Eliberată de sub opresiunea demonică

Mărturie despre minunea lui Dumnezeu

Întâmplarea a început undeva la Onești în urmă cu treizeci de ani, când această fată lucra la combinatul chimic și fără un motiv anume a căzut în comă. Bineînţeles, a fost dusă la spital, iar doctorii nu i-au dat nicio șansă de viață, deoarece nu se mai confruntaseră cu un alt caz similar. Ea avea să stea în comă opt zile, dar în toată acea perioadă a fost vizitată de familie și prieteni, chiar şi de tinerii din biserică. Fiind credincioși, au fost cu toții alături de ea, și chiar la spital fiind, se rugau și cântau lui Dumnezeu. Astfel a fost o bună mărturie pentru cei din salon, și chiar și pentru personalul medical care era acolo.

Doctorii studiau cărţi să vadă ce pot face pentru ea, iar rezultatul final pe care l-au dat tatălui ei a fost să se pregătească de înmormântare, mai ales că era în preajma Crăciunului, să nu fie magazinele închise. Dar în tot acel timp ea a avut vedenii cu Domnul Isus promiţându-i că într-o zi o va lua la El, dar nu era timpul atunci. Ea le-a văzut pe mama şi pe bunica ei, care plecase la Domnul cu mulţi ani în urmă, şi ele erau împreună cu Domnul Isus, şi i-au spus fetei că o aşteaptă, că într-o zi o să fie şi ea împreună cu ele. Spre uimirea doctorilor, fata şi-a revenit deodată într-o dimineaţă şi a cerut apă, fiindu-i sete, iar doctorii au început s-o plimbe prin saloane, spunându-le oamenilor că ea este primul om din timpurile noastre înviat după Isus. După toate acestea tatăl a luat fata acasă, mulţumit şi dând slavă Domnului pentru minune.

După aproximativ doi ani de la această minune fata s-a căsătorit cu un frate din Bacău, şi mergeau împreună la o adunare evanghelică din Bacău. Nu după multe luni de la căsătorie fata a căzut iar într-o comă, care de data aceasta a ţinut şapte zile. Vă daţi seama, era pentru prima dată când soţul ei o vedea bolnavă. Ştiind dinainte toate lucrurile cum au fost şi cum Dumnezeu lucrase cu putere, dar cu toate acestea Domnul l-a îmbărbătat şi a fost cu el. Soţul nu a vrut să o interneze, pentru că simţea în inima lui că Dumnezeu va trebui să facă ceva, şi acasă, împreună cu toată familia lui, s-au hotărât să se roage la Domnul pentru a da din nou vindecare.

Din prima zi când a căzut în comă, fata a fost încercată de un demon, pe care-l vedea venind spre ea şi zicându-i că dacă nu se lasă de pocăinţă, îi va scoate ochii din cap şi o să vadă ea ce putere are el ca demon. Dar ea se lupta într-una cu demonul, care o chinuia şi n-o lăsa deloc, crezând că până la urmă ea va ceda, iar fata i se împotrivea mereu.

Soţul, văzând cum evoluează lucrurile, a anunţat fraţii şi surorile care aveau putere în credinţă, să postească şi să se roage pentru eliberare şi vindecare. În ziua când au început să se roage şi să postească, neştiind ce plan are Dumnezeu, parcă s-a-ntâmplat contrariul, în loc de un demon, fata a văzut doi demoni, care veneau şi o ameninţau cu moartea dacă nu renunţă la Isus.

Ce pot să vă spun e că de câte ori se arătau acei demoni, în acelaşi timp Se arăta şi Domnul Isus, şi o încuraja şi-i spunea să nu se teamă, că El este cu ea şi să nu dea înapoi. Dar vreau să spun că ea în acea perioadă de şapte zile nu a mâncat nimic şi nu putea bea nimic, pentru că gâtul ei era închis şi nu putea înghiţi măcar o picătură de apă, ci stătea întinsă în pat pentru că nu putea sta în şezut sau pe picioare, nu avea putere, dar în momentul când venea Domnul Isus, ea sta pe picioarele ei fără a fi sprijinită şi vorbea direct cu Isus, iar cei din casă auzeau tot ce vorbea ea cu Isus.

Cam aşa s-au petrecut toate aceste şapte zile, cu încercări şi încurajări, până în ultima zi, seara aceasta fiind pe data de 19 ianuarie 1986 (fiind şi ziua de naştere a soţului ei), când s-au adunat cu toţii, cei care au postit şi s-au rugat pentru ea. Stând la rugăciune, am auzit cum fata vorbea cu Isus (am uitat să vă spun că avea momente de luciditate în tot acest timp, şi spunea exact ce se întâmpla şi ce vede), iar El îi spunea: „Eu când am fost ispitit am strigat: Înapoia mea, Satano!”, şi atunci când au venit cei doi demoni pentru ultima dată, decişi s-o omoare, ea a strigat: „Înapoia mea, Satano, căci Domnul Isus te-a biruit la cruce la Golgota.” Atunci demonii au dispărut, deoarece apăruse Isus care le-a poruncit să plece şi să nu se mai întoarcă niciodată.

În acel moment fata L-a văzut pe Isus cu mâinile întinse, uitându-se la semnele din palmele Lui, iar El i-a spus: „Primesc rugăciunile celor ce se-nălţă către mine.” Exact în acel moment fata şi-a revenit complet, şi a început să se roage şi să-I mulţumească lui Dumnezeu într-un mod special, cum nu o mai făcuse până atunci, şi bineînţeles toţi fraţii şi surorile se rugau în comun şi mulţumeau lui Dumnezeu pentru minunea pe care o văzuseră cu ochii lor. Nu putem uita niciodată cât de mare este Dumnezeu şi bun şi drept, şi felul cum a lucrat El.

De aceea, doresc să-i încurajez pe cei ce trec prin situaţii asemănătoare, să fie puternici şi să creadă din toată inima lor că Isus este acelaşi ieri, azi şi în veac El nu se schimbă, ci ascultă rugăciunile celor ce se-nălţă către El. Amin.

Vă salut cu pace vouă!

Mai jos am să scriu o poezie compusă de mine pe baza acestor întâmplări adevărate care s-au întâmplat la mine în familie, și la care au fost martori mai mulți frați și surori din adunare, și este vorba chiar de soția mea, am fost martor zi de zi la tot ce s-a întâmplat cu ea în timpul acesta de şapte zile. Sper să fie de folos și pentru alții care trec prin diferite încercări și cărora nu le este ușor, dar în același timp să se încreadă în Dumnezeu, care este același și în zilele noastre și încă face minuni. Secretul este să credem că El poate să vindece orice boală, căci ce este la om cu neputință, la Dumnezeu totul este cu putință.

Minunea lui Dumnezeu

Se vorbește-n astă lume, de către oameni în popor,
dacă s-ar face o minune, vor crede în Dumnezeu.
Să vă spun o întâmplare care a fost cu-adevărat,
și la care am fost martor la ceea ce s-a întâmplat.
Am văzut și noi odată o fată ce era bolnavă,
suferea cumplit sărmana de boala ce o avea.
Ea lucra în combinat la secția care era,
după un an ce ea lucra, boala ei se agrava.
Și a fost dusă la spital ca să-i facă un consult,
dar într-o comă a căzut, ce opt zile a ținut.
Doctorii la căpătâi stăteau, cartea-n mână o studiau,
că ei așa ceva n-au văzut de când lumea s-a făcut.
Tatăl fetei credincios era, la Dumnezeu mereu striga,
dar deznădejdea-l cuprindea când starea fetei se-agrava.
Timpul acesta de opt zile cât în comă ea a stat,
Domnul Isus în vedenii fetei i s-a arătat.
Fata era credincioasă când în comă a căzut,
ea se bucura în Domnul de ceea ce a văzut.
Cei din jur ce o vedeau, seamă ei atunci nu-și dau,
ci firul vieții se scurta, din comă ea nu-și revenea.
Doctorii au anunțat părinții ca să-i facă un sicriu,
căci nu după multă vreme o să plece dintre noi.
Și deodată spre uimire duhul i s-a-nviorat,
a-nceput încet să strige: mi-e sete, și apă i s-a dat.
Doctorii au început s-o plimbe din salon în alt salon,
să le arate la oameni cât de mare-i Dumnezeu.
Tatăl a luat fata acasă, dar nu era deplin vindecată,
căci nu după multă vreme avea să se îmbolnăvească.
Și uite-așa tatăl cu fata pe la mulți doctori a umblat,
a cheltuit nespus cu dânsa, dar vindecare n-a aflat.
După un lung tratament fata s-a mai întărit,
la adunare ea mergea, pe Domnul Îl lăuda.
După îndelungă vreme fata s-a îndrăgostit,
de un frate tânăr care la adunare a venit.
După o scurtă perioadă tinerii s-au căsătorit,
și Îl lăudau pe Domnul pentru ce le-a dăruit.
După un timp scurt de la căsătorie, fata iar s-a-mbolnăvit,
a căzut iar într-o comă ce şapte zile a ținut.
Soțul n-a dus-o la doctor, ci cu toții din casă,
s-au ridicat rugăciuni către Domnul, poate că-i va asculta.
Fata era chinuită nespus de un demon ce-l vedea,
cu furca-n mână, furios, pentru a o ataca.
Demonul la ea veni pentru a o ispiti,
să facă a lui dorință, să se lase de pocăință.
Dacă nu-l va asculta, ochii din cap îi va scotea,
și-o să vadă-atuncea ea ce mare-i puterea sa.
Nicicând fata n-ascultă, cu demonul ea se luptă,
pe Domnul ea Îl chemă ca să-i dea biruința.
Soțul frații a anunțat, în post și rugă ei au stat,
Plângeau mult și se rugau către bunul Dumnezeu.
Dar parcă se-ntâmpla contrariu, cât posteau și se rugau,
la ea încă un demon venise, mai urât și grosolan.
Demonii la ea veneau pentru a o ataca,
poate se lasă de credința pe care ea o avea.
Și spuneau: dacă-i va asculta, de credință a se lepăda,
atunci dânșii o vor lăsa, și de la ea ei vor pleca.
Fata cu demonii se luptă într-una, nicicând înapoi să dea,
strigă ajutor la Domnul, și Domnul o îmbărbătă.
Sunt multe, multe chiar de zis, care dacă le-aș fi scris,
Nu-ncăpea în adunare timpul pentru-a fi descris.
Să vedem ultima parte ce este foarte importantă,
și să vezi minunea care cu fata s-a întâmplat.
Ne-am adunat cu toții seara pentru-a stărui și ne ruga,
pentru-această fată pe care demonii o chinuiau.
Domnul o îmbărbăta adesea când demonii la ea veneau,
I-a spus un cuvânt atuncea care sună cam așa:
Eu când am fost ispitit de Satana cel cumplit,
am strigat: N-apoia Mea, și Satana a fugit.
Când demonii din nou veneau, ea a strigat: N-apoia mea,
Domnul Isus te-a biruit la cruce pe Golgota.
Atunci demonii s-au întors de la fata ce-a strigat,
Domnul Isus atunci le-a zis să se ducă în abis.
Fata privea la Domnul Isus, la semnele-n palmă ce le-avea,
și de la scaunul Lui de har, ruga fraților primea.
Ea s-a trezit atunci din comă, ca dintr-un vis s-a deșteptat,
s-a rugat mult timp atunci, pentru că Domnul a ascultat.
Și-atunci frații cu uimire lăudau pe Dumnezeu,
pentru felul în care fata a biruit demonul cel rău.
Și fata a fost izbăvită de boala ei ce o robea,
Isus a primit ruga ce I se-nălța, și zice:
Osana, Aleluia slăvit să fie-nveci,
Acel ce sfarmă lanțul și păcatele reci.
El l-a salvat pe Petru din mâna lui Irod,
A dăruit viață lui Lazăr, fiind mort.
A dezlegat pe-aceia ce greu erau legați,
a liberat de duhuri pe cei demonizați.
Acela e și astăzi, trăiește și lucrează,
El Duhul Sfânt trimite, pe-ai Săi îi cercetează.
Veniți și voi la Domnul, toți cei ce primiți chemarea,
primiveți mângâiere, pe veci eliberarea.
Și așa s-a făcut minunea, cu-ai săi Domnul a lucrat,
Isus a vindecat fata, în veci fie lăudat.
Mare este Dumnezeu, slavă Lui în veci. Amin!
Pentru felul cum lucrează, noi pe veci Îi mulțumim.
AMIN

Sunt mai multe de explicat, dar cred că această poezie spune destul de mult și sper să fie de ajutor. Domnul să fie cu voi!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *