Model de scrisoare de demisie din Loja masonică şi din alte organisme similare

de Bill Schnoebelen

Maestrului, ofiţerilor şi membrilor ________:

Dragi prieteni,

Cu regret, îmi depun demisia din Loja/Filiala dumneavoastră etc. şi din toate organizaţiile masonice. Fac acest pas în ciuda faptului că preţuiesc foarte mult prieteniile şi tovărăşiile pe care le-am dezvoltat cu Loja/Filiala de-a lungul anilor. Totuşi, Cineva pe care Îl iubesc mai mult decât pe voi toţi a spus: „Cine iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.” (Matei 10:37)

Cei care îşi spun creştini şi cred în Numele lui Isus sunt chemaţi la acest fel de ucenicie radicală. Dacă este să fiu credincios Domnului meu care m-a iubit şi S-a dat de bunăvoie pentru mine, atunci trebuie să respect poruncile Lui. Dacă sunt chemat să Îl iubesc mai mult decât propria mea familie, cu cât mai mult sunt chemat să Îl iubesc mult mai mult decât pe fraţii mei/surorile mele de credinţă?

Din nefericire, în ciuda dragostei frăţeşti pe care v-o port tuturor, am descoperit că urmându-L pe Isus Hristos, trebuie să rup legăturile cu toate formele frăţietăţii masonice. Aceasta nu este o discreditare indirectă a voastră sau a numeroaselor lucruri bune pe care le face masoneria. Reflectă doar faptul că masoneria nu Îl onorează pe Isus Hristos ca Dumnezeul Atotputernic care a venit în trup ca să ne mântuiască de păcatele noastre.

Domnul nostru a spus că: „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.” (Matei 12:30)

Masoneria şi organizaţiile afiliate ei refuză să Îl mărturisească pe Isus înaintea oamenilor, iar Isus ne-a avertizat că: „Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 10:32-33)

Orice se prezintă pe sine ca o instituţie morală sau religioasă şi totuşi nu Îl mărturiseşte pe Hristos ca Dumnezeul atotputernic, Îl tăgăduieşte pe Hristos! Îmi pare foarte rău, fraţi/surori, dar nu pot fi parte a unui asemenea lucru.

Masoneria se constituie ca o expresie de laudă la adresa bisericii, ceea ce sună frumos. Dar masoneria are rugăciuni, ritualuri şi ceremonii solemne în care este invocată autoritatea Bibliei. Loja nu este seculară, ci religioasă. Dar în studierea Bibliei, am văzut clar că masoneria [sau altă organizaţie] ne cere nouă, masonilor, să facem lucruri contrare învăţăturilor biblice.

De exemplu, Isus ne porunceşte: „Faceţi ucenici din toate neamurile” (Matei 28:19-20) şi să predicăm Evanghelia oricui (Marcu 16:15), dar eticheta masonică îmi interzice mie, ca şi creştin, să li-L fac cunoscut pe Mântuitorul meu fraţilor mei/surorilor mele care sunt necreştini/necreştine. Trebuie să stau politicos lângă ei şi să privesc cum se duc în iad, „căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi”. (Fapte 4:12) De cine trebuie să ascult, de Domnul meu, sau de loja/filiala mea?

Chiar Biblia care stă pe altar ne porunceşte aceste lucruri. Ea este una dintre „cele trei mari lumini ale masoneriei”, dar învăţăturile ei sunt ignorate de dragul armoniei frăţeşti.

De asemenea, Isus ne porunceşte să nu jurăm (Matei 5:34-37), iar porunca Lui suverană este repetată de Iacov (Iacov 5:12). Dar jurămintele solemne se află chiar în inima activităţii gradului, în Lojă şi în toate organizaţiile masonice afiliate. Fraţii mei/surorile mele, nu ar trebui să fie aşa! În sfârşit, apostolul Pavel porunceşte tuturor credincioşilor în Isus Hristos: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” (2 Corinteni 6:14)

Iau obligaţiile mele masonice foarte în serios, şi chiar din acest motiv, realizez că frânghia a fost un jug puternic care m-a legat de mulţi masoni care nu se închină adevăratului Dumnezeu sau Fiului Său, Isus, oricât de sinceri pot să fie în rugăciunile lor. Trebuie să iau poruncile Dumnezeului meu mai în serios. Dacă aş rămâne în masonerie, ar însemna să compromit părtăşia mea cu Isus, care a murit pentru mine.

[Pentru cineva care NU este mason, ci membru al ordinului Steaua Răsăritului sau al unei alte organizaţii similare: Iau obligaţiile faţă de adunarea mea foarte în serios, şi chiar din acest motiv, realizez că frânghia a fost un jug puternic care m-a legat de mulţi membri care nu se închină adevăratului Dumnezeu sau Fiului Său, Isus, oricât de sinceri pot să fie în rugăciunile lor. Trebuie să iau poruncile Dumnezeului meu mai în serios. Dacă aş rămâne în [numele organizaţiei], ar însemna să compromit părtăşia mea cu Isus, care a murit pentru mine.]

Realizez că orice beneficii are masoneria, ele nu se pot compara cu bucuriile prieteniei depline cu DOMNUL Atotputernic al universului, care a murit pentru ca eu să pot trăi – şi care îi iubeşte pe toţi masonii, precum îi iubesc şi eu, chiar dacă ei Îi acordă puţin loc în ceremoniile lor.

Voi, fraţii mei/surorile mele, trebuie să decideţi pentru voi înşivă ce veţi face cu „dumnezeul” masoneriei, dar „Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 24:15)

Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce studiaţi Cuvântul Lui şi căutaţi voia Lui în această chestiune importantă.

În dragoste creştină,

________

Acesta este doar un ghid. Îl poţi downloada şi ajusta în concordanţă cu diferitele organizaţii al căror membru eşti, şi poţi de asemenea să îl schimbi aşa cum te simţi condus de Duhul Sfânt.

Este un extras din cartea de succes Masonry: Beyond the Light, care are ca temă cum să devii liber de legăturile masoneriei. Dacă eşti interesat de mai multe informaţii despre aceasta şi despre topici similare, vezi numeroasele cărţi şi DVD-uri de pe site-ul nostru. Donaţia ta ar fi foarte apreciată, fiindcă ne-ar ajuta să menţinem în funcţiune site-ul şi să pune aceste informaţii la dispoziţia multor mii de oameni din toată lumea. Îţi mulţumim!

[William J. Schnoebelen, Sample Letter to Demit from Masonic Lodge or Similar Bodies. Copyright © William Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *