătoare cunoscute, şi deoarece este lucrarea diavolului, care este un mincinos imoral, crud, plin de ură, stricat, duşmănos, un ucigaş şi un adversar care încearcă să oprească lucrarea lui Dumnezeu şi să ne ţină departe de Isus (sursa vieţii reale, împlinite, abundente, depline şi durabile), hipnotismul ar trebui să fie complet evitat.

„Creştinul înţelept o va evita complet, chiar şi pentru scopuri «medicale». Este evident că hipnoza este letală… indiferent de scopul pentru care este folosită. În momentul în care cineva se abandonează uşii înspre ocult, chiar şi în coridoarele «ştiinţei» şi «medicinii», este vulnerabil la puterile întunericului.”

Editat ultima dată de knowingjesus la 23.03.2009.

[Hypnotism: Christian or Occult? Copyright © Talk Jesus. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.talkjesus.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *