Fiii lui Set: Învăţători falşi fără răspunsuri

de Dante Fortson

Să spunem clar odată pentru totdeauna: Predicatorii şi învăţătorii care susţin că fiii lui Dumnezeu din Geneza 6:1-4 sunt cu adevărat descendenţii masculini ai lui Set greşesc complet şi răspândesc o învăţătură falsă. Există moduri de a identifica atunci când un învăţător fals vorbeşte/învaţă ceva care nu este în Biblie. Am scris două articole care prezintă ce trebuie să căutăm pentru a identifica învăţătorii falşi:

Top 7 Signs of A False Teacher

7 More Signs of A False Teacher

Întrebări fără răspuns

Dacă ai fost înşelat de unul dintre aceşti vânzători îndemânatici care încearcă să te convingă să cumperi produsul lor fără valoare, care predică că fiii lui Dumnezeu din Geneza 6 sunt cu adevărat din linia lui Set, atunci ar trebui să fii conştient că ei nu s-au adresat încă la următoarele:

Biblia nu se referă niciodată la Set sau la fiii lui, ca la fiii lui Dumnezeu.

Biblia nu se referă niciodată la linia lui Set ca fiind dreaptă.

Biblia nu se referă niciodată la linia lui Cain ca fiind rea.

Ei nu explică niciodată de ce presupusa linie dreaptă a fost distrusă la potop.

Ei nu explică niciodată de ce fiecare referinţă din Vechiul Testament care face referire la fiii lui Dumnezeu, îi asociază întotdeauna cu îngerii.

Sunt doar cinci dintre lucrurile de pe o lungă listă cu motive, pentru care opinia setită nu este biblică sau deloc credibilă.

Oamenii care ţi-au adus Vechiul Testament
Zeul asirian Ashur, reprezentat cu un cerc sau o roată cu aripi

Zeul asirian Ashur, reprezentat cu un cerc sau o roată cu aripi

Când începi să cercetezi subiectul, vei afla curând că evreii, oamenii care vorbesc ebraica, au învăţat şi au crezut şi ei că fiii lui Dumnezeu sunt îngeri. De fapt, Tora traduce b’nai ha Elohim (fiii lui Dumnezeu) ca „fiinţele divine”. Dacă ai vrea să citeşti întreaga interpretare evreiască copiată direct din Tora evreiască, ea este abordată în detaliu în articolul meu Who Are The Sons of God? – Evidence From Judaism. Precum arăt în articol, următoarele organizaţii evreieşti au convingerea că fiii lui Dumnezeu erau şi sunt îngerii:

Adunarea Rabinică

Sinagoga Unită a Iudaismului Conservator

Societatea de Publicare Evreiască

Aceştia nu sunt creştini care susţin că interpretează ebraica sau traduc din ea. Ci sunt rabini evrei care mănâncă, beau, dorm şi respiră cu limba ebraică. Ei ştiu exact ce înseamnă limba lor şi aceasta este convingerea majorității oamenilor care vorbesc de fapt acea limbă. Învăţătorii falşi ai opiniei setite nu vor să ştii cele de mai sus, fiindcă ei neagă supranaturalul.

Istoria vorbeşte pentru ea însăşi
zeu babilonian

zeu babilonian

Basorelieful din stânga nu este un înger, ci un zeu babilonian, şi cu siguranţă arată ca ceea ce Biblia descrie ca fiind un înger. Ori trebuie să fie cea mai mare coincidenţă din lume, ori există un motiv pentru care zeii babilonieni erau descrişi exact cum sunt descrişi îngerii în Biblie. Nu cred într-un Dumnezeu care lucrează bazându-Se pe coincidenţă, şi nu cred că evreii au fost singura cultură care a întâlnit îngeri căzuţi.

Poate mai interesantă decât zugrăvirea babiloniană a zeilor lor ca având înfăţişare omenească şi aripile unui înger, este înţelegerea de către David a ceea ce s-a întâmplat în timpul exodului din Egipt. Pare să existe ceva mai mult în poveste, conform cu ceea ce citim în cartea Psalmilor.

O fiinţă despre care egiptenii susţin că a trăit printre ei

O fiinţă despre care egiptenii susţin că a trăit printre ei

„El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.” – Psalmul 78:49

Sculptura de mai sus [din dreapta, n. tr.] este o fiinţă despre care egiptenii au afirmat că a trăit printre ei. În acest caz se întâmplă să fie o zeiţă cu aripi şi dacă observi, aripile arată ca cele ale unui cocostârc, ceea ce se poate vedea mai jos.

„Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ şi cer.” – Zaharia 5:9

Toţi îngerii masculini din Biblie care au aripi, şi singurul loc în care vedem spirite feminine cu aripi, sunt descrişi ca având numai două aripi ca ale unui cocostârc. Din nou, este o coincidenţă că egiptenii şi-au descris şi ei zeiţa în exact aceeaşi manieră precum este descris în Biblie. Ceea ce ne duce la perşi, care au venerat o fiinţă cu numele de Ahura Mazda.

Ahura Mazda, divinitate de rang înalt în vechea religie persană, a apărut prima dată în perioada ahemenidă (550-350 î.Hr.)

Ahura Mazda, divinitate de rang înalt în vechea religie persană, a apărut prima dată în perioada ahemenidă (550-350 î.Hr.)

Oriunde găseşti descrierea lui Ahura Mazda, el este întotdeauna văzut zburând în carul său, iar legendele persane îl descriu ca având un car zburător. Poate că este o coincidenţă că Biblia confirmă, de asemenea, existenţa carelor zburătoare.

„Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc şi nişte cai de foc i-au despărţit pe unul de altul, şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vânt.” – 2 Împăraţi 2:11

S-ar părea că învăţătorii falşi ai opiniei setite neagă pur şi simplu faptele istorice. Istoria, fără umbră de îndoială, susţine interacţiunea dintre oameni şi fiinţele supranaturale la care ne referim ca îngeri. Cei cu mintea firească, predicatorii falşi, şi cei care sunt doar ignoranţi cu privire la fapte, vor nega toate acestea şi se vor referi la ele ca fiind mitologie. Totuşi, cel care gândeşte trebuie să întrebe: „De ce toate aceste culturi descriu fiinţe similare şi evenimente similare, dacă toate au avut religii diferite?”

Ori există un adevăr central, universal şi de netăgăduit în centrul tuturor acestor credinţe, ori fiecare cultură a descris din coincidenţă aceleaşi fiinţe supranaturale, chiar şi numărul şi tipul de aripi pe care le aveau.

Versete distorsionate
Zeiţa egipteană Maat cu aripile întinse

Zeiţa egipteană Maat cu aripile întinse

Toţi învăţătorii falşi care susţin opinia setită te vor învăţa că îngerii sunt fie fără sex, fie hermafrodiţi, fie nu pot face sex. Ei îşi bazează învăţătura pe distorsionarea versetelor din Matei şi Marcu. Te rog citeşte versetul tu însuţi şi lasă un comentariu numindu-mă mincinos, dacă vezi cuvintele: fără sex, hermafrodit, sau nu pot să facă sex.

„Căci la înviere, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer.” – Matei 22:30

Iată aceeaşi referinţă din cartea lui Marcu:

„Căci după ce vor învia din morţi, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii în ceruri.” – Marcu 12:25

Nephthys, zeiţă egipteană reprezentată uneori cu aripi de şoim

Nephthys, zeiţă egipteană reprezentată uneori cu aripi de şoim

Nu pot să vorbesc pentru nimeni în afară de mine însumi, şi este convingerea mea personală că Duhul Sfânt a inspirat toată Scriptura. Ceea ce înseamnă că a fost implicat în selectarea fiecărui cuvânt care apare în Scriptură. Dacă Dumnezeu personal a selectat fiecare cuvânt din Scriptură, înseamnă că ar trebui să acordăm mare atenţie fiecărui cuvânt din Scriptură. În amândouă versetele, Duhul Sfânt accentuează „îngerii lui Dumnezeu în cer” şi „îngerii în ceruri”. De ce a simţit Duhul Sfânt nevoia să Se refere specific că îngerii din cer nu se căsătoresc? Probabil fiindcă Satan şi îngerii lui nu sunt în cer. Mai mult, Geneza 6:1-4 ne spune că îngerii care au părăsit cerul s-au căsătorit într-adevăr.

• Aceste versete nu fac menţiune la ceea ce Satan şi îngerii lui, care nu sunt în cer, vor face sau nu vor face.

• Ele nu menţionează deloc aparatul genital angelic.

• Ele nu menţionează abilitatea sau inabilitatea îngerilor de a face sex.

Zeiţa Ishtar, tăbliţă de teracotă sumeriană din Ur, al doilea mileniu î.Hr.

Zeiţa Ishtar, tăbliţă de teracotă sumeriană din Ur, al doilea mileniu î.Hr.

Problema este că atunci când învăţătorii falşi distorsionează aceste versete, de obicei le schimbă ca să spună cele de mai sus. Aceasta citeşti în ele? Dacă nu, atunci nu ar trebui să crezi când un predicator fals le distorsionează ca să spună altceva decât spun ele de fapt.

Mărturia lui Iuda

Dacă era vreo urmă de îndoială că îngerii au poftit femeile din rasa umană, Iuda o spune clar, oricui este dispus să citească versetul aşa cum este el:

„El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia [carne străină], ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” – Iuda 1:6-7

Zeul asirian Nisroc, căruia i se închina Sanherib când a fost omorât. Basorelief din palatul lui Ashurnasirpal II la Nimrud. Numit lamassu, shedu şi kuribu, foarte similar cu evreiescul heruvim.

Zeul asirian Nisroc, căruia i se închina Sanherib când a fost omorât. Basorelief din palatul lui Ashurnasirpal II la Nimrud. Numit lamassu, shedu şi kuribu, foarte similar cu evreiescul heruvim.

Am pus câteva cuvinte în bold pentru accentuare. Iuda face referire la îngeri, dar începe gândul următor cu o expresie de legătură, „tot aşa”. Traducerea din greacă este după cum urmează:

Hos (Strongs #5619) – precum, exact ca (concordanţa exhaustivă spune că reprezintă o comparaţie).

De ce ar folosi Iuda un cuvânt care compară îngerii închişi în lanţuri cu cei din Sodoma şi Gomora? Iuda continuă spunând că cei din Sodoma şi Gomora aveau două probleme:

• Se dăduseră la curvie

• Au poftit după  carne străină

Cei care cred că în Sodoma şi Gomora era vorba doar de homosexuali, să se mai gândească. Homosexualitatea avea cu adevărat loc în acea cetate, dar când Dumnezeu a vorbit cu Avraam, a spus că ar cruţa-o pe ea, pe homosexuali şi tot restul:

„Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” – Geneza 18:32

Heru/Heli/Eli/Hari, zeitatea afro-eleno-semitică supremă, serafimul şarpe, sarpele înaripat sau dragonul

Heru/Heli/Eli/Hari, zeitatea afro-eleno-semitică supremă, serafimul şarpe, sarpele înaripat sau dragonul

Biblia este 100% clară că Dumnezeu era dispus să cruţe întreaga cetate dacă erau şi numai 10 oameni drepţi acolo, deci ce a încurcat lucrurile? De îndată ce bărbaţii din cetate au poftit îngerii (carne străină), a fost luată decizia să fie distrus totul.

„Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul, ca să-l nimicim.” – Geneza 19:13

Citeşte toată Geneza 19 şi fii atent la ordinea evenimentelor. Versetul de mai sus este un rezultat al faptului că bărbaţii au încercat să-i violeze pe Lot şi pe îngeri. Ceea ce ne face să revenim la Iuda. El se referă la îngerii care au făcut ceva similar cu ce se întâmpla în Sodoma, şi anume „poftirea după carne străină”. În Geneza 6 avem îngerii (fiii lui Dumnezeu) poftind sexual femeile din rasa umană, iar în Geneza 18 vedem bărbaţii din rasa umană poftind sexual îngeri.

Carne cerească

Reţine că Iuda este cel care compară păcatul îngerilor cu păcatele Sodomei şi Gomorei. Nu este ceva inventat, scos din context sau interpretat greşit. Este clar ca ziua, dacă accepţi lucrurile aşa cum sunt. Singurul contraargument pe care învăţătorii falşi ai opiniei setite îl pot aduce este: „îngerii nu au carne”, dar din nou Biblia îi dovedeşte a fi mincinoşii care sunt:

„Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti [celeşti], şi alta a trupurilor pământeşti.” – 1 Corinteni 15:39-40

Cuvântul celest este tradus şi prin „ceresc” în unele Biblii. Din nou, nu este nevoie de nicio distorsionare sau interpretare ciudată. Pavel spune clar că există trupuri cereşti şi trupuri pământeşti. Dacă Pavel spune că sunt trupuri cereşti/pământeşti, cum pot să spună învăţătorii falşi că nu sunt trupuri cereşti/pământeşti?

Minciunile pe care le spun predicatorii

Vei afla că cei mai mulţi învăţători falşi urăsc Concordanţa Strong, fiindcă omul obişnuit o poate lua, se poate uita la cuvintele originale folosite înainte de a fi traduse în engleză, şi poate spune dacă cineva învaţă fals. Numai engleza [şi româna] permite o asemenea distorsionare a Scripturii în care liniile lui Set pot fi susţinute printr-o serie de explicaţii lungi şi înşelătoare.

Ceea ce asemenea învăţători falşi nu menţionează niciodată, cel puţin din câte ştiu eu, este că „fiii lui Dumnezeu” este o expresie foarte specifică în ebraica Vechiului Testament, şi anume „b’nai ha Elohim”. Expresia este folosită de numai cinci ori în ebraica Vechiului Testament şi există o singură folosire a sa în aramaică, şi anume o uşoară variaţie, „ben elah”. În toate exemplele, scriitorul se referă la îngeri. Totuşi, când este vorba de relatarea din Geneza, învăţătorii falşi susţin că se referă la linia lui Set, chiar dacă nu există nici măcar un exemplu că aceasta ar fi măcar pe departe adevărat.

Dacă cineva îţi spune că eviţi limbajul pe care l-a ales Dumnezeu pentru a da Scriptura, ar trebui într-adevăr să te întrebi de ce o face. Probabil fiindcă încearcă să te inducă în eroare.

„În norod s-au ridicat şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.” – 2 Petru 2:1

Minciuna setită este un exemplu de învăţătură falsă la superlativ. Dacă ştii pe cineva care este înşelat de această doctrină înşelătoare, te rog să îl îndrepţi către acest articol şi alte resurse oferite.

Combaterea minciunii

Dacă eşti în căutarea mai multor informaţii şi a unei examinări în detaliu a minciunii setite, vezi cartea mea, Liniile lui Set: O scurtă istorie a ereziei. Ea arată unde şi-a avut originea erezia, care oameni au fost implicaţi în răspândirea ei, şi adevăratul motiv pentru care biserica încearcă să acopere adevărul celor întâmplate, care au condus la potopul lui Noe. Dacă pastorul, predicatorul sau învăţătorul tău nu ţi-au făcut niciodată cunoscută întreaga poveste, ar trebui într-adevăr să te întrebi de ce ţi-o ascund. Vezi cartea şi lasă comentariu.

[Minister Dante Fortson, The Sons of Seth – False Teachers Without Answers. Copyright © Minister Dante Fortson. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.ministerfortson.com, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *