21 de lucruri despre îngeri pe care nu le vei învăţa de la pastorul tău

de Dante Fortson

De ce atât de multor pastori le este teamă să-ţi spună realmente adevărul despre îngeri? Cert este că politica şi ignoranţa din biserică joacă un rol uriaş cu privire la ceea ce este învăţată congregaţia. Astăzi vreau să-ţi fac cunoscute câteva fapte despre îngeri, care te vor duce printr-o călătorie prin Biblie şi care vor arunca o provocare tuturor lucrurilor tradiţionale despre care te-au învăţat până acum.

Fapt interesant şi distractiv: Îngerii sunt menţionaţi de 293 de ori în 284 de versete.

1. Îngerii erau numiţi fiii lui Dumnezeu în Vechiul Testament

„Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere. Cine i-a hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului, atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?” – Iov 38:4-7

2. Îngerii sunt descrişi ca având gen

„Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor iute, omul Gabriel pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie şi m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară.” – Daniel 9:21

3. Îngerii mănâncă mâncare în cer

„Au mâncat cu toţii pâinea celor mari, şi le-a trimis mâncare să se sature.” [Varianta engleză a Bibliei: „Omul a mâncat mâncarea îngerilor: le-a trimis carne ca să se sature.” N.tr.] – Psalmi 78:25

4. Îngerii au distrus Egiptul

„De minunile pe care le-a făcut în Egipt şi de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan. Cum le-a prefăcut râurile în sânge, şi n-au putut să bea din apele lor. Cum a trimis împotriva lor nişte muşte otrăvitoare, care i-au mâncat, şi broaşte, care i-au nimicit. Cum le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor pradă lăcustelor. Cum le-a prăpădit viile, bătându-le cu piatră, şi smochinii din Egipt, cu grindină. Cum le-a lăsat vitele pradă grindinei, şi turmele pradă focului cerului. El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.” – Psalmul 78:43-49

5. Îngerii sunt motivul pentru care femeile trebuiau să-şi acopere capul

„De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.” – 1 Corinteni 11:10

6. La îngeri se închinau şi se închină unii oameni

„Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi, printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti.” – Coloseni 2:18

7. Îngerii vor fi judecaţi de oameni

„Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?” – 1 Corinteni 6:3

8. Îngerii au propria lor limbă

„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.” – 1 Corinteni 13:1

9. Îngerii pot să nu se deosebească de oameni

„Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri.” – Evrei 13:2

10. Îngerii nu sunt atotcunoscători

„Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.” – 1 Petru 1:12

11. Îngerii pot să păcătuiască

„Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată.” – 2 Petru 2:4

12. Unii îngeri sunt legaţi în lanţuri, aşteptând judecata

„El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.” – Iuda 1:6

13. Îngerii pot să omoare oameni

„Şi cei patru îngeri, care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna şi anul acela, au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni.” – Apocalipsa 9:15

14. Îngerii se luptă între ei

„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei…” – Apocalipsa 12:7

15. Îngerii cunosc Scriptura

„Şi I-a zis: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris: “El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.” – Matei 4:6

16. Îngerii pot fi văzuţi de animale

„Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.” – Numeri 22:23

17. Îngerii pot să controleze animalele

„Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!” – Daniel 6:22

18. Îngerii pot să intre în vise

„Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.” – Matei 1:20

19. Îngerii pot să vindece oameni

„Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.” – Ioan 5:4

20. Îngerii pot să controleze obiecte fără să le atingă

„Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: Scoală-te iute! Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.” – Faptele Apostolilor 12:7

21. Îngerii se pot transforma

„Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.” – 2 Corinteni 11:14

[Minister Dante Fortson, 21 Things Your Pastor Won’t Teach You About Angels. Copyright 2014 © Dante Fortson. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *