Statui ale Mariei care plâng: Miracol divin sau minune mincinoasă?

de Dr. Bob Thiel

Statuile care plangÎn ultima vreme am făcut mai multe cercetări cu privire la „semnele miraculoase”, despre care mulți au afirmat că sunt asociate cu statui despre care diferiți oameni cred că o reprezintă pe Maria, mama lui Isus.

Sunt multe statui despre care se presupune că o reprezintă pe Maria, mama lui Isus. Mulți se pleacă înaintea lor și uneori există rapoarte că unele statui varsă lacrimi sau că sunt alte semne și minuni asociate cu ele.

Mulți din romano-catolicism, ca și din afara lui, consideră aceste semne a fi o dovadă miraculoasă că Maria este prezentă și aprobă aceste statui.

Dar asta nu este ceva ce vine din Biblie. În schimb, acest gen de lucruri provin din păgânism.

Observați următorul raport:

Chiar în adevăratul său caracter era cunoscut etruscul Tagges; fiindcă se spune că el a fost cel care i-a învățat pe romani prevestirile și toate superstițiile și trucuri pentru facerea minunilor, toate legate între ele. Precum în vremurile recente am auzit despre imagini care plâng și despre Madone care clipesc și despre nenumărate minuni care au loc continuu în Biserica Romei, ca o dovadă a acestei dogme papale, așa a fost și în sistemul Babilonului. Rareori există o formă de „fraudă pioasă” sau o impostură sfântă practicată în prezent pe malurile Tibrului, despre care să nu se poată dovedi că a avut un echivalent pe malurile Eufratului sau în sistemele care au provenit din el. A fost văzută imaginea Fecioarei vărsând lacrimi? Multe lacrimi au fost vărsate de imaginile păgâne. La acești idoli cu inima tandră face aluzie Lucan când, vorbind despre minuni care au avut loc în timpul războiului civil, spune:

„Lacrimi vărsate de zei, patronii țării noastre,

Și sudoare din Lares, au rostit jurămintele cetății.”

Virgil, de asemenea, se referă tot la ei, când spune:

„Statuile care plâng au prezis războaie

Și a căzut sudoarea sfântă a idolilor de bronz.”

Când în consulatul lui Appius Claudius și Marcus Perpenna, Publius Crassus a fost ucis într-o bătălie cu Aristonicus, statuia lui Apollo de la Cumae a vărsat lacrimi patru zile, fără întrerupere. Zeii au, de asemenea, dispozițiile lor vesele, ca și crizele lor de plâns. Dacă Roma consideră o realizare divină ca imaginea sacră a Madonei să „clipească”, cu siguranță, nu se întâmpla mai rar ca imaginile sacre ale păgânismului să-și relaxeze trăsăturile într-un zâmbet răutăcios ocazional. Avem mărturii din plin că au făcut asta. Psellus ne spune că atunci când preoții și-au arătat puterile magice, „statuile au râs și lămpile s-au aprins spontan”. Când imaginile s-au arătat vesele totuși, se pare că au inspirat alte sentimente decât cel de veselie, în inimile celor care le respectau. „Teurgii” [practicații teurgiei; în filozofie, teurgia este intervenția divină în viața omului, n. trad.], spune Salverte, „au provocat apariția zeilor în aer, în mijlocul unui abur gazos, separat de foc. Teurgul Maximus, fără îndoială, a folosit un analog secret la aceasta când, în vaporii tămâiei pe care a ars-o înaintea statuii Hecatei, imaginea a fost văzută râzând atât de natural, încât a umplut spectatorii de groază.” Au fost totuși momente când au fost inspirate sentimente diferite. A privit statuia Madonei binevoitor la un închinător favorizat și l-a trimis acasă sigur că rugăciunea i-a fost auzită? Așa au făcut și statuile egiptenei Isis. (Hislop A. Two Babylons. 1858. Loizeaux Brothers, Second American edition 1959, p. 257-258)

Statuile care plângeau în vechime nu erau miracole divine.

Mai mult, catolicii și alții ar trebui să ia în considerare că statuile despre care se spune că sunt reprezentări ale apariției care a apărut în Fatima în 1917 nu este posibil să arate ca ceea ce a apărut de fapt acolo. Observați aceasta:

Statuia de la Capela Fatima și imaginea pe care au văzut-o copiii

Statuia de la Capela Fatima și imaginea pe care au văzut-o copiii

Totuși, există relatări că aceste statui plâng, sângerează etc. Iată parte din ce am scris despre acesta în cartea mea Șocul Fatima!

„S-a raportat că există statui ale Doamnei de la Fatima care plâng și sângerează. Mulți oameni, inclusiv unii din clerul catholic, au arătat că acest tip de fenomene sunt dovada că aparițiile sunt Maria, trimisă de Dumnezeu pe pământ.

Acum iată un alt șoc – deoarece nu am motiv să mă îndoiesc de toate rapoartele despre statui de la Fatima care plâng și/sau sângerează, și deoarece niciuna dintre statuile despre care s-a raportat că au plans nu arată ca apariția care a fost descrisă inițial ca apărându-le celor trei copii în Fatima în 1917, nu este posibil ca faptul că plâng și/sau sângerează să fie o dovadă că sunt de la Dumnezeu. Aceasta ar fi o confuzie.

Conform Bibliei, «Dumnezeu nu este un Dumnezeu al confuziei» (1 Corinteni 14:33, Noua Versiune King James) sau «Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii» (Biblia Noul Ierusalim), dar Diavolul este «mincinos și tatăl minciunii» (Ioan 8:44).

Prin urmare, statuile care plâng și/sau sângerează sunt o dovadă în plus că apariția văzută la Fatima nu a fost Maria, trimisă de Dumnezeul Bibliei, ci sugerează în schimb o origine demonică:

«Să fie distruși toți cei care adoră chipuri cioplite» (Psalmul 96:7, Biblia Douay-Rheims; în Psalmul 97:7 se găsește referința echivalentă în Biblia Noul Ierusalim/Noua Versiune King James).

Aceasta include statuile și imaginile despre care se presupune că sunt ale Mariei. Și bineînțeles, «Statuile Pelerinului» din Fatima nu seamănă cu ce a fost văzut acolo.” (Thiel B. Fatima Shock. Nazarene Books, 2012, pp. 246-247)

Cei care se bazează pe vrăji precum statui care plâng/sângerează se bazează pe ceva ce este condamnat de Biblie.

Biblia ne avertizează despre o „fecioară” care folosește farmece, care este numită și Împărăteasa Împărăţiilor. Observați următoarele, așa cum se arată într-o versiune catolică a Bibliei:

„Coboară-te şi şezi în ţărână, fecioară, fiica Babilonului; şezi pe pământ, fără scaun de domnie, fiica haldeilor; căci nu te vor mai numi subţirică şi plăcută… Răscumpărătorul nostru Se cheamă Domnul oştirilor, Sfântul lui Israel. Şezi într-un colţ şi taci, fata haldeilor! Căci nu te vor mai numi împărăteasa împărăţiilor. Mă mâniasem pe poporul Meu, Îmi pângărisem moştenirea şi-i dădusem în mâinile tale: dar tu n-ai avut milă de ei, ci ţi-ai apăsat greu jugul asupra bătrânului. Tu ziceai: «În veci voi fi împărăteasă!», şi nu te-ai gândit, nici n-ai visat că lucrul acesta are să se sfârşească. Ascultă însă acum, tu cea dedată plăcerilor, care stai fără grijă şi zici în inima ta: «Eu, şi numai eu, nu voi fi niciodată văduvă şi nu voi fi niciodată lipsită de copii!» Şi totuşi aceste două lucruri ţi se vor întâmpla deodată, în aceeaşi zi: şi pierderea copiilor, şi văduvia; vor cădea asupra ta cu putere mare, în ciuda tuturor vrăjitoriilor tale şi multelor tale descântece. Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai: «Nimeni nu mă vede!» Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta: «Eu şi numai eu.» De aceea, nenorocirea va veni peste tine fără să-i vezi zorile; urgia va cădea peste tine fără s-o poţi împăca; şi deodată va veni peste tine prăpădul pe neaşteptate. Vino, dar, cu descântecele tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor tale, cărora ţi-ai închinat munca din tinereţe; poate că vei putea să tragi vreun folos din ele, poate că vei izbuti. Te-ai obosit tot întrebând; să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să ţi se întâmple!” (Isaia:47:1, 4-7)

Isus a avertizat că semnele și minunile vor înșela aproape pe oricine (Matei 24:24). Observați avertizarea Apostolului Pavel:

„Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.” (2 Tesaloniceni 2:9-12)

Înșelăciunea trebuie să fie inteligentă pentru a funcționa, iar mulțimile au fost deja înșelate de semnele și minunile care vin de la statui – chiar înainte de vremea în care a fost scris Noul Testament.

În ceea ce privește Biblia, toți ar trebui să realizeze că nu există nimic în Biblie sau chiar în scrierile bisericii primare, care să susțină concepția că Dumnezeu a vrut să folosească statuile care plâng etc. ale Mariei. Trist totuși, multe milioane de oameni nu vor să realizeze asta.

Pentru mai multe informații, verifică următoarele:

Mary, the Mother of Jesus and the Apparitions Știi multe despre Maria? Sunt aparițiile reale? Ce ar putea să însemne ele pentru ascendența religiei ecumenice a lui Antihrist? Încep protestanții să accepte concepția catolică despre Maria? Cum o privesc ortodocșii pe Maria? Cum ar putea să-i vadă Maria pe adoratorii ei?

Origin of the Marian Dogmas De unde spun erudiții catolici că vin cele patru dogme despre Maria?

Assumption of Mary A murit Maria? A fost luată în rai pe 15 august? Ce se cunoaște despre aceasta? Ce arată Biblia?

Women and the New Testament Church Erau femeile importante în Biserica Noului Testament? Care femei erau importante și cum erau ele implicate?

Which Is Faithful: The Roman Catholic Church or the Genuine Church of God? Știi că ambele grupuri au împărtășit multe în primele învățături? Știi care biserică s-a schimbat? Știi care grup este cel mai credincios față de învățăturile bisericii apostolice? Care grup reprezintă cel mai bine adevărata creștinătate? Acest articol bine documentat răspunde la întrebările acestea.

Fatima Shock! Fie că tu crezi sau nu ce s-a întâmplat la Fatima, dacă trăiești destul de mult, vei fi afectat de ramificațiile sale (conform Isaia 47, Apocalipsa 17). Fatima Shock! le oferă creștinilor preocupați suficiente fapte documentate despre catolicism, pentru a contracara eficient orice argument fals despre Maria. Pe lângă versiunea tipărită, există ediția Kindle, pe care o poți achiziționa în câteva secunde.

[Bob Thiel, Ph. D., Weeping Marian statues: Divine miracle or lying wonder? Copyright © 2014 Bob Thiel.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *