Prezentare a lucrării cu cei care suferă de tulburare de personalitate multiplă/tulburare de identitate disociativă

de Shane Davis

Scurtă învăţătură despre tulburarea de personalitate multiplă
Shane Davies

Shane Davies

Voi scrie o prezentare completă a acestui subiect în curând. (Te rog, ai răbdare cu mine, sunt foarte ocupat.)

Trebuie mai întâi să înţelegem cum apare personalitatea multiplă sau identitatea disociativă.

Sunt două moduri despre care am cunoştinţă şi cu care am avut de-a face:

1. Printr-o tortură foarte gravă, atât mentală, cât şi fizică. Un exemplu ar fi biciuirea cu biciul pentru cai, abuzul sexual şi apoi îngroparea de vie a persoanei şi ţinerea ei acolo timp de ore întregi.

2. Demonii înşişi smulg bucăţi din suflet. Aceasta cere o rănire profundă la nivel emoţional (suflet).

Cuvântul ne spune că suntem o fiinţă tripartită: trup, suflet şi duh. (1 Tesaloniceni 5:23: Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.)

Trupurile noastre sunt tăiate prin abuz fizic, iar sufletele noastre sunt tăiate prin păcatul nostru şi prin rănirile noastre emoţionale. Psalmul 7:2: „Ca să nu mă sfâşie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor.”

Deoarece „alterii” sau părţile sufletului sunt de fapt bucăţi ale trupului fizic, „proprietarii” sufletului sunt umani. Nu sunt demoni. Prin urmare, aşa cum au încercat mulţi DM (slujitori din lucrarea de eliberare), nu pot fi scoşi.

De fapt, încercarea de a face aceasta cauzează mult rău părţii respective a sufletului şi de asemenea celorlalte părţi ale sufletului care sunt prezente. Ea va întârzia vindecarea şi eliberarea. Numai prin harul şi îndurarea lui Dumnezeu, o persoană zdrobită se va mai întoarce să vadă un DM care a făcut o eroare atât de gravă! Părţile sufletului sunt foarte sensibile la existenţa lor! Încrederea este de cea mai mare importanţă! Fiindcă părţile sufletului sunt umane, trebuie să fie „mântuite”, ca în orice eliberare. Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară. Fiecare alter este legat de demoni şi complet în „întuneric”. Alterii „nu ştiu cum” să fuzioneze, nici nu pot, cât timp demonii îi ţin legaţi. În multe cazuri, ei nu au dorinţa „de a se întoarce acolo de unde au venit, în sufletul proprietarului”.

Odată mântuiţi, au o cunoaştere imediată şi odată eliberaţi, doresc să se ducă înapoi, ştiu cum, şi pur şi simplu se duc înapoi în suflet, când se spune o rugăciune ca să se întâmple aceasta. Este uimitor când se întâmplă aşa ceva! Alterii, indiferent de câte ori sau de cât timp vorbeam cu ei, întotdeauna au spus: „Te iubesc, Shane şi îmi vei lipsi. Mulţumesc că m-ai ajutat pe mine şi pe proprietar.” Atunci ne rugăm, iar ei se duc înapoi în sufletul proprietarului. Proprietarul simte în mod normal atributele părţii respective a sufletului care se contopeşte (şi uneori ale alterilor mai vechi), se simte cu inima puţin mai uşoară când are loc contopirea.

Nu există îndoială pentru proprietar sau pentru DM că a avut loc contopirea.

[Shane Davis, Overview for Working With MPD/DID. Copyright © Shane Davis. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.cwim.us, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *