Rugăciunea păcătosului – Întoarce-te de la păcat

Rugăciunea păcătosului? Ea nu este pentru mine – eu nu sunt păcătos!

„Păcătos” este un cuvânt care nu mai înseamnă nimic în zilele noastre – deşi ar trebui. Din nefericire, faptul că nu mai înseamnă nimic se datorează judecăţilor greşite. Confruntaţi cu greşelile noastre, noi ne grăbim să ne apărăm spunând nişte cuvinte asemănătoare: „Eu nu sunt păcătos! Eu nu obişnuiesc să păcătuiesc! Nu am omorât pe nimeni niciodată, nici n-am făcut ceva de genul acesta!” Problema este că noi nu ştim ce înseamnă de fapt cuvântul păcat. Credem că el se referă doar la vreo acţiune dispreţuitoare care creează repulsie în „oamenii bisericoşi”, doritori de a ne atârna în jurul gâtului cuvinte mari în stacojiu. Dar păcatul înseamnă pur şi simplu a greşi ţinta; a nu ajunge la ţel. Problema este că noi toţi suntem păcătoşi, pentru că nu este nimeni, cu excepţia lui Hristos, care să fi trăit o viaţă reuşind să împlinească cerinţele perfecţiunii lui Dumnezeu. Noi toţi merităm pedeapsa pentru păcat – aceea de a-ţi petrece veşnicia în iad.

Rugăciunea păcătosului – Ce spune Biblia despre păcat

Păcatul, potrivit Bibliei, este orice acţiune care încălcă legea dată de Dumnezeu în Cele Zece Porunci. Legea a fost dată de Dumnezeu pentru a ne arăta ce înseamnă să trăieşti o viaţă vrednică de dragostea lui Dumnezeu. Ea a mai fost dată pentru a ne arăta că niciunul din noi nu poate trăi o astfel de viaţă. Dumnezeu a ştiut acest lucru dinainte, şi pentru aceasta L-a trimis pe Fiul Său, să fie El acea viaţă perfectă pentru noi. Isus, Dumnezeu în trup omenesc, a lăsat de bună voie la o parte dumnezeirea Sa pentru a Se uni cu noi, pentru a ne arăta că ne înţelege şi a ne dă o cale prin care să fim împăcaţi cu Tatăl, din moment ce niciunul din noi nu poate păzi legea Lui. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Unii spun că păcatul este două cuvinte (în engleză cuvântul pentru păcat este „sin”), „s” şi „n”, cu „I” (tradus în româneşte, „eu”) în mijloc. Ne ridicăm pe noi înşine, şi mai mult ca sigur trăim într-o vreme când este promovată această gândire. Păcatul ne ţine robi, însă vestea bună este că noi putem fi eliberaţi de el şi pedeapsa lui. „Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Rugăciunea păcătosului – Fii un păcătos mântuit prin har!

Care este cheia rugăciunii păcătosului? Atâta timp cât suntem mulţumiţi cu viaţa trăită în păcat, Biblia ne spune că suntem despărţiţi de Dumnezeu. Această stare a noastră poate părea bună pentru o vreme, dar ulterior conduce la nenorocire şi apoi la despărţirea veşnică de Dumnezeu. „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” (Proverbe 16:25) Vestea bună este că Dumnezeu a făcut o cale pentru noi prin care să ne împăcăm cu El, iar El a făcut acest lucru prin Fiul Său, Isus Hristos. (Romani 5:6-15)

Cum eşti tu? Eşti mulţumit să trăieşti pentru tine, să obţii cele mai multe lucruri, şi oricum, să mori? Sau vrei o viaţă cu scop şi speranţă? Dumnezeu, Cel care te-a creat, are un scop pentru viaţa ta şi vrea să-ţi dea un nou început. Dacă eşti gata să accepţi nevoia ta de a porni de la zero, Dumnezeul celei de a doua şanse aşteaptă să-ţi dea aceasta. Tot ce trebuie să faci este să începi cu rugăciunea păcătosului.

Rugăciunea păcătosului – Recunoaşterea nevoii

„Rugăciunea păcătosului” este un termen care descrie cuvintele spuse de cineva atunci când acesta îşi recunoaşte păcatul şi nevoia de o relaţie cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Ea arată în felul următor:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  1. almi says:

    Domnul Dumnezeu să te binecuvânteze cu mult har și să te întărească în credință!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *