Rugăciunea mântuirii – Naşterea din nou în Hristos

Rugăciunea mântuirii – Este Hristos Piatra din capul unghiului?

Ce înseamnă aşa numită rugăciunea mântuirii? Ce trebuie să faci pentru a fi „mântuit”? Într-un moment sau altul cu toţii ne punem această întrebare.

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus că Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9)

„Drept răspuns Isus i-a zis, ‘Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’” (Ioan 3:3)

Rugăciunea mântuirii – Întoarcerea la adevărurile fundamentale

Rugăciunea mântuirii este pur şi simplu un drum spre naşterea din nou în Isus Hristos. Pentru a fi născut din nou trebuie să-L mărturiseşti pe Isus ca Domn şi să crezi că El există. Atunci când Îl rogi să vină în inima ta, de fapt Îi permiţi să fie Domnul vieţii tale. Din nefericire, Biserica a complicat astăzi mesajul mântuirii cu diferite straturi suplimentare de „material”.

Deci, hai să mergem înapoi la adevărurile fundamentale!

A. Mântuirea este „biletul de trecere” pentru a intra în cer atunci când vei părăsi lumea aceasta.

B. Mântuirea are loc atunci când o persoană ascultă mesajul mântuirii, îl crede, şi decide să-L primească pe Isus în inimă.

Rugăciunea mântuirii – Paşi simpli:

1. Recunoaşte în inima ta că Isus este Domn.

2. Mărturiseşte cu gura ta că Isus este Domn.

3. Crede că Isus a murit pentru păcatele tale şi că a înviat a treia zi.

4. Pocăieşte-te de păcatele tale şi botează-te în Numele lui Isus.

Rugăciunea mântuirii – Un simplu instrument de comunicare a credinţei noastre

Rugăciunea mântuirii nu este un ritual bazat pe cuvinte specifice. Nu este vorba de puterea rugăciunii în sine, ci de puterea pe care o are predarea reală a vieţii noastre lui Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ceea ce urmează este o simplă linie de călăuzire pentru pasul nostru sincer de credinţă:

„Tată, recunosc că până acum nu mi-am trăit viaţa pentru Tine. Am trăit pentru mine şi am greşit. Am nevoie de Tine în viaţa mea; Te vreau în viaţa mea. Recunosc lucrarea desăvârşită a Fiului Tău Isus Hristos, prin faptul că Şi-a dat viaţa pentru mine pe cruce la Calvar, şi îmi doresc să primesc iertarea pe care ai făcut-o posibilă prin această jertfă. Vino acum în viaţa mea, Doamne. Fă-ţi locuinţa în inima mea şi fii regele meu, Domnul meu şi Mântuitorul meu. De astăzi înainte, eu nu voi mai fi controlat de păcat, sau de dorinţa de a-mi face mie pe plac, ci Te voi urma pe Tine în toate zilele vieţii mele. Aceste zile sunt în mâinile Tale. Te rog aceasta în Numele sfânt şi preţios al lui Isus. Amin.”

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *