Ne avertizează Biblia împotriva hipnotismului?

Termenul „hipnoză” vine din cuvântul grecesc „hypnosis”, care înseamnă „somn”. Hipnoza a fost practicată timp de secole, de la somnul din templele egiptene, la anticii şamani. Hipnotismul a fost parte a instruirii în vrăjitorie. Biblia avertizează cu tărie împotriva a tot ce este asociat cu ocultul. Dumnezeu doreşte ca cei care sunt copiii Lui să vină la El cu nevoile lor, în loc să se îndrepte înspre practicanţii ocultismului.

Dumnezeu este nemulţumit de cei care se implică în ocult datorită puterii, influenţei şi controlului ocult. Activităţile oculte erau practicate în naţiunile care înconjurau Israelul în vremea lui Moise. Prin urmare, Dumnezeu avertizează explicit poporul Lui împotriva lor:

„Să nu mâncaţi nimic cu sânge. Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori. Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Levitic 19:26,31)

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta.” (Deuteronom 18:10-12)

Cuvintele din Vechiul Testament care sunt traduse „fermecători” şi „descântători”, par să indice acelaşi gen de persoane pe care le numim acum hipnoterapeuţi. Dave Hunt, autorul cărţii „Explozia sectei” şi cercetător în domeniul ocultului, ca şi al sectelor, spune:

„Din punct de vedere biblic, cred că în asemenea locuri ca Deuteronom 18, când se vorbeşte despre „fermecători” sau „descântători”, practica implicată în antichitate era exact ceea ce recent a devenit acceptabil în medicină şi psihiatrie ca hipnoză. Cred aceasta atât din folosirea antică a acestui cuvânt, cât şi din tradiţiile oculte.”

În diferite secţiuni ale Scripturii, practicile oculte sunt enumerate una lângă cealaltă, fiindcă deşi o activitate poate că diferă de următoarea, sursa puterii şi cel care revelează „cunoaşterea ascunsă”, este acelaşi: Satan. Descântătorii, magicienii, vrăjitorii, fermecătorii, cei care consultă spiritele familiare, necromanţii, ghicitorii şi cei care observă vremurile (astrologii), sunt grupaţi împreună ca cei de evitat. (Levitic 19:26,31 şi 20:6, 27; Deuteronom 18:9-14; 2 Regi 21:6; 2 Cronici 33:6; Isaia 47:9-13; Ieremia 27:9) Un singur cuvânt este folosit în Noul Testament pentru cei care practică ocultul: „vrăjitor”.

Sunt unii creştini care spun că vor susţine hipnoza, atât timp cât este în mâinile unui profesionist instruit, în special ale unui medic. Numai fiindcă hipnoza a apărut în medicină, nu înseamnă că este diferită de practicile antice ale fermecătorilor şi descântătorilor, sau de cele care au fost folosite mai recent de vraci şi de hipnotizatorii ocultişti.

Cineva care tratează un pacient prin intermediul hipnozei, îl lasă deschis faţă de forţele răului. Am întreba noi, îi este teamă lui Satan să interfereze cu ştiinţa sau medicina? Când este hipnoza doar un instrument medical sau psihologic? Unde este graniţa dintre medical sau psihologic, şi ocult? Când trece hipnoza de la ocult la medicină, şi de la medicină la ocult?

Multe dintre tehnicile folosite în hipnoză sunt împărtăşite de sisteme mistice, filozofice şi religioase, inclusiv de ocult. „Părintele hipnotismului”, Franz Anton Mesmer – de la al cărui nume avem cuvântul „a mesmeriza”, era el însuşi un practicant al ocultului. Metoda lui de a induce o transă era foarte asemănătoare cu modul în care un medium conduce o şedinţă de discuţii cu morţii. Hipnotismul, împreună cu yoga şi meditaţia transcedentală, a fost întotdeauna legată de întunericul spiritual. Nou-găsita respectabilitate a acestor practici nu a schimbat natura lor fundamentală.

Hipnotismul este adesea promovat ca pur şi simplu un mod de a ne „concentra din nou” asupra noastră, şi de a găsi răspunsul în noi. Fiind credincioşi în Hristos, concentrarea noastră trebuie să fie asupra Mântuitorului nostru, nu asupra noastră sau a altceva (Evrei 2:2). Ştim că răspunsurile nu se află în noi (Romani 7:18); soluţia de care avem nevoie se găseşte în Hristos (Romani 8:2).

Rodul Duhului este controlul de sine (Galateni 5:22-23). Deoarece trebuie să urmăm felul în care ne conduce Duhul, El ne va da puterea să ne controlăm mai bine pe noi înşine. Hipnoza implică transferul controlului de la noi înşine, la o altă persoană.

Hipnoza conduce la o stare de conştiinţă alterată, în care mintea este foarte susceptibilă la sugestia dinafară. Acea susceptibilitate este ceea ce are nevoie hipnotistul pentru a modifica comportamentul subiectului său.

Totuşi, cuvântul „susceptibil” ar trebui să ne preocupe. Scriptura spune să fim vigilenţi, cu autocontrol şi alerţi. „Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)

Hipnoza conduce la o stare de conştiinţă alterată, în care mintea este foarte susceptibilă la sugestia dinafară. Acea susceptibilitate este ceea ce are nevoie hipnotistul pentru a modifica comportamentul subiectului său. Totuşi, cuvântul ar trebui să ne preocupe. Scriptura spune să fim vigilenţi, cu autocontrol şi alerţi.

„Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8) Hipnotistul nu este singurul care vrea să ne modifice comportamentul; şi Satan vrea să facă o anumită modificare, şi ar trebui să fim precauţi cu privire la a-i da vreo oportunitate de a ne face sugestii.

Hipnoza a fost parte integrală a ocultului. Prin urmare un creştin nu ar trebui să-şi permită să fie hipnotizat, pentru niciun motiv. Creştinii ar trebui să evite hipnoza chiar şi pentru scopuri medicale.

[Does the Bible warn against Hypnotism? Copyright © 2012 Sharon Bible Presbyterian Church.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *