Blestemele generaţionale şi Galateni 3:13

de Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

În lumina postării noastre recente despre blestemele generaţionale, unii au întrebat despre Galateni 3:13, care spune: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.”

Este nevoie să interpretăm acest pasaj cu atenţie. În ultima instanţă, blestemul Legii este moartea (1 Corinteni 15:56). Datorită lucrării terminate a lui Hristos pe Calvar, cei care se încred în El sunt liberi de păcat şi moarte. Totuşi, să privim aceasta din punct de vedere practic. DACĂ ceea ce îi învaţă mulţi pe alţii despre blestemul Legii este adevărat, atunci de ce femeile tot dau naştere copiilor cu mare durere, dacă sunt mântuite? De ce bărbaţii mântuiţi tot trebuie să trudească în sudoarea frunţii lor, ca să-şi hrănească familiile? De ce mor credincioşii?

Acestea sunt din cauză că suntem răscumpăraţi din blestemul legii, dar aşteptăm încă răscumpărarea noastră fizică şi sufletească. (Romani 8:21-23) Din cauză că lucruri precum blestemele generaţionale operează în domeniile corpului şi sufletului, ele por să aibă impact asupra credincioşilor, chiar asupra oamenilor buni şi corecţi. Dar ele nu pot atinge sufletele oamenilor mântuiţi.

Deci asemenea lucruri sunt blestemele generaţionale, care pot să aibă un impact real asupra vieţilor noastre, în termenii sănătăţii şi minţii noastre, voinţei şi emoţiilor. Dar ele NU POT să afecteze mântuirea noastră.

[William J. Schnoebelen, Generational Curses and Galatians 3:13. Copyright © 2013 William Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în engleză a fost publicat pe Facebook.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *