Ce au de-a face OZN-urile cu creștinii?

de Mitsi Burton

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12)

„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.” (Efeseni 2:1-2)

Creștinii ar face bine să acorde atenție la ceea ce se întâmplă în văzduh. Ne apropiem de zilele din urmă, iar dușmanul lucrează fără încetare pentru a înșela ființele omenești.

Ce se întâmplă în văzduh? Zilnic se raportează OZN-uri, în diferite forme, mărimi și culori. Se raportează că ele apar și dispar dinaintea ochilor observatorului. Se raportează că se separă sau se rup, iar apoi se contopesc din nou. Există și rapoarte despre bule de plasmă netede, luminoase, în văzduh, comportându-se exact ca OZN-urile.

Investigatorii raportează că OZN-urile nu se supun legilor noastre fizice. Ele par să sară și să plutească; ajung la o viteză uimitoare instantaneu; și se opresc fără să încetinească.

Exact ca în filme, s-a raportat că din OZN-urile care au aterizat au apărut creaturi extraterestre care arată ciudat. Creaturile iau probe din ceea ce găsesc în călătoria lor pe pământ, inclusiv apă, pe care o aspiră din lacuri, și energie electrică din liniile de tensiune. Chiar mai rău, din anii 1950 au fost tot mai multe rapoarte despre OZN-uri care răpesc ființe omenești.

Ce se întâmplă în timpul unei răpiri

Oamenii care au fost răpiți își amintesc uneori că au văzut un OZN chiar înainte de ceea ce ei numesc „timpul care lipsește”. Aceste persoane răpite se trezesc într-o altă locație, aproape de locul unde erau când au văzut OZN-ul; totuși, când calculează timpul, realizează că au pierdut cumva timpul, ca și cum este mult mai târziu decât simt ei că ar trebui să fie. Există o perioadă de timp în care nu-și amintesc ce s-a întâmplat.

Persoanele răpite hipnotizate își pot aminti uneori ce li s-a întâmplat, inclusiv de examinări fizice, operații, fertilizare, molestare sexuală și implanturi chirurgicale. Aceste implanturi, ale căror examinări cu raze X au fost postate pe internet, sunt în mod tipic mici microcipuri, care se presupune că au fost implantate pentru a aduna și transmite date de la cei răpiți la nava OZN. Unora dintre cei răpiți li s-au îndepărtat implanturile de către chirurgi. Implanturile sunt reale.

Multe femei s-au trezit că sunt gravide după o răpire, fiind fertilizate în timpul răpirii. Medicul lor confirmă sarcina, dar descoperă ulterior că fetusul s-a pierdut. Fetusul este pierdut nu din cauza unui avort spontan, ci a altei răpiri, în care a fost extras.

Cei răpiți au raportat că au văzut mulți fetuși umani în incubator, în borcane, în interiorul OZN-ului. Femeile răpite au raportat că ocupanții OZN-ului le arată copilașii pe care i-au produs, îngăduindu-le chiar să-i țină în brațe. În terminologia ufologică, acești copilași sunt numiți „hibrizi”, din motive evidente.

Dacă nu credeți că un spirit poate impregna o femeie umană, vedeți Geneza 6:1-4:

„Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.”

„Fiii lui Dumnezeu” din acest pasaj se referă la îngerii care mai târziu sunt numiți „îngeri căzuți”. Ei au avut copii cu femeile de pe pământ, iar copiii care au rezultat din aceste uniri nu erau copii normali, ci mai degrabă uriași, care erau renumiți nu din cauza staturii lor, ci fiindcă erau supranaturali.

Răpirile au loc în familii. Investigatorii au descoperit că cei răpiți au, în mod tipic, din copilărie o istorie de răpiri repetate și că părinții lor (și generațiile anterioare) au fost, de asemenea, răpiți. Copiii lor, foarte probabil, au fost sau vor fi răpiți după același tipar.

Creaturile din OZN-uri

Oamenii au raportat că au văzut diferite feluri de extratereștri în OZN-uri, care au înfățișări cu totul diferite:

 • „Extratereștri gri”, care sunt creaturi scunde, de culoare gri, cu cap mare și ochi mari;
 • Umanoizi înalți;
 • Reptilieni, creaturi ca reptilele;
 • Insectoizi, creaturi ca insectele.

Poate că despre ultimele două tipuri de creaturi vorbea Isus când a spus:

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpioni şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma. (Luca 10:19)

Extratereștrii

Extratereștrii susțin că sunt extra-tereștri (ET) de pe altă planetă. De fapt, cu decenii în urmă spuneau că sunt de pe lună. Când omul a ajuns pe lună, extratereștrii și-au schimbat povestea și au început să susțină că sunt de pe Marte. Când omul a început să trimită sonde pe Marte, și-au schimbat din nou povestea și au pretins că sunt de pe o planetă mai îndepărtată, din altă galaxie. Cine este tatăl minciunilor? Satan!

„Extra-tereștrii” spun că sunt aici fiindcă sunt îngrijorați de ceea ce noi, oamenii, facem Pământului, citând distrugerea stratului de ozon, armele noastre de distrugere în masă, încălzirea globală etc. Ei pretind că au venit să ne ajute cu aceste probleme, când, de fapt, nu acesta este adevăratul lor motiv, fiindcă nu sunt extra-tereștri.

Sunt demoni?

Dacă te gândești că poate creaturile din OZN-uri ar putea fi demoni sau duhuri rele, ești pe calea cea bună. Sunt demoni.

Pe lângă procedurile invazive pe care extratereștrii le fac pe cei răpiți, aceștia sunt și spălați pe creier cu învățături teologice demonice (învățătura demonilor, 1 Timotei 4:1). Celor răpiți care pun întrebări, sunt logici sau se îndoiesc li se prezintă „Isus”, o reflectare aparent umană a Mântuitorului. Impostorul declară că este Isus și că demonii de pe navă sunt îngeri care lucrează pentru El. Creaturile spun celui răpit că este „ales” pentru o misiune nobilă, pe care o are de îndeplinit pentru omenire, pentru a o ajuta să rezolve problemele ecologice și de mediu ale pământului.

Ce face ca OZN-urile să fie capabile să sfideze legile noastre fizice?

Biblia spune că sunt trei ceruri. Primul cer este atmosfera sau cerul nostru. Al doilea cer este unde locuiesc puterile aerului, adică Satan și legiunile lui de demoni, numite „puterile văzduhului” (vezi Efeseni 6:12). Al treilea cer (2 Corinteni 12:2) este unde se află tronul lui Dumnezeu, cu îngerii Lui și sfinții în Cristos.

Al doilea și al treilea cer sunt spirituale, pe când primul cer sau cerul și conținutul său, Pământul, sunt materiale. Dar în această lume materială, spiritul poate opera. Ființele omenești sunt protejate de spirit de corpul material. Pământul și tot ce este pe el au fost create de Spirit. (Dumnezeu este Duh, Ioan 4:24.)

S-au făcut rapoarte despre oameni care au încercat să fotografieze OZN-uri pe care le-au văzut, dar în zadar: fotografiile developate nu au arătat niciun OZN. Invers, oamenii au raportat că au făcut fotografii fără niciun OZN la vedere, iar un OZN apare în fotografia developată. Aceasta se întâmplă fiindcă OZN-urile sunt în mod intrinsec spirit și nu materie, deși se „materializează” cu adevărat.

Norii sunt asociați cu lumea spirituală

Se raportează că multe OZN-uri ies dintr-un nor sau dispar într-un nor. Există, de asemenea, referințe în Biblie la Dumnezeu, care apare dintr-un nor sau Se ridică pe un nor. Când Dumnezeu a scos poporul lui Israel din Egipt, ei au fost conduși de un nor. Când prezența lui Dumnezeu a fost în templu, un nor a umplut templul. În timpul schimbării la față, un nor strălucitor a strălucit peste Isus și ucenici, iar apoi a fost auzit glasul lui Dumnezeu. Isus a fost luat la nori, iar îngerii au spus că El Se va întoarce în același fel:

„Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor şi-a schimbat locul şi a stat înapoia lor.” (Exod 14:19)

„Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustiu, şi iată că slava Domnului s-a arătat în nor.” (Exod 16:10)

„Şi Domnul a zis lui Moise: „Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îţi voi vorbi şi să aibă întotdeauna încredere în tine.” Moise a spus Domnului cuvintele poporului.” (Exod 19:9)

„Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului.” (Exod 34:5)

„În ziua când a fost aşezat Cortul, norul a acoperit locaşul Cortului întâlnirii; şi, de seara până dimineaţa, deasupra Cortului era ca înfăţişarea unui foc. Întotdeauna era aşa: ziua, norul acoperea Cortul, iar noaptea, avea înfăţişarea unui foc.” (Numeri 9:15-16)

„Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără.” (Numeri 10:34)

„Domnul S-a coborât în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi, de îndată ce Duhul S-a aşezat peste ei, au început să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.” (Numeri 11:25)

„În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului. Preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.” (1 Regi 8:10-11)

„Binecuvântă, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare! Tu eşti îmbrăcat cu strălucire şi măreţie! Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta; întinzi cerurile ca un cort. Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale; din nori Îţi faci carul şi umbli pe aripile vântului. Din vânturi Îţi faci soli, şi din flăcări de foc, slujitori.” (Psalmi 104:1-4)

„Prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călăreşte pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui şi li se îndoaie inima egiptenilor în ei.” (Isaia 19:1)

„Cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în ţara haldeilor, lângă râul Chebar; şi acolo a venit mâna Domnului peste el. M-am uitat şi iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un nor gros şi un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.” (Ezechiel 1:3-4)

„Heruvimii stăteau în partea dreaptă a Casei, când s-a vârât omul acela între roţi, iar norul a umplut curtea dinăuntru. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvimi şi s-a îndreptat spre pragul Casei, aşa încât Templul s-a umplut de nor, şi curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului.” (Ezechiel 10:3-4)

„Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” Când au auzit, ucenicii au căzut cu feţele la pământ şi s-au înspăimântat foarte tare.” (Matei 17:5-6)

Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. (Matei 24:30)

„Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului.” (Matei 26:64)

„După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.” (Fapte 1:9)

„Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:17)

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7)

Se pare că atunci când cerurile „se apleacă”, adică atunci când tărâmul spiritual atinge tărâmul material, un nor sau ceea ce pare să fie un nor se formează, și un lucru sau o ființă fie merge, fie vine dintr-un tărâm în altul sau dintr-o dimensiune în alta (de la fizic la spiritual sau vice versa). Deci nu numai că Dumnezeu Se poate mișca de la un tărâm la celălalt, ci și OZN-urile. Fiind spirite, sunt scutite de legile noastre fizice, dacă nu cumva le manipulează.

Care sunt șansele de a fi răpit?

Dacă ești un creștin născut din nou, care crede în Biblie, umplut de Duhul, ai puține șanse de a vedea un OZN sau de a fi răpit de unul. Unii dintre cei răpiți au susținut că sunt creștini, dar poate că nu erau creștini născuți din nou. Demonii știu foarte bine cine este creștin și ce fel de creștin este fiecare.

Marea majoritate a celor răpiți, dacă nu toți, au un trecut în ocult, într-un fel sau altul. Implicarea ocultă aparent le dă demonilor un drept legal asupra celui răpit și dreptul de a manipula oamenii. În cartea sa Comuniune, Whitney Strieber scrie că a protestat la ce îi făceau demonii și i-a întrebat ce drept aveau să o facă. Un demon, despre care el credea că era zeița Iștar, a replicat: „Avem cu adevărat un drept.” Dl Strieber avea o anumită implicare în ocult. Desigur, dl Strieber nu realizează că entitățile sunt demoni, deși uneori are îndoieli.

La fel cum fac demonii obișnuiți, ocupanții OZN-urilor comunică telepatic cu oamenii. Dacă vezi un OZN, ar fi înțelept să-l ignori și nici măcar să nu menționezi despre el sau să te gândești la el. Dacă încerci să comunici cu ocupanții OZN-urilor telepatic sau în alt fel, ei vor fi mai mult decât fericiți să-ți răspundă și chiar să te răpească.

Semne ale răpirii

Unii dintre cei răpiți nu știu că au fost răpiți, fiindcă demonii le șterg din amintire răpirea și înlocuiesc acea amintire cu „o amintire de protecție”. Totuși, iată semnele sau indiciile unei posibile răpiri:

 • Timp care lipsește;
 • Trezirea într-un loc diferit decât cel în care te-ai dus la culcare, sau cu capul la piciorul patului, sau cu hainele în care dormi noaptea pe dos;
 • Sânge pe pernă (din cauza implanturilor);
 • Urme vinete, zgârieturi, cicatrice și înțepături pe piele; înțepăturile pot fi aranjate într-un tipar geometric.
 • Urme rotunde „de scoatere” (unde au fost luate probe de piele);
 • Ești paralizat în pat, în timp ce simți o prezență în cameră;
 • Coșmaruri că ți se face o operație, ești violat, sau ochi mari care se uită la tine etc.;
 • Te simți extrem de obosit când te trezești, ca și cum nu ai fi dormit toată noaptea;
 • Interferența sau funcționarea defectuoasă a aparatelor electronice când ești lângă ele;
 • Dobândirea puterilor psihice, precum telepatia, perceperea evenimentelor și informațiilor, prin alte mijloace decât simțurile fizice;
 • Auzirea de murmure sau de sunete care vibrează;
 • Întâmplări poltergeist (lucruri care se mișcă singure, obiecte care apar și dispar);
 • Fetuși care lipsesc;
 • Amintirea că zbori prin aer;
 • Vederea repetată de OZN-uri.

Există mai multe semne și, dacă ești interesat, trimite-mi un e-mail și îți voi trimite lista completă.

Cum să oprești răpirile
 • Devino un creștin născut din nou, umplut de Duhul. Numai Isus Cristos, Fiul Sfânt al lui Dumnezeu, poate ajuta în această situație.
 • Devii un creștin născut din nou căindu-te sincer de toate păcatele tale, inclusiv că nu ai crezut și/sau nu ai ascultat de Dumnezeu, și hotărându-te să-ți schimbi stilul de viață și să-L urmezi pe Isus tot restul vieții tale. Vezi pagina Cum să devii creștin de pe acest site.
 • Pocăiește-te că ai crezut toate minciunile pe care demonii din OZN-uri ți le-au spus.
 • Acceptă să ți se slujească pentru a fi eliberat de toți demonii pe care i-ai moștenit, pe care i-ai dobândit în timpul vieții și care te-au invadat în timpul răpirilor.
 • Învață despre puterea pe care o ai în Cristos, de a porunci oricăror OZN-uri de a pleca în Numele lui Isus, de a porunci oricăror apariții sau demoni de a pleca în Numele lui Isus. În Numele lui Isus, te poți împotrivi lor, iar ei vor fugi de la tine! (Iacov 4:7)

[Mitsi Burton, What Do UFOs Have To Do With Christians? Part I. Copyright © Mitsi Burton. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.jesusthedeliverer.org, unde nu mai este disponibil.]

Mai mulți oameni cred în extraterești decât în Dumnezeu

Știați că în Statele Unite mai mulți oameni cred că extratereștii vizitează pământul decât că Isus este Fiul lui Dumnezeu? 77% pentru extratereștri, comparativ cu 68% pentru Isus.

23% dintre oamenii din Rusia cred că extratereștii vor contacta pământul în următorii cincizeci de ani.

40% dintre oamenii din India și China cred că extratereștii umblă printre noi.

25% dintre copiii din Regatul Unit cred că unii oameni sunt extraterești sub acoperire, în timp ce 64% cred în extraterești în general. 51% dintre adulții chestionați în Regatul Unit cred în extraterești, în timp ce numai 25% cred în Dumnezeu.

Aproximativ 20% dintre oamenii din întreaga lume cred în extraterești.

Numeroase țări, precum Brazilia, Argentina, Mexic, Noua Zeelandă, Australia și Japonia, alături de multe altele, recunosc cel puțin în parte existența extratereștilor.

[Extras din Semjase, Ashtar, Nordics, Anunnaki, Alien Abductions, etc. Copyright © 2015 Alien UFo & Alien Agenda Truth. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.aliendeceptionlastdays.blogspot.ro, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *