Cele 32 de întrebări de care se teme Biserica Mormonă

de Bill Schnoebelen

Notă explicativă: În 1984 eram bătrân al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi deţineam o recomandare pentru templu. Fusesem la templu de multe ori şi fusesem preşedinte al cvorumului bătrânilor în al doilea district din Milwaukee. Datorită citirii de multe ori atât a Cărţii lui Mormon, cât şi a Bibliei (ediţia King James a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă), am început să găsesc tot felul de probleme la consecvenţa dintre Cartea lui Mormon, Biblie şi doctrina mormonă curentă, pe care o cunoşteam destul de bine (fusesem profesor la Institutul Religiei al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă).

Celălalt factor care m-a făcut să pun întrebări a fost diferenţa dintre Cartea lui Mormon curentă şi prima ediţie. Când m-am dus în 1981 la templul din Salt Lake City pentru donaţiile noastre, am cumpărat o ediţie reprodusă fotografic a Cărţii lui Mormon originale, publicată de Biserică la Librăria Deseret. Diferenţele erau literalmente nenumărate şi m-au năucit. Treptat am început să alcătuiesc o listă de întrebări pentru conducerea districtului meu local. În cele din urmă, când au venit să „ne înveţe acasă”, le-am prezentat întrebările – care pe atunci crescuseră ca număr la 32. Patetic, nu au avut răspunsuri pentru niciuna dintre ele. Cu excepţia întrebării numărul patru, toate sunt prezentate cu sursa originală de documentaţie. Nu exista un test ADN, dar diferenţele etnice dintre evrei şi popoarele native tot erau profunde. Nu avea sens. Deci iată întrebările. Dacă eşti mormon, pocăieşte-te şi PĂRĂSEŞTE Biserica, şi vino la Hristos în credinţă salvatoare!

1. Dacă „cea mai bună carte scrisă vreodată”1 este Cartea lui Mormon, de ce au fost mai mult de 3900 de schimbări între primele câteva ediţii, multe destul de semnificative?2 De exemplu, prima Carte a lui Mormon3 dă ca referinţă Regele Beniamin la p. 200.4 Mai târziu, numele a fost schimbat în Mosia. Numele nu sunt nici pe departe similare!

2. Doctrina mormonă (şi scriptura mormonă5) învaţă că există o pluralitate de dumnezei (mai mult de unul). Cartea lui Mormon spune în mai multe locuri că există un singur Dumnezeu.6

3. Cartea lui Mormon învaţă că Dumnezeu este Duh.7 Teologia şi scriptura mormonă învaţă că El este un om înviat glorificat, cu trup, părţi şi pasiuni.8

4. O afirmaţie centrală a Cărţii lui Mormon este că nativii americani sunt descendenţi din poporul evreu, care au venit în Lumea Nouă în vremea profetului Ieremia şi a căderii Ierusalimului. Dar testarea ADN dovedeşte în mod concluziv că nativii americani nu au niciunul dintre markerii genetici ai evreilor.9

5. De ce Cartea lui Mormon (care după cum se presupune a fost terminată în jurul anului 421 AD) citează destul de mult din Biblia King James, care a fost produsă în 1611 – mai mult de o mie de ani mai târziu? Ea citează chiar textual cuvintele în italice pe care traducătorii King James le-au adăugat textului ebraic şi grecesc pentru claritatea citirii. Acele cuvinte NU erau în Isaia sau Matei în anul 400 AD. Explicaţi aceasta!

6. Cartea lui Mormon pretinde că a avut loc o mare bătălie pe Dealul Cumorah între nefitiţii cei buni şi lamaniţii cei răi – vorbim de sute de mii de războinici! Mulţi dintre lamaniţi aveau armură şi săbii. Din anii 1830 Biserica ui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a pretins că știa exact unde se afla Dealul Cumorah – lângă Palmyra, în zona rurală a statului New York. În ciuda acestora şi a multor săpături arheologice făcute de arheologii Bisericii, NICIO dovadă (oase, armură, vârfuri de săgeţi etc.) nu a fost găsită vreodată în jurul Cumorah. În lumina unei alte arhelogii, cea din Ţara Sfântă, unde dovezile au confirmat adevărul Bibliei, aceasta este destul de condamnabil pentru Cartea lui Mormon.

7. Cartea lui Mormon, în acord cu Biblia, spune că Cuvântul lui Dumnezeu nu se poate schimba.11 Totuşi, practica şi scriptura mormonă spun: Cuvântul Lui se poate schimba.12

8. Cartea lui Mormon, din nou în acord cu Biblia, spune că Cel Atotputernic nu poate minţi.13 Totuşi, în Perla de Mare Preţ, „dumnezeul” Mormon porunceşte să minţim.14

9. Se spune că Adam a fost în America.15 Dar Perla de Mare Preţ, o altă „scriptură” mormonă, spune că Adam a fost în Lumea Veche.16

10. Mormonii sunt învăţaţi „Legea Progresiei Eterne”. Acesta afirmă că Dumnezeu Se schimbă sau evoluează – ceea ce este exprimat succint în următorul aforism: „Precum a fost omul, a fost cândva Dumnezeu; precum este Dumnezeu, poate deveni omul.” Totuşi, Cartea lui Mormon contrazice aceasta, spunând că Dumnezeu nu Se schimbă niciodată.17 Ceea ce este retransmis şi de Mormon 9:9-10.

11. Mormonii sunt învăţaţi un sistem de mântuire prin fapte, nu prin credinţă. Dar Cartea lui Mormon învaţă că suntem mântuiţi prin credinţă.19

12. Mormonii tind să nu ţină cont în mod serios de puterea sângelui salvator al lui Isus. Ei duc aceasta chiar până în punctul de a folosi mai degrabă apă decât vin roşu sau must, în slujba lor de comuniune, deoarece ea se aseamănă sângelui. Un apostol mormon, Orson Pratt, a spus că el nu avea mai multă putere decât „sângele lui câine mort”. Dar Cartea lui Mormon învaţă că putem fi salvaţi „numai prin sângele ispăşitor al lui Isus Hristos”.21

13. Deşi mormonii au un sistem de mântuire complex, pe trei nivele, implicând lucruri ca lucrarea la templu, donaţiile, purtarea veşmântului templului, zeciuiala, lucrul la genealogie etc.; Cartea lui Mormon învaţă că „… Cel care crede şi este botezat va fi mântuit”.22

14. Mormonii sunt învăţaţi că trebuie să-i boteze pe strămoşii lor morţi, pentru ca cei morţi ai lor să fie mântuiţi. Totuşi Cartea lui Mormon lămureşte că starea sufletului la moarte este stabilită şi că nu există răscumpărare după aceea.23 Vă rog explicaţi paradoxul!

15. Mormonii sunt învăţaţi că există trei nivele ale cerului şi că aproape toţi oamenii, cu excepţia celor mai răi, vor ajunge la unul dintre ele. Dar Cartea lui Mormon neagă aceasta şi învaţă o perspectivă esenţialmente biblică despre cer şi iad, unde numai cei care Îl acceptă pe Mesia sunt mântuiţi.24 Cum stau lucrurile?

16. Poligamia sau căsătoria pluralistă este poruncită ca necesară pentru mântuire, în doctrina mormonă şi în scriptura Legăminte.25 Dar Cartea lui Mormon condamnă poligamia (??).26 Cum se poate aceasta?

17. O caracteristică centrală a ritului „sacru” al templului mormon sunt legămintele (asemenea celor masonice) pe care vizitatorii templului trebuie să le facă înainte de a fi iniţiaţi în riturile gnostice, oculte ale Templului Mormonismului.27 Totuşi, ideea de societăţi secrete şi legăminte secrete este condamnată în Cartea lui Mormon.28

18. Cartea lui Mormon învaţă că păgânii pot fi mântuiţi fără botez.29 Totuşi, în altă parte mormonii sunt învăţaţi necesitatea absolută ca strămoşii lor morţi să fie botezaţi în templu, pentru ca să fie mântuiţi.30

19. Orice zoolog sau arheolog va spune că nu există nicio dovadă că ar fi existat cai în Lumea Nouă înainte de venirea spaniolilor în anii 1500. Dar Cartea lui Mormon vorbeşte de multe ori despre cai în presupusa lor civilizaţie pre-columbiană.31

20. Iataganele (scrise greşit ca „cimeters”) [în limba engleză, în loc de „scimitars”, n.tr.], în Cartea lui Mormon, sunt încadrate temporal înainte de timpul lui Mesia până în 421 AD. Iataganul a fost de fapt necunoscut până a fost inventat prin secolul 9 în Imperiul Otoman. Cum a ajuns această armă din secolul IX din Orientul Mijlociu, în secolul IV în Lumea Nouă?

21. Doctrina mormonă neagă că există o Trinitate a unei Dumnezeiri în trei Persoane. Totuşi, în „Mărturia Celor Trei Martori” din Cartea lui Mormon ni se spune că Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt „un Dumnezeu”. Nu pot fi amândouă adevărate. Cum explicaţi aceasta?

22. Mormonii neagă că Isus este Dumnezeu, ci spun că El este doar Fiul lui Dumnezeu. Dar Cartea lui Mormon ne spune că El este Dumnezeu.33 Care dintre afirmaţii este corectă?

23. Cartea lui Mormon învaţă că crima poate fi iertată.34 Mai târziu scriptura mormonă (Doctrină şi Legăminte) contrazice aceasta.35 Cum explicaţi aceasta?

24. Există o „problemă anatomică” serioasă la o bătălie cu săbii din Cartea Eter (o carte DIN Cartea lui Mormon). Eroul, Coriantumr, îi retează capul unui tip rău, Shiz. Versetul următor declară: „Şi s-a întâmplat că după ce retezase capul lui Shiz, acel Shiz s-a ridicat pe mâni şi a căzut; şi după ce s-a luptat să respire, a murit.”36 Acum întrebarea este, Shiz a fost decapitat. Cum s-a ridicat pe mâini şi şi-a dat ultima răsuflare? De asemenea, care jumătate din el şi-a dat ultima suflare? Este o afirmaţie ridicolă pentru o presupusă scriptură, nu are niciun sens.

25. Încă o dată, liderii mormoni neagă că Isus este Dumnezeu. Ei spun că El este doar Fiul lui Dumnezeu şi fratele mai mare al lui Lucifer. Dar de ce spune Cartea lui Mormon că El este Dumnezeu?37 Greşeşte Cartea lui Mormon sau liderii mormoni sunt eretici?

26. În acelaşi ton, Mosia 13:34 spune: „Dumnezeu Însuşi ar trebui să coboare printre copiii oamenilor…” Ceea ce contrazice teologia mormonă. Vă rog explicaţi contradicţia?

27. Atât unitatea Trinităţii, cât și dumnezeirea lui Hristos sunt afirmate în Mosia 15:1-5. Dacă este cea mai corectă carte scrisă vreodată, de ce contrazice ea învăţăturile lui Joseph Smith şi ale altor lideri mormoni?

28. De la Joseph Smith şi de la relatarea de către el a „Primei Viziuni”,38 liderii mormoni au afirmat că Tatăl şi Fiul sunt două personaje distincte. Dar Cartea lui Mormon vorbeşte despre „Hristos Domnul, care este chiar eternul Tată”.39 Cum este posibil?

29. Mormonii sunt învăţaţi că există o pluralitate de dumnezei şi că – într-adevăr – ei pot să devină dumnezei!40 Totuşi, Cartea lui Mormon ne spune limpede că există un singur Dumnezeu!41 Încă o contradicţie?

30. Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă lansează un program uriaş pentru genealogie şi îi încurajează pe toţi membrii să-şi boteze morţii. Ceea ce se bazează pe credinţa că morţii se pot pocăi şi pot să vină la mântuire. Cartea lui Mormon contrazice aceasta şi spune că viaţa aceasta este timpul „pentru oameni ca să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu.”42

31.Ca mai sus, mormonii sunt învăţaţi că există trei dumnezei separaţi în Dumnezeire. Dar 2 Nefi 11:27 din Cartea lui Mormon Îl are pe „Isus” citând din Evanghelia după Ioan – chiar dacă Evanghelia după Ioan nu a fost scrisă decât cam la cincizeci de ani după presupusele evenimente care s-au întâmplat în Cartea lui Mormon. În orice caz, „Isus” spune că El şi Tatăl sunt una! Explicaţi cele două contradicţii.

32. Timp de decenii, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a învăţat că pielea albă era un semn al favorii divine şi că pielea închisă la culoare (fie la nativii americani, fie la africani) era un semn de blestem de la Dumnezeu, fie pentru păcatele din viaţa aceasta, fie pentru păcatele din starea pre-existentă.43 S-a învăţat ulterior că dacă lamaniţii (nativii americani) s-ar pocăi şi ar deveni mormoni, pielea lor ar deveni albă. Multe sute de nativi – din nefericire – au devenit mormoni de-a lungul anilor. Dar pielea niciunuia nu şi-a schimbat vreodată culoarea. Din cauza acestei dileme, s-a făcut o schimbare (una dintre miile de schimbări) în Cartea lui Mormon. În ediţiile mai vechi ale Cărţii lui Mormon se spune că indienii „vor fi un popor alb şi minunat”.44 Totuşi, în ediţiile recente de la începutul anilor 1980, fraza a fost schimbată în „popor pur şi minunat”. Dacă a fost corectă Cartea lui Mormon, de ce a fost schimbată? Se presupune că Smith a tradus-o cu „darul şi puterea lui Dumnezeu”.45 Cum ar putea exista erori?

___________________

1 Joseph Smith, HISTORY OF THE CHURCH, vol. 4, p. 461

2 Vezi articolul downloadabil de pe site-ul nostru www.withoneaccord.org, despre „Schimbări semnificative în Cartea lui Mormon”.

3 Ediţia specială aniversară, în facsimil, a Cărţii lui Mormon originale din 1830, publicată de Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în 1980.

4 Nu existau numere pentru versete în ediţia originală a Cărţii lui Mormon.

5 Doctrină şi Legăminte (D&L) 121:32; 132:18-20, 37

6 Mărturia Celor Trei Martori, 2 Nefi 31:21, 3 Nefi 11:27, Alma 11:27-39 şi Mormon 7:7

7 Alma 18:26-28 şi 22:8-11

8 D&L 130:22

9 Vezi DVD-ul DNA vs. the Book of Mormon, disponibil la www.withoneaccord.org.

10 Mormon 6:2 şi următoarele

11 Alma 41:8

12 Secţiunea D&L 56:4-5

13 Eter 3:12, 2 Nefi 9:34

14 Cartea lui Avraam 2:22-25

15 D&L 107:53 şi 117:8

16 Cartea lui Moise 3:8, 10-15

17 3 Nefi 24:6

18 Pentru un al treilea martor, vezi Moroni 8:18.

19 Mosia 5:7

20 Ieşua este numele evreiesc pentru „Isus”. Desigur, nu ştiam aceasta în 1984, dar fiindcă am fost mântuit şi m-am instruit în Scripturi, din respect folosesc Numele Lui evreiesc de mai bine de un deceniu.

21 Helaman 5:9

22 Mormon 9:24

23 Mosia 2:36-39, Alma 34:32-35

24 1 Nefi 15:35; 2 Nefi 28:22; Mosia 16:11, 27:31; Alma 41:4-8, 42:16

25 D&L 132:1, 37-39 şi 61

26 Mosia 11:2, Iacov 1:15, 2:24 şi 3:5

27 Vezi William Schnoebelen şi James Spencer, Mormonism’s Temple of Doom, 1987.

28 2 Nefi 9:9, 26:22; Alma 34:36 şi 37:23-31; Mormon 8:27

29 2 Nefi 9:22-26, Mosiaa 15:24-27 şi Moroni 8:22-23

30 D&L 128:5 şi 17-18

31 Alma 20:6, Eter 9:19 şi în alte părţi.

32 Alma 27:29, 44:8 şi Enos 1:20

33 2 Nefi 11:7

34 3 Nefi 30:2

35 D&L 42:18

36 Eter 15:31

37 Mosia 7:27

38 Istoria lui Joseph Smith 1:17-19

39 Mosia 16:15

40 D&L 132:20

41 Alma 11:26-32

42 Alma 34:32

43 Mormonii sunt învăţaţi că toate sufletele au trăit în cer, într-o stare preexistentă. Până în anii 1970, erau învăţaţi că africanii erau blestemaţi cu o piele neagră în viaţa aceasta, din cauza lisei de valoare din preexistenţă. De aceea, în cea mai mare parte a existenţei Bisericii, africanii nu au putut merge la templu, iar bărbaţii africani nu au putut deţine preoţia. Ceea ce s-a schimbat prin „revelaţie” în 1978, din cauză ci Serviciul Intern pentru Profit urmărea îndeaproape Biserica, ca fiind rasistă şi ca violând Actul Drepturilor Civile din 1964.

44 2 Nefi 30:6

45 D&L 135:3

[William J. Schnoebelen, The “32 Questions” Feared by the LDS (Mormon) Church. Copyright © William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *