Abuzul Satanic Ritualic/Abuzul Sadic Ritualic explicat

de Grantley Morris

Grantley Morris

Grantley Morris

ASR poate însemna fie Abuzul Satanic Ritualic, fie Abuzul Sadic Ritualic. Amândouă implică cruzimea şi crearea deliberată de insideri (cunoscuţi şi ca alteri sau părţi). Din punct de vedere tehnic, Abuzul Satanic Ritualic are loc când abuzatorii copilului, în mod conştient, caută implicarea puterilor supranaturale rele, prin închinarea la Satan sau practici oculte. În contrast, în Abuzul Sadic Ritualic abuzatorii nu încearcă să invoce puterile oculte, deşi este posibil ca demonii să profite de situaţie.

Precum am sugerat deja, ceea ce deosebeşte Abuzul Satanic Ritualic este că în timp ce alţi abuzatori ai copilului creează insideri în victimele lor numai accidental, abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic au învăţat de la alţi oameni răi cum să cauzeze ca personalitatea victimelor să se divizeze (sau fragmenteze), şi creează deliberat insideri ca să le facă pe victime mai supuse. Drept rezultat, victimele Abuzului Satanic Ritualic au de obicei un număr foarte mare de insideri, uneori câteva sute.

Ştiind că unii copii reacţionează la traumă formând identităţi separate (insideri), ca mecanism de a face faţă, abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic induc trauma în mod deliberat. Un mod tipic este să-şi pună victimele într-o situaţie în care nu pot câştiga, precum să le spună că dacă nu omoară o anumită persoană, atunci cineva drag lor va fi omorât. În acest fel, indiferent ce fac victimele, vor fi străpunse de oroare şi vină, din cauză că simt un sentiment fals de responsabilitate pentru moartea persoanei.

Un punct cheie de menţinut în centrul atenţiei este că rezultatul este acelaşi în psihicul persoanei, indiferent dacă evenimentul s-a întâmplat cu adevărat sau este doar o farsă inteligentă. De exemplu, dacă armele sunt pline cu gloanţe oarbe, iar persoana presupus împuşcată cade într-o baltă de sânge fals şi nu mai este văzută niciodată, trauma va fi la fel de eficientă în producerea unui insider ca şi cum persoana ar fi fost omorâtă cu adevărat. Mai mult, este mai uşor pentru abuzator dacă evenimentul este de fapt o înşelătorie elaborată. Înseamnă, de exemplu, că nu există corpuri de care trebuie să scape, iar dacă victima abuzului ar raporta vreodată „crima” la poliţie, ei ar descoperi că nu a fost omorât nimeni, iar victima ar fi discreditată, dacă ar face alte acuzaţii.

Toţi ştim cât de convingători pot fi oamenii care apar în spectacole (iluzioniştii) când pretind că sunt magicieni. Şi unde mai pui că victimele Abuzului Satanic Ritualic sunt de obicei tinere şi deja atât de sever traumatizate, încât chiar şi cea mai inteligentă victimă este făcută vulnerabilă la farsori. Abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic folosesc deseori drogurile asupra victimelor, făcând şi mai greu pentru ele să discearnă realitatea.

Să nu uitaţi niciodată că deoarece abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic sunt dedaţi răului, nu ne putem aştepta ca ei să fie sinceri. La fel cum diavolul însuşi este un mincinos (Ioan 8:44), înşelarea este a doua natură a acestor oameni. Mai mult, este foarte în interesul lor să înşele, deoarece cu cât pot să înşele mai mult o victimă, cu atât vor suna mai puţin credibil poveştile persoanei, dacă ar fi raportate vreodată autorităţilor.

Astfel, nu se poate avea încredere în abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic că le spun victimelor adevărul despre ceva. De exemplu, numai fiindcă abuzatorul a susţinut întotdeauna că cineva este părintele, strămoşul sau o altă rudă a victimei, nu înseamnă că este adevărat. La fel, ei ar putea să pretindă că anumite figuri publice sau organizaţii sunt implicate cumva, dar afirmaţia lor nu face ca aceasta să fie adevărat.

Dacă abuzatorii se angajează în ritualuri satanice, poate că ei cred că acele practici, dar chiar convingerea lor aparentă ar putea fi o minciună. Ei ştiu că figurile întunecate, în mantii, „sacrificiul uman” şi ritualurile înfiorătoare ar ajuta la traumatizarea unui copil, iar aceasta ar putea fi de ajuns ca să-i motiveze să folosească asemenea lucruri ca suport.

Deoarece abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic creează deliberat alteri, ei încearcă de obicei să anticipeze orice ar putea încerca cineva să facă, pentru a încerca să elibereze o victimă, şi transformă chiar acel lucru într-un declanşator. De exemplu, este sigur că un salvator creştin va folosi Numele lui Isus, deci abuzatorii le fac adesea pe victimele lor să reacţioneze cu teroare la folosirea acelui Nume. De exemplu, ei ar putea să aibă pe cineva care se îmbracă pentru a arăta ca Isus şi care afirmă că este Isus, în timp ce abuzează copilul.

Abuzatorii din Abuzul Satanic Ritualic creează adesea alteri care dorm, care vor fi declanşaţi de anumite coduri, sau semnale, sau date, sau cicluri lunare. De exemplu, o prietenă a mea a părăsit secta care o abuzase, dar fără ca ea să ştie, ei creaseră un alter care fusese programat să răspundă la un fluierat foarte ascuţit. Tot ce avea de făcut unul dintre abuzatorii ei era să se ascundă în afara casei în care se mutase ea şi să sufle în fluier; fără ştirea celorlalţi alteri, acest alter a preluat controlul, a deschis uşa şi a ieşit afară, la sursa fluieratului. Prin asemenea mijloace, oamenii pot să fie încă implicaţi în Abuzul Satanic Ritualic, fără să aibă cunoştinţă despre aceasta.

Deoarece orice formă de abuz este rea şi împotriva lui Dumnezeu, el încântă atât de mult spiritele rele (demonii), încât este probabil ca ele să devină implicate, chiar dacă abuzatorul nu are cunoaştere despre supranatural, sau credinţă în el. Unii abuzatori totuşi caută deliberat asistenţa puterilor răului şi încearcă să pună demoni în victimele lor. Cu toate acestea, pentru oricine este predat lui Isus, demonii nu sunt mai de temut decât gândacii de bucătărie. Da, este nevoie ca murdarii intruşi să fie eradicaţi, dar ei vor fugi chiar şi de cel mai slab creştin care refuză să devină intim cu cacealmaua lor. Este foarte important totuşi să realizăm că insiderilor li se poate spăla creierul ca să creadă că sunt răi, şi că ei pot să simtă că trebuie să facă lucruri rele pentru a se proteja. Unii ar putea chiar să fie convinşi că sunt demoni. Să confunzi un alter cu un demon este foarte vătămător pentru o persoană, deci când cauţi să scoţi demoni, trebuie multă grijă, ca să nu confunzi un insider, în sfera ta de interes.

Tot ce am scris despre tulburarea de identitate disociativă (T.I.D.) ar trebui să fie citit de oamenii care au suferit ASR.

Suport personalizat: Grantley Morris: healing@net-burst.net (numai în engleză)

[Grantley Morris, Satanic Ritual Abuse/Sadistic Ritual Abuse (S.R.A.) Explained. Copyright © 2010 Grantley Morris. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *