Cum poţi fi mântuit – Primeşte darul

Cum poţi fi mântuit – de ce are nevoie omul de mântuire?

Cum poţi fi mântuit – este cea mai importantă căutare în viaţa oricărui om. Căutarea începe atunci când un bărbat sau o femeie înţeleg mai întâi adevărata lor stare înaintea unui Dumnezeu sfânt.

Acea dulce şi intimă părtăşie pe care Tatăl a dorit-o pentru om, coroana creaţiei Sale, a fost pierdută în momentul în care Adam şi Eva n-au ascultat de porunca lui Dumnezeu în grădina Edenului. Atunci când Adam şi Eva au păcătuit, au pierdut dreptul de a mânca din pomul vieţii care i-ar fi putut face să trăiască veşnic. Ei au fost izgoniţi din grădină şi astfel au pierdut relaţia de dragoste pe care Dumnezeu a vrut să o aibă cu ei. Starea lor păcătoasă i-a făcut nevrednici să stea în prezenţa lui Dumnezeu. Departe de a fi un simplu eveniment, căderea şi izgonirea omului au fost punctul de cotitură cataclismică în istorie şi au condus omenirea la o decădere care continuă până în ziua de astăzi.

Omul fără Dumnezeu îşi face singur planurile, îşi urmează sfaturile şi trăieşte după propriile lui reguli. Cu toate acestea, fiindcă omul a fost creat să trăiască în părtăşie cu Dumnezeu, în interiorul lui rămâne o neîmplinire şi o dorinţă care poate fi satisfăcută doar de Dumnezeu Însuşi. Pentru că omul este căzut şi pierdut, iar Dumnezeu este perfect în sfinţenia Lui, este nevoie ca omul şi Dumnezeu să fie împăcaţi, astfel încât părtăşia dintre ei să fie restaurată.

Cum poţi fi mântuit – ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului?

Adevărul despre cum poţi fi mântuit a fost prezentat pentru fiecare om în predicarea Evangheliei. Evanghelia este vestea bună despre Isus Hristos. „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor…” (2 Corinteni 5:19) Dumnezeu, ştiind pe deplin că omul va cădea, a adus mijlocul de reconciliere pentru acesta; El a ştiut că niciun om nu poate face omenirea plăcută lui Dumnezeu.

Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos, care a adus restaurarea relaţiei dintre om şi Dumnezeu prin faptul că Şi-a dat viaţa şi Şi-a vărsat sângele. Nu a existat nicio altă modalitate de a distruge efectul păcatului decât prin sânge. „… Fără vărsare de sânge nu este iertare.” (Evrei 9:22) Vărsarea sângelui a fost indiciul că plata păcatului a fost plătită. O viaţă a fost sacrificată pentru vieţile tuturor celor care au păcătuit. Supunerea voluntară a lui Isus Hristos suferinţelor de pe cruce a plătit preţul pentru păcatele noastre şi a făcut posibilă împăcarea. „Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” (Romani 5:19)

Cum poţi fi mântuit – Ce trebuie să facă omul pentru a fi mântuit?

Mântuirea este la îndemâna fiecărei fiinţe umane de pe faţa pământului. Atunci când Isus Hristos a murit pe cruce, El a adus mântuire pentru toţi oamenii. „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii – Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.” (Ioan 12:32-33) Mântuirea a fost asigurată; acum ea trebuie doar să fie acceptată. Odată ce un om sau o femeie recunosc că au nevoie de mântuire şi realizează că Dumnezeu a făcut-o posibilă prin Isus Hristos, el sau ea trebuie doar să o accepte.

Mântuirea este pur şi simplu un proces de mărturisire şi credinţă. Omul trebuie să mărturisească că Isus este Domnul, ceea ce înseamnă că el înţelege faptul că Isus Hristos trebuie să aibă controlul deplin în viaţa lui, cu toate cerinţele Lui drepte. Mărturisirea lui Hristos ca Domn de asemenea presupune că de acum Hristos va fi Cel care va lucra şi va îndeplini dreptatea Sa în om.

Apoi, el trebuie să creadă că Dumnezeu L-a înviat pe Isus Hristos din morţi. Această credinţă în moartea şi învierea lui Isus poartă în ea înţelegerea că plata pentru păcat a fost plătită şi omului îi este asigurată puterea de a trăi o viaţă lipsită de păcat. Astfel, relaţia dintre om şi Dumnezeu este restaurată. „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El, nu va fi dat de ruşine.” (Romani 10:9-11) Te simţi nevrednic să „mergi în cer”? Pacea cu Dumnezeu este la dispoziţia ta.

Recunoşti că eşti păcătos şi crezi că Isus Hristos a venit ca singurul Răscumpărător pentru păcat? Eşti gata să primeşti darul lui Dumnezeu – Fiul Său, Isus Hristos? Dacă da, crede în Hristos, pocăieşte-te de păcatele tale, şi predă-I Lui ca Domn tot restul vieţii tale:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *