Restaurarea supravieţuitorilor Abuzului Satanic Ritualic. Sumarul capitolelor

de Patricia Baird Clark

Capitolul 1. Nevoia de misiune spirituală

Există o tendinţă spre satanism şi vrăjitorie care cucereşte America în prezent, într-o asemenea măsură încât atrage milioane de oameni din toate grupele de vârstă. Când cei care au fost înşelaţi pentru a-l urma pe diavol prin practici oculte vor începe să devină conştienţi de faptul că sunt prinşi fără putere de scăpare într-o reţea de opresiune şi robie, mulţi vor privi la biserică pentru ajutor. Trebuie să fim pregătiţi să ne golim de sine şi să ne lăsăm umpluţi cu Duhul Sfânt în asemenea măsură, încât alţii să poată simţi prezenţa lui Dumnezeu în noi. Puterea prezenţei Sale este cea care va rupe robia şi înşelăciunea păcatului, şi va aduce vindecare inimilor rănite.

Dumnezeu a interzis participarea noastră la practicile oculte fiindcă ştie că asemenea activităţi ne vor duce la opresiune şi robie demonică. Consilierii şi pastorii creştini trebuie să realizeze că in spatele problemelor persoanelor şi abuzului, pot să se ascundă probleme spirituale profunde, care vor cere ajutorul supranatural al lui Dumnezeu.

Capitolul 2: Marea schimbare

Disfuncţia şi dezintegrarea structurii familiei, alături de alţi factori, au avut ca rezultat faptul că un segment larg al populaţiei noastre nu are nici o identitate sănătoasă, nici abilitatea de a relaţiona bine cu alţii. Într-un anumit moment, cred că Dumnezeu va îngădui să aibă loc anumite evenimente în vieţile a milioane de oameni, ceea ce îi va face să se confrunte cu doi factori majori – identitatea şi relaţiile. Faptul de a ne baza pe propria noastră înţelegere şi pe tehnicile de consiliere a avut rezultate în trecut, dar intrăm într-o perioadă când consider că vom descoperi că aceste căi ca ineficiente. Nu numai că trebuie să schimbăm căile noastre vechi cu cele ale lui Dumnezeu, dar trebuie de asemenea să schimbăm vieţile noastre cu a Lui. Când vom fi dornici să murim faţă de căile noastre egoiste, vom fi umpluţi cu viaţa Lui. Când ne vom dărui altora, El va turna viaţa Lui în noi. Prin acest principiu vin puterea şi dragostea prezenţei Lui, necesare pentru „a-i elibera pe prinşii de război”.

Capitolul 3: Viaţa schimbată

Singurul mod în care vom putea să trecem de la o misiune firească la una supranaturală, este prin consimţirea noastră de a schimba viaţa noastră cu viaţa lui Hristos. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru fiecare creştin – ca noi să ne micşorăm, pentru ca El să poată creşte în noi. Există o scurtă explicaţie despre duh şi suflet şi despre cum trebuie să fim duşi prin încercări, pentru ca focul curăţitor al lui Dumnezeu să poată purifica motivele noastre pentru misiune. Este inclusă mărturia despre cum a chemat-o Dumnezeu pe autoare la misiunea pentru cei abuzaţi, şi despre cum a trecut-o apoi printr-o experienţă dureroasă pentru a arde motivele ei impure cu privire la misiune.

Capitolul 4: Principiul autorităţii

Când slujim pentru a scoate oamenii din întunericul robiei oculte, este necesar să ne confruntăm cu spiritele demonice. Lupta dintre bine şi rău devine tot mai evidentă. Când lupta se intensifică, suntem chemaţi să abandonăm vechile noastre moduri de a lupta în domeniul natural, şi să intrăm în cea mai mare luptă spirituală din toate timpurile. Unul din principiile majore pe care trebuie să le înţelegem pentru o luptă eficientă este principiul autorităţii. Trebuie să ne aflăm sub autoritate pentru a avea autoritate. Ca slujitori creştini şi ajutoare, este imperativ să ne aflăm sub autoritatea celor pe care Dumnezeu i-a plasat peste noi. O inimă supusă oferă acoperire şi protecţie pentru noi în domeniul spiritului. Uneori este necesar ca un ajutor spiritual să stabilească autoritatea, pentru a face progrese cu un supravieţuitor al abuzului. Adesea Dumnezeu va îngădui să apară o problemă care cauzează o criză, care va fi rezolvată numai când problema autorităţii este pusă la punct. Aceasta facilitează mult progresul nostru în slujire.

Capitolul 5: Scopul din spatele Abuzului Satanic Ritualic

Primul motiv pentru care oamenii îl venerează pe diavol este să câştige putere – putere să devină bogaţi, putere să-i controleze pe alţii, putere să fie admiraţi, putere să obţină răzbunare, putere să conducă, putere să aducă domnia lui Antihrist etc. Puterile sunt demoni, iar demonii sunt puteri. Satan nu va îngădui abuzatorului bărbat, sau posibil femeie (în Abuzul Satanic Ritualic abuzatorii sunt mai des bărbaţi), să aibă în el însuşi/ea însăşi mari puteri. Puterile sunt implantate într-o victimă femeie (şi uneori bărbat), de la care abuzatorul trebuie să acceseze puteri. Cele mai importante aspecte ale acestui lucru sunt revelate în capitolul de faţă.

Capitolul 6: Scopurile misiunii pentru cei abuzaţi

Este imperativ să înţelegem că nu ar trebui să existe o formulă rigidă pentru slujirea persoanelor care au suferit un abuz sever. Fiecare individ este unic şi nu există două persoane care să răspundă exact în acelaşi fel. Trebuie să fim sensibili la Duhul Sfânt şi să urmăm călăuzirea Lui; totuşi, trebuie să avem o înţelegere detaliată a scopurilor de bază care este nevoie să fie îndeplinite pentru vindecarea persoanei. Scopurile respective sunt explicate amănunţit în acest capitol.

Capitolul 7: Validitatea amintirilor şi abuzul familial

Dacă amintirile unei persoane despre Abuzul Satanic Ritualic sunt adevărate, nu ar trebui să mai aibă contact cu familia până când vindecarea nu este deplină. În unele cazuri, nu ar trebui să-i mai vadă niciodată. Dacă amintirile supravieţuitorului nu sunt reale, atunci o familie este separată, iar oameni nevinovaţi sunt răniţi; prin urmare, este esenţial să ştim dacă amintirile sunt sau nu reale, iar apoi să acţionăm în conformitate. Când Dumnezeu conduce misiunea, amintirile disociate vor fi eliberare numai prin ungerea Duhului Sfânt, un fapt mult diferit de hipnoza care se foloseşte în mod obişnuit în consilierea seculară. Natura supranaturală a acestei abordări ajută la reducerea potenţialului amintirilor false. De multe ori, în timpul desfăşurării unei amintiri, Dumnezeu va îngădui să se întâmple lucruri care vor valida realitatea amintirii. Ajutorul spiritual trebuie să ştie de asemenea cum să se ocupe de amintirile care sunt evident imposibile, dar sunt crezute pe deplin de supravieţuitor. Sunt enumerate nouă motive pentru care încercarea de a dovedi amintirile Abuzului Satanic Ritualic este zadarnică într-o curte de judecată. Pierderea relaţiilor de familie ar trebui să fie înlocuită cu noi relaţii în biserică.

Capitolul 8: Identificarea tulburărilor de identitate disociativă şi Abuzul Satanic Ritualic

Cel mai important factor în identificarea Abuzului Satanic Ritualic şi a rezultatului său, tulburarea de identitate disociativă, este să înţelegem că nu este ceva rar. Dacă cineva nu îl caută, probabil nu îl va recunoaşte. Câteva dintre caracteristicile Abuzului Satanic Ritualic şi tulburărilor de identitate disociativă sunt prezentate printr-o ilustraţie, urmată de o enumerare a indicatorilor, în speranţa că aceasta îl va face capabil pe cititor să şi-i amintească mai uşor. Mai mult, există o enumerare amănunţită a cincisprezece indicatori ai tulburărilor de identitate disociativă, care pot sau nu să fi rezultat din Abuzul Satanic Ritualic. Ea este urmată de un inventar al celor douăzeci și nouă de indicatori emoţionali ai Abuzului Satanic Ritualic, urmat de douăzeci și patru posibili indicatori fizici ai Abuzului Satanic Ritualic.

Capitolul 9: Chirurgia magică şi formarea lumii interioare

Capitolul de faţă se referă la ce ne putem aştepta să întâlnim într-o persoană care a fost o victimă a Abuzului Satanic Ritualic, până a ajuns la o stare de mare complexitate. Nu toate persoanele care au fost victime ale Abuzului Satanic Ritualic vor avea structurile şi complexitatea descrise în capitolul acesta; totuşi, oricine slujeşte pentru Abuzul Satanic Ritualic va întâlni mulţi asemenea indivizi şi trebuie să aibă o cunoaştere practică a conceptelor explicate aici. Capitolul descrie lumea interioară a victimelor Abuzului Satanic Ritualic şi cum este ea formată şi populată. Alterii, demonii şi accesoriile lumii interioare nu sunt plasaţi la întâmplare. Există o structură de bază în care sunt trimişi fiecare persoană, demon şi obiect. „Chirurgia magică” este explicată arătând cum structura interioară inspirată demonic a fost proiectată şi plasată în copil. Există de asemenea o descriere amănunţită a tipurilor de alteri care pot fi întâlniţi şi a variatelor lor scopuri. Probabil că informaţiile din acest capitol nu au fost tipărite nicăieri altundeva, şi au fost dobândite prin mulţi ani de rugăciune şi consiliere. Cu siguranţă, sataniştii nu au de gând să dezvăluie nimic despre schemele lor demonice, iar victimele lor sunt prea confuze ca să înţeleagă ce li s-a întâmplat sau de ce. Numai Duhul Sfânt ar putea revela faptele prezentate în capitolul acesta şi în următoarele.

Capitolul nouă este disponibil pentru download gratuit. Pentru a vedea capitolul, trebuie să ai Adobe© Acrobat Reader, care se descarcă gratuit de pe site-ul Adobe.

Clic aici pentru a descărca gratuit capitolul. [Pentru versiunea în limba română, clic aici.]

Capitolul 10: Slujind alterii

Esenţialmente, fiecare este conştient de lupta dintre bine şi rău, nu numai în lume, ci şi în interior. Ea este adesea zugrăvită în desenele animale printr-o persoană cu un diavol care îi şopteşte într-o ureche şi cu un înger şoptindu-i în cealaltă. Când cineva devine creştin, ar trebui să experimenteze o intensificare a luptei interioare, fiindcă lumina lui Hristos a intrat în fiinţa sa şi acea lumină începe să expună întunericul naturii păcatului din interior. Această luptă nu este o experienţă plăcută, iar noi, ca şi creştini, tânjim după o vreme când lupta interioară va înceta şi vom intra în odihnă în Hristos. Nu înseamnă că spunem că tânjim după moarte, dar dorim într-adevăr ca Isus Hristos să domnească în inimile noastre într-o asemenea măsură, încât pacea şi odihna să stăpânească în sufletele noastre.

Pentru victimele Abuzului Satanic Ritualic care s-au dedicat lui Isus Hristos, lupta este intensificată extrem de mult, în aşa fel încât experimentează că au o latură întunecată şi o latură luminoasă. Partea lor întunecată, prin ritualuri satanice, a făcut legăminte că îl va sluji pe Satan. Partea lor luminoasă este dedicată lui Isus Hristos… iar lupta se dezlănţuie.

Capitolul descrie cum să ne ocupăm de alterii sectei şi dă exemple de diferite intervenţii care îi poate conduce cu succes la dedicarea faţă de Hristos. „Locul sigur” este explicat aici, împreună cu moduri de a-i încuraja pe alteri să se manifeste. Se descrie cum trebuie să înaintăm într-o amintire despre un ritual, şi există o explicaţie a interacţiunii alterilor. „Persoana originală”… cineva care a existat înainte să înceapă abuzul… este de asemenea explicată.

Capitolul 11: Confruntarea cu demonii

Conform Bibliei, Dumnezeu le-a dat creştinilor autoritate şi putere asupra demonilor. Cuvântul grecesc pentru autoritate, exousia, este tradus şi prin „putere”, deci putem folosi cuvintele interschimbabil. Toţi creştinii au într-o anumită măsură această autoritate, dar puterea noastră asupra demonilor este direct corespunzătoare cu umblarea noastră cu Isus. Această putere creşte când Isus creşte în noi. În Matei 10:1 citim: „Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate…” Este important să remarcăm că El le-a dat această putere ucenicilor Săi, dar nu şi mulţimilor. Numai când suntem dornici să facem sacrificiile necesare pentru a fi ucenici, vom avea puterea de a ne confrunta cu demonii întâlniţi în Abuzul Satanic Ritualic. Aceşti demoni nu sunt demonii „personali” care vin peste oameni fiindcă intră în păcat. Sunt demoni chemaţi deliberat să intre în oameni, cu scopul puterii. Sunt demonii enumeraţi în Efeseni 6:10.

Este dată o explicaţie cu privire la îndrăcitul din Gadareni, împreună cu principii călăuzitoare pentru a discerne diferenţa dintre alteri şi demoni. Sunt explicate unsprezece arme de luptă, iar mai multe şiretlicuri obişnuite ale demonilor sunt expuse.

Capitolul 12: Programarea

Scopul programării este câştigarea controlului asupra minţii, voinţei, emoţiilor şi trupului unei persoane, pentru a o aduce la o supunere completă faţă de Satan şi sectă. Prin programare, membrii sectei satanice sunt capabili să aducă o persoană în punctul unei asemenea servituţi, încât orice poruncă sau sugestie va duce la servilism imediat. Programatorii folosesc tortura extremă, tortura, intimidarea, privaţiunea, izolarea şi demonizarea pentru a sfărâma persoana într-o asemenea măsură încât devine sclavul lor supus. Secta este încântată să-şi elibereze victimele în societate şi apoi să le controleze de la distanţă. Tot ce are de făcut este să activeze un program, iar persoana devine o marionetă. Alterii şi demonii menţin în desfăşurare programe care pot fi declanşate de anumite coduri prearanjate. Câteva programe şi coduri obişnuite sunt dezvăluite în acest capitol.

Capitolul 13: Identitatea abuzului şi gândirea în trecut

Oamenii care au crescut în familii abuzive gândesc diferit de cei care au crescut în familii iubitoare, pline de grijă. Tiparele diferite de gândire sunt centrate în principal în jurul conceptului pe care îl au despre identitate. Abuzul celor abuzaţi nu se opreşte fiindcă nu mai locuiesc cu oameni abuzivi. Fără să ştie, ei caută abuzul pentru a-şi întări identitatea, fiindcă şi o identitate negativă este mai bună decât nicio identitate. Ceea ce este familiar, chiar dacă este dureros, este mai confortabil decât ceea ce este necunoscut. Cuiva care a trăit întotdeauna în teamă, pacea îi pare inconfortabilă şi înfricoşătoare. Identitatea abuzului are nevoie să fie identificată şi demontată încet, câte o convingere o dată, şi înlocuită cu adevărul unei identităţi în Isus Hristos. Capitolul conţine o descriere a „camerei din spate” şi câteva exemple de „gândire în trecut”.

Capitolul 14: Poezie scrisă de persoanele abuzate

Capitolul conţine mai multe poeme în care victimele Abuzului Satanic Ritualic şi-au exprimat emoţiile şi credinţa în Dumnezeu.

Despre autoare

Patricia Baird Clark, licenţiată a Universităţii din Indiapolis, a fost implicată în misiunea pastorală alături de soţul ei, Dr. F. Stoner Clark, de mai mult de 35 de ani. Ea slujeşte victimelor Abuzului Satanic Ritualic din 1992. Cu aproximativ patru ani în urmă, Dr. Clark a devenit de asemenea implicat în misiunea pentru Abuzul Satanic Ritualic. Dr. Clark, fost căpitan în Corpul de Marină al Statelor Unite, a fost pastor senior timp de treizeci și cinci de ani şi deţine următoarele calificări: licenţiat în Ştiinţă la Universitatea Maryland, masterat în religie la Seminarul Teologic Creştin şi Doctor în Misiune la Seminarul teologic Ashland. Împreună, soţii Clark oferă o misiune bine echilibrată, care le este oferită gratuit celor care sunt dornici să vină sub acoperământul bisericii lor… un loc sub autoritatea necesară confruntării cu demonii puternici ai Abuzului Satanic Ritualic. Soţii Clark sunt disponibili pentru seminarii şi sunt bine echipaţi pentru a ajuta alţi lideri de biserici să înceapă să slujească numeroaselor persoane abuzate care se află în bisericile şi comunităţile lor.

Soţii Clark sunt convinşi că Dumnezeu cheamă Biserica în aceste vremuri din urmă să slujească victimelor Abuzului Satanic Ritualic. Mult prea adesea, victimele Abuzului Satanic Ritualic sunt tratate cu teamă şi neîncredere, dar prin puterea lui Isus Hristos, orice creştin chemat de Dumnezeu la această misiune poate să vadă cele mai tulburate persoane ajungând la vindecarea deplină. Fără o instruire formală, Patricia a fost capabilă să aducă persoane cu diagnostice precum schizofrenie, paranoia, tulburări bipolare şi personalitate de graniţă, la o atenuare deplină prin Isus Hristos. Una din aceste persoane fusese internată în spitele psihiatrice de şapte ori, i se administrase medicaţie severă şi tratamente cu şocuri electrice, dar nimeni nu stabilise că fusese abuzată sever. Dr. Clark vede aceleaşi rezultate uimitoare la bărbaţii cărora le slujeşte. Soţii Clark cred că dacă ei pot face aceasta, la fel pot şi alţi creştini care sunt chemaţi de Dumnezeu la o asemenea misiune.

Recent, misiunea lor a luat o nouă dimensiune. Dumnezeu i-a chemat să iasă din denominaţiunea lor şi să intre în mişcarea de casă, unde funcţionează ca şi consultanţi ai bisericii de casă. Ei cred că dacă oamenii lui Dumnezeu este să se ridice la rolurile date lor de Dumnezeu şi să funcţioneze în darurile şi chemările lor, trebuie să iasă din bisericile lor dominate de pastor, bazate pe un program, centrate pe o clădire, care încurajează creştinismul „consumator”, şi să înceapă să se maturizeze în locul în care au responsabilitate în Trupul lui Hristos. Ei văd că persecuţia bisericii este deja la uşă şi că singura biserică ce rezistă persecuţiei este biserica de casă. Dificultăţile financiare cu care se înfruntă societatea noastră vorrr cere de asemenea o întoarcere la casă, acolo unde a început creştinismul cu două mii de ani în urmă.

[Patricia Baird Clark, Restauring Survivors of Satanic Ritual Abuse, Chapter Summaries. Extras din cartea Restoring Survivors of Satanic Ritual Abuse. Copyright © 2012 His Presence Online. Tradus şi preluat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.hispresenceonline.org.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *