Rugăciunea neascultată – Oare aude Dumnezeu?

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neauzite

Ai avut vreodată o rugăciune neascultată? Oare rămâne Dumnezeu mut faţă de unele rugăminţi disperate pentru vindecare, bani sau protecţie? Cu toţii experimentăm o oarecare iritaţie când toate eforturile noastre de a-L ruga pe Dumnezeu se finalizează cu un răspuns nesatisfăcător – sau şi mai rău, nu au niciun răspuns. Atunci ne întrebăm: „Oare a primit Dumnezeu mesajul meu?” Când ne rugăm, de multe ori punem semnul de egalitate între lipsa unui răspuns tangibil şi imediat, şi refuzul lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciunile noastre. În Iacov 5:13-16 suntem îndemnaţi să ne rugăm cu pasiune, având promisiunea că rugăciunea fierbinte are „mare putere”. De ce Dumnezeu subliniază importanţa rugăciunii şi apoi decide să nu ne dea un răspuns plăcut?

Atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciuni, în primul rând El răspunde atitudinii noastre, aşa cum o face un tată cu copilul său drag. (Psalmul 103:13-14) Acţiunile şi atitudinile noastre copilăreşti afectează în mod frecvent rezultatele dorite ale rugăciunii. Neiertarea (Marcu 11:24-25), egoismul (Proverbe 21:13), îndoiala (Matei 21:21-22), lăcomia sau poftele (Iacov 4:2-3), mândria (2 Cronici 7:14-15) şi încăpăţânarea (Zaharia 7:11-13) Îl împiedică pe Dumnezeu să răspundă la rugăciuni.

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neaşteptate

Rugăciunea nu este o conversaţie unilaterală întâmplătoare. Ea nu este „asigurarea” care garantează o viaţă lipsită de durere şi lupte. Rugăciunea este recunoaşterea activă a lui Dumnezeu ca sursa întregii puteri şi încrederea că răspunsurile Lui, aşteptate sau neaşteptate, vor realiza lucruri mari. (Isaia 46:9-10; 64:4)

Matt şi fiica noastră, Jackie, amândoi muzicieni, au devenit prieteni apropiaţi. Ca toboşar, el o acompania de fiecare dată când ea cânta cu grupul de laudă şi închinare. Cea mai mare dorinţă a lui Matt era să-i înveţe pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu şi probabil să intre în lucrare. Interesele lor comune i-au apropiat şi mai mult. Ca elevă în primul an de liceu, Jackie spera să meargă la aceeaşi facultate particulară ca Matt. Atunci Matt a fost diagnosticat cu cancer limfatic în stare avansată. Jackie spune: „Am avut o credinţă mare că Dumnezeu îl va vindeca pe Matt. El avea adevarata dorinţă şi pasiune de a deveni păstor şi a-i învăţa pe oameni. Ştiam că Dumnezeu nu ar vrea să-i ia viaţa, pentru că Matt putea face atâta diferenţă în această lume.” Ea s-a rugat pentru vindecarea lui.

În luna septembrie din ultimul an de liceu al lui Jackie, Matt a murit. Jackie a reacţionat cu furie şi necredinţă faţă de Dumnezeu pentru că nu-i răspundea la rugăciuni: „La început L-am blamat pe Dumnezeu. Mai târziu, m-am blamat pe mine crezând că nu m-am rugat suficient de mult sau că poate am uitat să mă rog într-o zi.” După ce a terminat liceul, Jackie s-a dus la o facultate creştină. Prin intermediul prietenilor, ea a început să se elibereze de durerea şi supărarea interioară, şi să nu mai mănânce afară, de una singură. „Odată ce am împărtăşit în cele din urmă suferinţa mea cu altcineva, a început vindecarea şi am experimentat din nou dragostea şi puterea lui Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:16-17)

Matt ne-a zis tuturor că preţuieşte relaţia lui veşnică cu Dumnezeu mai mult decât orice viaţă temporară pe care ar fi avut-o pe pământ. Cu toţii ne-am rugat ca Matt să trăiască şi Dumnezeu ne-a răspuns cu un „DA!” minunat. (Ioan 11:25) În ultimul semestru din primul an de facultate, ea l-a întâlnit pe Michael. „La început am fost atrasă de dragostea mare a lui Mike pentru Dumnezeu. Ştiam că Dumnezeu Îşi îndeplineşte planul în vieţile noastre.” Astăzi, Michael Îl slujeşte pe Dumnezeu, învăţând şi împărtăşind dragostea lui Dumnezeu cu o mare pasiune. Iar atunci când Jackie cântă despre măreţia lui Dumnezeu, soţul ei devotat, Michael, o acompaniază pe o tobă conga. (Ieremia 29:11)

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neînţelese

Uneori Dumnezeu va răspunde cu „NU” la rugăciunile noastre disperate. Orice întârziere sau răspuns neaşteptat nu trebuie să ne descurajeze. Care este scopul adevărat al lui Dumnezeu când răspunde la rugăciunile noastre? (Ioan 14:13) Ce vrea să facă Dumnezeu în noi prin rugăciune? (Ioan 16:23-24) Dumnezeu doreşte ca noi să aducem înaintea Lui nevoile noastre, în timp ce El ne răspunde (cu „da” sau „nu”) potrivit caracterului şi voii Sale. Dumnezeu niciodată nu va răspunde rugăciunilor contrar voii Sale. În timp ce răspunsul „da” de obicei ne face fericiţi, Dumnezeu niciodată nu ne-a promis fericire. Fericirea este bazată pe împrejurări. Dumnezeu doreşte să avem bucurie veşnică – în special atunci când El ne răspunde: „Nu, aceasta va fi în timpul Meu, nu – în al tău. Nu, Eu voi arăta slava Mea.”

În Luca 22:41-44, înaintea evenimentelor care au dus la moartea Lui, Isus era în agonie. În rugăciunea fierbinte, cea mai mare dorinţă a Lui era să dea prioritate voii lui Dumnezeu, nu suferinţei şi durerii Lui. (Evrei 12:2) Când ne rugăm fără încetare (1 Tesaloniceni 5:16-18), Dumnezeu întotdeauna ne răspunde, şi fiecare răspuns aduce bucurie.

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *