Să vorbim deschis despre Fiicele lui Iov

de Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Conform Bibliei, pericolul grav al francmasoneriei este foarte real, aşa cum am arătat în numeroase articole. (Vezi nota 1.) Se pune întrebarea: Dar ordinele pentru tineri ale masoneriei – în special Ordinul Internaţional Fiicele lui Iov pentru fete? Sunt CHIAR atât de periculoase?

În unele privinţe, aceste organizaţii sunt ca Cercetaşii, prin aceea că se presupune că oferă distracţie şi părtăşie nevinovată. Totuşi, dacă un părinte îşi trimite copilul la unul dintre aceste grupuri masonice presupunând că va fi expus doar la influenţe sănătoase, din păcate se înşeală.

Fiicele lui Iov foloseşte personaje biblice ca Iov şi fiicele lui ca să înveţe cu afabilitate virtuţi pioase. Puţine lucruri par sinistre sau nelalocul lor acolo. Cu toate acestea, caracteristicile lor dăunătoare par să trimită un semnal de avertizare, văzând cât de strâns asociate sunt cu masoneria.

Autoritatea spirituală

Tocmai aceată legătură foarte strânsă este cel mai critic motiv de preocupare. Ea se reduce la problema autorităţii spirituale. Sperăm că niciunui părinte nu este nevoie să i se amintească despre responsabilitatea pe care o are pentru sufletele preţioase pe care Iahve i le-a încredinţat. (Deuteronom 6:4-7, Efeseni 6:4) Isus Însuşi a avertizat împotriva celor care îi duc în eroare pe copiii lor, că „ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării”. (Matei 18:6).

Părinţii au autoritate spirituală asupra copiilor lor; şi dacă sunt creştini, Domnul a aşezat un gard de protecţie special în jurul familiei. În mod ironic, acest gard este menţionat în Iov 1:10. Unele lucruri pot să rupă bariera şi să permită accesul lui Satan; iar unul dintre ele este implicarea părinţilor în idolatrie, sau faptul că le îngăduie fiicelor lor să se închine la altare străine!

Acesta este un principiu spiritual care are puţin de-a face cu MANIFESTĂRILE acestor grupuri pentru tineret. Cele mai multe dintre ele par destul de nevinovate, în afară de faptul că învaţă un fel de mântuire prin fapte bune, ceea ce se întâmplă în toată masoneria. (Vezi nota 2.) Această Evanghelie a faptelor este „o Evanghelie deosebită” (Galateni 1:8) despre care Pavel afirmă că este blestemată, în toată Epistola către Galateni şi în câteva alte epistole. În afara învăţăturii unei Evanghelii false, toate aceste grupuri sunt aflate sub autoritate masonică. NICIUNUIA dintre ele nu îi este permis să se întâlnească sau să funcţioneze fără prezenţa unui maestru mason. În cele mai multe cazuri, nimeni nu se poate alătura dacă nu este rudă cu un mason.

Pe lângă aceasta, aceste grupuri sunt „programe de alimentare”, proiectate să atragă femeile tinere în ordinele masonice pentru adulţi, precum Steaua Răsăritului. Aceste grupuri sunt numite din punct de vedere tehnic masonerie „adoptivă”, ceea ce înseamnă că fata care li se alătură este „adoptată” spiritual în familia masonică, chiar dacă de fapt nu este un mason. Ritualul oficial al Ordinului Internaţional Fiicele lui Iov se referă chiar la „Maeştrii masoni care ne dau tradiţia.” Bineînţeles, „tradiţia” este doar un alt cuvânt pentru „moştenire”. Dar CE moştenesc fetele?

SPIRITUL francmasoneriei este moştenirea care se conturează ameninţător asupra fiecărei întâlniri a Fiicelor lui Iov! Masonul care este prezent aduce cu el o preoţie luciferiană care îi învăluie pe toţi cei implicaţi în întâlnire, fie că el ştie, fie că nu. Astfel, chiar şi o fată creştină care a fost adoptată în familia lui Iahve (Romani 8:15-17) ajunge sub această autoritate rea de îndată ce se alătură. Ceea ce nu o poate face decât „nehotărâtă” (Iacov 1:5-8) într-o fază deja dificilă a vieţii ei. Indiferent cât de inocente par ceremoniile, ele funcţionează în umbra unei puteri spirituale împotriva lui Hristos, pe care o aduce cu el Maestrul mason.

Ţi-ai lăsa fiica să meargă la o adunare de vrăjitoare?

Însăşi întrebarea ar trebui să fie ridicolă! Dar de fapt, o întâlnire a unei adunări de vrăjitoare poate fi mai puţin primejdioasă decât o întâlnire a Fiicelor lui Iov! Cel puţin fata creştină ar fi cu ochii în patru dacă ar şti că este la un sabat al vrăjitoarelor! Probabil că s-ar ruga din toată inimioara ei şi ar fi foarte precaută cu tot ce s-ar spune sau s-ar face.

Aceeaşi domnie spirituală care deţine autoritatea peste vrăjitorie domneşte şi peste toate ordinele masonice! Aşa cum am arătat clar în altă parte, masoneria este o religie bazată pe cultele fertilităţii sexuale! (Vezi nota 3.) De aceea, fata păşeşte cu inocenţă într-un câmp minat spiritual, fără să fie avertizată, când se alătură „Fiicelor lui Iov”.

Ea este ademenită în templul lui Satan, fiind înconjurată de ceremonii insipide care nu o avertizează despre pericolul care pândeşte în spatele lor. Spre deosebire de copilul de la o întâlnire a vrăjitoarelor, nu are motive să fie cu ochii în patru. Părinţii ei au trimis-o acolo! Prietenii ei sunt peste tot în jurul ei. Adulţii sunt prezenţi! Totul AR TREBUI să fie bine; şi totuşi a deschis uşa, în viaţa ei de tânără, pentru ca Satan să înceapă să îi corodeze sufletul! A rupt gardul pe care Dumnezeu l-a pus în jurul ei, adesea cu ajutorul părinţilor! (Eclesiastul 10:8)

Chiar la vârsta când hormoni puternici funcţionează la capacitate întreagă, tinerele femei se predau fără să ştie unei spiritualităţi care este proiectată cu viclenie să provoace pofta! Riturile şi simbolurile masoneriei sunt sexuale în spirit. Unei fete care primeşte o învăţătură morală acasă i se va submina subtil acea învăţătură, prin supunerea ei faţă de spiritul preoţiei cu încărcătură sexuală, a Maestrului mason care deţine controlul!

Masoneria exaltă sexualitatea până la o considera divină, dar în mod alegoric. Aşa cum s-a arătat în altă parte, pătratul şi compasul şi alte simbolurile masonice sunt referinţe voalate la organele reproducătoare – talismane magice proiectate pentru a mări dorinţele sexuale. (Vezi nota 4.) În timp ce Fiicele lui Iov învaţă principii pioase la suprafaţă, de fapt toarnă combustibil în focurile dorinţelor adolescenţilor, care ard mocnit. Drepturile date părinţilor de către Dumnezeu sunt diluate chiar de adevărata autoritate unui dumnezeu ciudat, care este seducător pentru tot ce este carnal în fată.

Regine şi prinţese?

Cu privire la subiectul carnalităţii, să privim la o caracteristică mai puţin periculoasă, dar tot stingheritoare, a acestor grupuri de tineret, şi în special a „Fiicelor lui Iov”. Chiar prin natura lor, ele tind să facă fata mândră. Dorinţa de a fi cineva „special” şi de a domni peste alţii de seama lor este o sete comună a adolescenţilor. Nu este ceva ce părinţii creştini ar trebui să încurajeze.

Ordinele de tineret fac mult ca să „zgândăre” această dorinţă carnală de a fi „însemnat” (Fapte 8:9). Fetele tind să se simte speciale din cauză că aparţin unui club secret. Celor care sunt făcute ofiţer li se dau în mod tipic titluri care sună impresionant – „Onorată Regină”, „Prinţesă Senioară” (vezi nota 5) etc. Sunt îmbrăcate cu toată pompa regalităţii – coroane şi mantii formale; toate acestea servesc pentru a le glorifica eul, în loc să le facă asemenea imaginii smerite a Domnului Isus (Filipeni 2:5-9, Romani 12:1-2).

Este multă ostentaţie acolo şi se dau multe „onoruri mari” şi „onoruri supreme”. (Vezi nota 6.) Fetele care primesc rangul de ofiţer sunt făcute să se simte aproape ca nişte regine ale frumuseţii, de diademe şi de mantii. Fetele care nu reuşesc se pot simţi frustrate.

Fiicele lui Iov fac mare pompă că învaţă religia, dar NU este ceea ce au nevoie fetele noastre! Ele au nevoie de Isus şi de Evanghelia Lui a harului! Subtil, dar complet, sunt învaţate o doctrină a mântuirii prin fapte. Caracterul secret şi elitismul acestor ordine sunt de asemenea contrare creştinismului, care nu exclude, ci mai degrabă primeşte pe oricine vrea să vină.

Secrete în cadrul secretelor?

Până aici am vorbit generalităţi despre ordinele pentru tineret. Totuşi, există un domeniu în ritualul Fiicelor lui Iov care are nevoie de puţin mai multă examinare. În Ordinul Internaţional Fiicele lui Iov există câteva dintre problemele serioase care pot fi găsite în Loja obişnuită a masoneriei. Acestea includ faptul că ritualurile şi închinarea se îndreaptă înspre est, o inversiune a Templului lui Solomon (vezi Ezechiel 8:5-16) şi o imitare a închinării păgâne la soare (închinarea la Baal sau vrăjitoria). Este învăţată doctrina falsă „Paternitatea lui Dumnezeu – Frăţietatea Omului” (vezi nota 7), în contradicţie cu învăţătura clară a Sfintei Biblii (vezi Ioan 8:42-44, 1:12). De asemenea, obligaţiile secrete sunt luate pe Sfânta Biblie, în contradicţie cu Matei 5:34-37, deşi cuvântul „a jura” nu se foloseşte de fapt.

Ca şi în alte ritualuri masonice, elementele cheie care îndreaptă înspre moartea ispăşitoare a Domnului Isus sunt cenzurate în relatarea despre Iov. De exemplu, faptul că a adus „arderi de tot” pentru a acoperi păcatele copiilor lui în jertfe de sânge în fiecare zi (Iov 1:5) a fost omisă cu atenţie.

În sfârşit, iată un raport (pe care nu am putut încă să îl documentez) de la diferite foste Fiice ale lui Iov care sunt acum născute din nou, că o cimilitură ciudată, dar tipic masonică, este întipărită în numele ordinului. Trebuie să realizezi că masonii IUBESC să ia nume din Biblie şi să creeze variaţii hulitoare din ele. De exemplu, mulţi filozofi masoni fac un joc de cuvinte mistic major din biblicul Solomon. Ei despart numele astfel: SOL – OM – ON, unde:

SOL = numele latin al zeului soare

OM = mantra sanscrită pentru Brahma

OM = mantra sanscrită pentru Brahma

ON = oraşul zeului soare în Egipt

Numele zeului masoneriei în gradul 7 al ritului York este JahBalOn, unde:

Jah = numele adevăratului Dumnezeu biblic

Bal = Baal, zeul canaanit al fertilităţii

On = oraşul zeului soare în Egipt

Acest gen de nonsens blasfemator este foarte comun în masonerie. Motivul pentru care îl menţionez este din cauză că mi s-a spus că termenul „Fiicele lui Iov” este de fapt un acronim secret precum: J-O-B, unde:

J = Jove (sau Jupiter), zeul cerului al păgânismului greco-roman

O = Osiris, zeul egiptean al Soarelui

B = Baal, zeul canaanit al fertilităţii

De aceea, se poate ca Fiica lui Iov să fie de fapt o „fiică” spirituală a trinităţii a trei zei păgâni ai fertilităţii. Jupiter a fost remarcat pentru că se transforma în animale (o lebădă şi un taur) şi pentru violarea tinerelor fete. Osiris este domnul egiptean al morţii. Baal era principalul rival al adevăratului Creator al Bibliei în inimile copiilor lui Israel. Un lucru destul de dezgustător, dacă este adevărat!

Protejaţi-vă fiicele!

Satan ştie că mulţi părinţi creştini caută cu disperare locuri „bune” unde să-şi poată trimite copiii pentru părtăşie. El i-a înconjurat cu filme murdare, muzică heavy-metal, pornografie, jocuri video şi droguri şi bande. Părinţii trebuie să fie conştienţi îndeosebi de atacurile subtile asupra fiicelor lor.

Fiicele lui Iov reprezintă otravă în sticle neetichetate. Organizaţia este cu atât mai periculoasă, fiindcă de multe ori este sprijinită de pastori neinformaţi. Mulţi părinţi mâhniţi au scris misiunii noastre, spunând că i-au îngăduit fiicei lor să se alăture Fiicelor lui Iov din cauză că pastorul lor le-a dedicat un serviciu special de duminică şi le-a îngăduit să apară cu toate însemnele lor glorioase ca să le admire întreaga adunare. Ce părinte nu şi-ar încredinţa copilul cuiva sprijinit chiar de pastorul lor?

Aminteşte-ţi, PRINCIPALUL motiv pentru care există aceste organizaţii este ca să ademenească tinerele fete în delicata reţea a apăsării demonice. Nu toţi copiii care se alătură acestor grupuri de tineret devin demonizaţi care fac spume la gură; nu mai mult decât ajunge dependent de cocaină fiecare copil care fumează o ţigară cu marijuana! Totuşi, un număr deloc nesemnificativ dintre ei se bălăcesc în ocultism sau vrăjitorie! Îi expui  fără să fie nevoie la un serios pericol spiritual, lăsându-i să se alăture unor asemenea grupuri!

Dacă fiica ta are prieteni ale căror părinţi sunt masoni, fii cu băgare de seamă la încercările de a le atrage în aceste ordine. Ele au activităţi sociale care par nevinovate, dar care sunt folosite pentru a-i atrage pe copii în reţeaua lor.

De asemenea, observă cu atenţie rudele tale îndepărtate care pot să fie masoni şi care pot să acţioneze asupra copiilor tăi. În comunităţile unde Loja este foarte puternică, presiunea din partea tovarăşilor de aceeaşi vârstă va fi de asemenea un factor. Oricine este „CINEVA” în liceu va fi în Fiicele lui Iov. Pentru copii este extrem de dificil să reziste acestui gen de presiune.

Fiica ta nu se poate alătura Ordinului Internaţional Fiicele lui Iov fără permisiunea ta expresă; deci trebuie să rămâi ferm. Şezi cu copilul tău, dacă vine cerându-ţi să se alăture. Tratează acest lucru ca şi cum s-ar gândi să se alăture mormonilor! VORBEŞTE-I! Asigură-te că liniile de comunicare sunt deschise. Asigură-te că copilul tău ştie că poate veni la tine oricând, cu orice problemă, fără să fie condamnat! Aceasta este de o importanţă vitală!

Spune-i fiicei tale ceea ce este în acest articole „Să vorbim deschis”, în termeni simpli, ca să poată înţelege. Fă-o să înţeleagă că adulţii şi fetele din aceste organizaţii nu sunt răi, ci doar victime înşelate. Ajut-o să înţeleagă că pericolul nu este mai puţin real, doar fiindcă este invizibil. Ajut-o să vadă că însăşi masoneria este un cult uriaş şi periculos, dar că membrii ei sunt victime. În cele mai multe cazuri, să pui în gardă înseamnă să înarmezi dinainte!

Desigur, cel mai bun şi cel mai important lucru pe care îl poţi face pentru fiica ta este să mijloceşti pentru ea zilnic! Invocă sângele lui Isus asupra ei de fiecare dată când te gândeşti la aceasta de-a lungul zilei. Învaţ-o să fie ea însăşi o „luptătoare în rugăciune”! Cea mai bună apărare este, la urma urmei, o bună ofensivă!

Trecându-ţi sămânţa prin focuri!

Să eşuezi în a-ţi proteja fiicele de Fiicele lui Iov înseamnă să faci, în sens spiritual, ceea ce oamenii din Israel au fost condamnaţi în Ieremia 32:34-35 pentru că făceau. Ţi-ai trece sămânţa (fiica) prin focurile lui Moloh, un idol al fertilităţii. În zilele lui Israel, aceasta ducea la sacrificiu uman; astăzi, sufletele gingaşe ale fetelor noastre sunt trecute prin focurile ocultismului!

În societatea noastră, sunt destule „focuri” prin care să umbli: droguri, sex, videouri de groază şi muzica rock. Pe cele mai multe dintre acestea copilul le alege în mod normal pentru sine. Dar în grupurile masonice pentru tineret, tânăra femeie este adesea îndemnată să se alăture, cu „binecuvântarea” părintelui sau chiar a pastorului. Solomon a avertizat că „Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt, şi nebunul va fi robul omului înţelept!” (Proverbe 11:29), iar viaţa lui a fost o dovadă tragică a acestui lucru! Idolatria lui a scindat împărăţia lui Israel, iar copiii lui au moştenit într-adevăr vântul.

Ne tulburăm casele când permitem copiilor noştri să se alăture acestor societăţi păgâne. Creăm o confuzie spirituală subtilă în viaţa lor când îi lăsăm să stea, săptămână după săptămână, sub penumbra întunecată a masoneriei, dar ne aşteptăm să fie adolescenţi buni şi integri. Să ne amintim „blestemul pietrei de moară” al lui Isus (Matei 18:6) şi să încercăm să nu-i trecem pe tinerii noştri prin mai multe focuri decât cele la care cultura noastră îi expune deja!

O ultimă remarcă de avertizare

Dacă tu sau fiica ta aţi fost implicaţi într-un ordin masonic, trebuie să renunţi la membralitate înaintea organizaţiei masonice şi (mai important) înaintea Celui Atotputernic. O asemenea membralitate, dacă nu te ocupi de ea, poate să se ridice mai târziu, când te aştepţi cel mai puţin, şi să te lovească pe tine (sau pe copilul tău) cu o lovitură paralizantă. Trebuie să te duci înaintea lui Iahve în rugăciune şi să spui ceva precum:

„Tată, în Numele lui Isus, renunţ la orice membralitate chiar acum, prin puterea şi autoritatea Numelui lui Isus Hristos. În Numele lui Isus, poruncesc oricăror spirite rele care mă oprimă pe mine (sau familia mea) să plece de la mine imediat şi să nu se întoarcă niciodată. Vă poruncesc să mergeţi unde Domnul Isus vă spune să mergeţi prin Vocea Duhului Sfânt. Tată, în Numele lui Isus, Te rog să închizi orice căi de acces ale atacului satanic care au fost deschise în mine şi în familia mea de acest păcat, şi Te rog să le sigilezi pentru totdeauna cu sângele Mielului, vărsat pe cruce la Calvar. Îţi mulţumesc că faci aceasta, în Numele lui Isus. Amin.”

Apoi, aşază-te şi scrie o scrisoare formală de renunţare (sau de demisie) către orice organizaţie căreia i te-ai alăturat. Un model de scrisoare poate fi găsit în cartea Masonry: Beyond the Light, scrisă de autor, disponibilă la misiunea noastră, sau poate fi downloadată gratuit de pe site-ul nostru.

Note de final

1.) Vezi (printre alte lucrări) cartea autorului, Masonry: Beyond the Light (Chick Publications, 1991), Freemasonry: The Invisible Cult in Our Midst de Jack Harris (1983, Towson, MD), The Question of Freemasonry de J. Edward Decker (Huntington House, 1991) şi The Deadly Deception de Jim Shaw and Tom McKenney (Huntington House, 1988).

2.) Ethel T. Wead Mick, Ritual of the International Order of the Job’s Daughters, I.O.J.D., ©1960, p. 73.

3.) ibid., p.71.

4.) Schnoebelen, op. cit., p.151-160.

[William J. Schnoebelen, Straight Talk #41 On The Job’s Daughters. Copyright © 2011 William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *