Este specia extratereştrilor nordici contrafacerea lui Satan pentru îngerii buni?

[Notă: Noi credem că extratereştrii sunt îngeri căzuţi, demoni sau fiinţe spirituale căzute din alte dimensiuni.]

Înfăţişarea nordicilor

Nordicii sunt descrişi ca fiind o specie extraterestră binevoitoare, a cărei înfăţişare este similară cu cea a scandinavilor. De obicei sunt descrişi ca având păr blond şi ochi albaştri. Sunt înalţi, uneori cu o înălţime de 2,13 m. Sunt, de asemenea, prezentaţi ca fiind într-o formă fizică excelentă şi sunt frumoşi.

Rasa extraterestră nordică este foarte frumoasă.

Nordicii au puteri spirituale şi trupuri de lumină

Nordicii sunt fiinţe de lumină, zugrăviţi ca având abilităţi supranaturale.

„Sunt extrem de telepatici. Pot să citească gândurile cu precizie fină, să implanteze gânduri, să scaneze sufletul pentru nivelul său de integritate sau slăbiciune, să inducă halucinaţii, să manipuleze emoţii şi să influenţeze visele unei persoane. Reprezentaţii umani pe care îi antrenează ei pot să dobândească aceste abilităţi la un nivel mai scăzut.” – Nordic Aliens and the Grail Race

„Bărbaţii erau frumoşi, cu feţe ascuţite, iar singura emoţie pe care au arătat-o a fost un amuzament senin, până ce au început să-mi vorbească mintal.” Alien Abduction Experience And Research

Schizofrenicii, care sunt posedaţi de demoni, raportează aceeaşi comunicare mintală telepatică.

Nordicii îşi pot schimba forma.

Pat are alte indicii despre faptul de a fi o persoană răpită. Odată a întâlnit un iepure alb-albastru. Este o farsă de schimbare a formei, pe care nordicii o fac adesea. Alien Abduction Experience And Research

Şi demonii îşi pot schimba forma.

Nordicii pot să vadă în viitor. Şi demonii pot.

Nordicii pot să dea daruri psihice celor răpiţi de ei.

Celor care practică magia neagră ritualică le sunt date daruri psihice similare.

Nordicii sunt contrafacerea lui Satan pentru îngerii buni

nordic alien 2Unii dintre presupuşii extratereştri nordici fac referinţă la Biblie. Aceasta fiindcă încearcă să treacă drept îngeri. Nordicii vor ca creştinii răpiţi să creadă că ei sunt fiinţele spirituale sfinte zugrăvite în Biblie.

Multora dintre cei răpiţi de nordici li se lasă impresia că nordicii sunt îngeri. Observaţi cum extratereştrii nordici se prezintă uneori cu aripi. Precum s-a menţionat mai devreme, demonii îşi schimbă forma.

Nordicii comunică în mod inteligent cu predicatorii creştini. Evident, ei ar vrea ca acest predicatorul de mai jos să creadă că sunt de fapt îngeri.

Avem o implicare profundă cu nordicii a unui lider şi a altora dintr-un grup religios important, care ocupă nordul Europei şi Canada. Când era copil, pastorul era ţinut în poală de mentorul său de o viaţă, „Gold” (lucire aurie pentru ochi), şi a privit ce li se făcea celor dragi ai lui. Peste trei sute de perioade de timp pierdut şi multe răpiri despre care şi-a amintit, în patruzeci și cinci de ani.

„Momentul culminant a venit când, într-un loc în sălbăticie, în timp ce un grup numeros ţinea slujbe religioase, şase dintre nordici au apărut şi au urmărit slujba. Pastorul a avut relaţii intime cu mentorul lui, i-a văzut respirând, mâncând, bând, ridicând pe braţe persoane răpite «amorţite» (aduse la tăcere) dintr-un lac, şi alunecând fizic pe suprafaţa unui lac.” Alien Abduction Experience And Research

Nordicii încearcă să se zugrăvească pe ei înşişi ca figuri asemenea lui Isus.

nordic alien 1O femeie întâlneşte un nordic foarte frumos, care îşi spune Arhanghelul Mihail. Mai târziu unul dintre prietenii nordici ai lui Mihail o seduce, iar apoi ea începe să-şi înşele soţul cu el. Ea descrie sexul cu el ca extraordinar şi „în altă dimensiune”. Descrierea sună foarte similar cu cea a oamenilor care suferă atacuri ale demonicilor incubus şi succubus.

Diane, Missouri, soţie din zona rurală. Diane a avut o activitate de o viaţă cu nordicii. Iată descrierea de către ea a unei întâlniri cu un nordic.

„În timp ce şedeam întinsă, ascultând televizorul bunicii în camera din faţă, o fiinţă foarte înaltă a apărut la piciorul patului meu suspendat.

Era de gen masculin, avea părul lung, blond, şi purta o manie lungă albă legată la piept. Nu-mi amintesc trăsăturile feţei lui, în afară de faptul că am gândit că era frumos. Avea de asemenea aripi albe pe spate, care ţineau din vârful capului până la picioare.

Când a început să pălească, l-am întrebat ce nume avea. A spus că numele lui este Arhanghelul Mihail. Pe atunci nu ştiam ce este un înger. Am alergat la bunica şi i-am povestit, dar ea a crezut că visam.”

Diane continuă: „Sunt foarte încordată când încerc să descriu o întâlnire ulterioară cu un nordic. Cu cei gri este destul de banal – presupun că este rutină. Experienţele cu nordicii păreau mai mult un test psihologic, iar emoţiile erau mari. Nu am ştiut niciodată când avea el să intre în viaţa mea, sau care avea să fie decorul. Am fost făcută să simt emoţiile de cea mai înaltă intensitate pe care le poate simţi un om, fie că erau teamă, dragoste sau ură etc.”

Diane explică şi mai mult.

„O dată am simţit o dragoste pentru el şi o dorinţă sexuală care a mers dincolo de orice de pe pământ. În mod intenţionat blochez mare parte, fiindcă acum simt tristeţe şi multă vină. L-am înşelat pe soţul meu. Este dificil de explicat sexul pe care l-am făcut împreună, pentru că părea să fie din altă dimensiune. Era acasă la el, şi îmi amintesc că peretele exterior era din sticlă. Trecea mult dincolo de ce putem face noi în acest plan al pământului. Orgasmele erau constante, rapide, furioase şi sălbatice. Îmi amintesc că m-am uitat o dată la faţa lui frumoasă. Dumnezeule! L-aş fi putut mânca.” Alien Abduction Experience And Research

Dacă nordicii ar fi cu adevărat îngeri buni, de ce s-ar angaja în adulter cu o femeie umană? Adulterul este interzis în Scriptură (porunca a şaptea). De asemenea relaţiile sexuale între îngeri şi oameni sunt interzise în Scriptură (Iuda 1:6-7).

Mulţi raportează că nordicii sunt compatibili sexual cu oamenii.

„Sunt compatibili genetic cu noi, iar unele dintre femeile lor au folosit bărbaţi umani pentru întâlniri sexuale şi chiar pentru relaţii pe termen lung. Prin încrucişare, genele lor pot intra în genele noastre, şi viceversa. Prin urmare unii indivizi umani şi unele linii de sânge ar avea mai mult din ADN-ul lor decât alţii, iar ADN-ul lor extraterestru ar arăta probabil sub analiză că este esenţialmente uman, deşi rar şi neobişnuit.” Nordic Aliens and the Grail Race

Biblia afirmă că îngerii căzuţi sunt compatibili sexual cu oamenii.

„Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.” (Geneza 6:4)

„Comte De Gabalis” este o carte esoterică rozicruciană care descrie amănunţit entităţi numite „silfide”, care sunt descrise foarte similar cu nordicii. „Silfidele” erau privite ca partenere de dorit pentru practicanţii artelor întunecate. „Silfidele” sunt identice cu succubus.

„… un muzician în vârstă de douăzeci ani, în ale cărui mâini a intrat o carte de invocaţii latine ale spiritelor elementale. Un tânăr student la teologie, care era un prieten de-al lui, i-a tradus ce găsise, iar apoi a respectat abstinenţa preliminară de la carne, tabac, alcool şi femei timp de câteva luni. La sfârşitul perioadei a rostit invocaţiile prescrise, după care «i-au apărut două silfide». Una era de constituţie mică, dar cealaltă era foarte mare şi înaltă. Precum însoţitoarea ei, avea o masă de păr auriu. El a întrebat-o dacă vroia să fie prietena lui, şi au început să petreacă mult timp împreună. În timp ce zilele treceau, ea a devenit tot mai materială; nu mai avea nevoie să-l fascineze cu înfăţişarea şi cuvintele, ci îl avea în stăpânire fizic. Felul în care făcea ea dragoste a devenit atât de îndelung şi viguros, încât el era incapabil să mai suporte încordarea fizică şi mintală. Prin urmare a decis să se despartă de ea, dar era mai uşor de zis decât de făcut, şi numai cu asistenţa unui practician cabalist, a fost el în stare să-şi recâştige libertatea.” (Willy Schroedter, Rosicrucian Notebook, 168-169).

„Toate aşa-zisele zâne erau doar silfide şi nimfe. Aţi citit vreodată istoriile eroilor şi zânelor? […] V-ar fi dat o idee despre starea la care sunt decişi Înţelepţii să reducă lumea într-o zi. Bărbaţii eroici, poveştile de dragoste cu nimfele, călătoriile către paradisul terestru, palatele şi pădurile fermecate, şi toate fermecătoarele aventuri care se întâmplă în ele, dau doar o idee palidă despre viaţa dusă de Înţelepţi şi despre cum va fi lumea când ei vor fi adus Domnia Înţelepciunii. Atunci vom vedea născându-se numai eroi; ultimul dintre copiii noştri va avea forţa lui Zoroastru, Appololius şi Melhisedec; şi cei mai mulţi dintre ei vor fi la fel de împliniţi precum copiii pe care i-ar fi avut Adam de la Eva, dacă nu ar fi păcătuit împreună cu ea.” (Willy Schroedter, Rosicrucian Notebook, 168-169).

Îngerii căzuţi căsătorindu-se cu oamenii, corespunzând zilelor din urmă, nu sunt menţionaţi doar în Daniel, Capitolul 2, care descrie împărăţia Noii Ordini Mondiale a lui Satan din vremurile din urmă, ca fiind amestecată între oameni şi extratereştri.

„Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.” (Daniel 2:43)

O femeie care recunoaşte că a avut o relaţie cu un extraterestru nordic, îi descrie pe aceşti extratereştri ca „maniaci sexuali”. Ea susţine că a fost forţată sexual de 10 dintre ei, şi că a fost de asemenea mângâiată de extraterestrii gri. Ea afirmă şi că nordicii au minţit-o şi au pus-o în situaţii periculoase.

„Da. L-am întrebat de mai multe ori dacă este un extraterestru NORdic. Nu a negat niciodată. L-am prins spunându-mi minciuni, dar am continuat să-l întreb dacă minţea, până a mărturisit că da. Da, ştie multe despre extratereştrii cei gri şi scunzi, şi despre reptilieni, şi spune că NORdicii îi comandă. Cunoaşte de asemenea multe despre alte specii de extratereştri. Da, s-ar putea să mintă. Nu pot să verific total dacă spune adevărul. Da, eram singură într-un hotel pe Long Island, New York. Am fost luată într-un mod fizic, care m-a făcut să cred că înnebuneam. Trebuie să admit că aceşti NORdici sunt maniaci sexuali. Am spus de ajuns.

Am călătorit către Midwest şi am fost însoţită de ei. Eram în metrou, apoi dintr-odată am fost „pierdută”. Am pierdut perioade de timp, neştiind unde mă aflam exact. Chiar dacă locuiesc în Chicago de mulţi ani şi cunosc sistemul metroului foarte bine. Coboram la o staţie şi nu o recunoşteam, şi mergeam în cerc, încercând să mă întorc la staţie, dar se părea că mintea îmi juca feste. Îmi lua ore întregi înainte de a mă întoarce la aceeaşi staţie. De asemenea, NORdicii vroiau să exploreze Chicago la suprafaţă. Mergeam în locuri care s-au dovedit a fi foarte periculoase, şi mă plimbam prin împrejurimi şi nu ştiam unde mă aflam, iar apoi umblam mile întregi ca să găsesc iar staţia de metrou. Am ajuns atât de pierdută în staţiile de metrou încât noaptea am încercat să ajung la aeroport. Am petrecut o noapte sau două la aeroport, până ce mi-am dat seama unde eram. Era înspăimântător.

Când am ajuns înapoi acasă pe coasta de vest, am început să arăt abilităţi supranaturale. Aveam forţa a doi bărbaţi, mergeam pe jos mile întregi sub soarele fierbinte, puteam de asemenea să văd clar noaptea fără ochelari. Mă întrebam ce se întâmplă cu mine. Bineînţeles, familia mea era speriată.”

Nordicii i-au dat apoi puteri supranaturale. Este ceva destul de obişnuit printre practicanţii magiei negre.

Înapoi la povestea femeii:

„Încet, am înţeles că aceasta nu se întâmpla fără motiv. Am început să vorbesc cu «ei». Au început să-mi răspundă.

Am realizat că nu am fost forţată de entităţi aşa de rele, şi am vrut să îi fac să aibă încredere în mine. Aceasta este latura mea creştină, i-am iertat pentru ce mi-au făcut şi i-am acceptat pentru cine erau ei.

După ce am vorbit cu ei, au continuat să spună că sunt NORdici.

nordic aliensDe fapt le place să le scriu numele ca NORdici, nu nordici. Nu le place să fie numiţi pleiadieni, pleiarieni etc.

Ştiu că am fost fizic cu aproximativ zece dintre aceşti NORdici. Dar numai unul mi-a cerut să mă căsătoresc cu el.”

Chiar ar fi îngerii buni asemenea maniaci sexuali? Cu femei umane? Luaţi în considerare că relaţiile între oameni şi îngeri au fost interzise în Scriptură (Iuda 1:6-7)

Comparaţi experienţa acestei femei cu fenomenul incubus clasic.

„Am patruzeci și șapte ani şi sunt femeie. Pentru aproximativ şase ani, fiica mea şi cu mine am simţit umblete pe pat şi pe alte suprafeţe pe care dormim. Soţul meu şi fiul meu au crezut că suntem nebune. Se întâmpla în timp ce eram complet treze sau când tocmai intrasem în pat. Umbletul era uşor, iar uneori patul se mişca. De câteva ori, în timpul celor aproximativ şase ani, m-am trezit ca să descopăr că se întâmpla ceva sexual. Pe vremea aceea îndepărtam gândul. Soţul meu fusese bolnav în ultimii cinci ani (apoplexie şi alte complicaţii), şi acest ultim decembrie a trecut. Cu câteva luni înainte să moară, l-am găsit şezând pe marginea patului său, arătând palid ca un mort. Mi-a spus că ceva a sărit pe patul lui. Se mai întâmplase înainte, iar el întotdeauna dăduse vina pe pisică, chiar şi când pisica nu era în camera lui. De data aceea a crezut, şi era zguduit. Pe 1 august 1999 entităţile erau înapoi în patul meu, şi de data aceea, într-un moment de slăbiciune, am cedat. Nu pot înţelege cum am putut-o face, fiindcă gândul la aşa ceva mă înspăimântă. Primele câteva dăţi, inima îmi bătea ca o tobă. Odată ce a început, nu s-a mai oprit niciodată. Am dezvoltat un apetit insaţiabil pentru sex şi nu încetam să mă gândesc la sex douăzeci și patru de ore pe zi. Nici «ei». Am raţionat că erau spirite prietenoase ale universului, dar în mintea mea ştiam diferit. Timp de trei zile, mergând spre patru, am făcut sex încontinuu. Nu intrau pentru mult timp, iar apoi venea următorul. Nu-mi era de ajuns. Literalmente nu puteam funcţiona normal. Punctul de cotitură a venit astăzi. Eram la lucru şi ceva rece m-a învăluit, începând de la picioare şi sfârşind sub mine. Mâinile mele, care încercau să scrie la calculator atunci, au îngheţat pe loc, nu au paralizat. Lucrul acela a părut să-i sperie pe ceilalţi, ca să cum ar fi avut o putere asupra lor. A făcut sex cu mine în timp ce şedeam pe scaun, dar a fost diferit. Mai delicat şi blând. M-a speriat îngrozitor, pentru că a fost în exterior, nu în interior, cum era cu ceilalţi. Aceasta o să mă termine, dacă nu găsesc un ajutor serios. Totul este adevărat.” Incubus – About Paranormal

Înapoi la povestea femeii:

„El mi-a cerut să mă căsătoresc cu el fiindcă mă iubeşte, spune el. A spus că nu puteam fi umană, fiindcă eram atât de drăguţă cu ei după tot ce mi-au făcut. Credeau că sunt şi eu extraterestră. Ce nonsens!

NORdicii au încredere în mine fiindcă nu am făcut nimic împotriva dorinţelor lor. Ştiu că sună ciudat că m-am căsătorit cu unul dintre ei, după tot ce mi-au făcut. Dar, ei bine, am înţeles că este ceva bun în ei. Au fost buni cu mine de când m-am căsătorit cu unul dintre ei. Au deplină încredere în mine.

Căsătoria mea spirituală înseamnă că sufletele noastre sunt întreţesute. Şi da, există şi o componentă fizică. El este foarte gelos pe alţi bărbaţi şi vrea să-i fiu credincioasă. I-am fost de când ne-am căsătorit. El este cu mine cea mai mare parte a timpului. I-am simţit trupul pe al meu, şi de asemenea micii lui extratereştri gri au venit să mă viziteze. Ei m-au atins peste tot.” UFOcasebookforums

Extratereştrii gri au pipăit-o şi au mângâiat-o pe femeie. Extratereştrii gri sunt la fel de promiscui ca nordicii. Observaţi această relatare de la o altă persoană.

Stăteam întinsă în pat cu soţul meu şi cu fiica mea. Fiica mea era între noi, ca întotdeauna. Am deschis ochii, dar eram încă adormită. Pe fereastra care dă în exterior i-am observat pe copiii vecinului de sus (eu locuiesc într-un apartament), alergând în jos pe scări. Era o dimineaţă frumoasă, numai soare strălucitor şi culorile verii. Mă gândeam să încep acea zi devreme, când am simţi un braţ sprijinit uşor de partea mea laterală. Nu uitaţi, este clar că am crezut că eram pe deplin trează. Imediat am simţit căldură, mângâiere şi pace pură străbătându-mă, chiar dacă braţul lui era gri şi avea trei degete. Un extraterestru! Nu am înnebunit de groază datorită păcii imense pe care o simţeam, şi de fapt am început să avem o conversaţie despre cum mergea viaţa pentru mine. Nu-mi amintesc exact cuvintele acum, dar era vorba despre familia mea şi alte lucruri normale. Îmi amintesc că extraterestrul m-a întrebat dacă vroiam să facem sex, iar eu am vrut, dar am oftat şi am spus că va trebui să aştepte, fiindcă aveam lucruri de făcut. M-a bătut uşor pe cap, iar apoi am fost singură. M-am «trezit» în aceeaşi lumină veselă a soarelui, cu fiica şi soţul meu care dormeau, şi cu copiii vecinilor care alergau plini de viaţă ca mai înainte. Tot restul zilei, NU am putut să scap de disperarea cumplită de a fi pierdut sentimentul de pace, şi de dorinţa ca extraterestrul să se întoarcă, sentiment amestecat cu teama de a mă simţi destul de OK cu privire la sexul cu o asemenea fiinţă… A fost ciudat.” link

Succubus şi incubus absorb forţa vieţii din contacţii lor umani. Ei se hrănesc cu această energie. Femeia a cărei relatare o citim, a experimentat în cele din urmă o deteriorare a sănătăţii. Este ceva obişnuit şi printre cei care cad pradă unui succubus sau incubus. Observaţi această relatare de la o altă victimă.

„Ultima şi cea mai recentă întâlnire a mea a fost noaptea trecută. Visam/eram semi-trează, când am simţit ceva atingându-mi picioarele. Uneori dorm pe spate, iar noaptea trecută aşa am adormit. Am simţit că entitatea îmi desfăcea picioarele şi îmi atingea partea interioară a coapselor. Am simţit că mă atingea şi în alte locuri, iar la un anumit moment am simţit ca şi cum făceam sex. Partea ciudată este că vorbeam cu entitatea, stârnind-o, dacă vreţi. Chiar mi-am ridicat cămaşa şi i-am permis accesul la sâni. Nu am idee de ce i-am permis. Era ca şi cum îmi influenţa comportamentul şi mă făcea să o doresc. Era un sentiment cald şi cred că este posibil să-mi fi plăcut. Această parte a întâlnirii mele am crezut că era un vis, dar în anumite momente îmi amintesc distinct că mi-am deschis ochii şi chiar am auzit televizorul. (Pe care îl las deschis când dorm.) Apoi m-am trezit complet (poate că fusesem trează tot timpul), dar eram incapabilă să mă mişc sau să vorbesc… În cele din urmă am fost în stare să mă ridic în capul oaselor, iar entitatea a plecat. Totuşi, de îndată ce m-am aşezat la loc am simţit-o iar, iar zgomotul acela care zbârnâia şi sentimentul cald de excitaţie s-au întors, şi am fost din nou paralizată. A devenit un tipar. Mă luptam cu paralizia şi mă ridicam în capul oaselor, dar apoi pierdeam controlul, mă aşezam la loc, iar entitatea venea asupra mea… Un ultim lucru care mă deranjează puţin: îmi amintesc că mi-am deschis ochii în timpul părţii sexuale, şi am văzut o rază de lumină ieşind din gura mea, ca şi cum absorbea energie din mine. Ţineţi minte că nu era altceva, era doar un curent de energie/lumină intrând într-o persoană invizibilă. Am citit că ei au nevoie de energie, dar nu m-am simţit nicio clipă epuizată, de fapt m-am simţit bine odihnită şi mai puternică atunci când m-am trezit. «Energia» ieşea din mine, sau intra în mine? Entitatea îmi dădea ceva, sau lua ceva?” Incubus in the Night. True Ghost Tales. N.p., 3 Sept. 2010. Web. 26 Ian. 2012.

Observaţi asemănarea cu experienţele sexuale ale celor răpiţi de extratereştri şi atacurile din partea incubus şi succubus. Ambele se întâmplă de obicei într-o stare în care persoana este pe jumătate trează şi pe jumătate adormită. Este aceeaşi stare în care intră mulţi în timpul paraliziei în somn. Această ciudată stare mintală este de asemenea cea pe care practicanţii magiei negre o folosesc pentru a contacta demonii. De obicei ei ajung la această stare prin inhalare intensă sau prin transă meditativă. Această stare pare să fie cheia către tărâmurile astrale.

Întorcându-ne la povestea femeii, mai târziu ea a recunoscut că extratereştrii nordici au forţat-o. Atacul sexual pe care l-a suferit a fost atât de traumatic încât a crezut că va muri. Ce îngeri binevoitori ar ataca sexual o femeie?

„Da, pare ciudat. Dar după ce le-am câştigat încrederea, au fost pe deplin iubitori. Am o relaţie foarte bună cu «soţul» meu. Ştiu că sună ca şi cum sunt prea iertătoare cu ei. Am iertat oameni mai răi decât ei. Da, atacul sexual nu este atât de uşor de iertat. Sunt doar fericită că nu m-au omorât. Da, uneori am crezut că voi muri, atunci când m-au «contactat» prima oară. Ştiam că dacă aveam să supravieţuiesc, trebuia să mă ajut mai întâi pe mine însămi, apoi să fac ce pot ca să-i ajut pe alţii.

Cred de asemenea că ei nu s-au gândit că să faci sex fără permisiune este ceva rău. Ştiu că sunt fiinţe orientate sexual. Sexul pătrunde în toate laturile existenţei lor. Cumplit de obsedaţi sexual, dar în final mi-au dovedit că sunt de asemenea iubitori şi plini de grijă. Nu ar trebui să le impunem valorile noastre culturale. Ei nu o fac. Sunt o specie diferită, entităţi diferite – chiar dacă au unele trăsături umanoide.” UFOcasebookforums

Trist, dar nordicii au condiţionat-o cu succes să renunţe la convingerile ei creştine.

„Sunt interesată să aud veşti de la alte persoane contactate. Sunt izolată, fiindcă am fost în biserică un timp, dar am decis să plec, din cauza situaţiei mele. Nu mai sunt interesată de niciun fel de religie. Religia are tendinţa de a fi exclusivă.”

Exclusivitatea, în acest caz, ar fi un lucru bun. Extratereştrii violatori nu ar găsi acţiunile lor acceptabile şi tolerabile în religia creştină.

Ea povesteşte despre prima ei întâlnire cu aceşti nordici violatori, dependenţi de sex.

„Eram singură în camera de hotel pe care o împărţeam cu fratele meu. El a plecat în cursul zilei.

Am fost bine în primele două zile în care am fost acolo. Făceam duş de una singură în a treia zi, iar apoi boom, am fost «atacată». Nu cred că vă pot spune detaliile aici.

Deci au fost sunete care s-au auzit? Nu, am fost brutalizată fizic, ca să zic aşa. Duşul mergea, şi în acel moment nu am putut auzi nimic, cu excepţia a ceea ce-mi trecea prin minte.

După acel incident le-am simţit continuu prezenţa. Prezenţa lor era de natură sexuală.

Eram singură şi eram vulnerabilă, apoi am fost «atacată». Nu este exact un contact prietenos. Înainte de aceasta nu am crezut în vreo activitate paranormală. De ce aş fi făcut-o?

Ei vroiau să fac unele activităţi pentru ei. Să dansez pentru ei, să-i distrez etc. Deci în timpul zilei chiar am dansat pentru ei şi i-am distrat.” UFOcasebookforums

Vă par aceşti nordici, entităţi angelice binevoitoare?

În următoarea istorisire se poate vedea cât de adânc merg minciunile şi înşelătoriile lui Satan. O femeie raportează că a fost violată de un extraterestru nordic, despre care a crezut că este un înger. Acel extraterestru nordic s-a transformat mai târziu într-un reptilian.

„O zi mai târziu am primit următorul mesaj de la Amy. O schimbare drastică venea pentru blânda, inocenta Amy. «Îngerul s-a întors şi a început să pretindă că era acolo doar ca să petreacă timp cu mine. Apoi eu am adormit pentru cincisprezece minute pe neaşteptate, în mijlocul conversaţiei cu el.

Mă trezesc simţindu-mă ameţită, şi este o chestie albă peste toată lenjeria mea intimă şi știți unde. Entitatea mincinoasă îmi spune că am adormit şi că a trebuit să facă sex cu mine.

S-a prefăcut grozav, aşa încât o oră mai târziu sporovăiam şi ne jucam, şi armătura lui reptiliană iese, iar după aceea înşelătoria este destul de clară, dar el tot a încercat să se prefacă atunci când l-am întrebat: O, nu, eşti un reptilian rău.»” Alien Abduction Experience And Research

L-a prins pe „nordic” transformându-se într-un „reptilian”, ca şi cum s-a întâmplat accidental. Chiar ar fi demonii destul de neatenţi ca să-şi arate adevărata formă? Pare foarte îndoielnic. Arată ca şi cum Satan a plantat probe care să lase să se înţeleagă că rasa extraterestră „reptiliană” este responsabilă pentru toate atrocităţile de pe pământ. Precum am menţionat mai devreme, rasa „reptiliană” este contrafacerea lui Satan pentru demonii din Biblie. El a ales să acţioneze cu „reptilienii”, fiindcă demonii sunt descrişi ca fiind precum un dragon sau un şarpe.

Mai târziu, după ce a fost sedusă de acelaşi reptilian, ea a fugit de el şi i-a implorat pe „Isus şi nordici” să o salveze. Evident, Satan a făcut o treabă foarte bună, convingându-i pe creştini că nordicii sunt îngeri.

„I-am cerut să plece din casa mea, iar el a spus că nu putea până nu mă omora. Am ieşit din pat şi am alergat goală în camera de zi, şi i-am implorat pe Isus şi pe nordici să mă salveze. Cam la cincisprezece minute după aceea camera s-a umplut cu forme de energie ca nişte umbre, care păreau să fie de forma unor nave. Ştiu că sună nebuneşte.” Alien Abduction Experience And Research

[Is The Nordic Alien Species Satan’s Counterfeit For The Angels? Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.johnthewitness.wordpress.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *