Să vorbim deschis despre cum îi vestim Evanghelia unui mormon

de Bill Schnoebelen

Ori de câte ori ne alegem ca „ţintă” pe cineva dintr-un cult şi încercăm să-l pregătim să Îl primească pe Hristos – în special pe un mormon – trebuie să înţelegem de la început că este în primul rând o întâlnire spirituală, nu una intelectuală. Când îi vestim Evanghelia unui necredincios, şi în special cuiva care face parte dintr-un cult, este vorba de mai mult decât un schimb intelectual de idei. Credinciosul ar trebui să ştie că ereziile mormonismului nu sunt doar idei rele, nici măcar nu sunt doar teologie rea, ci sunt rele!

În alte domenii ale discursului uman (politică, sport etc.), poţi să întorci chestiunea pe toate părţile până ce o parte sau cealaltă este convinsă. Totuşi, când îi vestim Evanghelia unui membru al unei religii care are deja capul plin de minciunile lui Satan, aceasta nu poate – nu putem să ne asumăm riscul – să fie o dispută! Ea trebuie să fie tratată ca o întâlnire spirituală – ca război spiritual.

Când îi vesteşti Evanghelia unui mormon (un membru al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă), dacă ai putea vedea în domeniul spiritual, ai fi uimit. Când încerci să-i arăţi versete din Biblie unui mormon, roiuri de spirite înşelătoare (1 Timotei 4:1) bâzâie în jurul capului lui ca ţânţarii. Ele vor face tot ce pot ca să împiedice continuarea propovăduirii.

Interferenţa poată să includă apeluri telefonice, oameni care vin la uşă neinvitaţi, copii care cad de pe scaunele de bebeluşi etc. Astfel, dacă ştii – în avans – că îi vei mărturisi Evanghelia unui mormon, ar trebui să te rogi pentru el în felul următor:

1.) Roagă-te să fii cu adevărat în stare să îi faci cunoscute adevărul şi DRAGOSTEA lui Isus Hristos. (Realizează că puţini mormoni au cunoscut vreodată dragostea adevărată, neegoistă. Aceasta din cauză că la o asemenea dragoste este dificil să ajungi fără Duhul lui Isus. De aceea, când unui mormon i se îngăduie să aibă parte de dragostea adevărată a lui Isus prin tine, aceasta poate fi de ajuns ca să-i înmoaie inima!)

2.) Roagă-te ca Duhul Sfânt să-ţi dea versete cheie din Biblie pe care mormonul are cu adevărat nevoie să le audă, şi ca inima lui să fie deschisă să le audă!

3.) Roagă-te pentru sensibilitatea de la Duhul lui Iahve (şi discernământul) de a fi conştient de nevoile speciale ale mormonului. Fii dornic – dacă este necesar – să pui deoparte orice planuri şi doar să răspunzi la întrebările lui. Nu presupune că toţi mormonii sunt fanatici! Mulţi au îndoieli, dar le este teamă să le dea glas.

4.) Roagă-te ca toate spiritele mincinoase, înşelătoare ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă să fie legate, pentru a nu interfera în timpul mărturisirii Evangheliei, cel puţin pentru un timp. Cele mai importante sunt:

• Spiritul lui Mormo (vezi nota 2),

• Spiritul lui Moroni,

• Spiritul Preoţiei şi

• Spiritul Episcopal.

5.) Roagă-te pentru Duhul Adevărului în întâlnirea în care vesteşti Evanghelia.

6.) Roagă-te ca vălurile înşelăciunii să fie ridicate de pe ochii mormonului şi ca să-L poată vedea pe adevăratul Isus în toată puterea şi gloria Lui. Odată ce te-ai rugat în acest fel, vei fi bine pregătit să-i mărturiseşti Evanghelia prietenului tău mormon.

Să trecem la treabă

Realizează că un început de genul „Eşti mântuit?” nu este cu adevărat eficient cu mormonii. Aceasta fiindcă există o mulţime de diferenţe în terminologie. Cei mai mulţi mormoni au fost antrenaţi să creadă că toţi oamenii sunt „mântuiţi” prin faptul că vor fi înviaţi din morminte la judecată. Este ceea ce se numeşte „mântuirea generală” şi conform doctrinei mormone, se află la îndemâna tuturor, datorită învierii lui Isus. Totuşi, mormonul tipic NU îţi va spune aceasta. Îţi va spune doar că este mântuit.

Nu îl poţi întreba dacă este „născut din nou” fiindcă mormonii cred că sunt regeneraţi când sunt scufundaţi în baptisteriu. Nu-l poţi întreba dacă el crede că va merge în cer când va muri, pentru că ei cred că practic toată lumea va ajunge în unul dintre cele trei ceruri care sunt parte a doctrinei lor:

1.) Împărăţia Telestială – (cea mai de jos) este o existenţă similară cu existenţa noastră de acum de pe pământ. Numai că oamenii vor trăi pentru totdeauna. Este destinaţia eternă a „Jack Mormon-ilor” [cei care nu au fost botezaţi în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, dar au simpatizat cu membrii Bisericii şi doctrina mormonă] (cei care au alunecat de la credinţă), şi a diferiţilor trândavi din toate celelalte religii, precum şi a beţivilor, curvarilor etc.

2.) Împărăţia Terestră – ca grădina Edenului – fără furtuni, boală etc. – este pentru credincioşii ne-mormoni care trăiesc cât de bine pot după lumina pe care a au – protestanţi, catolici, budişti etc. De asemenea, vasta majoritate a mormonilor vor sfârşi acolo, din moment ce puţini – dacă există aşa ceva – pot să ţină toate miile de porunci pe trebuie să le respecte mormonii…

3.) Împărăţia Celestă – este speranţa finală pentru toţi mormonii, şi este numită „înălţare”. Pentru a fi cu adevărat „mântuit” în sensul deplin al cuvântului, trebuie să ajungi acolo. Să ajungi în acea Împărăţie înseamnă să devii un zeu sau o zeiţă şi să-ţi păstrezi copiii cu tine în unitate, în eternitate. Destinul locuitorilor Împărăţiei este să meargă să populeze alte lumi cu spirite copii şi să le conducă ca zei şi zeiţe, la fel cum „Tatăl nostru Ceresc” şi „Mama noastră Cerească” domnesc peste noi.

Numai mormonii care s-au căsătorit în templu (pecetuiţi pentru timp şi pentru toată eternitatea) şi care rămân sinceri şi credincioşi tuturor legămintelor şi poruncilor lor, pot să ajungă acolo. Cu alte cuvinte, din motive practice, este ceea ce un expert creştin în mormonism, Bob White, numeşte „Misiune Imposibilă”. Din cauza acestei diferenţe a termenilor, de obicei este să mai bine să nu intri într-o discuţie „mântuit – nemântuit”. Poate este mai bine să eviţi subiectul despre cum primim viaţa veşnică până mai târziu, în întâlnirea respectivă. Totuşi, dacă eşti îndemnat să începi cu el, poate vei vrea să procedezi în felul următor.

Mergând prin ceaţă

Din nefericire, din cauza diferenţelor în terminologie, trebuie să încerci să fii foarte precis în alegerea termenilor pe care îi foloseşti cu prietenul tău mormon. Antrenează-l într-o discuţie despre credinţa lui. Cei mai mulţi mormoni iubesc să discute despre religia lor. Apoi pune-i această întrebare uşor diferită a „Întrebării de diagnosticare” din Evangelism Explosion:

„Dacă ai muri la noapte, eşti absolut sigur că ai primi viaţă eternă şi că ai fi cu Tatăl Ceresc în Împărăţia Celestă?”

Este important să spui „VIAŢĂ ETERNĂ”, fiindcă pentru cei mai mulţi mormoni, viaţa eternă înseamnă „creşterea eternă a seminţei”, adică să trăieşti ca zeu/zeiţă şi să te răspândeşti prin copii. Teologul mormon Bruce R. McConkie a explicat aceasta astfel, în monumentala lui lucrare Mormon Doctrine:

„Viaţa eternă nu este un nume care se referă numai la durata fără sfârşit a vieţii viitoare; imortalitatea înseamnă să trăieşti pentru totdeauna în starea de înviere, şi prin harul lui Dumnezeu toţi oamenii vor dobândi această continuare fără sfârşit a vieţii. Dar numai cei care se supun întregii legi a Evangheliei vor moşteni viaţa eternă (D&C 29:43-44). Este „cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu” (D&C 14:7), pentru că este genul, statutul, tipul şi calitatea vieţii de care Se bucură Dumnezeu Însuşi. Astfel, cei care dobândesc viaţa eternă primesc înălţarea; ei sunt fiii lui Dumnezeu, împreună-moştenitori cu Hristos, membri ai Bisericii Celui Întâi Născut; ei înving toate lucrurile, au toată puterea şi primesc plinătatea Tatălui. Sunt Dumnezei.”

Este important să discuţi despre Tatăl Ceresc şi Împărăţia Celestă fiindcă numai mormonii demni de templu au speranţa să ajungă acolo. Nu am întâlnit NICIODATĂ un mormon care să poată răspundă afirmativ la ACEA ÎNTREBARE! Fiindcă ei se pot încrede în „Isus” al lor doar ca să-i scoată din mormânt în dimineaţa învierii. Restul depinde de ei! Ceea ce înseamnă că sunt în poziţia lui Israel din Romani 10:

Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. – Romani 10:2-3

Mormonii sunt mântuiţi prin faptele lor. Prin urmare, nu este posibil să ştie cu siguranţă ce soartă eternă vor avea. Deci este o oportunitate pentru tine să te entuziasmezi şi să-i faci cunoscut că ai o veste minunată pentru el. Du-l la 1 Ioan 5:13 şi pune-l să citească cu glas tare din propria lui Biblie, Versiunea Regelui Iacov, dacă o are cu el!

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică. – 1 Ioan 5:13

Explică-i că TU ŞTII că ai viaţa eternă fiindcă Biblia ţi-o promite limpede în engleză [română]. Spune-i că dacă este nesigur în ceea ce priveşte viaţa eternă, este din cauză că nu crede în adevăratul „Isus”. Arată-i din acest verset că ai deja viaţa eternă, chiar lucrul care se pare că îl ocoleşte pe el şi pentru care depune atâtea eforturi! Tu, un „sectar creştin” care nu face doi bani, ai viaţa eternă, iar el nu o are!

Poate că nu va fi de ajuns ca să-i convingă pe cei mai mulţi mormoni. Într-adevăr, îi încurajăm pe toţi credincioşii să nu lase niciodată ca un verset să fie un factor determinant pentru o doctrină. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” (2 Corinteni 13:1) Astfel, este bine să mai ai şi alte versete în arsenalul tău pentru el:

Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. – Ioan 3:14-16

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. – Ioan 10:27-28

Fă un „lanţ de versete” pe marginile Bibliei tale. Cu alte cuvinte, pe marginea lui 1 Ioan 5:13, scrie următorul verset la care trebuie să te duci: „Ioan 3:14-16”. Apoi întoarce paginile la Ioan 3:14-16 şi scrie pe margine „Ioan 10:27-28”. În timp ce aducem noi versete, adaugă-le „lanţului” tău, şi în felul acesta nu va trebui să te bazezi de la început pe memoria ta. Acum, înapoi la ultimul verset din Ioan 10.

Arată că în acel verset viaţa eternă este un DAR. Ceea ce înseamnă că nu poate fi câştigată!

Acest lucru este adeverit şi de alte versete (pune-le în lanţul tău): Ioan 17:2, Romani 6:23, 1 Ioan 5:11! A încerca să plăteşti pentru un dar este o insultă pentru cel care îl oferă. Prin urmare, este nevoie ca mormonul să vadă că trebuie doar să primească darul fără plată al lui Dumnezeu, în loc să încerce să lucreze pentru el. Întreabă-l pe mormon dacă i-ar plăcea să se roage cu tine să primească darul vieţii eterne.

Ocolind întrebarea despre mântuire

Cei mai mulţi mormoni sunt atât de uimiţi că te gândeşti măcar să pui la îndoială relaţia lor cu Domnul Isus, încât se vor ciondăni puţin cu tine şi numai pentru că sugerezi un asemenea lucru. Pe lângă problemele de terminologie, este motivul pentru care îţi recomandăm de fapt o abordare diferită.

Nu poţi să pregăteşti pe cineva să fie mântuit dacă nu crede mai întâi că este pierdut. Puţini dintre preţioşii mormoni ar crede vreodată că sunt pierduţi, şi chiar şi mai puţini ar admite-o faţă de cineva care nu este mormon. De fapt, mormonii sunt obişnuiţi să creadă despre ei înşişi că sunt practic „super-creştini”. Ca mormon, credeam că am tot ce aveau „creştinii sectari” (vezi nota 3), şi mai multe! Aveam o Evanghelie „restaurată”, preoţia etc. Nu simţeam că aveam prea mare nevoie să fiu mântuit.

Cei mai mulţi mormoni vor recunoaşte că comit păcate, dar nu se gândesc la ei înşişi ca la nişte păcătoşi. Nu cred în „păcatul original”, sau că Romani 3:10 sau 3:23 li se aplică într-adevăr lor, într-un mod plin de sens. Astfel, în loc să intri în acest gen de dispută, este deseori mai bine să începi în domenii care nu sunt chiar atât de neclare, nici explozive emoţional.

Practic există două teme importante în Biblie cu care îi putem recomanda unui creştin să înceapă când îi vesteşte Evanghelia unui mormon (vezi nota 4):

• Natura (şi numărul) lui Dumnezeu

• Natura revelaţiei divine.

Aceste subiecte, care sunt de fapt părţi vitale ale creştinismului fundamental, de obicei nu sunt atât de inflamatoare ca discuţiile despre mântuire sau Cartea lui Mormon, sau caracterul lui Joseph Smith. Fiindcă respectivele subiecte nu au un astfel de conţinut emoţional, adesea poţi înainta în ele cu mormonul, fără ca discuţia să se aprindă. Iată cum trebuie procedat.

Dumnezeu: „Câţi suntem Noi?”

Mormonii sunt POLIteişti. Este un cuvânt extravagant pentru oamenii care cred într-o „pluralitate de Dumnezei” (termenul profetului fondator al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, Joseph Smith). Este ca „poligamia” (a avea mai mult de o soţie). Cei care cred în Isus (şi evreii şi musulmanii de fapt) au fost întotdeauna MONOteişti. Ne închinăm numai unui Creator adevărat şi viu.

În zilele noastre, o mulţime de mormoni se simt inconfortabil cu termenul „politeişti”, deoarece pare să-i pună în aceeaşi tabără cu hinduşii. Unii chiar vor nega, cu destulă blândeţe, că ei cred în mai mult de o zeitate. Alţii vor susţine că sunt doar „henoteişti”. Este un cuvânt care se găseşte rareori în afara textelor teologice greu de înţeles, iar folosirea sa este un semn că mormonul cu care te confrunţi este probabil destul de bine pregătit.

Totuşi, poate să fie cât de bine pregătit posibil, şi tot să i se poată arăta adevărul. Eu am fost un astfel de mormon. (Vezi nota 5.)

„Henoteismul” este credinţa că există mulţi dumnezei ADEVĂRAŢI, dar ne închinăm doar unuia dintre ei. Este un fel de religie de „shopping mall”, unde verifici multe zeităţi diferite, aşa cum mergi în diferite magazine de îmbrăcăminte până ce găseşti ceva ce ţi se potriveşte. Toţi acei dumnezei sunt buni, dar se întâmplă că al tău îţi place cel mai mult. Se poate arăta cu uşurinţă că mormonii nu sunt nici monoteişti, nici henoteişti. Iată un mod destul de amabil de a o face.

Sunt ei politeişti?

Întreabă-l pe mormon dacă speră, într-o zi, să ajungă în Împărăţia Celestă şi să devină un dumnezeu. Dacă spune da (vezi nota 6), atunci arată-i că dacă ar fi un dumnezeu, şi „Tatăl Ceresc” ar fi un dumnezeu, ar însemna că ar fi doi dumnezei. Prin urmare este politeist.

Din moment ce se presupune că alţi mari oameni ai lui Iahve (Joseph Smith, Pavel, Moise etc.) au ajuns deja la destinul lor etern, atunci şi ei ar fi dumnezei, corect? (Mormonul ar trebui să răspundă „da”.) Atunci acolo există literalmente zeci de dumnezei deja. Acesta înseamnă evident politeism.

Dar henoteismul?

Fă-l pe mormon să confirme că nu crede în doctrina creştină a Trinităţii (Trei Persoane într-un Dumnezeu). Aproape sigur va spune că nu crede în ea. Apoi întreabă-l dacă el crede că Tatăl este un Dumnezeu, Fiul este un Dumnezeu şi Duhul Sfânt este un Dumnezeu. El va fi de acord că aşa stau lucrurile.

Acum mormonii, ca şi creştinii, cred că Tatăl, Fiul şi Duhul constituie Dumnezeirea. Doar că nu sunt de acord cu privire la natura relaţiei Trinitare. Ce este frumos în abordarea de faţă este că trebuie să ştii foarte puţin despre istoria şi teologia mormonă, în schimb trebuie să ştii doar ce învaţă Biblia. Aceasta ar trebui să fie ceva ce orice creştin ar trebui să ştie.

Ceea ce ar trebui să facă ar fi să-l determini să-şi ia Biblia (dacă o are cu el – altminteri, foloseşte-o pe a ta) şi să-i ceri să citească Deuteronom 6:4: „Ascultă, Israele! DOMNUL Dumnezeul nostru este singurul Domn.”

Întreabă-l despre câţi „Dumnezei” învaţă versetul. Dă-i oportunitatea să se gândească şi să răspundă, apoi du-l la următoarele versete (versete puse în lanţ dinainte în Biblia ta, bineînţeles): Isaia 40:25, 41:4, 42:8, 43:10-11, 44:6-8. Atrage-i în mod special atenţia asupra ultimului verset.

Aşa vorbeşte DOMNUL, Împăratul lui Israel şi Răscumpărătorul lui, DOMNUL oştirilor: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe Urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu… Nu vă temeţi şi nu tremuraţi; căci nu ţi-am vestit şi nu ţi-am spus Eu demult lucrul acesta? Voi Îmi sunteţi martori! Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta!” – Isaia 44:6, 8

Cu blândeţe, întreabă-l pe mormon, dacă Iahve spune aici că nu cunoaşte niciun alt dumnezeu, cum se face că Joseph Smith a cunoscut alţi dumnezei? Apoi du-l la Isaia 45:5-6 şi fă-l să citească. Până acum i-ai împărtăşit OPT pasaje din Scriptură care ne învaţă clar că există un singur Dumnezeu. Întreabă-l pe mormon cum de poate fi Joseph Smith un profet adevărat şi să înveţe că există o „pluralitate de Dumnezei”, când Biblia spune atât de frecvent că există doar unul.

Mormonul se poate retrage la poziţia sa „heoteistă”, spunând că pasajele respective se referă doar la unicitatea Dumnezeului planetei şi sistemului nostru solar şi că mormonii se închină doar „Dumnezeului acestei lumi”. Există două moduri de a răspunde la aceasta prin Cuvântul lui Dumnezeu – un mod „frumos”, şi un mod puţin mai conflictual.

Nu folosi niciodată confruntarea dacă nu crezi cu adevărat că Duhul Sfânt te îndeamnă să o faci. Este prea uşor să răneşti persoana, să câştigi cearta şi să pierzi sufletul. Iată răspunsul numărul unu (cel „frumos”):

Dacă mormonul continuă să susţină că Dumnezeul lui, adevăratul Dumnezeu este un fel de „zeitate” locală doar a sistemului nostru solar, du-l la Isaia 45:12 şi pune-l să citească:

Eu am făcut pământul şi am făcut pe om pe el; Eu cu mâinile Mele am întins cerurile şi am aşezat toată oştirea lor.

Ceea ce arată clar că Iahve al Bibliei nu este doar un dumnezeu local, ci mai degrabă că El a creat cerurile (plural – însemnând atât norii, cât şi stelele şi galaxiile) şi „oştirea lor” – însemnând toate oştirile stelare (Geneza 2:1, 2 Împăraţi 17:16). „Oştire” înseamnă mii – ca într-un vast contingent militar (Exod 14:4, Numeri 2:8), deci vorbim aici despre mii de stele. Evident, Biblia învaţă aici că Domnul a creat toate galaxiile şi stelele şi le porunceşte. El nu este doar o zeitate locală, fără valoare.

Abordarea mai şocantă este să-l faci pe mormon să citească 2 Corinteni 4:4: A căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

Contextul clar al pasajului este: „dumnezeul acestei lumi” este Satan! De aceea vrem să foloseşti acest răspuns cu grijă şi cu un sentiment real că Duhul Sfânt te călăuzeşte. Altminteri, îl poţi distruge acum pe mormon atât de complet, încât nu-şi va reveni niciodată. Ar putea să reacţioneze cu furie.

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu…”

De obicei, dacă poţi să ajungi cu mormonul atât de departe, va începe să atace Cartea pe care o foloseşti pentru a demola cu dragoste infrastructura religiei lui. Va spune fie: „Ei bine, este doar interpretarea ta pentru acest verset”, SAU: „Din Biblie s-au scos multe lucruri clare şi preţioase, şi nu poţi să ai încredere deplină în ea.”

Ar putea, de asemenea, să arate în mod util pentru el că astăzi avem Cartea lui Mormon şi un „profet în viaţă” care să ne ajute cu Biblia noastră imperfectă. Realizează că este practic un atac la infailibilitatea Bibliei – o tactică la fel de veche ca şarpele care a întrebat: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…” (Geneza 3:1)

Este mai uşor să răspunzi la primul lui răspuns, pentru că este o chestiune mai puţin complexă. Du-l înapoi la ORICARE dintre versetele de mai sus şi pune-l să le recitească. Cu blândeţe, arată că sunt scrise în engleza [româna] simplă, şi nimeni nu ar trebui să interpreteze nimic! „Este oare un alt Dumnezeu afară de Mine? Nu este altă Stâncă”, este destul de clar pentru oricine are un nivel de citire de clasa a treia!

Fă aşa cu mai multe versete şi arată-i că nu cer nicio interpretare pentru a vedea că textul spune ce înseamnă, şi înseamnă ce spune! Dacă nu poţi ajunge la un rezultat cu el folosind această abordare, poate că ar trebui doar să te retragi şi să te rogi mai mult pentru el. Este prea orbit spiritual de „dumnezeul acestei lumi”.

A fost Biblia falsificată?

Aceasta, desigur, atinge chiar miezul chestiunii. Există două părţi ale problemei:

1.) Întrebarea dacă oamenii au falsificat textul Bibliei.

2.) Întrebarea dacă Dumnezeu are fie intenţia, fie puterea să prevină o asemenea falsificare.

Precum vom vedea, prima întrebare se sprijină esenţialmente pe a doua. Fiindcă DACĂ Iahve este atotputernic, atunci este logic că nicio fiinţă omenească nu ar putea falsifica ceva ce El protejează.

Mormonii sunt învăţaţi în Articole de Credinţă # 8: „Credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu atât timp cât este tradusă corect; credem că şi Cartea lui Mormon este cuvântul lui Dumnezeu.” Astfel, mormonii nu au încredere în Dumnezeu că păstrează în mod perfect Cuvântul Lui, aşa cum a promis. Apostolul Bruce R. McConkie a scris:

„Traducători ignoranţi, cei care au transcris neatent sau cu gând rău, şi preoţii corupţi au comis multe erori – multe lucruri clare şi preţioase au fost şterse, consecinţa fiind că EROAREA ŞI FALSITATEA AU PĂTRUNS ÎN DIFERITELE BISERICI. Una dintre cele mai mari erezii ale creştinătăţii moderne este presupunerea nefondată că Biblia conţine toată învăţătura inspirată care se mai găseşte acum printre oameni!” (Vezi nota 8.)

Totuşi, cei mai rezonabili oameni vor recunoaşte că dacă Iahve spune că ceva se va întâmpla sau nu se va întâmpla, atunci spune adevărul. Fiindcă dacă Îşi pune mâna pe ceva pentru protecţie, cine – sau ce – este destul de puternic pentru a îndepărta degetele celui Atotputernic de pe acel ceva, ca să-l falsifice?

Du-l pe mormon la lanţul de versete şi arată-i că Dumnezeu a promis cu adevărat că va proteja Biblia. Începe cu promisiunile lui Iahve:

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. – Matei 5:18 (vezi şi Luca 16:17)

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. – Marcu 13:31 (vezi şi Luca 21:33)

Arată că în ambele pasaje Isus a pus deplina putere şi autoritate a încrederii Sale în spatele „cuvintelor” individuale (Marcu 13:31) sau chiar a trăsăturilor de condei – cele mai mici litere ale Alef Bet-ului evreiesc (Matei 5:18). Isus promite că fiecare cuvânt în parte şi fiecare iotă şi titlu (vezi nota 9) din Cuvântul Său va fi păstrat. Acum, dacă Isus (care nu poate minţi şi care este infinit de puternic) a promis ceva, cine ar putea avea puterea să nu ţină cont de promisiunea Lui şi să afirme că ale Lui cuvinte au fost falsificate?

Condu-l prin următorul lanţ de noi versete ca să-i arăţi că nu este vorba de o învăţătură izolată: 1 Împăraţi 8:56, 1 Petru 1:23-25, Ezechiel 12:25, Proverbe 30:5-6, Isaia 40:8, 51:6, Psalmi 119:89, 119:140, 12:6-7, 18:30, 19:7-8, 33:4, 111:7; 2 Timotei 3:16, Evrei 4:12. Aceasta va acentua adevărul că fiecare dintre cuvintele din Biblie (versiunea Regelui Iacov, bineînţeles) este curat şi adevărat.

Aceasta, desigur, îl pune pe mormon în poziţia de a crede cuvintele lui Yah’shua etc. SAU cuvintele lui Joseph Smith şi ale liderilor mormoni. Arată-i cu blândeţe mormonului că dacă oameni ca Smith fac asemenea afirmaţii împotriva Bibliei – în faţa unei asemenea dovezi copleşitoare ale contrariului – atunci ei sunt cei care trebuie să dovedească ce spun! Cere-i să dovedească că lipsesc părţi mari din Biblie, dar prin surse arheologice obiective – nu doar prin Cartea lui Mormon! Apoi, ajută-l să vadă că:

DACĂ Dumnezeu este mai puternic decât noi (este) şi…

DACĂ promite să protejeze Cartea Lui şi să ne-o dea în stare perfectă (a făcut-o)… ATUNCI fie avem o Biblie perfectă, fie o DUMNEZEIRE care este mincinoasă!

„Dar cum rămâne cu profeţii noştri în viaţă?”

Celălalt principiu util de prezentat mormonului acum, este conceptul că REVELAŢIA ANTERIOARĂ TREBUIE SĂ JUDECE REVELAŢIA ULTERIOARĂ. Mormonii vor afirma că profetul lor în viaţă este capabil să-i ajute să corecteze şi să înţeleagă Biblia, pentru că are autoritatea divină să o facă. Totuşi, nu este o supoziţie logică. Dacă Dumnezeu nu Se schimbă niciodată (aici intervine din nou lanţul de versete):

Numeri 23:19 – Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

Numeri 23:20 – Iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat, şi eu nu pot întoarce.

Maleahi 3:6 – Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.

Evrei 13:8 – Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!

Iată alte câteva versete: 1 Samuel 15:29, Iov 23:13, Psalmi 33:11, Proverbe 19:21, Eclesiastul 3:14, 7:15; Isaia 31:2, 40:28; Romani 11:29, Evrei 6:17-18, Iacov 1:17. Prezintă-i mormonului raţionamentul în felul acesta:

DACĂ Dumnezeu nu Se schimbă niciodată (vezi versetele de mai sus)

ŞI DACĂ al Lui Cuvânt nu poate fi falsificat (precum am spus mai sus),

ATUNCI dacă Dumnezeu spune: „A” în 2000 î. Hr., El nu poate spune „nu A” în 1840 d. Hr.

Într-un exemplu concret, dacă Duhul Sfânt îi spune lui Moise: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn” (Deuteronom 6:4) în 1450 î.Hr., nu-i va spune lui Joseph Smith: „DOMNUL Dumnezeul tău este treisprezece”, în 1844 d.Hr. Isus spune că Scriptura nu poate fi desfiinţată (Ioan 10:35), deci Iahve nu va renunţa la revelaţia pe care a dat-o în zilele lui Moise, în favoarea revelaţiei din vremea lui Joseph Smith!

Ceea ce înseamnă, practic, că orice verset sau „profet” care apare trebuie să fie evaluat prin Scriptura deja existentă. Revelaţia anterioară trebuie să judece revelaţia ulterioară. Isaia spune astfel:

Isaia 8:20 – La Lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa [Cuvântul lui Dumnezeu], nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.

Tot ce spune un „profet în viaţă” sau o „scriptură”, trebuie verificat cu ceea ce a spus deja Dumnezeu. Dacă se contrazic, atunci poţi să renunţi liniştit la profet! I-am dat deja mormonului multe versete care îi contrazic învăţăturile.

Întreabă-l pe mormon dacă are sens ca Dumnezeu să Se contrazică atât de evident. Întreabă-l dacă are sens ca un Dumnezeu atotputernic să promită continuu că al Lui Cuvânt va fi perfect, şi apoi să permită oamenilor finiţi, păcătoşi, să se amestece în el.

Isaia 14:27 – Domnul oştirilor a luat această hotărâre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?

Acea Biblie de aur!

Ultimul domeniu (dacă poţi să ajungi atât de departe cu un mormon) de care îţi recomandăm să te ocupi este celebrata Cartea lui Mormon – numită ocazional „Biblia de aur”, pentru că se presupune că a fost scrisă în original pe plăcuţe de aur. Profetul fondator al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, Joseph Smith, a dat învăţătura: „Cartea lui Mormon a fost cea mai corectă din toate cărţile de pe pământ şi esenţa religiei noastre, şi un om s-ar apropia mai mult de Dumnezeu rămânând în preceptele ei, mai degrabă decât în ale oricărei alte cărţi.” (Vezi nota 10.)

Prin urmare, mormonul s-ar aştepta să găsească în paginile ei toate învăţăturile unice ale mormonismului. Într-o revelaţie presupusă a fi de la Dumnezeu, Joseph Smith a promis aceasta de fapt. (Vezi nota 11.) Totuşi, dacă prin rugăciune poţi ajunge atât de departe, este nevoie să-i arăţi că aproape toate învăţăturile CHEIE ale credinţei mormone sunt CONTRAZISE de o simplă citire a pasajelor din Cartea lui Mormon.

De exemplu, mormonii dau ca învăţătură o „Lege a Progresiei Eterne”, că Dumnezeu a fost cândva om şi a evoluat în Divinitate – pe scurt, că S-a schimbat sau Se schimbă. Totuşi, versete din Cartea lui Mormon ne învaţă:

Alma 41:8 – Acum, deciziile lui Dumnezeu sunt de neschimbat; de aceea, calea este pregătită pentru ca oricine care vrea să poată merge într-acolo şi să fie salvat.

3 Nefi 24:6 – Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, fii ai lui Iacov, nu sunteţi nimiciţi.

Mormon 9:9 – Căci nu citim noi că Dumnezeu este acelaşi ieri, astăzi şi în vecii vecilor, iar în El nu este nici o schimbare sau o umbră de schimbare?

Mormon 9:10 – Şi acum, dacă voi v-aţi închipuit pentru voi înşivă un Dumnezeu care se schimbă şi în care este o umbră de schimbare, atunci voi v-aţi închipuit pentru voi înşivă un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu al minunilor.

Moroni 8:18 – Căci eu ştiu că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor şi nici o fiinţă schimbătoare; ci El este neschimbător în vecii vecilor.

Evident, dacă „dumnezeul” mormon se schimbă de-a lungul epocilor, atunci nu este nici Dumnezeirea Bibliei, nici a Cărţii lui Mormon. Mormonii sunt învăţaţi că Trinitatea (Trei Persoane într-un Dumnezeu) este o învăţătură falsă, dar Cartea lui Mormon ne spune:

2 Nefi 31:21 – Şi acum iată, fraţii mei preaiubiţi, aceasta este calea; şi nu este nici o altă cale şi nici un alt nume dat sub cer prin care omul să poată fi salvat în împărăţia lui Dumnezeu. Şi acum, aceasta este doctrina lui Hristos, singura şi adevărata doctrină a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt, care este un Dumnezeu, fără de sfârşit. Amin.

Mosia 2 – Şi pentru că va trăi în carne, El va fi numit Fiul lui Dumnezeu; şi fiindcă Şi-a pus carnea sub voinţa Tatălui, fiind Tatăl şi Fiul —

3 Tatăl, pentru că a fost conceput prin puterea lui Dumnezeu; şi Fiul, din cauza cărnii; astfel devenind Tatăl şi Fiul —

4 Şi Ei sunt un Dumnezeu, da, chiar Tatăl cel Veşnic al cerului şi al pământului.

5 Şi astfel, carnea devenind supusă Spiritului, sau Fiul Tatălui, fiind un singur Dumnezeu, rabdă ispita, dar nu cedează ispitei, ci rabdă să fie batjocorit şi biciuit, alungat şi tăgăduit de către poporul Său.

Alma 11:44 – Acum, această reconstituire o să vină la toţi, bătrân şi tânăr, sclav şi liber, bărbat şi femeie, nedrept şi drept; şi va fi aşa încât nici un fir de păr de pe capul lor nu va fi pierdut; fiecare lucru va fi reconstituit în forma lui perfectă, aşa cum este acum în corp şi vor fi aduşi la judecată în faţa scaunului de judecată al lui Hristos Fiul şi al lui Dumnezeu Tatăl şi al Spiritului Sfânt, care este un Dumnezeu Veşnic, să fie judecaţi după faptele lor, fie că sunt bune, fie că sunt rele.

3 Nefi 11:27 – Şi în felul acesta îi veţi boteza pe ei în numele Meu; căci iată, adevărat vă spun Eu vouă, că Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt sunt una; iar Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine, iar Tatăl şi Eu suntem una.

Acum mormonii ar putea să spună: „Aceea înseamnă unul în spirit”, dar apoi adaugă „cea mai corectă carte care a fost scrisă vreodată”. Cum îndrăznesc? Dacă Biblia spune că Dumnezeu este trei în unul (1 Ioan 5:7) şi Cartea lui Mormon spune la fel, atunci de ce liderii mormoni neagă Trinitatea?

Acestea sunt doar două exemple ale dogmei mormone centrale care sunt negate de Cartea lui Mormon. Iată alte învăţături cheie care sunt contrazise de Cartea lui Mormon:

• MÂNTUIREA PRIN HAR (nu prin fapte, aşa cum li se spune mormonilor) este dată ca învăţătură în: 2 Nefi 9:21-23, Mosia 3:18, 5:7, 27:24-26; Alma 5:21, 11:40-41, Helaman 5:9-11, 3 Nefi 11:33, Mormon 9:23-24, Eter 3:14, 4:18; Moroni 8:23.

• CĂSĂTORIA PLURALĂ ca poruncă sacră a Evangheliei este denunţată de: Iacov 1:15, 2:22-27, 3:5; Mosia 11:2, Eter 10:5.

• BOTEZUL PENTRU MORŢI ca principiu al Evangheliei este negat de Alma 34:32-35.

• PLURALITATEA DUMNEZEILOR este negată de Alma 11:26-33.

Spaţiul nu ne permite o enumerare completă a versetelor – toate negând unele învăţături mormone esenţiale. După ce i-am arătat mormonului cum Dumnezeu este UNUL şi cum Biblia este perfectă şi în mod logic, de neschimbat, i-am arătat că nici măcar Cartea lui Mormon nu este în acord cu propria lui teologie. (Vezi nota 12.)

De asemenea, se poate demonstra că au existat mii de erori în Cartea lui Mormon. S-au făcut mai mult de trei mii nouă sute de schimbări în textul Cărţii lui Mormon, de când a fost prima oară publicată în 1830. Zeci dintre acele schimbări sunt extrem de importante doctrinal. Nu toate sunt doar greşeli de tipografie, cum ar vrea să ne facă să credem „fraţii”. Nu avem nici timpul, nici spaţiul să intrăm în chestiunile respective, dar poţi face rost de material contactându-ne. (Vezi nota 13.)

După ce ne-am ocupat de toate aceste chestiuni, este timpul să începem să stăruim ca mormonul să ia decizia dacă va alege sau nu să se încreadă în cuvintele lui Isus, sau în cuvintele lui Joseph Smith. Eu am luat decizia în 1984, şi aleg să-L urmez pe Isus. Nu am regretat nicio clipă. Ajută-l să ajungă la ea făcându-i cunoscute aceste versete din Biblie şi aceste fapte. Poate că vei fi surprins şi binecuvântat de recolta pe care o vei culege.

Note finale

1.) Bineînţeles, nu poţi să ştii totdeauna dinainte – ca atunci când rău-famaţii misionari mormoni apar la uşa ta neanunţaţi. Totuşi, chiar şi atunci, poţi trimite o „săgeată a rugăciunii” rapidă, în şoaptă, în timp ce deschizi uşa, precum: „Doamne, în Numele lui Isus, Te rog îngăduie ca Duhul Sfânt să-mi dea cuvintele de care am nevoie, şi Te rog, Tată, să legi toate duhurile mincinoase şi înşelătoare ale mormonismului, departe de aceşti oameni, în Numele lui Isus. Amin!” Evident, Dumnezeu Se poate ocupa de asemenea detalii.

2.) Aşa cum ştiu mulţi creştini, numele „Mormo” este de fapt numele unui demon bătrân, identificat în Biblia Satanică a lui Anton LaVey (Avon, 1969) ca „Regele Vampirilor”, p. 59. Un vampir este cineva care trăieşte în morminte şi se hrăneşte cu oameni morţi. O „zeitate” potrivită pentru o biserică obsedată de genealogie şi de „răscumpărarea morţilor”.

3.) Este un termen pe care îl folosesc mormonii pentru protestanţi şi catolici în general. Ne deosebeşte pe noi, „sectarii”, de „creştinii” mormoni, care de fapt nu sunt creştini!

4.) Îi sunt foarte îndatorat bunului meu prieten James R. Spencer pentru programul de bază pentru vestirea Evangheliei conturat aici. Este luat din excelenta lui carte, Have You Witnessed to a Mormon Lately? (Chosen Books, 1986). Poate fi contactat la Through The Maze Ministries, P.O. Box 8656, Boise, ID. 83707, Tel. (208) 322-7120.

5.) Pentru a primi înregistrarea mărturiei lui Bill Schnoebelen, trimite $ 7.00 – taxele poştale incluse – la With One Accord Ministries 3500 Dodge St., Ste 7-290 Dubuque Iowa 52003.

6.) Dacă spune „nu”, atunci realizează că fie ai de-a face cu un mormon care este foarte de curând în credinţă, sau prost informat despre ea, sau ai de-a face cu un mormon care vrea să te mintă ca să-şi facă religia să sune mai bine. Oricum ar fi, poate că este nevoie să te retragi şi – dacă te simţi competent ca să o faci – să-i demonstrezi că doctrina mormonă învaţă cu adevărat faimoasa „Lege a Progresiei Eterne”: „Cum este omul, a fost cândva Dumnezeu; cum este Dumnezeu, poate deveni omul” – spusă prima oară de „profetul” mormon Lorenzo Snow.

7.) Deşi nu se întâmpla cu câţiva ani în urmă, am descoperit că tot mai mulţi mormoni (şi misionari mormoni) cu care am vorbit, spun că se închină Domnului Yeshua Hristos. Fie că este o declaraţie reală, fie că este doar ceva ce li s-a zis să spună creştinilor, este o schimbare radicală în doctrina mormonă. Foloseşte-o în avantajul tău.

8.) Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Bookcraft, p. 81-82.

9.) O „iotă”, de exemplu, este o transliterare în engleză [română] a cuvântului grecesc IOTA, care este echivalentul celei mai mici litere din alfabetul evreiesc, YOD, care abia dacă arată ca un punct stilizat (y).

10.) Joseph Smith, History of the Church, vol. 4, p. 461.

11.) Doctrină şi Legăminte 135:3.

12.) Mare parte din materialul despre diferenţele dintre doctrina mormonă şi învăţăturile Cărţii lui Mormon sunt extrase dintr-un excelent tractat, care m-a ajutat să ies din Biserica Mormonă: „Those Plain and Precious Things”, de Saints Alive, P.O. Box 1076, Issaquah, WA 98027. (206) 2280175.

13.) Contactează With One Accord Ministries pentru un exemplar STRAIGHT TALK despre schimbările din Cartea lui Mormon.

[William J. Schnoebelen, Straight Talk # 57 On Witnessing to Mormons. Copyright © 2010 William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *