Moştenind vântul? O învăţătură despre blestemele generaţionale

de Bill Schnoebelen

Unul din cele mai tragice lucruri pe care le vedem în societatea noastră astăzi este numărul crescând de copii care au necazuri. Nu numai că vedem copii abuzaţi de părinţi şi îngrijitori, dar vedem şi copii mici care se dedau la acte de o violenţă oribilă şi fără sens, pe care cei mai mulţi adulţi nu s-ar gândi niciodată să le facă. Ceva destul de radical s-a schimbat în structura societăţii americane între anii ‘60 şi ‘90. Într-o perioadă scurtă de treizeci de ani, am văzut o dezintegrare socială în cultura noastră fără egal în istoria modernă.

Oameni de multe credinţe caută soluţii. Pe cine dăm vina? Unii învinovăţesc mass-media. Alţii vorbesc despre sărăcie, educaţie slabă şi şcoli fără fonduri şi fără Biblie. Alţii dau vina pe fenomenul copilului nesupravegheat, care este lăsat acasă de părinţii care lucrează, fără baby-sitter, dar cu MTV. Apoi este numărul tot mai mare de copii crescuţi în familii monoparentale, fără influenţa unui tată.

Bineînţeles, mulţi creştini dau vina pe scoaterea valorilor din şcolile noastre şi pe avansarea secularismului sau gândirii progresiste ca „religie oficială de stat”. Alţii blamează muzica rock sau succesul spiritualităţii New Age şi al vrăjitoriei care au apărut în perioada „hippie” a anilor ‘1960.

Nu ne dăm seama de ceva?

Putem fi siguri, fiecare din problemele menţionate este un factor care contribuie major la dezintegrarea societăţii americane. Cei care acţionează ca să le combată trebuie să fie lăudaţi. Dar în ciuda tuturor acestora, există un domeniu cheie care reprezintă un factor care contribuie major la deteriorarea societăţii noastre; unul pe care chiar şi unii creştini îl neglijează. În Proverbe ni se spune: „Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt” – Proverbe 11:29. Păcatele taţilor pot cu adevărat să coboare asupra copiilor şi să aibă un impact negativ asupra lor (Exod 20:5). Aceasta înseamnă că dacă tu, părinţii tăi sau bunicii tăi aţi fost implicaţi într-un păcat serios, atunci acea influenţă poate face ca tu sau copiii tăi să fiţi predispuşi la aceleaşi păcate.

Acum aceasta nu are nimic de-a face cu mântuirea. Cineva poate să fie mântuit şi în drum spre cer, dar tot să aibă nişte probleme semnificative care vor aduce pietre de poticnire în viaţa sa, din cauza strămoşilor. Credem că acesta este un motiv important pentru care mulţi creştini şi copiii lor duc lupte astăzi.

Acest principiu biblic nu se limitează la viaţa morală a copiilor tăi. De multe ori, păcatele părinţilor se manifestă ca boli sau probleme psihologice. Am avut o situaţie când un copil a fost diagnosticat cu „tulburare de deficit de atenţie”. Părinţii lui au refuzat ca el să urmeze un tratament cu prescriere de medicamente, fără să-L consulte mai întâi pe Domnul.

Masonry. Beyond the LightDupă ce s-au rugat, au dat de cartea noastră Masonry. Beyond the Light. Tatăl copilului s-a rugat şi a renunţat la membralitatea masonică (era un membru inactiv al Lojei de ani de zile), iar tulburarea de învăţare a lui John a luat sfârşit în câteva zile.

Desigur, trebuie spus că nu toate bolile sau problemele sunt neapărat legate de blestemul generaţional. Dar este ceva ce îi încurajăm pe oameni să investigheze, în căutarea de remedii. De multe ori, o simplă rugăciune poate face mai mult decât ani de zile de tratament medicamentos.

O întrebare teologică

Unii vor spune: „Dar asta ţine de Vechiul Testament! Nu au fost îndepărtate toate acele blesteme şi lucruri la Cruce?” Este o întrebare importantă, dar îngăduiţi-mi să explic. Când Yah’shua (numele ebraic al lui Isus) a murit pe cruce, a distrus blestemul legii (Galateni 3:13). Totuşi, mulţi înţeleg greşit impactul acestui fapt.

Deşi un individ regenerat este liber de blestemul legii chiar acum, aceasta se aplică doar duhului omului. Creaţia fizică (care include trupurile noastre) încă aşteaptă răscumpărarea sa deplină, milenară:

Căci firea a fost supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, că şi ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde: pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? – Romani 8:20-24

Este ceva uşor de stabilit empiric. Dacă cei care susţin că blestemul legii este îndepărtat complet au dreptate, de ce femeile încă nasc cu mare durere copiii? Nu ar trebui femeile născute din nou să nască fără efort? De ce mor creştinii? De ce bărbaţii încă trebuie să-şi câştige pâinea cu sudoarea frunţii?

Suntem răscumpăraţi spiritual dacă suntem mântuiţi, dar trupurile şi sufletele noastre încă aşteaptă răscumpărarea deplină, care va veni numai la restaurarea glorioasă a tuturor lucrurilor (Fapte 3:19). De aceea, lucruri precum blestemele generaţionale pot încă să aibă impact asupra familie tale timp de multe generaţii – unele până la zece generaţii!

Scuturând arborele familial

În misiunea noastră, masoneria este un mare vinovat, dar nu singurul. Am avut familii care ne-au contactat din cauză că copiii lor (crescuţi în cămine creştine) sunt de necontrolat din cauza drogurilor, răzvrătirii, ocultismului sau păcatului sexual. O investigaţie rapidă a descoperit că bunicul era altarist sau că tatăl fusese mason. Poate că mama fusese în „Fiicele lui Iov”. S-au făcut rugăciuni către Domnul pentru renunţarea la legătura generaţională păcătoasă, iar comportamentul copilului s-a îmbunătăţit remarcabil, uneori aproape peste noapte.

Nu este vorba doar de Lojă! Catolicismul, ocultismul, avortul, utilizarea drogurilor, adulterul sau homosexualitatea – toate acestea, dacă au fost prezente la strămoşi, pot cauza probleme semnificative. Amintiţi-vă că adolescenţii de astăzi sunt copiii generaţiei „hippie” (nu toţi copiii „baby boomer” au fost hippie, dar mulţi au fost). Mulţi copii boomer au fost prima generaţie în familia lor care a folosit droguri, au încercat sexul ilicit, sodomia, ocultismul sau avortul. O asemenea experimentare nu a mai avut loc niciodată pe o asemenea scară.

Culegi ce ai semănat

Acum aceşti copii boomer au la rândul lor copii adolescenţi. Mulţi dintre copiii anilor ‘1950 au fost mântuiţi. Este minunat! Totuşi, nu s-au ocupat niciodată de păcatele lor (de mai sus) în termenii unei moşteniri blestemate pe care o transmit copiilor lor.

Nici nu s-au uitat la ce au făcut strămoşii lor. După cel de al Doilea Război Mondial, mulţi oameni s-au ocupat printre altele şi de ocultism, încercând să-i contacteze pe fiii sau soţii lor pierduţi în război. Aceasta duce la copii sau nepoţi care folosesc mese ouija sau intră în satanism. Este extrem de serios, şi un motiv important pentru care multe familii au de dus lupte.

La urma urmei, cine cunoaşte secretele părinţilor, bunicilor sau străbunicilor noştri? Toţi au păcătuit (Romani 3:10). Dacă există păcate sau probleme obsedante în viaţa ta sau a familiei tale, de ce să rişti? Este atât de simplu să te ocupi de asta, fiindcă puterea lui Isus este atât de mare. Altminteri, tu, ca părinte creştin, poţi descoperi că moştenirea ta nu este nimic altceva decât vânt. Tu sau copiii tăi s-ar putea să fiţi purtaţi de furtunile născute în iad ale păcatului generaţional.

Care este soluţia?

Ascultă! Dacă ai fost mason, sau ai păcătuit sexual, sau ai fost catolic în trecut şi ai scăpat de practicile respective după mântuire, este bine! Dacă ai renunţat formal ele înaintea Domnului, este şi mai bine. Cu toate acestea, dacă nu te-ai rugat pentru ruperea robiei generaţionale cauzată de acele practici, ele s-ar putea strecura la copiii tăi (chiar şi la cei care nu s-au născut încă!). Iacă cum trebuie procedat (desigur, presupunând că eşti născut din nou):

Roagă-te ceva de genul:

„Dumnezeule Tată, în Numele lui Isus, Te rog cu umilinţă să mă cureţi de orice am moştenit din natura păcătoasă a părinţilor, bunicilor, străbunicilor şi stră-străbunicilor mei, până în urmă cu unsprezece generaţii (Deuteronom 23:2). Refuz să am de-a face cu Satan în viaţa mea. Te rog RUPE liniile de moştenire şi sigilează-le cu sângele Mielului, vărsat pe cruce la Calvar.” „Tată, în Numele puternic al lui Isus, poruncesc oricăror duhuri rele care mă tulbură pe mine sau familia mea din cauza păcatelor generaţionale, să plece acum, imediat. Mă ridic în special împotriva duhurilor (menţionează aici orice practici cunoscute oculte sau păcătoase ale strămoşilor: masonerie, sinucidere, adulter etc.). Renunţ, în Numele lui Isus, la orice jurăminte făcute de strămoşii mei în organizaţii păcătoase (precum masonii, mormonii etc.) şi declar că nu au putere asupra mea sau a familiei mele. Poruncesc oricăror duhuri rele care mă tulbură pe mine sau familia mea din cauza păcatului generaţional, SĂ NE PĂRĂSEASCĂ IMEDIAT în Numele puternic al lui Isus. Vă poruncesc să mergeţi unde vă spune Domnul Isus Mesia să mergeţi, prin glasul Duhului Sfânt.”

Blood on the DoorpostsDacă tu personal ai fost implicat în ceva profund păcătos, cultic sau ocult, ar trebui să faci acestea:

1) Dacă ai fost membru formal al unui cult (masonii, mormonii, catolicii etc.), trebuie să mergi înaintea Domnului în rugăciune şi să renunţi la membralitatea ta ca păcat, şi să-L rogi să te ierte pentru ea. Cere-I Domnului să îndepărteze orice opresiune spirituală de peste tine şi familia ta datorată implicării tale anterioare, în Numele lui Isus. Dacă simţi că ai nevoie de ajutor pentru aceasta, fă rost de cartea noastră, BLOOD ON THE DOORPOSTS sau contactează-ne (e-mail: sneblen@gmail.com sau telefon: 563-513-2148)!

Roagă-te ceva de genul:

„Dumnezeule Tată, în Numele lui Isus, Îţi cer cu umilinţă să mă ierţi pentru implicarea mea în _________. Mărturisesc aceasta ca păcat şi Îţi mulţumesc pentru iertare.” „Tată, în Numele puternic al lui Isus, poruncesc oricăror duhuri care mă tulbură pe mine sau familia mea din cauza păcatelor generaţionale, să ne părăsească imediat şi să nu se mai întoarcă niciodată. Vă poruncesc să mergeţi unde vă spune Domnul Isus Mesia să mergeţi, prin glasul Duhului Sfânt.”

2) Spune aceeaşi rugăciune pentru implicarea informală într-o practică păcătoasă sau într-o organizaţie păcătoasă (de ex. citirea horoscoapelor, mersul la ghicitori, studierea ocultismului, comiterea adulterului, avortul, homosexualitatea etc.).

3) Dacă ai fost formal într-o organizaţie păcătoasă, repede (CÂT MAI REPEDE POSIBIL) scrie-le o scrisoare, cerându-le formal ca numele tău să fie îndepărtat din registrele cu membri. Te putem ajuta cu aceasta dacă ai nevoie.

[William J. Schnoebelen, Inheriting the Wind? A Teaching on Generational Curses. Copyright © William Schnoebelen.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *