Ce este rugăciunea – Vorbind cu Dumnezeu

Ce este rugăciunea? – Vorbind cu Dumnezeu

Ce este rugăciunea? Rugăciunea este linia noastră directă cu cerul. Rugăciunea este un proces de comunicare prin care vorbim cu Dumnezeu! El vrea să comunicăm, aşa cum are loc o discuţie între două persoane pe telefon. Telefoanele mobile şi alte aparate au devenit o necesitate pentru unii oameni din societatea de astăzi. Avem radiouri şi telefoane mobile şi computere vorbitoare! Acestea sunt mijloacele de comunicare care permit ca două sau multe persoane să interacţioneze, să discute şi să răspundă una alteia.

Multora rugăciunea li se pare complicată, însă ea este o simplă vorbire cu Dumnezeu. Mai jos sunt câteva puncte despre ceea ce este rugăciunea:

Ce este rugăciunea – Logistică

Mulţi oameni se întreabă ce este rugăciunea fiindcă vor să se roage, însă nu ştiu cum să o facă. Iată câteva sfaturi:

Ce ar trebui să spun? Rugăciunea este ca şi cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău! Este uşor să vorbeşti cu cineva despre care ştii că te iubeşte necondiţionat!

Roagă-L pe Isus să-ţi ierte păcatele şi să te facă un om nou în El! „Pocăiţi-vă, deci, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele…” (Faptele Apostolilor 3:19)

Spune-I Lui despre nevoile tale! „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7)

Mulţumeşte-I că a murit pe cruce la Golgota pentru tine! „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Cum ar trebui să o spun? Aici ne referim la modul în care ne raportăm la Mântuitorul vieţii noastre.

Cu încredere şi credinţă că El va răspunde: „În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (Efeseni 3:12) „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16)

Cu bucurie că El va răspunde. „Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.” (Fapte 2:28)

Cu aşteptare, ştiind că El va răspunde. „Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.” (Psalmul 5:3) „Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!” (Psalmul 17:6)

Ce este rugăciunea? – Ce spune Biblia?

Rugaţi-vă unii pentru alţii. Isus ne-a dat un exemplu despre cum să ne rugăm. El S-a rugat pentru ucenicii Lui şi pentru fiecare generaţie care Îl va urma. Rugăciunea Lui a fost ca Dumnezeu să-i protejeze şi să-i întărească atâta timp cât vor fi în această lume. De asemenea, Isus S-a rugat pentru aceia care vor crede în El prin mesajul Evangheliei. (Ioan 17)

Rugaţi-vă cu credinţă. „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Rugaţi-vă cu închinare şi reverenţă. „Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este Sfânt!” (Psalmul 99:5) „Cred, Doamne, I-a zis el; şi I s-a închinat.” (Ioan 9:38)

Vei şti cu siguranţă că Dumnezeu te poate auzi când te rogi, aşa că deschide linia această de comunicare! Roagă-te, ştiind că indiferent cât de departe te găseşti, legătura ta cu El nu poate fi pierdută!

„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere…” (Filipeni 1:9)

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *