Archive for 21/07/2015

Despre astrologie și horoscop

Ce spune Biblia despre astrologie și horoscop | ADEVĂRUL DESPRE ADEVĂR

Este păcat ca omul să asculte horoscopul? Putem recurge la astrologie pentru a afla viitorul sau destinul?

Pentru a asculta online, clic pe link. Pentru a salva în format audio, clic pe descarcă, clic în dreptunghi, save audio as (salvează audio ca), save (salvează).

Dan Bercian, Radio UnisonAceşti astrologi care ne conduc, Partea 1

Dan Bercian, Radio UnisonAceşti astrologi care ne conduc, Partea 2

Daniel Briciu, Radio Unison – Despre horoscop

Liviu Percy – Horoscopul, ocultismul

Clic pe Realitatea despre astrologie!

Ce au de-a face OZN-urile cu creștinii?

de Mitsi Burton

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” (Efeseni 2:1-2)

Creștinii ar face bine să acorde atenție la ceea ce se întâmplă în văzduh. Ne apropiem de zilele din urmă, iar dușmanul lucrează fără încetare pentru a înșela ființele omenești.

Ce se întâmplă în văzduh? Zilnic se raportează OZN-uri, în diferite forme, mărimi și culori. Se raportează că ele apar și dispar dinaintea ochilor observatorului. Se raportează că se separă sau se rup, iar apoi se contopesc din nou. Există și rapoarte despre bule de plasmă netede, luminoase, în văzduh, comportându-se exact ca OZN-urile.

Investigatorii raportează că OZN-urile nu se supun legilor noastre fizice. Ele par să sară și să plutească; ajung la o viteză uimitoare instantaneu; și se opresc fără să încetinească.

Exact ca în filme, s-a raportat că din OZN-urile care au aterizat au apărut creaturi extraterestre care arată ciudat. Creaturile iau probe din ceea ce găsesc în călătoria lor pe pământ, inclusiv apă, pe care o aspiră din lacuri, și energie electrică din liniile de tensiune. Chiar mai rău, din anii 1950 au fost tot mai multe rapoarte despre OZN-uri care răpesc ființe omenești.

Ce se întâmplă în timpul unei răpiri

Oamenii care au fost răpiți își amintesc uneori că au văzut un OZN chiar înainte de ceea ce ei numesc „timpul care lipsește”. Aceste persoane răpite se trezesc într-o altă locație, aproape de locul unde erau când au văzut OZN-ul; totuși, când calculează timpul, realizează că au pierdut cumva timpul, ca și cum este mult mai târziu decât simt ei că ar trebui să fie. Există o perioadă de timp în care nu-și amintesc ce s-a întâmplat.

Persoanele răpite hipnotizate își pot aminti uneori ce li s-a întâmplat, inclusiv de examinări fizice, operații, fertilizare, molestare sexuală și implanturi chirurgicale. Aceste implanturi, ale căror examinări cu raze X au fost postate pe internet, sunt în mod tipic mici microcipuri, care se presupune că au fost implantate pentru a aduna și transmite date de la cei răpiți la nava OZN. Unora dintre cei răpiți li s-au îndepărtat implanturile de către chirurgi. Implanturile sunt reale.

Multe femei s-au trezit că sunt gravide după o răpire, fiind fertilizate în timpul răpirii. Medicul lor confirmă sarcina, dar descoperă ulterior că fetusul s-a pierdut. Fetusul este pierdut nu din cauza unui avort spontan, ci a altei răpiri, în care a fost extras.

Cei răpiți au raportat că au văzut mulți fetuși umani în incubator, în borcane, în interiorul OZN-ului. Femeile răpite au raportat că ocupanții OZN-ului le arată copilașii pe care i-au produs, îngăduindu-le chiar să-i țină în brațe. În terminologia ufologică, acești copilași sunt numiți „hibrizi”, din motive evidente.

Dacă nu credeți că un spirit poate impregna o femeie umană, vedeți Geneza 6:1-4:

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.

„Fiii lui Dumnezeu” din acest pasaj se referă la îngerii care mai târziu sunt numiți „îngeri căzuți”. Ei au avut copii cu femeile de pe pământ, iar copiii care au rezultat din aceste uniri nu erau copii normali, ci mai degrabă uriași, care erau renumiți nu din cauza staturii lor, ci fiindcă erau supranaturali.

Răpirile au loc în familii. Investigatorii au descoperit că cei răpiți au, în mod tipic, din copilărie o istorie de răpiri repetate și că părinții lor (și generațiile anterioare) au fost, de asemenea, răpiți. Copiii lor, foarte probabil, au fost sau vor fi răpiți după același tipar.

Creaturile din OZN-uri

Oamenii au raportat că au văzut diferite feluri de extratereștri în OZN-uri, care au înfățișări cu totul diferite:

 • „Extratereștri gri”, care sunt creaturi scunde, de culoare gri, cu cap mare și ochi mari;
 • Umanoizi înalți;
 • Reptilieni, creaturi ca reptilele;
 • Insectoizi, creaturi ca insectele.

Poate că despre ultimele două tipuri de creaturi vorbea Isus când a spus:

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. (Luca 10:19)

Extratereștrii

Extratereștrii susțin că sunt extra-tereștri (ET) de pe altă planetă. De fapt, cu decenii în urmă spuneau că sunt de pe lună. Când omul a ajuns pe lună, extratereștrii și-au schimbat povestea și au început să susțină că sunt de pe Marte. Când omul a început să trimită sonde pe Marte, și-au schimbat din nou povestea și au pretins că sunt de pe o planetă mai îndepărtată, din altă galaxie. Cine este tatăl minciunilor? Satan!

„Extra-tereștrii” spun că sunt aici fiindcă sunt îngrijorați de ceea ce noi, oamenii, facem Pământului, citând distrugerea stratului de ozon, armele noastre de distrugere în masă, încălzirea globală etc. Ei pretind că au venit să ne ajute cu aceste probleme, când, de fapt, nu acesta este adevăratul lor motiv, fiindcă nu sunt extra-tereștri.

Sunt demoni?

Dacă te gândești că poate creaturile din OZN-uri ar putea fi demoni sau duhuri rele, ești pe calea cea bună. Sunt demoni.

Pe lângă procedurile invazive pe care extratereștrii le fac pe cei răpiți, aceștia sunt și spălați pe creier cu învățături teologice demonice (învățătura demonilor, 1 Timotei 4:1). Celor răpiți care pun întrebări, sunt logici sau se îndoiesc li se prezintă „Isus”, o reflectare aparent umană a Mântuitorului. Impostorul declară că este Isus și că demonii de pe navă sunt îngeri care lucrează pentru El. Creaturile spun celui răpit că este „ales” pentru o misiune nobilă, pe care o are de îndeplinit pentru omenire, pentru a o ajuta să rezolve problemele ecologice și de mediu ale pământului.

Ce face ca OZN-urile să fie capabile să sfideze legile noastre fizice?

Biblia spune că sunt trei ceruri. Primul cer este atmosfera sau cerul nostru. Al doilea cer este unde locuiesc puterile aerului, adică Satan și legiunile lui de demoni, numite „puterile văzduhului” (vezi Efeseni 6:12). Al treilea cer (2 Corinteni 12:2) este unde se află tronul lui Dumnezeu, cu îngerii Lui și sfinții în Cristos.

Al doilea și al treilea cer sunt spirituale, pe când primul cer sau cerul și conținutul său, Pământul, sunt materiale. Dar în această lume materială, spiritul poate opera. Ființele omenești sunt protejate de spirit de corpul material. Pământul și tot ce este pe el au fost create de Spirit. (Dumnezeu este Duh, Ioan 4:24.) [În această teorie, universurile cu mai multe dimensiuni decât universul nostru din care cer fac parte? N. trad.]

S-au făcut rapoarte despre oameni care au încercat să fotografieze OZN-uri pe care le-au văzut, dar în zadar: fotografiile developate nu au arătat niciun OZN. Invers, oamenii au raportat că au făcut fotografii fără niciun OZN la vedere, iar un OZN apare în fotografia developată. Aceasta se întâmplă fiindcă OZN-urile sunt în mod intrinsec spirit și nu materie, deși se „materializează” cu adevărat.

Norii sunt asociați cu lumea spirituală

Se raportează că multe OZN-uri ies dintr-un nor sau dispar într-un nor. Există, de asemenea, referințe în Biblie la Dumnezeu, care apare dintr-un nor sau Se ridică pe un nor. Când Dumnezeu a scos poporul lui Israel din Egipt, ei au fost conduși de un nor. Când prezența lui Dumnezeu a fost în templu, un nor a umplut templul. În timpul schimbării la față, un nor strălucitor a strălucit peste Isus și ucenici, iar apoi a fost auzit glasul lui Dumnezeu. Isus a fost luat la nori, iar îngerii au spus că El Se va întoarce în același fel:

„Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.” (Exod 14:19)

„Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustiu, şi iată că slava Domnului s-a arătat în nor.” (Exod 16:10)

„Şi Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă întotdeauna încredere în tine.” Moise a spus Domnului cuvintele poporului.” (Exod 19:9)

„Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului.” (Exod 34:5)

„În ziua când a fost aşezat Cortul, norul a acoperit locaşul Cortului întâlnirii; şi, de seara până dimineaţa, deasupra Cortului era ca înfăţişarea unui foc. Întotdeauna era aşa: ziua, norul acoperea Cortul, iar noaptea, avea înfăţişarea unui foc.” (Numeri 9:15-16)

„Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.” (Numeri 10:34)

„Domnul S-a coborât în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi, de îndată ce Duhul S-a aşezat peste ei, au început să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.” (Numeri 11:25)

„În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului. Preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.” (1 Regi 8:10-11)

„Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.” (Psalmi 104:1-4)

„Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui şi li se îndoaie inima egiptenilor în ei.” (Isaia 19:1)

„Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeilor, lângă râul Chebar; şi acolo a venit mâna Domnului peste el. M-am uitat şi iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un nor gros şi un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.” (Ezechiel 1:3-4)

„Heruvimii stăteau în partea dreaptă a Casei, când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul Casei, aşa încât Templul s-a umplut de nor, şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului.” (Ezechiel 10:3-4)

„Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.” (Matei 17:5-6)

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:30)

„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” (Matei 26:64)

„După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.” (Fapte 1:9)

„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:17)

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7)

Se pare că atunci când cerurile „se apleacă”, adică atunci când tărâmul spiritual atinge tărâmul material, un nor sau ceea ce pare să fie un nor se formează, și un lucru sau o ființă fie merge, fie vine dintr-un tărâm în altul sau dintr-o dimensiune în alta (de la fizic la spiritual sau vice versa). Deci nu numai că Dumnezeu Se poate mișca de la un tărâm la celălalt, ci și OZN-urile. Fiind spirite, sunt scutite de legile noastre fizice, dacă nu cumva le manipulează.

Care sunt șansele de a fi răpit?

Dacă ești un creștin născut din nou, care crede în Biblie, umplut de Duhul, ai puține șanse de a vedea un OZN sau de a fi răpit de unul. Unii dintre cei răpiți au susținut că sunt creștini, dar poate că nu erau creștini născuți din nou. Demonii știu foarte bine cine este creștin și ce fel de creștin este fiecare.

Marea majoritate a celor răpiți, dacă nu toți, au un trecut în ocult, într-un fel sau altul. Implicarea ocultă aparent le dă demonilor un drept legal asupra celui răpit și dreptul de a manipula oamenii. În cartea sa Comuniune, Whitney Strieber scrie că a protestat la ce îi făceau demonii și i-a întrebat ce drept aveau să o facă. Un demon, despre care el credea că era zeița Iștar, a replicat: „Avem cu adevărat un drept.” Dl Strieber avea o anumită implicare în ocult. Desigur, dl Strieber nu realizează că entitățile sunt demoni, deși uneori are îndoieli.

La fel cum fac demonii obișnuiți, ocupanții OZN-urilor comunică telepatic cu oamenii. Dacă vezi un OZN, ar fi înțelept să-l ignori și nici măcar să nu menționezi despre el sau să te gândești la el. Dacă încerci să comunici cu ocupanții OZN-urilor telepatic sau în alt fel, ei vor fi mai mult decât fericiți să-ți răspundă și chiar să te răpească.

Semne ale răpirii

Unii dintre cei răpiți nu știu că au fost răpiți, fiindcă demonii le șterg din amintire răpirea și înlocuiesc acea amintire cu „o amintire de protecție”. Totuși, iată semnele sau indiciile unei posibile răpiri:

 • Timp care lipsește;
 • Trezirea într-un loc diferit decât cel în care te-ai dus la culcare, sau cu capul la piciorul patului, sau cu hainele în care dormi noaptea pe dos;
 • Sânge pe pernă (din cauza implanturilor);
 • Urme vinete, zgârieturi, cicatrice și înțepături pe piele; înțepăturile pot fi aranjate într-un tipar geometric.
 • Urme rotunde „de scoatere” (unde au fost luate probe de piele);
 • Ești paralizat în pat, în timp ce simți o prezență în cameră;
 • Coșmaruri că ți se face o operație, ești violat, sau ochi mari care se uită la tine etc.;
 • Te simți extrem de obosit când te trezești, ca și cum nu ai fi dormit toată noaptea;
 • Interferența sau funcționarea defectuoasă a aparatelor electronice când ești lângă ele;
 • Dobândirea puterilor psihice, precum telepatia, perceperea evenimentelor și informațiilor, prin alte mijloace decât simțurile fizice;
 • Auzirea de murmure sau de sunete care vibrează;
 • Întâmplări poltergeist (lucruri care se mișcă singure, obiecte care apar și dispar);
 • Fetuși care lipsesc;
 • Amintirea că zbori prin aer;
 • Vederea repetată de OZN-uri.

Există mai multe semne și, dacă ești interesat, trimite-mi un e-mail și îți voi trimite lista completă.

Cum să oprești răpirile
 • Devino un creștin născut din nou, umplut de Duhul. Numai Isus Cristos, Fiul Sfânt al lui Dumnezeu, poate ajuta în această situație.
 • Devii un creștin născut din nou căindu-te sincer de toate păcatele tale, inclusiv că nu ai crezut și/sau nu ai ascultat de Dumnezeu, și hotărându-te să-ți schimbi stilul de viață și să-L urmezi pe Isus tot restul vieții tale. Vezi pagina Cum să devii creștin de pe acest site.
 • Pocăiește-te că ai crezut toate minciunile pe care demonii din OZN-uri ți le-au spus.
 • Acceptă să ți se slujească pentru a fi eliberat de toți demonii pe care i-ai moștenit, pe care i-ai dobândit în timpul vieții și care te-au invadat în timpul răpirilor.
 • Învață despre puterea pe care o ai în Cristos, de a porunci oricăror OZN-uri de a pleca în Numele lui Isus, de a porunci oricăror apariții sau demoni de a pleca în Numele lui Isus. În Numele lui Isus, te poți împotrivi lor, iar ei vor fugi de la tine! (Iacov 4:7)

[Mitsi Burton, What Do UFOs Have To Do With Christians? Part I. Copyright © Mitsi Burton. Pentru articolul în engleză, clic pe www.jesusthedeliverer.org.]

Mai mulți oameni cred în extraterești decât în Dumnezeu

Știați că în SUA mai mulți oameni cred că extratereștii vizitează pământul decât că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 77% pentru extratereștri, comparativ cu 68% pentru Isus.

23% dintre oamenii din Rusia cred că extratereștii vor contacta pământul în următorii 50 de ani.

40% dintre oamenii din India și China cred că extratereștii umblă printre noi.

25% dintre copiii din Regatul Unit cred că unii oameni sunt extraterești sub acoperire, în timp ce 64% cred în extraterești în general. 51% dintre adulții chestionați în Regatul Unit cred în extraterești, în timp ce numai 25% cred în Dumnezeu.

Aproximativ 20% dintre oamenii din întreaga lume cred în extraterești.

Numeroase țări, precum Brazilia, Argentina, Mexic, Noua Zeelandă, Australia și Japonia, alături de multe altele, recunosc cel puțin în parte existența extratereștilor.

[Extras din Semjase, Ashtar, Nordics, Anunnaki, Alien Abductions, etc. Copyright © 2015 Alien UFo & Alien Agenda Truth. Sursa: www.aliendeceptionlastdays.blogspot.ro]

Răpirile extraterestre pot fi oprite în Numele lui Isus

Vă voi povesti cum au încercat extratereștrii să mă răpească

Nu știu unde se încadrează asta, de fapt. Se poate încadra la religie, paranormal, zona gri, dar implică într-adevăr interacțiunea cu o entitate care este în mod obișnuit descrisă ca un extraterestru. Povestesc asta fiindcă au fost dezbateri despre oamenii care nu cred poveștile despre răpire ale altora, fiindcă sunt inventate. Ei bine, nu. Nu toate sunt inventate. A mea nu este. Dar iată cum stau lucrurile. Nu o fac cunoscută pentru că vreau ca oamenii să creadă în extratereștri. O fac cunoscută fiindcă vreau ca oamenii să înțeleagă că aceste experiențe, care sunt reale, nu sunt întotdeauna ceea ce par să fie. Există un motiv pentru care cred eu ceea ce cred despre extratereștri, și aceasta își are originea în experiența mea personală. Toți ne-am format o opinie proprie despre ceea ce credem, pe baza experiențelor noastre de viață.

Iată ce s-a întâmplat.

Mă uitam la televizor. Nu-mi amintesc ce canal urmăream, dar cred că urmăream unul din acele documentare despre ceva legat de conspirații. Era una din acele zile în care dăduseră o serie întreagă de documentare despre conspirații toată ziua, iar eu mă uitam de câteva ore. Stăteam pe canapea și eram pe cale să adorm. Dintr-odată, m-am simțit straniu. M-am simțit ca și cum eram prinsă în capcană în interiorul corpului meu, și corpul meu era o cochilie. Stăteam întinsă pe o parte, nu pe spate, când am adormit. Am simțit o mână prinzându-mi brațul și începând să mă tragă de pe canapea. Am tot încercat să strig, dar am putut doar să murmur. Orice m-a înșfăcat, mă trăsese până în punctul în care acum ședeam pe canapea, uitându-mă la ceea ce mă trăgea și, în sfârșit, am putut să strig. I-am spus:

„NU! Nu ai nicio autoritate să fii aici. Nu ai nicio autoritate să fii aici. NU!”

Ceea ce am văzut a fost un extraterestru gri, numai că nu era gri. Era cafeniu. Era cafeniu și uscat. Avea capul, ochii și corpul unui ET tipic, dar era cafeniu și uscat. Părea supărat și încă îmi ținea brațul, încercând să mă ducă prin… În cele din urmă, mi-am amintit de credința mea din copilărie și ce spuneam când eram fetiță și aveam vise rele. Mi-am tras brusc brațul și am strigat:

„Nicio armă făurită împotriva mea nu va izbândi. Eu Îi aparțin lui Isus Cristos. Nu ai nicio autoritate asupra mea. PLEACĂ!”

Următorul lucru pe care l-am observat a fost că entitatea mai avea una ca ea în spatele meu, iar când am început să citez versete și să menționez cuvintele „Isus Cristos”, am simțit că era cu adevărat dezgustată că am folosit Numele lui Isus. Era supărată și dezgustată. Fără să se întoarcă, a comunicat apoi cu cealaltă entitate din cameră, care era mai aproape de fereastră, și am simțit că au luat o decizie. M-a prins din nou, supărată, de amândoi umerii și m-a împins pe canapea. Apoi, odată ce eram întinsă pe spate, mi-a pus mâna pe cap și mi l-a împins cu multă duritate pe pernă. Mi-am simțit creierul și craniul pârâind ca un lego, și m-am trezit râzând și simțind că am biruit. Eram obosită fizic, ca și cum mă luptasem din greu. Și eram pe spate. Nu pe o parte.

Acum, asta este experiența mea. Mă gândesc la ea și nu o pot explica ușor, spre propria-mi satisfacție. Cred că privirea unui material pe un subiect înrudit la televizor și dormitul pe canapea, combinate cu credința mea creștină, au jucat un rol în acea experiență. Ea a fost foarte reală pentru mine. Dar a fost reală? A fost un atac demonic? A fost doar un vis? A fost paralizia în somn despre care vorbește toată lumea? S-a mișcat corpul meu cu adevărat, fiindcă am simțit încordare în mușchii care au fost încordați în vis? În brațe și în stomac. Am avut un atac cerebral? Sau au fost extratereștri reali care, cumva, recunosc autoritatea în Numele lui Isus Cristos, pe care par să-L urască într-adevăr? Orice s-a întâmplat, am biruit. Este o realitate. Am câștigat acea luptă.

Deci când îi aud pe alții vorbind despre răpirile lor, simt că vreau să le spun cum să le pună capăt, cum să lupte și să câștige. Dar nu pot, fiindcă mulți dintre ei nu cred în folosirea Numelui lui Isus Cristos, iar unii dintre ei, de fapt, caută să aibă aceste experiențe. Nu vreau să le spun ce cred eu că-i răpește de fapt, sau cu ce cred eu personal că au de-a face, fiindcă le-aș putea cauza mai mult rău decât bine. Dar fac povestea mea cunoscută, pentru ca oamenii să știe ce trecut am, când le pun întrebări despre povestea lor. Nu încerc să fiu nepoliticoasă sau insuportabilă. Numai că știu ce mi s-a întâmplat și poate că mai multe detalii m-ar ajuta să descopăr ce li s-a întâmplat lor. De cele mai multe ori, nu răspund la relatările lor. Doar le citesc și mă rog pentru persoana respectivă, fiindcă o cred. Cred ce spun ei că li s-a întâmplat. Numai că nu sunt de acord în privința motivului din care s-a întâmplat.

[I Will Share My Personal Alien Abduction Attempt Story. Sursa: www.abovetopsecret.com]

Răpire extraterestră-demonică, oprită în Numele lui Isus Cristos
Un bărbat sud-american reușește să confrunte entitățile extraterestre, după ce caută adăpost în Numele lui Isus Cristos

Vă doresc tot ce este mai bun de la viață și sper că veți putea să treziți în continuare mai mulți oameni, cum ați făcut cu mine, și mulțumesc dragostei lui Ieșua Mesia. Permiteți-mi să mă prezint, sunt Ernesto, am 23 de ani, sunt paramedic și studiez ca să fiu asistent medical, pentru a putea ajuta mult mai mulți oameni cu cunoștințele mele despre urgențele medicale. O fac cu toată dragostea pentru că da, o da, simt că Isus mă călăuzește pe această cale frumoasă, pentru a salva vieți. Sunt din orașul Conception, Chile.

Motivul pentru care scriu acest e-mail este ca să relatez ce mi s-a întâmplat astăzi, sâmbătă, 14 aprilie 2012, între orele 6:30 și 7:00 dimineața, în timp ce moțăiam, după ce ieșisem din schimb la spital.

În timp ce adormeam, am simțit ceva foarte ciudat, prin faptul că am putut ieși din corp, dar această acțiune m-a înspăimântat mult, până la a spune: „TREBUIE SĂ MĂ TREZESC”, și m-am trezit strigând „NU!” foarte speriat, cutremurat, agitat și cu pulsul mut mărit.

Am început să mă calmez, m-am gândit la ciudățenia situației și am început să mă sperii. Am devenit foarte abătut și nu am mai vrut să merg la culcare. Apoi am realizat că adormisem și că puteam să văd, să aud și să simt ce era în cameră, dar nu mă puteam mișca deloc.

În acea stare de somn intermediară, simțind tot ce era în jurul meu, dar fără să fiu în stare să-mi mișc corpul, am auzit ceva mișcând biroul care este lângă patul meu. Apoi am început să văd ce îmi mișca biroul; și, în timp ce făceam asta, dar de acum în acea stare de somn intermediară, și în timp ce începeam să-mi deschid ochii, ceva m-a apucat strâns, fără să mă lase să mă mișc, să vorbesc sau să strig. Am intrat într-o stare de teroare totală. Am început să-mi întorc capul spre dreapta, cu un efort extraordinar, ca să văd ce nu mă lăsa să mă mișc, fiindcă am simțit că mă atingea. Am început să privesc în jurul meu și am văzut forme care arătau ca niște nori negri suspendați. Am intrat în mod automat într-o stare de teamă totală și am înțeles că ce se întâmpla era rău. Atunci am realizat că singurul lucru care mă putea ajuta era Isus.

Am început să-I cer să mă protejeze, pentru că eu credeam în El, Îl iubeam, știam că m-a protejat. Când am început să fac asta în minte, lucrul care era chiar lângă mine a început să-mi dea drumul și, în sfârșit, am fost în stare să-mi mișc din nou gâtul și am început să mă uit în sus, ca să văd fața a ceea ce era lângă mine – am făcut asa cu toată mintea și tăria mea și în timp ce vorbeam numai cu Isus Cristos. După ce am făcut asta, pleoapele au început să-mi tremure și am văzut că ceea ce era lângă mine era o ființă de statură mică; aproximativ 4 picioare înălțime, de culoare închisă – între culoarea plumbului și negru –, cu un cap mare, cu ochi mari, negri, strălucitori. În mod automat, am fost în stare să recunosc ființa ca fiind un extraterestru gri și am spus următoarele, cu toată tăria și credința pe care am putut să mi le adun: „Doamne Isuse, eliberează-mă de acești demoni! Te iubesc numai pe Tine.” Când am terminat de spus asta, ființele au fugit într-o clipire din ochi.

Am auzit o fereastră mare, fără zăbrele, închizându-se în dormitorul meu și am putut să mă mișc liber. Apoi am început să plâng fiindcă îmi era teamă, dar, în același timp mă simțeam foarte în siguranță și fericit; cu un sentiment dulce-amar, fiindcă știam că Domnul Isus m-a protejat când I-am cerut-o cu toată credința mea.

După aceea am ieșit din pat și m-am asigurat că nu mai era nimeni în cameră, și m-am simțit extenuat și m-am întins în pat, mulțumind Domnului nostru și Tatălui lui Ieșua Mesia.

Frate Alexandru, acum mi-e puțin teamă că ce s-a întâmplat se poate întâmpla din nou. Care a fost obiectivul acestor ființe rele, adevărați demoni? Au reușit să-mi facă ceva? Ce vroiau să-mi facă? Ajută-mă să aflu ce să fac, frate Alexandru. Îți mulțumesc și Îi cer Domnului nostru și Tatălui lui Ieșua Mesia să mă protejeze.

Mulțumesc foarte mult.

Ernesto

Ciudad de Conception, Chile

Răspunsul nostru pentru Ernesto

Mulțumesc, Ernesto, că ne-ai scris. Mai întâi de toate, mărturia ta este foarte importantă, fiindcă arăți că nici tu, nici eu nu putem lupta cu aceste forțe ale răului, ci numai puterea lui Isus Cristos o poate face. Când ne supunem voința Lui și Îi cerem ajutor, El poate să vină și să ne elibereze de dușmanul care este Satan, Diavolul.

E-mail-ul tău slujește ca un exemplu clar, ca multe alte cazuri de care ne-am ocupat, că forțele care acționează aici sunt cu adevărat lipsite de putere când, în sfârșit, suntem în stare să le identificăm nu ca extraterestre, ci ca un roi demonic colectiv, pe care Satan l-a creat ca să distrugă și să chinuiască sufletele și pentru alte programe de hibridizare, după cum sugerează cercetările noastre.

Îți mulțumim pentru e-mail și îl vom prezenta, ca și acest articol, ascultătorilor noștri și echipei creștine de specialiști care ne ajută în prezent în lupta împotriva dușmanului, pentru a-i elibera pe cei captivi. În sfântul Lui Nume, îți doresc să ai parte întotdeauna de binecuvântări,

Alexander Backman

[Alexander Backman, Alien-Demonic Abduction/Attack Stopped In The Name Of Jesus Christ. South American Man Manages to Confront Alien Entities after Seeking Refuge in Jesus Christ’s Name. Copyright © Alexander Backman. Sursa: www.concienciaradio.com]

În Numele lui Isus, răpirea extraterestră s-a disipat în aer

În 1973 soțul meu, Coleman, și cu mine și cu cei doi băieței ai noștri locuiam în Virginia. Coleman lucra la Revista Christianity Today ca manager de publicitate, iar eu eram o mamă care stătea acasă, creând opere de artă ca liber-profesionistă.

Într-o noapte, m-am trezit speriată. Ochii mei s-au deschis ca într-un prim-plan dintr-un film de groază, când persoana moartă revine la viață. Eram complet trează, având sentimentul că ceva era greșit. Sentimentul acela s-a transformat raid în teroare. Eram paralizată, incapabilă să mișc altceva cu excepția ochilor. În stânga mea, peste corpul soțului meu care dormea, am putut să văd trei chipuri alunecând în cameră. Picioarele lor, pe care nu le puteam vedea din cauză că o robă ca de călugăr le acoperea, nu atingeau deloc pământul. Ieșeau din debaraua în care țineam îmbrăcămintea, iar primul meu gând a fost: „Cum au ajuns acolo?” Mi s-a comunicat într-un fel – nu știu cum – că veniseră prin fereastra mare de la nivelul doi, din camera copiilor, au alunecat de-a lungul holului, au trecut prin perete în baia principală, iar din dormitor alunecaseră în debara. Știam că erau foarte, foarte supărați pe mine dintr-un anume motiv, dar nu știam de ce. Mi-au comunicat, fără a vorbi, că o să-mi leviteze corpul înțepenit, o să mă izbească prin fereastra de deasupra patului nostru și o să mă facă să cad în cap, omorându-mă. Vroiau să știu că soțul meu avea să fie învinovățit de moartea mea.

Nu am avut nicio îndoială că erau capabili să facă asta, iar teroarea mea a escaladat. Am încercat să-l strig pe Coleman ca să se trezească, dar nu am putut. Coardele vocale îmi erau paralizate. Apoi am început să mă rog. Am încercat să strig: „ISUS”. Din nou, nimic nu a ieșit din gura mea, în afară de mormăieli. Încă o dată am încercat să spun „ISUS”. Mai multe mormăieli. În sfârșit, un „Isus” neinteligibil a ieșit. La Numele lui Isus, ființele s-au disipat în aer în mici triunghiuri, ca un efect vizual.

Imediat l-am trezit pe Coleman și i-am povestit ce se întâmplase. După ce m-a mângâiat, a venit inevitabila întrebare. A spus: „Ești sigură că n-a fost doar un vis rău?” Iritată, am replicat: „Da, sunt sigură. Fiindcă dacă a fost un vis rău, încă visez. M-am trezit înainte de a se întâmpla și de atunci nu m-am mai trezit. Pe lângă asta, pur și simplu știu că a fost real.” Pe atunci, niciunul dintre noi nu știa cum să înțeleagă experiența, așa că am pus-o deoparte și nu am mai vorbit despre ea mai mult de douăzeci de ani.

Apoi, peste douăzeci de ani mai târziu, Coleman scria scenariul pentru primul episod al unui serial de televiziune, care trebuia să fie despre tot felul de fenomene stranii. Mi-a dat o carte despre răpiri extraterestre și mi-a cerut să o citesc și să văd dacă ar fi idei pentru niște întâmplări pe care le putea folosi. În timp ce citeam cartea, m-a izbit cât de similare erau experiențele acelor oameni cu experiența mea. Apoi am dat peste un desen care înfățișa extaterestrul care a răpit o persoană. Era sinistru. El desenase aceleași ființe care veniseră în camera mea.

[At the Name of Jesus the [Alien Abduction] Dissipated into the Air. Sursa: www.catholicmonitor.blogspot.ro]