Extratereștrii nordici: îngeri de lumină nefilimi

[Notă: Noi credem că extratereştrii sunt îngeri căzuţi, demoni sau fiinţe spirituale căzute din alte dimensiuni.]

În acest articol mă voi referi la clasa de extratereștri numiți nordicii. Cunosc mulți oameni care experimentează contact cu extratereștrii gri, în principal răpiri și uneori experiențe foarte traumatice. Totuși, nordicii, care sunt adesea asociați cu Pleiadele, au de obicei un mesaj binevoitor, nu sunt prea intruzivi (în mod normal nu răpesc oameni împotriva voinței lor) și este posibil chiar să vorbească în mod pozitiv despre Dumnezeu.

Iată câteva imagini care îi înfățișează pe nordici. După cum puteți vedea, au o înfățișare foarte angelică.

nordic alien 2

nordici

nordiciObservați în imaginea de mai sus titlul „Jschrjsch” care, conform filozofiei pleiadiene a lui Billy Meiers, înseamnă „Regina înțelepciunii”. Remarcați cum titlul pare să fie o versiune a lui „Isus Hristos”? Titlul pentru „Regele înțelepciunii” este „Jschrisch”, care este și mai apropiat de cuvintele „Isus Hristos”. Se presupune că titlurile sunt dintr-o veche limbă liriană. Lirienii sunt considerați strămoșii unor rase nordice.

Nu toți nordicii au stereotipicul păr blond sau alb. Acesta este un nordic numit Quetzal, care pretinde că este din Pleiade.

nordici

Să ne uităm un moment la câțiva dintre acești nordici. Îl avem pe Uetzal, care este prima parte a numelui zeului aztec în formă de șarpe înaripat Quetzalcoatl. Un alt pleiadian se numește Ptaah – același Ptaah, zeul egiptean al creației, artelor și fertilității. Și Semjase, una dintre pleiadeiene, este o versiune a Semjaza, conducătorul Veghetorilor (Anunnaki sau zeii cerului) menționați în Cartea lui Enoh.

O altă entitate care pretinde a fi din Pleiade este Barashkael. Entitatea chiar a mărturisit următoarele: „Nu suntem perfecți: prin urmare sunt unii printre noi care au ieșit dintre noi și aduc cu ei cuvinte înșelătoare. Unele dintre ele sunt nevinovate de viclenie, pentru că și-au pierdut calea și își înțeleg sensul. În confuzia lor și prin cunoașterea lor care o depășește pe a multora, își țes propriile lor concepte, apoi le strecoară raselor care nu sunt trezite la cunoașterea celor de mai sus.”

Nu ar trebui să fie o surpriză, Cartea lui Enoh menționează un Baraquel sau Baraqijel, unul dintre Veghetori, care i-a învățat pe oameni practica astrologiei. (Cartea lui Enoh 8:1)

Vedem că mulți nordici i-au contactat pe oamenii în ultimul timp, începând din anii 1950, venind cu nume foarte similare sau uneori identice cu numele zeilor antici și ale îngerilor căzuți! Satan este cunoscut că se deghizează ca un înger de lumină (2 Corinteni 11:14)

Wikipedia afirmă despre nordici, iar eu adeveresc că ei apar efectiv așa:

„Extratereștrii nordici au fost descriși ca ființe binevoitoare sau chiar «magice», care vor să observe oamenii și să comunice cu ei. Cei contactați au spus că nordicii sunt preocupați de mediul înconjurător al pământului sau de perspectivele păcii mondiale și că pot să transmită mesaje telepatic. Lucrătorul social amerian John Carpenter a spus că nordicul tipic, așa cum este descris de cei intervievați, «este patern, veghetor, zâmbitor, afectuos, tânăr, [și] atotcunoscător». Stephanie Kelley-Romano spune că nordicii «sunt adesea asociați cu creșterea spirituală și cu dragostea și acționează ca protectori pentru cei cu care interacționează». Unii pretind că nordicii i-au avertizat despre extratereștii gri.”

Nu este interesant că avem extraterești gri, care sunt cunoscuți pentru răpirile lor, o experiență mai degrabă negativă și traumatică, apoi îi avem pe nordici, care vin avertizându-i pe oameni despre cei gri și promițând că vor fi protectori împotriva celor gri, ca și a reptilienilor?

Mai mult, nordicii sunt legați de liniile de sânge ale Sfântului Graal sau de liniile de sânge regale ale Anunnaki. Ceea ce nu ar trebui să fie o surpriză, fiindcă de fapt ei sunt… sunt spirite nefilim care fac să pătrundă o agendă din vremurile străvechi, pentru a-i înșela pe oameni și să câștige controlul pământului.

Un lucru de interes, care ar trebui să fie imediat un semnal de avertizare pentru adevărata origine a acestor creaturi, este acesta:

„Nordicii par să aibă o istorie care include o schimbare de adresă. La începutul anilor 1950, cei contactați pretindeau că nordicii au venit de pe Saturn, Venus și Jupiter. Când programul nostru spațial s-a dezvoltat, a cercetat sistemul nostru solar și a explicat condițiile ostile de pe aceste planete, dintr-odată și-au schimbat locația la un sistem solar în Pleiade.”

Deși mulți nordici pretind că vin din Pleiade, există și entități de tip nordic care susțin că vin de pe Sirius, Orion, Lyra și chiar din alte galaxii, precum Andromeda.

Acești pretinși extratereștri adesea îi învață pe oameni că Isus Hristos a fost unul dintre ei. Ei proclamă conceptul de Dumnezeu mai mult ca o energie cosmică, iar pe Hristos ca o conștiință… o învățătură ocultă majoră în New Age. Există dovezi care raportează că același tip de extratereștri au fost în contact cu regimul nazist și că ei sunt responsabili pentru a conduce pământul la acceptarea unui guvern mondial, ca și pentru multe teme rasiste. Totuși, se înfățișează și sunt percepuți de mulți ca extratereștri buni!

Am cunoscut oameni care au avut experiențe foarte rele cu extratereștri gri, apoi dintr-odată au venit niște nordici, iar ei i-au ascultat ca pe protectorii, ca pe salvatorii lor. Nu este nimic altceva decât un complot satanic, pentru a ne înșela și a ne îndepărta mintea și sufletul de Dumnezeu, adevăratul Domn, Isus Hristos, așa cum este revelat El în Scripturi.

Dacă cineva urmează învățăturile nordicilor, punându-și credința în ei și în ce spun ei, atunci trebuie să realizeze de unde vine asta, să mărturisească Domnului greșeala sa, să-I ceară lui Isus să intre în viața sa și să-L urmeze, să fie născut din nou din Duhul Sfânt al Dumnezeului Celui viu și să renunțe la toate legăturile cu aceste așa-numite entități „extraterestre”.

[Alien Nordics: Nephilim Angels of Light. Copyright © 2015 Alien UFO & Alien Agenda Truth. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.aliendeceptionlastdays.blogspot.ro, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *