Archive for 23/12/2012

Am fost un satanist solitar

Templul lui Satan

Era o noapte dogoritoare de iulie, iar eu stăteam privind fioros la uşa deschisă a templului meu satanic. Misterul copleşitor al strălucirii lumânărilor pâlpâia în camera ascunsă, aruncând umbre ameninţătoare, în mişcare, pe crucea inversată şi pentagramă. Cu fiecare pas, maxilarul îmi devenea mai ferm, muşchii mai încordaţi, inima mai dornică. Simţeam aproape o foame. Mă dusesem la cimitir şi scosesem un craniu uman ca de cretă, adevărat. Era atât de întuneric acolo. Da, atât de întuneric, şi atât de veşnic şi straniu.

Craniul stătea ca o bucată de piatră liniştită. În ciuda mortalităţii lui evidente, craniul părea să aibă o prezenţă fantomatică ca şi cum ar fi fost viu, privind scenele la care numai demonii şi câteva perechi de ochi omeneşti fuseseră vreodată martori. Bucăţile de chihlimbar limpede pe care le pusesem în cavităţile ochilor străluceau mistic datorită lumânării aprinse din centru. Cel mai sinistru dintre toate, rămăşiţele arse ale unei Biblii se aflau în diferite părţi ale încăperii, etalând faţă de Satan un dispreţ ferm faţă de Cuvântul lui Dumnezeu.

Sângele îmi curgea prin vene ca nişte ace reci. Am continuat să-mi frec limba de partea din spate a dinţilor. Era o privelişte din iad. De pe altarul meu satanic, negru ca smoala, picura sângele proaspăt al unui porc mutilat. Cuţitul cel mare era încă presărat cu puncte roşii. De fapt, pereţii şi tavanul erau acoperiţi cu sânge uscat, amestecat cu sângele proaspăt al ritualului lunii pline. Încă mă simţeam prins de drogurile şi băutura ceremoniei. Îmi spălasem mâinile de trei ori, dar tot le simţeam murdare. Pete mari de sânge se împrăştiaseră pe partea din faţă a cămăşii mele, dar aceasta nu era nimic; se întâmpla tot timpul. O nelinişte interzisă, fără nume, a revenit. Păşeam pe muchia de cuţit a pericolului.

Ca discipol al Prinţului întunericului, de sute de ori invocasem magia pe acel altar negru. Făcusem mii de farmece destinate să ucidă, sau să aducă boala, sau să controleze vieţile altor oameni, ca şi pe a mea. Frecvent, căutasem lucruri precum murdărie din cimitir, sânge de liliac, oase şi pene de pui, mustăţi de pisică, sare şi cenuşă, de obicei adunate într-o bucată roşie de flanel. Satan mă învăţa cum să folosesc diferitele lui farmece pentru a provoca tulburări precum infertilitatea, impotenţa, iritabilitatea, chelirea, o inimă zdrobită, sau chiar norocul jucătorilor de jocuri de noroc.

De multe ori luam pisici care hoinăreau pe străzi (pisoii mici sunt cel mai uşor de prins). Tăiam gâtul pisicii, iar apoi stropeam cu sânge pragul uşii persoanei blestemate, ca un fel de avertizare. Eram un om violent, care se bucura să creeze incidente ale ororii, pe care să le impună în viaţa altei persoane. Poate că îţi sună ca nişte coşmaruri ale celor condamnaţi, şi sunt… dar s-au întâmplat.

Toate acestea din cauză că Diavolul îmi promisese putere, prosperitate şi plăceri carnale. Faptul că în timp ce practicam artele întunecate, m-am trezit că eram îngrozit şi lovit de sărăcie, nu mi-a trecut niciodată prin conştient. Este un contrast; mi s-au promis putere, bogăţie şi senzualitate, dar m-am trezit că eram în teamă, sărac şi cu o imagine proastă de sine.

Poate fi greu chiar să concepi că aici, în America, se întâmplă asemenea lucruri primitive.

Chiar dacă eram un satanist solitar, nu eram singur. Milioane sunt acum implicaţi; prinşi în activităţi satanice care sunt atât de rele, încât în cea mai mare parte rămân cea mai importantă armă secretă a lui Satan.

Sufeream de vină, teamă, anxietate şi repulsie faţă de ceea ce mi se cerea să fac, eram fără bucurie, fără pace, fără progres. Eram secătuit de putere la sfârşitul fiecărui ritual, dar eram întotdeauna un vas dornic pentru Satan. Totuşi, de fiecare dată, eram întotdeauna bucuros când treaba cea murdară se termina. Trebuia să o fac, pentru a-mi păstra puterile supranaturale.

Poziţia mea în împărăţia lui Satan era lucrul vital în viaţa mea. Morfina, marijuana şi sexul aveau o stăpânire atât de puternică asupra mea, fiindcă îi dădusem intrare în acele domenii din viaţa mea. Mândria şi poftele sunt ale lumii. Satan este prinţul şi puterea acestei lumi. Când m-am lăsat pradă acelor activităţi, mi-am expus viaţa intrării forţelor demonice, care au venit libere şi acum conduceau.

Biblia spune: „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea.” (Galateni 5:19-21)

Când carnea face regulile unei vieţi, în locul vieţii reţinute a celui care îşi dedică viaţa lui Isus, cele mai urâte orori ale vieţii se pot manifesta, iar spiritul vrăjitoriei preia controlul. Vrăjitoria este definită ca apelarea mai degrabă la un spirit demon pentru informaţii, decât la Domnul. Informaţiile primite sunt întotdeauna înşelătoare şi false. Are loc o invazie demonică, iar apoi conduce spiritul idolatriei. Ceea ce cauzează închinare directă la demoni şi întoarcerea de la Dumnezeu, la falşi dumnezei.

Viaţa mea devenise o nebunie satanică caleidoscopică. O, cum vroiam să scap din încurcătură, dar cum? Mă întrebam dacă demonii îmi priveau fiecare mişcare. Ştiau şi ce gândeam? De la început auzisem voci în partea din spate a capului. Nu era imaginaţia mea; erau acolo şi mă atrăgeau tot mai adânc în întuneric. Nu puteam opri aceasta; demonii dinăuntrul meu îmi spuneau să merg înainte şi să o fac. Alteori mă trezeam ca să aud un demon scoţând doar sunete dezarticulate şi gemete sugrumate. Urletele lui deprimante răsunau lovindu-se de pereţi, trimiţându-mi fiori reci de-a lungul braţului.

Biblia spune că forţele satanice intră prin activităţi carnale. „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi…” (Romani 6:16); şi apoi în 2 Petru 2:19: „…Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.”

Povestea mea este o poveste de robie satanică profundă, din care de-abia am scăpat cu viaţă. Un om nu are putere să se opună demonilor fără Isus Hristos. Sper că mărturia mea va ajuta la eliberarea celor captivi care au fost căutători, uşor de înşelat, ai unei false libertăţi ca drogurile, sexul liber etc. Te avertizez, nu întreţine niciun spirit anormal, sau în curând te va stăpâni. Satan trece complet la dominarea minţii; după aceea, câştigă control asupra cărnii, iar în final asupra spiritului.

Părea că trecuse atât de mult timp de când semnasem un contract cu Satan cu propriul meu sânge, dându-mă spiritului său, suflet şi trup, care suna: „Marelui meu tată, Satan.” În schimb, mi-a promis mare bogăţie şi libertate faţă de tabuurile stupide ale societăţii. Credeam că puteam să fac lucruri pe care alţi oameni nu le puteau face.

Cel mai bun lucru era libertatea sexuală cu demonii (atât incubi cât şi succubi) şi cu oamenii. Au fost multe alte lucruri care m-au forţat să fac lucruri de care mă temeam şi pe care le dispreţuiam. Ele au făcut posibile fanteziile sexuale şi perversiunile. De fapt uram şi mă temeam de îndatoririle mele, dar am fost înşelat să cred că ei mă „iubeau”. Totuşi, ceea ce culegeam era un drum fără întoarcere.

În înţelegere cu Prinţul întunericului

Gândul la creştinism mă dezgusta. Satan este real! Nu există forţă neutră. După intrarea mea în închinarea la Satan, următorii trei ani au fost de sclavie spirituală. Viaţa mea era ca un montaigne russe, în sus şi în jos, uneori pe culme, uneori în vale. O, cum vroiam să lucrez pentru Satan! Mi s-a spus că atunci când aveam să mor, voi fi un demon important şi puternic, care va putea să posede oamenii. Posibilitatea acestui „dar” m-a incitat, şi am vrut să mor curând ca să fiu imediat un demon.

Viaţa mea a devenit centrată pe anotimpurile şi momentele schimbărilor lunii. Demonii foloseau acele momente fiindcă îi îmbiau pe toţi discipolii lor să practice satanismul „în comun”. Ceea ce are ceva de-a face cu aducerea a mai multă putere în domeniile fizice focusate. „Zilele imorale” pentru sacrificii sunt solstiţiul de vară şi de iarnă, începutul verii, primăverii, iernii, toamnei, Halloween, Ziua Recunoştinţei, Crăciunul şi 13 ianuarie (Anul Nou satanic). Deşi eram un satanist solitar, ele mă făceau să urmez aceleaşi scheme satanice pe care le urmau adunările sataniste.

Am devenit tot mai intrigat de sacrificiile rituale şi de spiritualism. Cea mai mare luptă care avea loc în mintea mea, era să aduc argumente faţă de mine însumi că acţiunile mele erau raţionale. Zilele îmi erau ocupate cu încercarea de a-mi păstra sănătatea minţii. Uneori îmi doream să nu fi ascultat niciodată de minciunile noului meu dumnezeu. Nu era „raiul pe pământ”, dar eram prins în plasa lui Satan şi plănuiam să rămân acolo pentru totdeauna. O, aveam o ură profundă în inimă pentru ceea ce devenisem, şi eram deja în iad.

Intram tot mai adânc în satanism. Fratele meu şi alţi prieteni au încercat să mă facă să-l părăsesc şi să ies din el. Nu am vrut să ies. Satan mă folosea şi-mi arăta lucruri. Chiar mi-a arătat cum să ridic un demon foarte puternic, despre care a spus că nu fusese slujit sute de ani. A fost foarte greu de făcut, dar am putut să o fac. El a început să mă înveţe unele lucruri, dintr-o carte pe care o materializase. Toată această treabă spirituală părea reală şi incitantă. Am aflat de ce face omul lucrurile pe care le face. Am început să dezvolt o relaţie apropiată cu Satan. Aveam putere şi nu-mi era deloc teamă. Am căutat aceasta. El mi-a spus că putea să facă lucrurile să apară, aşa cum făcuse cu acea carte. Am fost uimit. Mi-a spus că aceea nu era nimic.

Într-o altă noapte, o femeie frumoasă a apărut lângă patul meu. Avea culoarea cărnii crude, cu trăsături de femeie. Un alt spirit plutea de-a lungul camerei întunecate, aproape de tavan, deasupra capului ei. Camera părea rece ca gheaţa. Ea mi-a spus că era zeiţa dragostei. Mi-a promis să mă facă cel mai mare amant al lumii, dacă îngenuncheam şi mă închinam ei. Apoi mi-a spus să păşesc pe o scândură în flăcări, şi aveam să fiu atrăgător pentru femeile de pretutindeni. Am făcut-o. Satan şi demonii lui erau la celălalt capăt. Când am păşit prin foc, la un anumit moment eram să cad. Când m-am poticnit, un demon păşea alături de mine şi m-a prins de încheietura mâinii. Apoi, când am terminat, zeiţa demon a dragostei a fost a mea. Niciun fir de păr din cap nu-mi mirosea măcar a fum. Deodată, ea a venit la mine şi am simţit puterea fanteziei sexuale din cap până în degetele de la picioare. Din noaptea aceea am avut multe femei care păreau să fie atrase de mine. Îmi amintesc de prima dată când această putere stranie lucra în mine. Eram băgat adânc în aceasta şi nu credeam că voi ieşi vreodată. Spiritele mi-au spus că nu-mi vor da drumul niciodată. Nu-mi păsa. O făceam pentru gratificarea mea, şi credeam de asemenea că toată puterea era a mea. Puţine ştiam eu; eram doar împins şi tras de spirite, şi eram folosit de ele.

Acum ştiu că diavolii pot să facă numai ceea ce bărbaţii şi femeile le permit să facă. Vroiam să fiu de partea câştigătoare, deci am devenit un păcălit de bună voie de mârşăviile Diavolului. Greşeam, umblarea mea în acord cu satanismul aproape că m-a costat viaţa eternă. Credeam cu adevărat că depăşisem limitele harului lui Dumnezeu; dar din nou greşeam.

Urma să descopăr curând că Tatăl nostru ceresc este atât de îndurător, blând şi iertător, încât a decis să intre în mod supranatural în scenă şi să-mi schimbe intenţiile. Am descoperit Cine deţinea controlul universului, spre surpriza mea – nu era Satan, ci Domnul Isus Hristos, căruia îi aparţine victoria. Am descoperit de asemenea curând că datorită sângelui vărsat de Isus Hristos, îndurarea Tatălui nostru din Noul Testament îi poate include şi pe unii ca mine.

Nimeni nu va şti niciodată cum m-am simţit la o zi după eliberare, când am citit: „Voi nimici cu desăvârşire descântecele din mijlocul tău, şi nu vei mai avea vrăjitori” (Mica 5:12). Lacrimi de duioşie s-au adunat înăuntru şi au ieşit apoi la suprafaţă în ochii mei, fără a putea fi oprite.

Viaţa mea era stabilită şi niciodată nu m-am aşteptat să se schimbe. Eram un satanist solitar, care făcuse un legământ de sânge cu Diavolul. Credeam că soarta îmi era pecetluită pentru totdeauna, fiindcă Isus Hristos devenise un obiect de blasfemie în ritualurile mele; rebeliunea şi păcatul preluaseră domnia completă asupra vieţii mele. Nu mă gândeam la lucrurile diabolice ca fiind bune sau rele. Mintea îmi era complet absorbită de satisfacerea cărnii, iar conştiinţa îmi fusese de mult arsă precum cu fierul ars. Experimentasem tot ce este imaginabil pentru un om. Spiritele rele erau prietenii mei. Inima îmi devenise rece ca gheaţa, cu nicio urmă de sentimente naturale în ea. Mintea îmi era netrebnică, iar viaţa omenească îşi pierduse sanctitatea şi valoarea. Au fost unii oameni care chiar au ajuns la mine. Am vrut să-i distrug. Biblia Satanică făcuse posibil ca cineva aflat într-o stare spirituală deranjată ca mine, să comploteze împotriva duşmanilor săi.

Ucide şi distruge au devenit singurele mele gânduri. Luptam pentru căderea şi distrugerea duşmanilor mei. Într-o zi, voi scăpa de ei toţi! Era secretul meu, ştiut numai de mine şi de Satan. Aproape de sfârşitul celor trei ani, Satan mi-a apărut ca să-mi spună cum urma să-L detroneze pe Isus când avea să vină a doua oară. (El crede cu adevărat că va câştiga bătălia de la Armaghedon!) A spus: „Vremea mea a început şi voi întări legătura mea cu omenirea. Eu sunt Lucifer, ceea ce înseamnă „lumină”. În această Nouă Eră voi aduce lumii marea mea lumină. Lumea mă numeşte Prinţul întunericului. Eu sunt Prinţul luminii…” L-am oprit în mijlocul discursului şi i-am spus că anumiţi oameni mă exasperaseră cam trei ani şi vroiam să ne ocupăm de ei acum. El a zis: „Fiule, este ceva atât de minor faţă de ceea ce facem noi aici. Eşti îngrijorat din cauza câtorva oameni, când noi vorbim de mulţimi.” Nu-mi păsa de mulţimile lui; vroiam doar ca acei paraziţi să fie trimişi în următoarea dimensiune. „Nu voi mai face nimic până nu ne vom ocupa de ei!” S-a oprit din ceea ce mă învăţa. Mi-a spus exact ce ritualuri să îndeplinesc, ce să fac şi cum să fac. Mi-a spus să lucrez prin vrăjitorie, voodoo şi magie neagră. M-a instruit foarte detaliat cum să o fac. „Nu mă mai chema până nu ai făcut-o”, a spus Satan.

Eram încântat la gândul de a face acele ritualuri de distrugere. A durat două luni să fac treaba pe care mi-a cerut Satan să o fac. Unul din principalele lucruri cerute în domeniul supranatural este să fii supus faţă de căile lui Satan. L-am invocat din nou. „Ei bine, Jeff, ţi-ai făcut treaba?” a întrebat. „Da, domnule!” Mi-a zis să-i arăt în domeniul spiritual, şi am făcut-o. Diavolul a spus că era uimit că a durat doar două luni. A spus: „Nu am găsit un om ca tine de ani şi ani. Vei fi folosit cu puterea în împărăţia mea.” M-a făcut să mă simt bine să aud acele cuvinte de măgulire. Mi-a spus că nu era vremea să fac acel act, ci trebuia să aştept să fie lună plină. Avea să se întâmple în trei săptămâni. A zis că oamenii vor muri exact în felul în care îi arătasem eu în domeniul spiritual. După ce a trecut o săptămână, l-am contactat pe un prieten al meu care era membru al unei adunări satanice şi i-am invitat pe el şi pe prietenii lui la o petrecere. Plănuiam să celebrez moartea acelor oameni.

A mai trecut o săptămână. Era vineri noaptea, decembrie 1987; o prezenţă a intrat în cameră. M-am ridicat şi mi-am deschis ochii, ca să-L văd pe Isus Hristos stând lângă patul meu. Stătea în picioare, într-o lumină strălucitoare, purtând o robă albă, cu margine aurie, care Îi atârna până la picioare. Părul Lui era alb ca lâna iar ochii Lui străluceau ca nişte cărbuni încinşi, dar am găsit compasiune în ei. Arăta foarte puternic. Era un Dumnezeu impresionant. Natura Lui aprigă mi-a inspirat teroare în suflet. Mi-am amintit că undeva în Biblie scria: „Frica de Domnul este începutul înţelepciunii.” „Jeff, trebuie să avem o mică discuţie”, a spus Isus. Privindu-L, am zis: „Nu avem nimic să ne spunem unul celuilalt… nu vom vorbi!” Vocea mea era foarte rece şi aspră. Am vrut să mă întind la loc şi să-I întorc spatele, dar înainte de a o putea face, Şi-a îndreptat degetul înspre mine. Am văzut cicatricele în mâinile Lui… urmele erau încă acolo! Am privit la faţa Lui aprigă şi am văzut o mare mânie acolo. Ochii I s-au făcut roşii ca sângele; dar chiar şi în mijlocul mâniei, era uimitor. Am început să tremur de frică. Am încercat să mă opresc din tremurat; dar nu am putut, fiindcă fiecare nerv din trupul meu era influenţat de prezenţa Lui. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!

Isus mi-a spus: „Am să-ţi spun ceva, şi am să ţi-o spun!” (Mă transformasem într-un sălbatic de o brutalitate violentă, având o natură barbară, astfel încât cel mai greu lucru de îndurat era să mă aflu în prezenţa unei asemenea sfinţenii divine. Mă simţeam negru, murdar, plin de mânie, poftă şi patimi violente…) Isus a continuat spunând: „Voi aduce o femeie la tine, care îţi va arăta domeniul lui Satan în felul în care îl văd Eu. Ea cunoaşte – a fost acolo. Tu ai învăţat în modul dificil, dar Eu o să te învăţ în felul Meu.” Vocea Lui mi-a pătruns în minte până în măduva oaselor. Deodată, camera a pălit şi a apărut un ecran mare. A fost ca o viziune. El mi-a arătat trecutul şi cum avea să fie viitorul meu dacă continuam cursa mea din prezent cu Satan. Isus mi-a spus că dacă făceam ritualul, oamenii pe care îi uram atât de îngrozitor vor muri exact cum am văzut în domeniul spiritual. După ce se întâmpla aceasta, aveam să fiu dedicat lui Satan pentru totdeauna şi nu aveam să mai am niciodată speranţa de a intra în cer. El a zis: „În noaptea acesta îţi dau să alegi viaţa sau moartea, din punct de vedere spiritual. Dacă alegi să trăieşti viaţa pe care o trăieşti, când vei îmbătrâni vei fi un om foarte bogat, dar spiritual nu vei fi nimic.” Când a rostit cuvântul „nimic”, m-a lovit în punctul sensibil şi în rana cu adevărat adâncă dinăuntru, fiindcă aceea simţisem toată viaţa – că eram „nimic”. Nu aveam prieteni adevăraţi şi simţeam că eram şicanat, chiar abuzat. Am început să plâng şi nu mă puteam opri. Nu plânsesem de ani. A fost prima emoţie omenească şi primul sentiment omenesc de când intrasem în împărăţia lui Satan. Devenisem inuman, lipsindu-mi toate sentimentele care în mod normal caracterizează o fiinţă omenească, precum milă, bunătate, compasiune. Devenisem o persoană crudă, cu indiferenţă faţă de suferinţă, şi aveam chiar o plăcere pozitivă provocând-o.

Isus a continuat: „Jeff, Satan te-a înşelat şi te-a minţit, şi-ţi voi arăta în detaliu cum te-a minţit.” Ca privind la un program de televiziune, El mi-a arătat fiecare lucru mizerabil pe care îl făcusem din 1981. (Isus are camere de filmat!) Apoi am văzut anul 1980, când îmi dădusem viaţa lui Isus Hristos. El mi-a arătat tot ce El şi cu mine aveam împreună. Era o viaţă frumoasă. Nu am ştiut că-mi lipsea până în acel moment. „Jeff, compară aceste două vieţi. Ai minte, care este mai bună în ochii tăi? Tu alegi – viaţa sau moartea. Ai fost mai fericit slujindu-Mă pe Mine, dându-L pe Isus altora? De ce îţi este inima atât de dură încât vrei să blestemi oameni? Vrei să provoci distrugere şi mizerie.” Un val de compasiune mi-a lovit inima şi mi-a străpuns-o, şi am început să plâng ca un copil. Isus mi-a slujit toată noaptea. Am plâns şi am strigat cu pocăinţă, şi m-am dat Lui în întregime. „Doamne, am încercat de trei ori să ies şi nu am putut-o face.” Isus a spus: „Jeff, te voi conduce la o femeie care îţi va arăta cum, şi te va învăţa despre împărăţia întunericului în lumina în care o văd Eu. Vei şti aceasta din felul în care învaţă Biblia… nu din felul în care ai experimentat tu. Dacă faci ritualul împotriva acelor oameni, vor muri. Eu nu pot opri aceasta. Satan nu poate opri aceasta, odată ce pui lucrurile în funcţiune. Tu eşti singurul care poate opri aceasta. (Nota editorului: Dumnezeu şi Satan permit ceea ce permitem noi… Vedeţi cum alegerile şi acţiunile noastre din voia noastră proprie, pot să aducă fie binele, fie răul! Isus a spus că nu putea împiedica acel lucru! De ce? Poate fiindcă victimele plănuite nu aveau pe nimeni care să se roage pentru protecţia lor, ceea ce ar fi împiedicat să fie omorâte prin vrăjitorie – atât de mulţi sunt sub blesteme, şi aceasta îi include şi pe creştini! Amintiţi-vă, Biblia spune că atât Dumnezeu Tatăl cât şi Isus au delegat autoritatea pe pământ OMULUI! Legământul pe care îl făcuse Jeff cu Satan cu propriul lui sânge putea fi rupt. Fusese mântuit înainte să devină satanist şi cel puţin trei oameni mijloceau în favoarea lui Jeff. Dar dacă Jeff îi omora pe ceilalţi, vărsa sângele altora în legământ cu Satan – sacrificiul final al altor fiinţe omeneşti, în legământului cu Satan.) Dacă faci acel ritual, când vor muri, vei fi dedicat lui Satan pentru totdeauna! Chiar în eternitate. Nu va exista speranţa de a veni la uşa Mea. Nicio speranţă de a fi vreodată copilul Meu. Dacă Îmi dai inima în noaptea aceasta, dacă mă vei alege pe Mine, voi avea grijă să reuşeşti. Îţi dau această noapte ca să alegi cui îi vei sluji.” Apoi mi-a arătat gloria Lui. Era minunat! Mi-a spus că puteam să fiu cineva şi în împărăţia Lui, şi că puteam să fiu născut din nou, având numele scris în cartea vieţii a Mielului. Această experienţă va fi întipărită pentru totdeauna în inima mea.

În ziua următoare am ştiut că templul trebuia să fie distrus. Numai cărţile valorau o mie cinci sute de dolari, şi mai erau benzile şi discurile. Crucea inversată şi toate articolele oculte trebuiau să fie scoase. Rupând cuţitul pe care îl folosisem la sacrificii, am îngropat ce nu am putut arde, cerându-I lui Dumnezeu ca acele lucruri să nu fie niciodată găsite. Am săpat o groapă adâncă în curtea din spate, am turnat gaz şi benzină pe lucruri; totuşi, altarul a refuzat să ardă. L-am sunat pe fratele meu şi i-am spus: „Trebuie să ardem lucrurile acestea astăzi.” Sudoarea mi se scurgea pe faţă ca stropii de ploaie. Gâtul îmi era spălat de ea de asemenea, în timp de cămaşa îmi era udă leoarcă la spate.

Sam a spus: „Sigur, voi fi bucuros să vin să te ajut.” Puţin ştia el ce avea să ne aducă viitorul apropiat. Vorbise cu mine de multe ori încercând să mă scoată. Nu mergea la biserică pe vremea aceea şi trăia o viaţă fără Dumnezeu. Am încercat să facem altarul bucăţi cu un topor; dar a sărit doar din lemn şi în cele din urmă a rupt toporul. L-am lovit cu tot ce aveam, nimic nu a funcţionat. Am turnat mai mult gaz şi benzină ca să-l facem să ardă. Când în cele din urmă a luat foc, o duhoare s-a ridicat din fum, iar vântul a purtat-o la mile depărtare. Am îngropat cenuşa lucrurilor pe care le-am ars. Satan a încercat să mă oprească. Când am luat cartea pe care o pusese pe altarul meu, a spus: „Te voi ierta dacă renunţi acum.” „Nu! Am văzut tot ce ai să-mi oferi. Ştiu fără umbră de îndoială că Isus Hristos este mai bun.” Mâinile îmi erau lipicioase când am rupt cartea în bucăţi mici şi am început să o ard. Satan m-a provocat, spunându-mi că nu ar fi trebuit să o fac. „Prostule ce eşti! O să te omor pentru că faci asta cu lucrurile mele.” „Satan, eşti un mincinos! Isus este Domnul meu, nu tu!”

Frate, ăsta a fost curaj. Am început să mă rog lui Dumnezeu pentru ajutor. Gândind că mă pregăteam să înfrunt ce-mi stătea în faţă, am decis în inima mea să menţin arzând focul lui Hristos. Îmi zugrăveam în minte frumuseţea gloriei lui Isus. Puterea Lui divină. Îndurarea Lui. Nu aveam să-L mai părăsesc niciodată. El era Autorul şi Desăvârşitorul credinţei mele.

[Pat Holliday, Solitary Satanist. Copyright © Pat Holliday.]

Clic aici pentru a comanda cartea în format electronic.

Satanismul, pedofilia la nivel înalt şi copiii sacrificaţi pentru Satan

Dincolo de adevărul oficial
(adevărul pe care noi nu-l ştim)
Alarmă, pedofilia!

Giuseppe Cosco – Pagina iniţială

ÎNFIORĂTOR. Aşa cum a dezvăluit recent maxi-ancheta din Torre Annunziata despre pedofilia de pe internet, merge dincolo de orice imaginaţie. Sute, poate mii, de micuţi torturaţi. Copiii violentaţi, omorâţi şi filmaţi. Trafic infam, cu filiale internaţionale şi baze de pe întreg teritoriul Italiei, a fost descoperit cu ajutorul Telefonului Arcobaleno (Curcubeul). Totul a început pe 27 Septembrie 2000 când Procuratura din Torre Annunziata a trimis şase ordine de arestare pe întreg teritoriul italian, pentru achiziţionarea de imagini pedo-pornografice, şi trei ordine de arestare în Rusia, pentru producţia şi vânzarea de pornografie infantilă. Italia descoperă cu consternare, că se poate cu şapte milioane de lire să se poată vedea uciderea unui inocent, şi cu un milion de lire poţi să-l spionezi nud, şi aşa mai departe. Acum se gândeşte, cu groază, la sfârşitul teribil ce ar fi putut să-l aibă unii din mulţi tineri ce au dispărut, şi în acelaşi timp, sunt căutaţi în trei oraşe, CivitaVecchia, Catania, şi Vercelli, unii copii din filmările de groază.

Un număr incredibil de copii ce dispar

Cu toate acestea, alarma a fost lansată cu mult timp în urmă. Un număr incredibil de oameni dispar în fiecare zi în neant, în special tineri. Mulţi dintre ei sunt găsiţi, de alţii în schimb nu se ştie nimic. E ca şi cum s-ar fi evaporat, pur şi simplu s-au volatilizat. În lume dispar în fiecare an mii de oameni. În fiecare an, în Italia mai mult de 2000 de copii sunt declaraţi dispăruţi. Unii dintre ei se întorc acasă singuri, alţii sunt găsiţi de poliţie, alţii nu se mai întorc. Conform cifrelor de la Ministerul de Interne, în 1996 numai, 2391 de copii au fost declaraţi dispăruţi. Dintre aceştia, doar numai 1912 s-au reunit cu familiile lor. În luna martie 1998 minorii care au fost declaraţi dispăruţi erau 1419, din care 796 au fost depistaţi de poliţie. Ce se va întâmpla cu mulţi cărora li se va pierde orice urmă? Pentru a ne face cât de cât o idee palidă de cât de grav este acest fenomen, este suficient să ştim că în anul 1997, ziarul „Il Giornale” (din 15 martie 1997) scrie un lung pasaj intitulat: „Din ’90 a crescut de patru ori numărul băieţilor dispăruţi”. Astăzi sunt mult mai mulţi. Un calcul, aproape aproximativ, este imposibil. Acest ziar, printre altele, denunţa: „Creşte tot mai mult numărul de tineri, în special între 15 şi 18, care dispar în neant.” Pistele de plecare ar fi: drogurile, sectele religioase, plăcerea de aventură şi comerţul de sclavi „şi, după cum vom vedea, mult mai mult. La nivel mondial situaţia este mult mai alarmantă. Numai în Statele Unite în fiecare zi dispar 2200 de copii. Dintre aceşti „dispăruţi”, aşa mulţi cum sunt, de asemenea sunt copii sub zece ani. Este o problemă serioasă, profund simţită în Europa, faptele sunt autentice şi sunt scrise în „Recomandarea” (R-79-6) în legătură cu „Persoanele dispărute”, stabilite de către Consiliul Europei şi publicate în Oxford Up – „Dicţionarul de Biografie Naţională: persoane dispărute”. Dacă mulţi dintre aceşti tineri sunt găsiţi, de ceilalţi nu se va şti nimic. Unii dintre ei sfârşesc în reţelele de prostituţie, pornografie, pedofilie, alţii în lumea interlopă a adepţilor lui Satana. Ziarul „La Stampa” (din 08/02/87) ne informează despre un cult satanic care recruta copii. Iată ce a scris ziarul: „Sectă”, sau „Descoperitorii” (Finders), fondat la Washington de către un „guru” care acum are 66 de ani, Marion Petti, se foloseşte de copii mici pentru ritualuri demonice, concentrându-se pe jertfa de animale şi, de asemenea, se suspectează şi practici sexuale. … Descoperirea organizaţiei, reorganizată din rămăşiţele unei comunităţi de hippie a anilor şaizeci, a şocat întreaga capitală, şi întreg teritoriul Statelor Unite.”

Pedofilia şi satanismul

Ceea ce ne preocupă mai mult e că această sectă, după cele spuse de domnul Ted Gunderson, director al FBI din Los Angeles (până s-a pensionat în 1979 şi de atunci, detectiv particular şi consultant de securitate) scrie în revista „Nexus-Times New”, nr. 23 (ediţia italiană), declaraţia sa: „Prelegerea mea despre „copiii dispăruţi”, documentează că aceşti Finders sau (Descoperitorii, n. tr.) în Washington DC, sunt o organizaţie de faţadă a CIA, ea de fapt fiind o operaţiune sub acoperire implicând traficul internaţional de copii.” El spune: Uri Dowbenko, autor al lucrării menţionate de mai sus, se referă la un raport al Serviciul Vamal U.S. care afirmă că în cazul sectei Finders urmează să fie închis pentru motivul că aceasta este „o problemă internă a CIA”. Uri Dowbenko scrie în nr. 23 din „Nexus”: „Copii dispăruţi, violenţele sexuale şi abuzurile asupra lor, pedofilia de la Nivelul Planetar, toate punctează în implicarea unei reţele bine organizate de criminali din nivelurile cele mai înalte, care controlează pe sub ascuns sistemul juridic mondial. Fostul agent din FBI şi investigator privat Ted Gunderson este de acord cu Uri. El susţine că – există o suprapunere considerabilă din partea diverselor grupuri şi organizaţii, dar forţa motrice este reprezentată de către mişcarea sectelor satanice din ziua de astăzi.”

Dramatica mărturie a unui tânăr ce a fost victimă

Paul Bonacci este un tânăr deţinut din centrul corecţional din Lincoln, pus la izolare, pentru că de mai multe ori a fost ameninţat cu moartea, din cauza unor acuzaţii grave ce le-a adresat împotriva unor personaje neaşteptate de la putere. Psihiatrul care l-a supus expertizei medicale, Beverly Mead, a declarat despre băiat că este sănătos şi, în opinia sa, spune adevărul. Bonacci a spus: „Am fost în mâinile unui grup numit Namba (North American Man – Dragostea Băieţilor în Asociere), care m-a dus la întâlniri în New York şi în Boston. La vârsta de 9 ani, am fost dus la un hotel cu alţi 5 băieţi şi am fost forţaţi să facem sex, fiind în acelaşi timp filmaţi. Şi după aceasta m-au obligat să am raport sexual cu copii. Numai în 1986 am reuşit să mă desprind de acel grup. (…) În vara anului 1985, Larry King (liderul proiectului republican de ajutor american pentru comunităţile de culoare, n. Tr. ) m-a luat, împreună cu un alt băiat, Nicholas, din Aurora, Colorado, din California pentru a face un film. … Era un băiat într-o cuşcă. (…) Ne-au pus să ne dezbrăcăm şi să luăm pe noi nişte rupturi cum avea Tarzan, şi am fost forţaţi să facem sex cu băiatul din cuşcă. Ni s-a spus să-l batem. (…) A venit un om şi a început să îl zgâlţâie pe băiat ca şi cum ar fi fost o păpuşă. A luat apoi un pistol, i l-a pus la tâmplă şi a tras… (Bonacci spune apoi o parte din numele persoanelor care au abuzat sexual de el, n. tr.) Alan Bair, Peter Citron, Larry King, Harry Anderson, congresmanul Barney Franks, de la Washington. (…) În 1984 m-au dus în Sud Ranch Fork din Dallas, în Texas, în timpul Convenţiei Republicane, şi Larry King organiza seri pedofile.” (Giovanni Caporaso şi M. Cocozza Lubisco – Copii. Comerţul de Orori, Scris în „Evenimente”, din 17 iulie 1991).

„Am fost martor la sacrificiul uman a unui copil de câteva luni. Acesta a fost momentul de reapariţie a naşterii lui Hristos şi, în acest ritual anual, toţi au cântat pentru a perverti sângele lui Hristos. Cu un cuţit au ucis şi au sfârtecat copilul, apoi au umplut o ceaşcă cu sângele său şi l-au amestecat cu urină, şi ne-a forţat să bem din pahar în timp ce ei au cântat: „Satana este Domnul…” (DeCamp J. Dispariţia lui Franklin, AWT, Inc, Lincoln, Nebraska, 1992).

Investigaţiile Comisiei Franklin

Oamenii apropiaţi lui King, liderul republican al proiectului pentru sprijinirea comunităţii de culoare, prin „Credit Union” şi „Consiliul Republican Naţional ale Persoanelor de Culoare” s-au dedicat în întregime „răpirii de copii pentru a fi folosiţi în prostituţie, producţiei de pelicule snuff (filmări în direct cum este omorât un om sau un copil) şi serate pedofile. După începerea anchetei Comisiei Franklin, numeroase, aşa-zise „accidente” au îndepărtat data procesului împotriva sa. Dan Ryan, asociat al lui King, a fost găsit ştrangulat în maşina lui. Bill Baker, partenerul vicepreşedintelui „Consiliului Naţional al republicanilor de culoare” în afaceri de pornografie, a fost împuşcat cu o singură împuşcătură la ceafă. Curtis Tucker… s-a „aruncat” de la o fereastră la Holiday Inn. Charlie Rogers, un amant a lui King, şi-a „zburat creierii” cu un glonte. Bill Skaleske, ofiţer al Departamentului de Poliţie din Omaha ce conducea ancheta împotriva lui King, a fost găsit mort… Joe Malek, un alt membru al traficului de copii şi proprietar al Peony Park, unde aveau loc seratele de pedofili, a fost găsit mort, ucis de un foc de armă; poliţia, după acestea a clasat cazul ca sinucidere. Mulţi martori sunt reticenţi să apară… Mike Lewis, 32 ani, însărcinat cu protejarea victimelor-martori, a fost găsit mort de un atac de diabet zaharat. Comisia Franklin a eşuat în cele din urmă, când detectivul ce a fost însărcinat în cercetări, Caradori Gary, a murit într-un misterios accident de avion, după ce a informat biroul său că este în posesia de informaţii senzaţionale: „Sunt dinamită…” (Giovanni Caporaso şi M. Lubisco Cocozza, Copii. Comerţul de Orori, citatul de mai sus.)

Cât s-a adunat în acest dosar cu privire la anumite atrocităţi oribile, şi cu toate acestea, sunt doar vârful unui iceberg de proporţii neimaginabile. Prin incredibila indiferenţă a mass-mediei, se continuă masacrul inocenţilor. În Los Angeles, în 22 de comune ale Regiunii, anchetatorii investighează un număr mare de cazuri de pedofilie pe fundal ritual-satanic. În cele mai multe părţi ale lumii sunt cunoscute cazuri de copii sacrificaţi pentru Satana. Aceasta este o confirmare teribilă: „Satana a luat stăpânirea în Africa de Sud, cu toate aspectele sinistre ale cultului său, în care sacrificiul copiilor pe „altarul” prinţului întunericului, sunt ceva obişnuit… Reuniuni orgiastice unde tinerii sunt obligaţi să facă sex cu câini sau cu ţapi, simbolurile holografice a lui Lucifer. („Corriere della Sera”, din 20 Mai 1990).

Investigaţii îngropate

Anchetele sunt aproape întotdeauna îngropate, deoarece există o conspiraţie a tăcerii, acoperiri misterioase. Ted Gunderson, în ceea ce priveşte Statele Unite, a declarat: „Am patru mărturii detaliate a trei deţinuţi implicaţi în ritualuri satanice şi un preot din Utah, ce mi-a confirmat existenţa a cincizeci – şaizeci de mii de cazuri anual de sacrificii umane. (…) S-au găsit numeroase cimitire pe întreg teritoriul ţării, cu zeci de cadavre neidentificate şi nimeni nu a investigat temeinic…” (Giovanni Caporaso şi M. Cocozza Lubisco, Copii. Comerţul de Orori. Citatul de mai sus.). Crimele satanice se extind în întreaga lume. În ceea ce priveşte Anglia, Dianne Core, directorul Institutului Childwatch (Asociaţia de Asistenţă şi Protecţie a Minorilor), a denunţat sindicatele sataniste cu lobby-urile politice care au tendinţa de a acoperi atrocităţile lor. Doamna doctor Core a declarat printre altele: „Din păcate, nu am identificat încă partea de sus a ierarhiei care controlează satanismul în Marea Britanie. … Ei beneficiază de protecţie la cel mai înalt nivel.” Satanişti pedofili sunt şi la Londra. „Corriere della Sera”, pe 18 martie 1990 denunţă: „Londra. Copiii torturaţi şi violaţi în timpul ritualurilor satanice, fetuşii extraşi cu forţa din pântecele mamelor minore şi sacrificaţi … La capătul realităţii şi până dincolo de ea, de fapt, poveştile de copii şi adolescenţi oferiţi înalţilor preoţi ai unei secte şi adepţilor lor pentru a fi violaţi. Odată gravide, aceste fete mici sunt constrânse să avorteze, iar fătul de numai patru luni ajunge sacrificat pentru purificarea sataniştilor care beau sângele sau se hrănesc cu carnea acestuia. … O anchetă condusă de 66 de grupuri de cercetare de la „Societatea Naţională pentru Prevenirea Cruzimii împotriva Copiilor din Marea Britanie confirmă existenţa unor astfel de practici…”

Fetuşi mâncaţi la o cină satanică

Doamna Dianne Core, de origine engleză, în 19 ianuarie 1998, la ceremonia de inaugurare a „Tribunalului Internaţional Martin Luther King” denunţă că în Anglia în luna aprilie va începe un proces de viol împotriva unei tinere femei care a spus: „A fost violentată de când avea mai puţin de vârsta de 15 ani. Când a ajuns la fertilitate, a fost însărcinată prin forţă de opt ori, de fiecare dată a fost trimisă să avorteze în luna a patra, şi fetuşii au fost puşi în congelator, după care au fost mâncaţi la o cină satanică la care ea a fost forţată să participe.” Relaţia dintre abuzul asupra copiilor şi satanism a fost adesea probat. Mai multe investigaţii jurnalistice şi multe centre responsabile pentru protecţia copiilor au lansat mesajul că în mai multe ori decât s-ar crede, racketul prostituţiei infantile şi al pedofiliei sunt conduse de către secte satanice. Telefonul Arcobaleno (Curcubeul), asociaţia împotriva pedofiliei al cărui director este preotul din Avola (Siracuza), Don Fortunato Di Noto, a descoperit şi a denunţat un site care prezintă fotografii oribile de sacrificii satanice umane aduse Satanei, iar victimele sunt tineri. Di Noto a afirmat: „Era suspiciunea că satanismul într-o oarecare măsură era cumva legat de pedofilie şi sacrificii umane. Dar nu s-au descoperit încă site-uri atât de groaznice, pentru a afişa fotografiile unor subiecţi minori, inclusiv sacrificii umane. Imaginile aparent nu par să fie rezultatul unor fotomontaje. („Jurnalul de Sud”, Sâmbătă 1 iulie 2000). În Anglia, un copil a făcut revelaţii halucinante. Ziarul „Il Giorno” (din 15/09/1990) scrie: „În povestirile sale apar povestiri confuze despre crime îngrozitoare de sugari, morminte deschise în timpul nopţii, şi rituri misterioase de canibalism cu diavoli şi fantome şi copii forţaţi să bea porţiuni misterioase înainte de a fi violaţi şi închişi într-o cuşcă. Revelaţiile au fost făcute de micuţ şi sora lui în martie, cu ajutorul păpuşilor şi a desenelor.” Nelegiuiţii ar părea să se bucure de protecţie de la nivel înalt.

Influenţele politice de înalt nivel şi pedofilia

Jurnalistul Maurizio Blondet, într-un interviu (publicat în ziarul „Teologia” din Septembrie/Octombrie 1996), a declarat: „Unii oameni practică ritualuri ciudate pe o insulă din apropierea oraşului Washington. Sunt personaje de nivel înalt, reunindu-se împreună în timpul lunii pline, celebrând rituri particulare. Desigur, nimeni nu vrea să investigheze acest lucru, deoarece oamenii sunt foarte puternici. Există lucruri pe care se spun în şoaptă. În mod similar, în anumite cercuri la nivel politic se spune, foarte încet, că sunt violaţi copii. Toate acestea se întâmplă pe un fond ritualic de magie neagră. Ei nu sunt oameni obişnuiţi care fac aceste lucruri, este vorba de personaje care sunt puse în funcţii foarte înalte, oficialii Pentagonului etc.”

Orori după orori, care se intersectează în acel tărâm întunecat de adoratori ai diavolului. Iată ce scrie „Il Corriere della Sera” din (28/07/90) în cele ce urmează: „Horror în Londra, după descoperirea unei pieţe de desfacere a peliculelor pentru pedofili cu filmări live”, şi mai târziu, „Scotland Yard se teme că cel puţin douăzeci de copii au dispărut fără urmă în ultimii şase ani, având de-a dreptul un sfârşit oribil. O echipă specială a fost formată pentru a investiga lugubrul comerţ de filme pornografice „snuff” destinate pedofililor sadici. Cuvântul „snuff” în argou înseamnă „a muri, a se stinge”, şi în aceste filme micuţele victime sunt filmate cu telecamerele, în timp ce sunt torturate şi ucise după ce au fost abuzate sexual. Poliţia este convinsă că cel puţin şase copii au murit în acest fel în Londra şi în ţinuturile Kent. Anglia… a aflat cu groază că în sânul societăţii circulă monştri gata să filmeze torturi, agonia şi moartea copiilor, pentru a satisface plăcerea perversă a multor monştri gata să plătească 10 milioane pentru o copie a filmului.”

Misterele din Belgia

Este o tragedie teribilă, care se răspândeşte tot mai mult peste tot. Estimările exacte ale victimelor tinere sunt imposibile, şi nu există date cu privire la dimensiunea fenomenului, cu toate acestea, nu mai puţin de 250 de milioane de copii de video casete sunt comercializate în întreaga lume, numai în Statele Unite s-au vândut 20 de milioane de videoclipuri. Filme tot mai „picante”, de multe ori cu torturi, urmate de moartea copilului. În fiecare an, la nivel mondial, un milion de copii sub 18 ani sunt victime ai comerţului cel mai odios, variind de la sex pervers, în diferitele sale forme: prostituţie, turism sexual, pedofilie, pornografie, sadism etc., până la crimă. Evenimente oribile se întâmplă în fiecare parte a planetei noastre. Sunt atrocităţi comise recent în Belgia. Fapte care, zi după zi, ies la iveală identice cu cele povestite de mai sus. Orori, cum ar fi cele care ar fi fost făcute de către Marc Dutroux , criminalul pedofil, supranumit „monstrul din Marcinelle”. Fapte tulburătoare care spun multe despre răspândirea acestui fenomen oribil.

În clipurile lui Dutroux s-ar vedea – scrie „Gazzetta del Sud” din 23 noiembrie 1996 – fetiţe violate aduse până a fi ucise. Plângerea a fost făcută ieri în timpul demonstraţiilor organizate la Paris cu ocazia prostituţiei infantile şi incredibila veste a fost dată de doamna Sophie Wirtz, şeful secţiei belgiene a „Mişcării din cuib”. Mai târziu, alte fapte teribile: „Nu s-a atins încă apogeul groazei în această tragedie – a spus d-na Wirtz – de doi ani, continuăm să spunem că casetele video care arată moartea de copii în direct circulă în Belgia, şi mi-e teamă că afacerea Dutroux se orientează întocmai spre acest tip de urâciuni.” Wirtz a spus că de la începutul evenimentelor întâmplate în Belgia, casetele video de pornografie infantilă ar fi fost confiscate în număr de 600. Preşedintele „Mişcării din cuib”, în interviul acordat ziarului, a declarat că pedofilia „nu este o relaţie de dragoste, ci dimpotrivă este expresia dominării copilului, şi stadiul extrem a acestei dominări este propria sa moarte.” Cuvinte care ard ca focul.

În afacerea Dutroux sunt de toate: pedofilie, omor, necrofilie (constă în practicarea actului sexual cu cadavre), filme snuff şi personaje din înalta societate belgiană, din lumea mare a finanţelor, din politică etc. Aceasta este cel puţin opinia cetăţenilor belgieni. Este, de asemenea, ciudat faptul că până în prezent ancheta nu a dus la nimic încă, în ceea ce îi priveşte pe complicii lui Dutroux, într-adevăr, pare să fi stagnat. Există multe mistere. Dutroux a primit deja o pedeapsă în ’89 de 13 ani de închisoare pentru că a răpit şi violat de mai multe ori doi minori în 1985, şi soţia lui, Michele Martin a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru acuzaţii similare. Dar cei doi nu şi-au ispăşit în totalitate sentinţa, obţinând între timp graţierea direct de la rege. De asemenea se zvoneşte că micuţele victime sunt mult mai multe decât ceea ce a fost spus. Astfel, în timp ce în Belgia, peste 350 de mii de oameni au demonstrat în stradă împotriva monstrului din Marcinelle, şi multe mistere încadrează aceste crime, în Elveţia se lăsă cea mai mare tăcere peste magnatul elveţian arestat în Sri Lanka, sub acuzaţia că a violat o mie cinci sute de copii.

Secta Anubis şi cazul Dutrox

Mătuşa uneia dintre cele două fete ucise de către Mark Dutroux, monstrul din Marcinelle, a făcut declaraţii destul de grave: „Piaţa de desfacere a peliculelor pornografice care implică copii are tentacule în toată Europa, în Olanda, în Germania şi în Elveţia.” Monstruozitatea unei lumi care abuzează de copii, în orice mod posibil, îi violează, îi torturează, şi-i ucide brutal. Nu este străină de această ferocitate renaşterea cultelor satanice, care au venit la apogeu. Din ziarul flamand „Der Standaard” s-a aflat cu stupoare că cel puţin patru ofiţeri de poliţie fac parte din secta satanică „Abrasax”, fiind suspectaţi de a fi cumpărat fetiţe de la pedofilul criminal Dutroux, pentru ritualurile lor. S-a ajuns la această descoperire şocantă, datorită unei scrisori („un control bun”, s-a spus), găsită în cursul unor căutări, ca urmare a descoperirii corpurilor neânsufleţite ale lui Julie şi Melissa, în casa lui Bernard Weinstein, îngropate de vii de către Dutroux. În această scrisoare, semnată „Anubis”, se cerea lui Weinstein să „nu uite să-i amintească faptul că marea sărbătoare se apropie şi noi aşteptăm cu nerăbdare darul pentru marea preoteasă.” Evident Weinstein trebuia „să-i aducă aminte” promisiunea lui Dutroux.

În plus, s-a găsit de asemenea un document ciudat, în care era prezentată necesitatea de a se găsi cât mai curând posibil „opt victime de la 1 la 33 de ani.” „Anubis” este foarte veche în lume, şi este de asemenea, prin Francis DeSmedt „mare maestru” al „religiei Vieille”, un fel de Asociaţie Internaţională de vrăjitoare. Şi marea preoteasă are şi ea un nume? Sigur, numele ei este Dominique Nephthys, care de asemenea este un personaj din „biserica belgienă a lui Satan”. Cine sunt ceilalţi membri ai acestei secte satanice păstrate secrete? Şi pe care protecţie au putut conta atât de siguri? Investigaţiile de la bun început au fost foarte greoaie, şi a produs uimire faptul că a fost îndepărtat Judecătorul anti-pedofilie Connerotte. Magistratul nu investighează deloc mai departe despre Dutroux. Curtea Supremă de Justiţie a decis de asemenea să ia ancheta Judecătorului de Instrucţie Jean Marc Connerotte, care devenise între timp un erou popular. Demonstraţii şi greve au urmat în lanţ în urma acestei ştiri. O femeie, în timp ce protestatarii strigau „Justice pourrie” (Justiţie coruptă) a strigat: „Azi au fost ucişi pentru a doua oară copiii.”

Consulul pedofil

Personaje neaşteptate continuă să facă ravagii cu copii, şi de multe ori acestea rămân nepedepsite. Recent consulul israelian pus în Rio de Janeiro, Arie SCHER, a fost acuzat de abuz asupra copiilor şi trafic de minori şi a fugit din Brazilia şi s-a refugiat în Israel. Scher a fost capabil să scape din Brazilia, înainte ca poliţia să reuşească răspândirea datelor lui la punctele de frontieră. Poliţia braziliană a strâns, printre altele, declaraţiile de la o fetiţă de treisprezece ani. Fetiţa „ar fi participat la mai multe din aceste petreceri cu „lumini roşii” în apartamentul consulului din cartierul elegant din Ipanema. Aceeaşi fetiţă apare nudă, îmbrăţişată de acest diplomat, într-o fotografie dintre mai multe găsite în apartament. Potrivit poliţiei, Scher şi complicele său, profesorul de ebraică Schteinberg George, ţineau nouă site-uri Internet cu pornografie şi pedofilie. („Gazzetta del Sud” din 07 Iulie 2000).

Vânătoarea de copii în Belgia

Dar este şi mai rău, săptămânalul „Diario” (numărul 15, anul al V-lea. De Miercuri 12 Aprilie până Marţi 18 Aprilie 2000) publică o ştire cu adevărat înfricoşătoare: „După teribila plângere al eurodeputatului Olivier Dupuis din Congresul Radical, „Diario” s-a dus să vadă ce este adevărat cu privire la minorii urmăriţi şi ucişi cu împuşcături pentru a se distra.” Ancheta este intitulată: „Vânătoarea de copii în Belgia”, şi este semnată de jurnalistul Gianluca Paolucci. Iată o mică bucată în care citim: „Fontenas Place, în inima oraşului Bruxelles, în apropiere de Place Grand şi de cafenelele la modă… Calea care a dus la Fontenas Place a plecat de la Roma, unde, în timpul congresului Partidului Radical, europarlamentarul belgian Olivier Dupuis a lansat o serie de declaraţii care au îngheţat literalmente publicul. El a spus că în ţara sa a existat o perioadă în care unii copii au fost forţaţi să îndure toate tipurile de violenţă, în care unii dintre aceşti copii au fost ucişi chiar, ca iepurii, în timpul partidelor de vânătoare, la care participă nobili, finanţatori, notabilităţi şi funcţionarii de stat.”

Personaje neaşteptate în relansarea sectelor satanice

În societatea noastră, satanismul este un pericol în plină desfăşurare, despre care de multe ori nu se vorbeşte suficient, sau se vorbeşte în mod greşit. Adoratorii Diavolului sunt în creştere de asemenea în Roma. Ziarul „Avvenire” din 5 Septembrie 1996 scria: „O altă sectă satanică a fost descoperită în Roma. Trei mii de adepţi, 5 milioane de euro pentru înscriere…” Faptul care cel mai mult „te uimeşte – spun anchetatorii – este aparenţa nesuspectată a multora dintre persoanele aflate sub anchetă…” De asemenea, s-a aflat că „se pare că în această Congregaţie se numără de asemenea, nume cunoscute din lumea spectacolului…” În Anglia dispar în fiecare an aproximativ o sută de mii de tineri. Scotland Yard, la Londra, trebuie să se ocupe în fiecare zi de dispariţia a peste 2500 de adolescenţi. Mulţi se mai găsesc, dar de unii nu se ştie absolut nimic. Jurnalistul Alfio Bernabei aduce la lumină alte fapte teribile care s-au întâmplat la Londra: „Carne de copii şi fetuşi umani este consumaţtă de către bărbaţi şi femei care au participat la ritualuri canibalice în Anglia, în ultimii ani, ca parte a unui tablou sinistru de renaştere a ceremoniilor satanice. Unii copii au fost sacrificaţi pe altar după ce au fost supuşi la torturi nemaiauzite şi abuzuri sexuale…” („L’Unità”, din 9 August 1990). Se pare că umanitatea a înnebunit.

O mie cinci sute de persoane dispărute în şase luni

În Statele Unite aceste orori sunt mult mai frecvente. Şi Modesto este „oraşul californian care deţine recordul naţional SUA unde se dispare în neant.” „Nu este clar de ce, dar această bucată mică din California, la est de San Francisco, deţine recordul pentru cel mai mare număr de persoane dispărute în neant, din America. Lipsiţii de la apel sunt în mod clar 1500, numai în ultimele şase luni. Fenomenul este îngrijorător, enorm: în Statele Unite în fiecare an se compilează o listă de circa 100000 de nume.” („Diario della settimana”, n. 17, Miercuri de la 28 Aprilie până Marţi, 4 Mai 1999). Anchetatorii, cel puţin pentru unele dintre aceste cazuri, indică spre lumea diversă şi misterioasă a sectelor satanice. Aceasta este, de asemenea, ideea lui Fay Yager, directorul „Centrului pentru Apărarea Copiilor” (Copiii din Underground). Jurnalistul George Medail, de la showul de televiziune „Arcana” difuzat pe Channel 5 (1989) a declarat că în Statele Unite, potrivit unor surse de încredere, sunt ucişi în fiecare an în timpul ritualurilor satanice 50000 de oameni, majoritatea tineri.

Copii sacrificaţi pentru Satana

Fostul director al FBI din Los Angeles, Ted Gunderson, care a dedicat mulţi ani pentru a investiga legăturile dintre dispariţiile de copii şi ritualurile satanice, a spus, într-un episod al emisiunii „Arcana”, că victimele sunt torturate şi apoi ucise. Gunderson, printre altele, denunţa: „În timpul anchetelor mele, am descoperit că există organizaţii care răpesc copii şi apoi îi folosesc pentru sacrificii umane în timpul şedinţelor lor satanice. Aceste evenimente implică, la cel mai înalt nivel: oameni politici, avocaţi, judecători, oameni de la putere. … Da, aceste grupuri satanice, fără îndoială, sunt implicate în traficul de droguri, în prostituţia infantilă, în pornografie şi producţia de filme „snuff”. … Am adunat mărturii ale copiilor de opt sau nouă ani. Ei au desenat lucruri oribile: oameni, foc, un copil în foc, fetişuri satanice, copiii torturaţi. Cum poate un copil gândi lucruri de genul acesta, dacă nu le-a trăit?” (Giovanni Caporaso şi M. Cocozza Lubisco, Copiii. Comerţul de orori. Cit.).

Ancheta de la Washington Times

Aceste crime oribile, în majoritatea cazurilor, rămân nepedepsite şi nu se face mai nimic la nivelul de anchetă cum ar fi trebuit de fapt să se facă, deoarece, în conformitate cu spusele lui Gunderson, lipseşte voinţa politică. Legea nu este severă, pentru că aceste grupuri au protecţie la nivel înalt. În SUA „se discută despre două scandaluri referitoare la prostituţia copiilor: consumul de droguri în timpul petrecerilor lor şi participarea copiilor şi uciderea acestora în direct, pentru a produce filme snuff, în care au fost implicaţi oameni politici… foarte apropiaţi de Casa Albă. Serviciile Secrete, care depind în mod direct de Preşedintele S.U.A., au intervenit acoperind imediat investigaţiile, victimele au ajuns în închisoare, iar martorii au dispărut şi au murit în accidente ciudate sau sinucideri.” (ibid.) Ziaristul Paul Rodriguez de la „Washington Times”, după o lungă şi delicată investigaţie a afirmat următoarele: „Am fost în măsură să dovedesc că personaje ilustre legate de Casa Albă şi din Serviciile Administrative controlau o reţea a tinerilor de stradă, găsind mai multe documente care dovedesc implicarea lui Craig Spence – probabil fostul agent CIA, legat de mediul serviciului de personal al Casei Albe, fost director a staffului lui George Bush şi figura-cheie din scandalul Iran-Contras – şi al organizării de petreceri cu gay şi pedofili. Dovezile scot la iveală numele unui alt deputat, Barry Franks. Am lucrat în patru de peste un an şi informaţiile pe care le-am cules sunt de-a dreptul înfricoşătoare. FBI-ul a fost exclus din anchetă şi de caz s-au ocupat Serviciile Secrete, care depind direct de Casa Albă. Şi acest lucru este foarte ciudat. Reţeaua criminală a avut legături cu lideri atât republicani cât şi democratici, şi se întindea de la New York în Pennsylvania, din Nebraska în California. Recrutarea copiilor avea loc în multe feluri, unii erau răpiţi de pe stradă şi apoi închişi în ferme speciale. Este o afacere uriaşă, iau copiii fugiţi de acasă, din instituţii de adopţie, din tabere…” (Ibid.)

Rodriguez, un editorialist de la ziarul „Washington Times”, a făcut investigaţii pentru câteva luni, şi pune pe prima pagină din ziarul său articole de foc despre o reţea de tineri „de viaţă”, care implică parlamentari şi VIP-uri legate de Ronald Reagan şi George Bush. „Sex de vânzare într-un apartament de un deputat”, „Serviciul Secret acoperă cercetările despre prostituaţii VIP”, „Tinerii de Viaţă aduşi într-un tur la miezul nopţii la Casa Albă”: acestea sunt titlurile de la Washington Times.” (Ibid.) După câteva articole Rodriguez abandonează în mod misterios investigaţiile.

„Piese de schimb” umane

Există chiar şi o piaţă pentru „piese de schimb” umane. Sunt trimise la posibilii clienţi reali adevărate cataloage de organe, care ar trebui să servească drept fetişuri pentru ritualuri satanice sau, în alte cazuri, pentru a sprijini traficul internaţional ilegal de transplanturi. „Sute de copii, bărbaţi şi femei, dispar în fiecare an. Mulţi ajung în străinătate, pe piaţa de adopţii ilegale. Mulţi ajung în circuitul de pedofilie şi pornografie.” („Visto”, 08/11/1996). Astfel, a denunţat parlamentarul Rosario Godoy de Oseja, fondator al „Comitet pentru Copii Dispăruţi”, şi continuă: „Bănuiesc că motivul dispariţiilor poate fi prelevarea de organe tinere şi sănătoase pentru a fi vândute în ţările bogate. Dacă lucrurile stau aşa, este uşor de înţeles ce se întâmplă cu aceşti copii odată „exportaţi”. Fapte halucinante.

Micuţii cobai cărora li se extirpează organe

Nu este, de fapt, nici măcar o „legendă urbană”, aceea a supermarketului de organe de cadavre tinere, ci o realitate oribilă. „Gazzetta del Sud” de vineri, 25 August 1995, a scris în legătură cu aceasta: „ONU a raportat, într-o formă oficială, traficul de copii ce se desfăşoară, cu aceste obiective, în unele ţări. (…) Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite a examinat în ultima vreme un număr necunoscut de mărturii, documente scrise şi chiar video, furnizate de către organizaţiile de protecţie a copilului, arătând că acest gen de infracţiuni a fost întotdeauna viguros negat de către ţările în cauză unde sunt comise… Un purtător de cuvânt al comisiei a refuzat a numi ţările suspectate.” Directorul Eric Sottas de la „Torture International” îşi aminteşte evenimente oribile, cum ar fi 1395 de pacienţi tineri, dispăruţi în Argentina, de la spitalul psihiatric din La Colonia Montes de Oca, lângă Buenos Aires, după cum a raportat, cu înregistrări impecabile, jurnalistul de investigaţie franceză Marie Monique Robin. Sottas a reamintit de asemenea descoperirea, în celulele frigorifice din morga a Facultăţii de Medicină a Universităţii din Barranquilla, Columbia, a multor trupuri, de la care au fost extirpate organe destinate pentru a sprijini traficul de transplanturi.

O groapă de orori care nu pare să se închidă. „Chiar şi Baby Doc, fostul dictator din Haiti, s-ar fi îmbogăţit prin tranzacţia de cadavre proaspete şi organe congelate. Cei care primeau organe pentru transplanturi erau clinici şi instituţii universitare sau de cercetare americane.” (…) Şi în Guatemala a existat un trafic de copii vânduţi în Statele Unite ale Americii pentru transplanturi („Corriere del Ticino” din 6 Martie 1987 şi în „Gente” din 20 Martie 1987) şi ceea ce s-a întâmplat în Honduras a fost confirmat de către agenţiile de ştiri (Agenţia ATS, ANSA, APP, şi „Corriere del Ticino”, din 5 Ianuarie 1987). În Columbia copiii sunt răpiţi în timp ce se joacă în stradă, duşi în laboratoare unde li se scot (li se extirpă, n. tr.) ochii şi apoi sunt puşi în libertate după oportuna medicaţie (agenţia AGI-EFE, Iunie 1987). Într-o colonie germană din Chile unele experienţe medicale, în special manipulări genetice, s-ar fi practicat pe copii şi adolescenţi… („Libération” din 7 Decembrie 1987) (Milly Schar-Manzoli, Manualul de apărare imunologică, MEB, Padova, 1988).

Cadavre de dezmembrat sau de mâncat

Din SUA primim rapoarte de „interes ştiinţific” pur şi simplu absurde. Iată ce publica ziarul „La Repubblica” (din 23 Noiembrie 1994) cu privire la „tehnicile” stabilite tocmai de cercetătorii de la Universitatea din Indiana (SUA): „O inimă nouă? Mai bine reînnoirea vechiului organ, evitând transplantul… Acum există posibilitatea: celulele inimii de embrion. Implantate în muşchiul inimii adulte, ele se multiplică şi apoi se „sudează” cu cele vechi, aducând organului bolnav forţă, şi longevitate celulelor tinere. Şi pentru a reduce şi mai mult riscurile de respingere aproape la zero, noile celule ar putea fi luate de la fiul primitorului, un embrion creat in vitro cu sperma pacientului şi ovulul mamei. În imposibilitatea de a adopta un astfel de sistem, te poţi mulţumi şi cu ovulul unei donatoare anonime, astfel ca celulele să fie pe jumătate genetic identice.” Dacă cineva nu a înţeles încă, recomandarea „ştiinţifică” este că dacă vrei să dai viaţă mai mult inimii tale îmbătrânite, trebuie doar să naşti un copil şi apoi să-l omori pentru a injecta celulele lui tinere în propria ta inimă veche. Te îngrozeşti. Dar nu este totul, se pot de asemenea integra diete cu beneficii mari, cu fetuşi avortaţi. Neîncrezători? Iată ce scrie P. Andrea: „Marele păcat al lui Onan al zilei de azi şi de ieri” (Salus Infirmorum, Padova – Editura Pater, L’Aquila, 1996), citând ziarul „Viitorul” din 5 Mai 1995: „Fetuşi avortaţi utilizaţi ca integratori alimentari pentru a se asigura „o piele moale şi un organism puternic”. Cadavre folosite în bucătărie pentru a face „supe optime pentru sănătate”. Aceasta pare să fie ultima „noutate” dietetică la moda în China, cel puţin aşa cum este revelat în ultimele zile, dintr-un oribil sondaj publicat în ziarul din Hong Kong_ Express Extra…” Deşi este adevărat că sistemul mediatic nu serveşte pentru a face cunoscută realitatea, ci pentru a crea un zgomot de fond aprobator (logica confirmării stăpâneşte globalizarea lumii), unde toţi gândesc în acelaşi mod şi fac pe oameni să creadă că trăim într-o lume transparentă, curată, unde nu există nimic de ascuns, din când în când însă, în haosul de ştiri, lipite de-a valma, apar fapte extraordinare: „Micuţii cobai. În Marea Britanie sunt ucişi 28 de copii pentru a se experimenta un „nou tratament”. „Iată ceea ce publică „Il Manifesto” din 9 Mai 2000. Pe scurt, ştiri înspăimântătoare: „Nou-născuţi prematuri, de măsura unor purceluşi de India, folosiţi pentru a testa un nou ventilator de incubator: acest lucru s-a întâmplat în Marea Britanie, într-un spital din nordul ţării. Rezultatul: 28 de copii au murit, iar alţi 15 cu leziuni permanente pe creier, într-un total de 122 de copii supuşi la „noul” tratament. Acest înspăimântător bilanţ reiese din raportul unei comisii speciale de anchetă ordonate de ministrul britanic al Sănătăţii, pentru a investiga evenimentele care au avut loc în Spitalul Nord Staffordshire din Stoke-on-Trent între 1989 şi 1993.”

Cine investighează despre traficul de organe – moare

În mai 1996 jurnalistul francez Xavier Gautier de la ziarul „Le Figaro” a fost găsit spânzurat în Insulele Baleare, în reşedinţa sa de vară. O moarte învăluită în cel mai întunecat mister. Anchetatorii spanioli au vorbit apoi de sinucidere. Gautier, înainte de a pleca în vacanţă, a lucrat la o lungă investigaţie despre un presupus trafic de organe din Bosnia de la o clinică celebră din nordul Italiei. Fostul ministru pentru familie Antonio Guidi a avertizat: „Fenomenul este în toată lumea. Dar Italia, aşa cum a fost şi este un loc de trecere pentru droguri, acum este un punct de tranzit pentru copiii cu risc… Ei vin din ţări aflate în război din Europa, de la cei săraci din Africa. Mulţi dintre ei – cine le poate identifica numărul? – sunt destinaţi pentru a fi carne de rezervă pentru cei bogaţi. Mici depozite de organe pentru copiii celor care au bani.” Guidi, la întrebarea dacă unii dintre aceşti copii au fost mutilaţi pentru transplanturi ulterioare în Italia, a răspuns: „În Italia, nu. E imposibil. Dar trec prin ţara noastră ca păsările migratoare, al căror destin este de a fi ucise.” („Il Giornale” din 4 Septembrie 1995).

Acuze aduse împotriva Italiei

Cu toate acestea, Italia, scrie Giangiacomo Foa, a fost denunţată „de prestigiosul ziar La Nacion din Buenos Aires că, într-un editorial de fond, produc ecou acuzaţiile lui Don Paul Baurell, profesor de Teologie de la Universitatea din Sao Paulo, şi reclamaţiile făcute în 1 August 1991 de către René Bridel la Geneva, reprezentantul ONU al Juriştilor Internaţionali pentru Apărarea Democraţiei. (…) Articolul de fond din La Nacion a făcut vâlvă. O Globo din Rio defineşte „cei mai mari importatori de copii din Brazilia”. Corespondentul O Globo la Roma a spus: „Italia este cel mai mare cumpărător de copii.” (…). Chiar şi presa ne acuză în Peru. De luni de zile, ziarul din Lima, La Repubblica, denunţă, cu numele complet, soţi italieni care au sosit în Peru pentru a cumpăra copii de câteva luni sau câţiva ani. În ultimul timp am „importat” 1500 de micuţi peruvieni, mulţi dintre care – potrivit presei din Lima – mai târziu au fost ucişi pentru a le extirpa organele pentru transplanturi. („Corriere della Sera” din 7 Septembrie 1991) Această problemă a copiilor răpiţi, sclavi, violaţi, constrânşi să se prostitueze, sacrificaţi pentru Satana şi ucişi pentru extirparea organelor este o oroare pe scară planetară. Cu toate acestea, se continuă să se facă foarte puţin sau nimic. Ziarele şi televiziunea nu denunţă problema în toată gravitatea sa reală. Ele vorbesc puţin şi prost, din timp în timp. Pericole pentru tineri, aşa cum am văzut, provin de pe mai multe fronturi, nu în ultimul rând din faptul că pe planeta noastră sunt în creştere tot mai mult sectele închinate diavolului. Acelaşi Guidi a avertizat: „La începutul anului 2000 se înregistrează cu adevărat o creştere de rituri „religioase”, care prevăd sacrificii umane ale copiilor.” („L’Italia settimanale” din 15 Septembrie 1995).

Mulţumiri dlui GIUSEPPE COSCO

Un cuvânt al traducătorului român

Citind articolul de mai sus este imposibil să nu ţi se facă pielea de găină. Precedent am tradus o lucrare a unui tânăr din Africa pe nume Emmanuel Eni Amos, în care domnia sa prezintă realităţi de-a dreptul halucinante în ceea ce priveşte subiectele mai sus abordate. Acest om a trăit astfel de realităţi mai sus amintite. Traducând acest document mi-am adus aminte de cartea lui Emmanuel, şi s-a strecurat în mintea mea o întrebare: ce poziţie are biserica în toată această monstruoasă realitate? Voi răspunde tot eu, aproape niciuna sau poziţia cea mai comodă din ziua de azi: indiferenţa. Dragii mei, în faţa unor asemenea lucruri, să stai indiferent este de condamnat; mai mult decât criminalii însişi!!! După ce am citit cartea lui Emmanuel, şi o recomand mai ales celor credincioşi, am vrut să împărtăşesc cu cineva gândurile mele, dar m-am găsit singur strigând la uşi ferecate. Este atât de dureros să ştii că mergi într-o congregaţie unde te închini lui Dumnezeu şi undeva, la câţiva metri poate, este omorâtă o fiinţă creată de acelaşi Dumnezeu căruia ne închinăm, de însăşi creatura mâinilor Sale, în numele lui Satan. Cred eu, şi este opinia mea personală, că este mai odioasă indiferenţa noastră decât crima comisă de aceştia în numele lui Satan. Modul în care aceşti închinători ai Satanei servesc pe „stăpânul” lor, este de-a dreptul halucinant: până la jertfa umană.

Iar noi, aceştia aşa-zişi normali, sau creştini, cum vi se pare mai comod în exprimare, nu suntem în stare să ne trezim la timp să ajungem la vreme la slujba religioasă!!! Este de râs, sau chiar puteţi să şi râdeţi, că dacă nu o faceţi voi, oricum o fac ei, sataniştii.

Creştinilor, de oricare denominaţie sunteţi, şi care chemaţi numele Domnului Isus Hristos ca Domnul vostru, gândiţi-vă bine că sunt alţii care ştiu să se sacrifice pentru domnul lor cu adevărat. Citiţi bine articolul de mai sus tradus de mine, iar după aceea recitiţi-l încă o dată, şi vă rog frumos puneţi-vă în inima dumneavoastră întrebarea: „Cu adevărat iubesc eu pe Domnul Dumnezeu şi pe aproapele meu ca pe mine însumi, sau e doar numai o formă a unei religii false?”

Vă mulţumesc tuturor pentru înţelegerea ce o veţi avea citind articolul de mai sus.

Cu adâncă afecţiune pentru voi toţi,

Marian

Cuvânt către creștinii ortodocși despre fenomenul satanist

Preot Ioan – Cuvânt către creștinii ortodocși despre fenomenul satanist

Cuprins
Iubiţi credincioşi
Fenomenul satanist: evoluţie şi situaţie actuală
Câteva repere
De unde vine numele de diavol, de satana?
Îngerii căzuţi
Biblia satanistă şi principiile sale
Există Biblia hazlie?
Biserica lui Satan
Rugăciunea satanistă
Simboluri
Ritualuri. Ritualul satanic al oglinzii
Penetrarea fenomenului satanist în România
Etapele fenomenului satanist în România
Epoca Anioşa (1995-1998)
Inscripţionări sataniste în beciul de la Ferma 2
Şase concluzii
Cum să faci din propriul copil un delicvent
Iubiţi credincioşi

Pentru a downloada, clic pe Cuvânt către creștinii ortodocși despre fenomenul satanist.

Este un extraterestru sau un înger căzut?

Anunnaki Albino Nordic

Anunnaki Albino Nordic

Poate că aţi citit postarea mea anterioară care conţinea mărturia lui James Casbolt (fost agent MI6 şi victimă a controlului mintal). Aici prezint o fotografie afişată pe site-ul lui personal o perioadă de timp, înainte de a fi confiscată.

„Este o fotografie a unui Anunnaki Albino Nordic. Nu ştiu dacă este reală sau nu, totuşi aceste fiinţe sunt în mod hotărât reale, deoarece cel puţin 4 bărbaţi pe care îi cunosc (şi în care am încredere, unul dintre ei fiind ucis) din comunitatea globală a agenţilor secreţi, au văzut aceste fiinţe în diferite facilităţi subterane în trecut. Ei mi-au spus că arată exact aşa.”

Prima fotografie este versiunea originală pe care am salvat-o de pe site-ul lui. Următoarele două au fost uşor ajustate doar pentru claritate.

Aceasta este descrierea, aşa cum a fost luată de pe site-ul lui la momentul respectiv:

Anunnaki 2(Anunnaki, înger căzut cu lumina soarelui în spate)

Descriere

Extraterestru

Specie: SAM_Nordici

Numiţi. Suedezi, albi înalţi, nordici

Înălţime: 5-6,5 picioare [1,52-1,97 m.]

Greutate: 120-240 livre [54,36-108,72 kg.] (estimare)

Ochi: Umani

Păr: Blond

Piele: Culoare alb palid

Sex. Masculin şi feminin

Comunicare: Telepatică

Locaţia originii

Muntele Ziel – Australia de Nord

Caracteristici distinctive

Au trăsături fizice comune cu fiinţele omeneşti (în special cu scandinavii)

Sunt mai înalţi decât omul obişnuit

Au mai multă masă musculară decât omul obişnuit

[Is This a Real Extraterrestrial? Sursa: www.truthrevolutions.blogspot.ro]

nordic alien 4

Clic pe linkurile de mai jos!

Este specia extratereştrilor nordici contrafacerea lui Satan pentru îngerii buni?

Este credința în viața extraterestră inofensivă? De ce greșesc creaționiștii cu privire la extratereștri și Biblie

Extratereștrii pot fi mântuiți? sau Autorul creștin și viața extraterestră

Anunnaki Female Extraterrestrial Alien PART 1 (Brief Analysis)

Profețiile inca despre sfârșitul lumii, căsătoria îngerilor căzuți cu fiicele oamenilor, hibrizii om – animal, programul de hibridizare condus de extratereștri (îngeri căzuți)

Lazăr Gog – Perspectiva profetică 2012. Profețiile inca despre sfârșitul lumii, căsătoria îngerilor căzuți cu fiicele oamenilor, hibrizii om – animal, programul de hibridizare condus de extratereștri (îngeri căzuți)

Vladimir Pustan – Drumul spre catastrofă: despre extratereștri, piramide, Enoh, îngeri căzuți

La minutul 4 spune că toată viața l-a frământat dacă suntem sau nu singuri în univers și a citit tot ce a găsit în limba română referitor la acest subiect, pentru că trebuie să le răspundă studenților de la facultate.

De pe la minutul 5 ne spune că este posibil ca oamenii din vechime să fi știut mult mai multe lucruri decât știm noi acum, că ar fi ajuns la maximum de civilizație și apoi au regresat, citează versetul „Nimic nu este nou sub soare” din Eclesiastul și face aluzie că Dumnezeu a lăsat să ardă Biblioteca din Alexandria pentru că acolo, în acea bibliotecă, erau scrise lucruri ale unei civilizații antice, mai avansate decât a noastră. Pune întrebarea: „Oare de unde știa Galilei… de unde știau așa bine lucruri pe care abia acum le putem depista”?

Minutul 10: cele trei ipoteze despre originea „fiilor lui Dumnezeu” ce s-au împreunat cu femeile oamenilor în Geneza 6.

Minutul 12: cei care zic că îngerii ar fi asexuați pe baza Matei 22:30, ar trebui să se gândească că acolo zice „vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în Cer”, așadar, doar îngerii care sunt în Cer nu se pot însura și mărita.

La min 16 ne explică că „îngerii care nu și-au păstrat vrednicia și și-au părăsit locuința”, prin locuință vrea să zică că și-au părăsit trupul lor de îngeri și au luat trup uman.

 La minutul 20 începe să vorbească despre cartea lui Enoh, ne spune că această carte este revelată, dar evreii au scos-o din canon pentru că vorbește despre Mesia, înainte ca orice altă carte să o facă. Mântuitorul și-ar fi luat titulatura de „Fiu al omului”, exact cum scrie în această carte a lui Enoh. Minutul 21: ne povestește despre un om cu experiență în exorcizare (fratele Korer, sau Kiorer, ceva de genu), care se ruga 14 ore pentru a exorciza un om. Minutul 23: ne spune că 300 de versete din Noul Testament sunt preluate aproape cuvânt cu cuvânt din Noul Testament.

Minutul 28: pe baza cărții lui Enoh vedem că toate fardurile și spoielile vin de la Cel rău.

Sursă rezumat: Stăruință în rugăciune

Clic pe linkurile de mai jos!

Demonii nopţii şi paralizia în somn – Eliberare şi libertate

Incubus şi succubus: Ajutor pentru cei care au fost vizitaţi de demonii nopţii

Incubus şi succubus, demonii nopţii

Sex cu demonii?