De la a fi satanist la a fi un urmaş al lui Isus Hristos

de Jeff Harshbarger

Jeff Harshbarger

Jeff Harshbarger

Lupta noastră nu este împotriva cărnii şi sângelui, ci a forţelor spirituale ale răului.

Satan caută pe cine să înghită.

Satan este un înşelător. El înşeală prezentându-ţi un măr. Mărul este ispita ta, oportunitatea ta de a fi propriul tău Dumnezeu. Şi devii propriul tău Dumnezeu urmând orice altceva din exterior, în afară de adevăratul Dumnezeu. Poate fi materialismul, poate fi doar faptul de a fi cool. Pentru mine a fost satanismul.

Am devenit satanist. Numele meu este Jeff Harshbarger. Şi mă bucur că Isus Hristos m-a eliberat.

Intrarea mea în satanism… Eram doar eu şi acel tip. El s-a rugat pentru mine să primesc, să fiu umplut, să fiu posedat de demoni. Şi ştii ce? Era o euforie. Vreau să spun că… aveam sentimentul, senzaţia, ca şi cum eram un anti-poliţist, senzaţia de a fi umplut cu întuneric. Ştiu că am fost posedat de demoni în noaptea aceea pentru că demonii efectiv au vorbit prin mine. Au râs şi am experimentat prezenţa lor în interiorul meu, euforia puterii, abilitatea de a cunoaşte cealaltă latură. Şi era atât de atrăgător. Ceea ce am vrut să fac cu adevărat a fost să le dau cu totul viaţa mea. Şi ştii ce? Am urmat asta, am urmat asta cu tot ce eram, dar apoi s-a întors împotriva mea.

Demonii care au început să mă umple, şi am început să simt tot mai mult prezenţa lor şi puterea lor şi abilităţile lor, au început să se întoarcă împotriva mea ca persoană. Şi ştii ce? Asta spune Biblia, că Satan vine să omoare, să fure şi să distrugă. Şi în final, ceea ce au făcut ei a fost – odată ce au intrat în mine, scopul lor, singurul lor efort din acel moment a fost să mă distrugă. Au încercat să mă scoată din luptă, omule. Au încercat să-mi ia viaţa. Şi nu mi-a spus nimeni că asta se va întâmpla. Mi s-a spus că voi avea putere, voi avea bani, voi avea… am înghiţit fructul, minciuna, că voi fi Dumnezeu. Şi aceste lucruri, aceşti demoni au sfârşit prin a încerca să mă omoare. Şi ştii ce? Isus Hristos le-a întrerupt planurile şi mi-a salvat viaţa.

El S-a ocupat de acei demoni şi de toată puterea lor pe cruce. Când I-am dat viaţa mea, au trebuit să abandoneze, au trebuit să plece, au trebuit să se supună Atotputernicului Dumnezeu, Puternicului, Atotputernicului Dumnezeu. Omule, am muşcat, am înghiţit minciuna şi acum am fost eliberat de puterea, adevărata putere a lui Isus Hristos.

Înainte de a deveni satanist, omule, am auzit despre Isus Hristos, dar nu părea adevărat, părea că era o entitate a bisericii şi era, ştii, încearcă să fii bun, şi încearcă să fii, toate lucrurile astea. Nu există încearcă să fii. De fapt este eliberarea de a încerca să fii orice. Dacă Îl vrei cu sinceritate pe adevăratul Hristos, Cel adevărat, viu, înviat, Dumnezeu atotputernic, El este disponibil. El nu este acolo sus, iar noi, aici jos, nu ne neglijează. El este atât de aproape cât vrem noi să fie. Şi ştii ce? Este atât de simplu: te dai pe tine însuţi Lui şi în acest proces, vreau să spun, e atât de simplu: înseamnă să recunoşti când ai nevoie de El, că Îl vrei şi că eşti păcătos. Toate acestea înseamnă, ştii, nu că eşti o persoană rea, un tip rău, dacă vrei, ci că faci ce vrei, trăieşti în propriul tău tablou, urmăreşti altceva. Dă-ţi viaţa lui Hristos. Este la fel de simplu ca a spune: „Da, Te primesc şi Te vreau, şi am nevoie de Tine.” El va veni în viaţa ta, va schimba nu numai viaţa ta, ci te va schimba pe tine. Te va schimba ca să fii mai mult ca El. Este o experienţă uimitoare. Hei, poţi accepta acest sfat bun, acest sfat sănătos, de la cineva care în trecut a fost plin de întuneric. Te provoc în seara aceasta să-L primeşti pe Isus Hristos. Dă-I viaţa ta Lui, ca Domnul şi Mântuitorul tău, ca să umbli cu El în toate zilele vieţii tale. Dacă eşti serios cu privire la aceasta, este cineva aici în seara aceasta, care s-ar bucura să se roage cu tine.

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Tit 3:5

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. Romani 10:9

Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

[Video: Ex-Wiccan/Satanist to Follower of Jesus Christ – Jeff Harshbarger]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *