Patimile lui Hristos – Dragostea lui Dumnezeu

The Passion of the ChristPatimile lui Hristos – Puternicul film al lui Mel Gibson

Sunt dezvăluite patimile şi adevărul lui Hristos!! De ce era nevoie că El să moară pe cruce?

„Patimile lui Hristos” este un film despre ultimele douăsprezece ore din viaţa lui Isus Hristos, acum 2000 de ani. Filmul începe în Grădina Ghetsimani unde Isus a mers să se roage după ultima cină împreună cu ucenicii Săi. Isus este arestat în grădină puţin mai târziu, după ce a fost vândut de Iuda Iscarioteanul, şi dus înapoi în Ierusalim unde fruntaşii fariseilor L-au confruntat cu acuzaţii de blasfemie. Apoi a fost condamnat la moarte de către liderii religioşi.

După aceea Isus este adus înaintea lui Pilat, guvernatorul Imperiului Roman în Palestina. În acea vreme Pilat a avut puterea de decizie fie să-L răstignească pe Isus, fie să-L elibereze. Cariera politică a lui Pilat a fost în pericol în acea perioadă, şi el nu vrut să aibă vreun conflict în plus. Dacă ar fi refuzat să permită liderilor religioşi de a-L răstigni pe Hristos, şi-ar fi creat un mare conflict. Pilat îl lasă pe Regele Irod să decidă. Totuşi, Irod Îl trimite pe Isus înapoi la Pilat, care lasă mulţimea să aleagă între eliberarea lui Isus şi criminalul Baraba. Mulţimea alege Baraba să fie eliberat, iar Isus să fie condamnat la moarte.

Patimile lui Hristos – O parte remarcabilă a istoriei

„Patimile lui Hristos” continuă descriind cum Isus este dat în mâna soldaţilor Romani, care Îl bat cu mare cruzime. Apoi El este dus înapoi la Pilat, care Îl prezintă mulţumii, sperând că acest lucru va fi suficient pentru eliberarea Lui, dar nu a fost. Din cauza dilemei Pilat se spală pe mani şi porunceşte oamenilor săi să facă cu Isus ceea ce vrea mulţimea.

Isus este prezentat cu propria Lui cruce şi I se porunceşte să o ducă prin străzile Ierusalimului până la dealul Golgota. Acolo, ţintuit pe cruce, El înţelege că Tatăl Lui din cer L-a părăsit din cauza păcatului lumii pe care El (Hristos) l-a luat asupra Sa. După ore de chinuri, Isus proclamă: „S-a sfârşit”, şi apoi „Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul.”

În momentul morţii lui Isus, a avut loc un mare cutremur, perdeaua din interiorul Templului s-a rupt de sus până jos şi s-a făcut întuneric trei ore peste toată ţara.

Trei zile mai târziu, Isus Hristos a înviat din morţi, biruind păcatul şi moartea şi aducând singura cale prin care omenirea se poate împăca cu Dumnezeu Tatăl.

Patimile lui Hristos – De ce a trebuit Isus să moară pe cruce?

„Patimile lui Hristos” este un film extraordinar de puternic. Dar de ce a trebuit Isus să moară în felul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu pentru omenire – Biblia – spune că toţi oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu călcând poruncile Lui (de exemplu, minciuna, furtul, invidia, sexul în afară căsătoriei etc). Chiar şi un singur păcat săvârşit împotriva lui Dumnezeu este suficient să ne despartă de El pentru veşnicie. Biblia spune în Romani 3:23: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Patimile lui Hristos – Ultima poveste de dragoste

„Patimile lui Hristos” de fapt este un film despre o poveste de dragoste – dragostea pe care Hristos o are pentru tine şi mine. El a dorit să meargă la cruce, să ia toată umilinţa, chinul şi suferinţa îngrozitoare, şi mai mult decât atât, păcatul întregii rase umane – trecut, prezent şi viitor – asupra Sa. Isus a dorit El Însuşi să fie despărţit de Tatăl Său, Dumnezeu, atunci când a purtat păcatele mele şi ale tale. El a făcut toate acestea pentru că ne iubeşte şi vrea cu disperare ca eu şi tu să ne petrecem veşnicia cu El în cer. Totuşi, acest lucru nu va fi posibil dacă refuzăm să primim jertfa pe care a făcut-o pentru noi. Refuzul de a crede în Isus Hristos ca Domn şi de a-L primi în inima noastră ne va face responsabili de toate păcatele pe care le-am făcut vreodată împotriva lui Dumnezeu. Atunci când vom muri, vom fi judecaţi de păcatele acelea şi vom primi sentinţa. Sentinţa va fi moartea şi despărţirea veşnică de Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl. Însă acesta nu trebuie să fie cazul tău. Vezi linkul de mai jos pentru a afla ce înseamnă să fii mântuit!

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *