Sfânta Cecilia a avut ca iubit un înger al lui Lucifer

„Există un secret, Valerian, pe care vreau să ți-l spun. Am ca iubit un înger al lui Dumnezeu, care îmi păzește cu gelozie trupul.”

Cecilia cu iubitul ei, un înger care pretindea a fi de la „dumnezeu”.

Cecilia cu iubitul ei, un înger care pretindea a fi de la „dumnezeu”.

Este o informație de pe site-ul romano-catolic Catholic Culture. Sfânta Cecilia a murit ca martiră în jurul anului 200 d.Hr. Mormântul ei a fost descoperit prin 820 d.Hr. Dar Papa nu a deschis mormântul înainte de 1599, când rămășițele ei au fost exhumate.

Rămășițele au fost exhumate la o mie patru sute de ani după moarte. Acum o figură de ceară este adorată și venerată în Biserica Sfintei Cecilia din Trastevere, în Roma.

Iată ce a scris Catholic Culture:

„În 1599 mormântul a fost deschis, iar trupul ei a fost găsit într-un sicriu din lemn de chiparos. Era neputrezit, ca și cum de-abia și-ar fi dat sufletul.

Cecilia a dus o viață de rugăciune și meditație și se legase să rămână virgină pentru totdeauna, dar un tânăr pe nume Valerian, bazându-se pe aprobarea părinților ei, a sperat că se va căsători cu ea. Când a sosit noaptea nunții, ea s-a destăinuit lui Valerian:

«Există un secret, Valerian, pe care vreau să ți-l spun. Am ca iubit un înger al lui Dumnezeu, care îmi păzește cu gelozie trupul.»”

2 Corinteni 11:14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

„Valerian a promis să creadă în Hristos dacă i se va permite să-l vadă pe înger. Cecilia i-a explicat că era imposibil fără botez, iar Valerian a consimțit să fie botezat.

După ce a fost botezat de Papa Urban și s-a întors, «a găsit-o pe Cecilia în mica ei cameră, cufundată în rugăciune, iar lângă ea pe îngerul lui Dumnezeu, stând în picioare. Când Valerian l-a văzut pe înger, a fost cuprins de o mare teroare.» Îngerul le-a înmânat un buchet de trandafiri înfocați și liliac alb ca zăpada, ca răsplată pentru dragostea pentru castitate a Ceciliei, un buchet care avea să nu se ofilească, dar care avea să fie vizibil numai pentru cei care iubesc castitatea. Ca o favoare în plus, Valerian s-a rugat stăruitor pentru convertirea fratelui său Tiburtius.”

Sursa: Catholic Culture

O copie de piatră a „sfintei” este păstrată în mormântul unei bazilici cu numele ei din Roma.

O copie de piatră a „sfintei” este păstrată în mormântul unei bazilici cu numele ei din Roma.

Comentariul meu:

Multe povești oficiale despre „sfinții catolici” sunt grotești. Altele se bazează clar pe mitologie, iar unele sunt pură fantezie. În spatele tuturor se află puteri oculte condamnabile, care îl conduc pe om la idolatrie. Păcatul nerușinat este prezentat ca „sfințenie”.

Povestea despre „Cecilia lui Satan” este printre aceste povești nerușinate. Că o femeie care a trăit în jurul anului 200 d.Hr. a avut un înger ca iubit. În mod clar era în înger întunecat, un înger al lui Lucifer.

Povestea se contrazice pe sine, cum fac în mod obișnuit poveștile false. O doamnă care pretindea că este „virgină” nu ar fi trebuit să aibă un iubit. Nici măcar un înger.

Romani 8:37-39 „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Biblia ne avertizează cu privire la îngerii căzuți, trimișii lui Satan. Cu siguranță ei sunt în jurul nostru, încercând să ne înșele și chiar să ne demonizeze.

Fiți atenți! Nu flirtați cu puterile oculte. Biserica Romano-Catolică este în mod sigur o locuință a demonilor, marea prostituată. Misteriosul Babilon cu sediul la Vatican.

Scris de Ivar

[Ivar Fjeld, St. Cecilia had an angel of Lucifer as her lover. Copyright 2013 © Ivar Fjeld.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *