Stigmatele: Răni mistice sau înșelătorii demonice?

Cum se face că singurii „creștini” care primesc strigmate sunt catolici? Sunt aceste semne „sfinte” sau complet opusul?
Mâinile stigmatizatului Padre Pio, sângerând în timpul mesei. Acum este mort și mulți oameni se roagă lui, ca să răspundă la rugăciunile lor pentru un miracol.

Mâinile stigmatizatului Padre Pio, sângerând în timpul mesei. Acum este mort și mulți oameni se roagă lui, ca să răspundă la rugăciunile lor pentru un miracol.

Nu am auzit niciodată de creștini născuți din nou care să aibă rănile sângerânde ale lui Hristos. Aceasta fiindcă au acceptat darul mântuirii fără plată al lui Isus, fără să se bazeze să ajungă în rai pentru că sunt „buni”.

Păcătoșii mântuiți știu exact de la ce au fost salvați. Ei știu că nu ar putea face NIMIC ca să se salveze. Niciun ritual, nicio rugăciune perfectă, nicio lucrare bună, nicio faptă frumoasă și nicio frecventare perfectă a bisericii nu pot salva pe un păcătos. Numai sângele lui Isus poate salva. Când acceptăm lucrarea terminată a lui Cristos pe cruce pentru noi, lumina întâlnește întunericul și suntem făcuți noi. Nu putem lua o zdreanță ca să ne curățim sufletele, numai sângele Mielului ne poate face curați și albi ca zăpada.

Biserica Catolică spune că cei care au stigmate sunt ultrasfinți și au o mistică uniune cu Dumnezeu. Ei au atins un plan mai înalt de intimitate cu Isus decât creștinul obișnuit. Datorită uniunii lor unice cu Isus, ei pot să poarte semnele lui Isus pe trupul lor.

Să aruncăm o privire la câțiva stigmatizați:

Therese Neumann a petrecut multe zile în pat din cauza „rănilor lui Cristos”. Se spune că a trăit numai cu ostia de la euharistie timp de 12 ani, fără mâncare sau apă.

Therese Neumann a petrecut multe zile în pat din cauza „rănilor lui Cristos”. Se spune că a trăit numai cu ostia de la euharistie timp de doisprezece ani, fără mâncare sau apă.

Myrna Nazzour din Damasc, suferind pentru păcatele lumii (!)

Myrna Nazzour din Damasc, suferind pentru păcatele lumii (!)

O puteți vedea pe această tânără căsătorită torturată de spirite aici: The Miracle of Damascus: Part Five

Până acum nu aș fi crezut că trebuie să fie super-sfântă. Această femeie, înconjurată de idoli și icoane, este sub atac demonic. Isus a venit ca să-i vindece pe cei bolnavi și să-i eliberaze pe cei oprimați. Nu a venit ca să-i facă pe oameni bolnavi, ca să-i facă să sufere pentru păcatele altor oameni (ca și cum sângele Lui a fost insuficient) și ca să le dea răni sfinte, pentru păcatele lumii. Ce blasfemie este aceasta! Semne și minuni mincinoase.

Dacă ești prins de urmărirea acestor oameni torturați, crezând că trebuie să fii ca ei pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, pocăiește-te și întoarce-te la Isus din Nazaret. „isus” căruia i se închină ei este un „isus” diferit.

Isus a spus să nu lași pe nimeni să știe când postești.

Matei 6:6-18 „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi. Iată, dar, cum trebuie să vă rugaţi: «Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!» Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre. Când postiţi, să nu vă luaţi o înfăţişare posomorâtă, ca făţarnicii, care îşi sluţesc feţele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa, ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Dacă El a simțit astfel cu privire la post și la cât de important este să nu faci paradă de suferința ta, de ce ar da răni sângerânde ca oamenii să li se închine și să le venereze? Zugrăvesc aceste răni Evanghelia? Nu, ele o neagă, adăugând ceva la crucea lui Hristos.

[Sue, The Stigmata: Mystical Wounds or Demonic Deceptions? Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ivarfjeld.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *