Dumnezeu este dragoste – Definirea dragostei

Dumnezeu este dragoste: Cum definim noi dragostea?

„Dumnezeu este dragoste”, dar cum o definim noi? The American Heritage Dictionary defineşte dragostea ca „afecţiune intensă faţă de o altă persoană bazată pe legături personale sau de familie”. Deseori această „afecţiune intensă” se naşte din atracţia sexuală faţă de cealaltă persoană. Îi iubim pe alţii, sau spunem că îi iubim atunci când suntem atraşi de ei sau când aceştia ne fac să ne simţim bine. Observă că cuvântul cheie în definiţia dicţionarului pentru dragoste este cuvântul „bazată pe”. Acest cuvânt implică faptul că noi iubim condiţionat; cu alte cuvinte, îi iubim pe alţii pentru că ei îndeplinesc o condiţie pusă de noi înainte de a-i putea iubi. Însă dragostea nu este doar condiţionată, ci şi schimbătoare. Noi iubim bazaţi pe sentimentele şi emoţiile noastre care se pot schimba de la un moment la altul. Rata divorţului este extrem de mare în societatea de astăzi, fiindcă soţii şi soţiile încetează să se mai iubească unul pe altul ori „eşuează în dragoste”. Poate trec printr-o perioadă mai dificilă în căsnicia lor, nu mai „simt” nimic faţă de partener şi de aceea pun capăt relaţiei. În mod evident, jurământul lor de căsnicie „până moartea ne va despărţi” înseamnă mai degrabă că se pot despărţi când moare dragostea lor unul faţă de celălalt, decât atunci când intervine moartea fizica.

Oare poate cineva înţelege cu adevărat dragostea „necondiţionată”? Se pare că dragostea părinţilor faţa de copii este cât se poate de aproape de dragostea necondiţionată pe care o putem avea fără ajutorul lui Dumnezeu în viaţa noastră. Continuăm să ne iubim copiii în vremuri bune şi rele, fără să ne oprim să-i iubim chiar şi atunci când nu împlinesc aşteptările noastre privitoare la ei. Decidem să-i iubim pe copiii noştri chiar şi atunci când considerăm că nu merită să fie iubiţi; dragostea noastră nu încetează nici atunci când nu „simţim” dragoste faţă de ei. Această dragoste seamănă cu dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, însă, aşa cum vom vedea, dragostea lui Dumnezeu întrece definiţia oamenilor pentru dragoste, până acolo încât ne este greu să o pricepem.

Dumnezeu este dragoste: Cum defineşte Dumnezeu dragostea?

Biblia ne spune că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8). Însă cum putem noi înţelege acest adevăr? Sunt multe pasaje în Biblie care ne oferă definiţia lui Dumnezeu pentru dragoste. Cel mai cunoscut verset este Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Deci, un mod în care Dumnezeu defineşte dragostea este în actul de a dărui. Totuşi, ceea ce a dat Dumnezeu (sau mai degrabă „pe Cine” a dat Dumnezeu) nu este un simplu cadou împachetat că atare; Dumnezeu L-a jertfit pe singurul Lui Fiu, pentru ca noi, cei care ne vom pune credinţa în Fiul Său, să nu ne petrecem veşnicia în separare de El. Această dragoste este uimitoare, fiindcă noi am ales să fim separaţi de Dumnezeu prin păcatul nostru, şi totuşi Dumnezeu este Cel care îndepărtează separarea prin jertfa Sa personală şi intensă, iar tot ce trebuie să facem noi este să acceptăm darul Lui.

Un alt verset important despre dragostea lui Dumnezeu este Romani 5:8: „Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” În acest verset şi în cel din Ioan 3:16, nu găsim nicio condiţie pusă de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu nu spune: „Vă voi iubi de îndată ce vă veţi îndrepta comportamentul”, nici că „Îmi voi jertfi Fiul dacă promiteţi că Mă veţi iubi.” De fapt, în Romani 5:8 găsim tocmai opusul. Dumnezeu vrea să ştim că dragostea Lui este necondiţionată, că El L-a trimis pe Fiul Lui, Isus Hristos, să moară pentru noi când noi eram păcătoşi nevrednici de dragoste. Nu trebuia să ne schimbăm, nici să facem vreo promisiune lui Dumnezeu înainte de a experimenta dragostea Sa. Dragostea Lui faţă de noi a existat dintotdeauna, şi din acest motiv, El S-a dat şi S-a jertfit pe Sine cu mult timp înainte că noi măcar să înţelegem că avem nevoie de dragostea Lui.

Dumnezeu este dragoste: ea este necondiţionată

Dumnezeu este dragoste şi dragostea Lui este foarte diferită de dragostea omenească. Dragostea lui Dumnezeu este necondiţionată şi nu este bazată pe sentimente şi emoţii. El nu ne iubeşte pentru că merităm aceasta sau Îl facem noi să Se simtă bine; El ne iubeşte pentru că El este dragoste. Dumnezeu ne-a creat să avem o relaţie plină de dragoste cu El, iar El L-a jertfit pe singurul Său Fiu (care a dorit să moară pentru noi) pentru a restaura această relaţie.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *