Annunaki: Îngerii din Sumer și vehiculele ciudate din Biblie

[Notă: Noi credem că Annunaki erau îngeri căzuţi.]

de Dante Fortson

Annunaki – Îngerii din Sumer

Poate că vă întrebaţi de ce are semnificaţie legenda sumeriană într-un studiu despre potopul lui Noe. Precum vom vedea mai târziu, Sumer a fost întemeiat de strănepotul lui Noe, şi este de asemenea locaţia căminului original al lui Avraam. Sumer are legături biblice foarte puternice şi este un component cheie în punerea laolaltă a unei imagini mai clare a perioadei de după potop.

Conform legendei, Anunnaki căutau un nou conducător, iar Marduk a răspuns chemării. I se promite poziţia de zeu conducător, dacă îi poate ajuta să ocupe raiul. Simbolul lui Marduk era şarpele-dragon, amândouă referinţe obişnuite folosite pentru Lucifer în Biblie. Conform sumerienilor, după rebeliunea Anunnaki, Marduk i-a creat pe oameni ca să fie slujitorii zeilor, iar mai târziu el devine un protector al Babilonului. Dacă Marduk şi Lucifer sunt unul şi acelaşi, aceasta ar trebui să ne ajute să ne dăm seama ce se întâmpla în anticul Sumer.

Zeu babilonian

Zeu babilonian

Anunnaki erau zeii sumerienilor, una dintre cele mai vechi culturi cunoscute de pe planetă. În mod straniu, numele Anunnaki a fost interpretat ca „cei de sânge regal” sau „descendenţi princiari”. În diferite părţi ale Bibliei, la îngeri se face într-adevăr referire ca la regalitate. Fraza „fiii lui Dumnezeu” semnifică regalitatea. La îngeri se face de asemenea referire ca la „prinţi” în cărţile lui Isaia, Ezechiel şi Daniel. Anunnaki erau consideraţi a fi dumnezeii pământului şi ai lumii subterane, dar la „dumnezeii” cerurilor se făcea referire ca Igigi. Cea mai mare parte din literatura sumeriană se învârteşte în jurul acestor dumnezei ai pământului şi ai lumii subterane, deci această secţiune va fi foarte importantă pentru restul cărţii.

Cercetează mai adânc: Conceptul unui război în rai precede Biblia. Este probabil că această poveste i-a fost transmisă lui Noe, iar când copiii şi nepoţii lor au transmis-o mai departe, a devenit cimentată în istoria umană.

Se crede că Anunnaki erau fiinţe umanoide de cel puţin 2,43 m înălţime, care au venit pe pământ din lumea lor de baştină, Planeta Încrucişărilor de Drumuri. Planeta lor este cunoscută şi după alte nume, precum Nibiru sau Planeta X, în cultura modernă. Sumerienii s-au referit la ea ca la a douăsprezecea planetă, pentru că ei numărau şi soarele şi luna ca planete. Noi cunoaştem nouă planete, plus soarele şi luna, ceea ce înseamnă numai unsprezece corpuri cereşti. Iată un extras interesant din ediţia din 31 decembrie 1983 a Washington Post:

„Un posibil corp ceresc… atât de aproape de Pământ încât ar fi parte a acestui sistem solar, a fost găsit în direcţia constelaţiei Orion de către un telescop care orbitează de-a lungul ţărmului SUA, un satelit astronomic infraroşu. Atât de misterios este obiectul încât astronomii nu ştiu dacă este o planetă… Atât de aproape de fapt, încât ar fi cel mai apropiat corp ceresc de Pământ dincolo de cea mai îndepărtată planetă, Pluto.”

Prima întrebare care ar trebui pusă este cum exact au ştiut sumerienii despre a douăsprezecea planetă, la nivelul tehnologiei lor? Conform sumerienilor, Anunnaki le-au dat aceste cunoştinţe, iar noi vom fi vizitaţi din nou de Anunnaki în viitor. Sumerienii credeau că Planeta Încrucişărilor de Drumuri are o orbită eliptică, care trece prin sistemul nostru solar o dată la fiecare trei mii șase sute de ani. Tăbliţele sumeriene vorbesc şi ele despre Anunnaki creându-i pe oameni prin combinarea propriului lor ADN cu viaţa indigenă care era deja pe pământ.

Cercetează mai adânc: Deşi subtilă, minciuna Anunnaki că au adăugat ADN-ul lor la viaţa indigenă de pe pământ, confirmă că animalele au fost create înaintea oamenilor, aşa cum se afirmă în Geneza 1:24.

Cum au ştiut sumerienii de ADN şi de crearea hibrizilor atât de devreme în istoria umană? Eclesiastul 1:10 ne vine în minte când luăm în considerare această întrebare. O altă credinţă sumeriană, care a stat la baza filmului „Stargate” şi a serialului de televiziune „Stargate SG-1”, este că dumnezeii au construit piramidele şi i-au folosit pe oameni ca sclavi. Patrick Heron, autorul creştin cu vânzări mari de carte, este cel mai bine cunoscut pentru cartea sa „Nefilimii şi piramida în Apocalipsa”. În cartea lui el prezintă un mare număr de dovezi care arată că se poate ca îngerii căzuţi să fi fost implicaţi în construirea Marii Piramide. Cercetarea lui se dovedeşte a fi utilă pentru a arunca o privire în istoria stranie a umanităţii.

Anunnaki nu erau dumnezeii care susţineau ei că sunt, ci erau doar îngeri căzuţi care s-au refugiat aici pe pământ după războiul lor din rai. Intenţia lor a fost şi este să înşele şi să manipuleze culturile la care se prezintă, pentru a ne întoarce atenţia de la Dumnezeul adevărat şi viu. În timp ce sumerienii au înregistrări detaliate despre aceste fiinţe, despre care susţin că au trăit printre ei, au existat şi alte civilizaţii dincolo de ocean care au experimentat evenimente similare.

Extras din „Precum erau zilele lui Noe” – capitolul 5, paginile 95-98

Vehicule ciudate în Biblie

Extratereştrii nu sunt singurele fiinţe din istorie care au fost zugrăvite într-un aparat zburător. Sumerienii, egiptenii, grecii şi perşii, toţi i-au zugrăvit pe unii dintre zeii lor folosind aparate de zbor şi care zburătoare, ca mijloc de transport. În Biblie îngerii sunt zugrăviţi în care de foc capabile de zbor (2 Regi 2:11). Poate cel mai straniu incident din Biblie l-a implicat pe Ezechiel şi roata din interiorul unei altei roţi.

Roata în interiorul altei roţi a lui Ezechiel

Roata în interiorul altei roţi a lui Ezechiel

În aproape orice carte despre OZN-uri şi pe aproape orice site despre OZN-uri, găsim o referinţă la roţile lui Ezechiel. Textul biblic este folosit de mulţi teoreticieni ai astronauţilor din vechime, ca dovadă a activităţii extraterestre din Biblie. Înainte să intrăm în teoriile despre acest text, să aruncăm o privire asupra textului în sine.

„Mă uitam la aceste făpturi vii şi iată că pe pământ, afară de făpturile vii, era o roată la fiecare din cele patru feţe ale lor. Înfăţişarea acestor roţi şi materialul din care erau făcute păreau de crisolit, şi toate patru aveau aceeaşi întocmire. Înfăţişarea şi alcătuirea lor erau de aşa fel încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roţi.” – Ezechiel 1:15-15

Imaginea de mai sus este ceea ce unii oameni cred că a văzut Ezechiel în viziunea lui. Orice era ceea ce a văzut, el a încercat să ne transmită informaţia cât a putut de bine. Chiar când studiem versetul în ebraică, nu există multă claritate, dar un aspect al poveştii iese în evidenţă. Creaturile pe care Ezechiel le-a văzut nu erau înăuntrul roţilor, ci roţile se mişcau la unison cu ele. Ele nu păreau să aibă nevoie de roţi ca să se mişte prin aer. Tehnologia angelică pare să joace un rol foarte important de-a lungul Bibliei. Din ceea ce ne spune Biblia, Dumnezeu încurajează învăţarea, iar îngerii nu sunt atotcunoscători. Ar avea sens ca îngerii să dezvolte un mijloc de transport către şi de la alte planete, galaxii şi dimensiuni. Spre deosebire de Hristos, care a afirmat a fi omniprezent, îngerii par să trebuiască să străbată distanţa de la punctul A la punctul B. O asemenea exemplificare se găseşte în Daniel 10:

„El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo, lângă împăraţii Persiei.” – Daniel 10:12-13

Ahura Mazda, divinitate de rang înalt în vechea religie persană, a apărut prima dată în perioada ahemenidă (550-350 î.Hr.)

Ahura Mazda, divinitate de rang înalt în vechea religie persană, a apărut prima dată în perioada ahemenidă (550-350 î.Hr.)

Poate că îngerii sunt capabili să se schimbe de la spiritual la fizic instantaneu, dar se pare că li se cere de fapt să străbată distanţa. Îngerul din cartea lui Daniel afirmă că a fost trimis chiar din prima zi când Daniel şi-a început postul, dar a fost interceptat de „căpetenia împărăţiei Persiei” [„prinţul regatului Persiei” în versiunea engleză a Bibliei, n.tr.]. Acest Prinţ al Persiei a întârziat călătoria îngerului douăzeci de zile. Dacă îngerii ar putea pur şi simplu să se teleporteze sau să se manifeste în lumea fizică, probabil că el nu ar fi fost întârziat.

„Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.” – 2 Regi 2:11

La suprafaţă, evenimentul care li s-a întâmplat lui Ilie şi Elisei nu pare neobişnuit în contextul Bibliei. De fapt pare destul de normal, cel puţin până citim despre el în ebraică. Cuvântul ebraic tradus „cal” este cuwc, ceea ce literal înseamnă „a sări sau a sălta”. Este tradus şi „rândunică” (pasăre) şi „cocor” (pasăre). Traducătorii din 1611 au făcut tot ce au putut cu cunoştinţele disponibile pe vremea aceea, şi au făcut presupunerea logică că era vorba de cai. Atât Ezechiel, cât şi Ilie au fost martori la ceva şi au experimentat ceva ce nu au putut descrie exact cu cunoştinţele lor de pe vremea lor. Acum că am văzut exemple de fiinţe supranaturale cu vehicule capabile de zbor, să aruncăm o privire la felul în care au crezut ei că arătau.

Extras din As The Days of Noah Were: The Sons of God and The Coming Apocalypse,  Capitolul 11, pag. 303-305.

[Minister Dante Fortson, The Anunnaki – Angels In Sumer & Strange Vehicles In The Bible. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *