Adevărul despre romano-catolicism: Practicile păgâne

de Marion H. Reynolds, Jr.

Ceea ce urmează este o listă parțială a practicilor păgâne, nescripturale, care au devenit parte a dogmei romano-catolice de-a lungul unei perioade de șaptesprezece secole. Unele date prezentate sunt aproximate. În multe cazuri, aceste erezii au fost dezbătute ani de zile înainte de a li se da statutul de credințe cerute:

 1. Rugăciuni pentru morți… 300 d.Hr.
 2. Facerea semnului crucii… 300 d.Hr.
 3. Venerarea îngerilor și a sfinților morți… 375 d.Hr.
 4. Folosirea imaginilor în închinare… 375 d.Hr.
 5. Mesa ca celebrare zilnică… 394 d.Hr.
 6. Începutul premăririi Mariei; termenul „Mama lui Dumnezeu” aplicat la Consiliul de la Efes… 431 d.Hr.
 7. Ungerea extremă (ultimele rituri)… 526 d.Hr.
 8. Doctrina purgatoriului – Gregorie… 593 d.Hr. I
 9. Rugăciuni către Maria și sfinții morți… 600 d.Hr.
 10. Închinarea la cruce, imagini și relicve… 786 d.Hr.
 11. Canonizarea sfinților morți… 995 d.Hr.
 12. Celibatul preoților… 1079 d.Hr.
 13. Rozariul… 1090 d.Hr.
 14. Indulgențele… 1190 d.Hr.
 15. Transsubstanțierea – Inocențiu III… 1215 d.Hr.
 16. Confesiunea păcatelor șoptită la ureche unui preot… 1215 d.Hr.
 17. Adorarea azimei (ostiei)… 1220 d.Hr.
 18. Paharul interzis oamenilor la împărtășanie… 1414 d.Hr.
 19. Purgatoriul proclamat ca dogmă… 1439 d.Hr.
 20. Doctrina celor Șapte Sacramente confirmată… 1439 d.Hr.
 21. Tradiția declarată ca autoritate egală cu Biblia de către Conciliul de la Trent… 1545 d.Hr.
 22. Cărțile apocrife adăugate Bibliei… 1546 d.Hr.
 23. Imaculata concepție a Mariei… 1854 d.Hr.
 24. Infailabilitatea papei în probleme de credință și moravuri, proclamată de Conciliul de la Vatican… 1870 d.Hr.
 25. Adormirea Fecioarei Maria (înălțarea ei trupească la ceruri la puțin timp după moarte)… 1950 d.Hr.
 26. Maria proclamată Mama Bisericii Romano-Catolice… 1965 d.Hr.

[Extras din Marion H. Reynolds, Jr., The Truth About Roman Catholicism. Copyright © Fundamental Evangelistic Association.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *