Să vorbim deschis despre taxonomia răului

de Bill Schnoebelen

Către o diagnosticare biblică a opresiunii demonice

Comportamentele păcătoase pot fi legate de influenţa demonică din om, fie că este creştin sau necreştin. Privind la victoria asupra comportamentului sau la problemele de sănătate şi chiar la problemele psihologice – uneori eliberarea de opresiunea demonică poate fi de imens ajutor. Aceasta este adevărat în special când cel care este chinuit de probleme are o istorie de implicare în secte, în ocultism, sau strămoşi implicaţi în asemenea practici (Exod 20:5). Cei care suferă în mod obişnuit din cauza unei asemenea robii includ (în ordinea probabilităţii):

1) Foştii sau actualii practicanţi ai ocultismului, vrăjitoriei, întâlnirilor pentru a vorbi cu spiritele morţilor, spiritualismului şi (bineînţeles) satanismului.

2) Foştii sau actualii membri ai grupurilor sectare sau eretice care neagă dumnezeirea lui Isus Hristos ca Dumnezeu Atotputernic (de ex. mormonismul, Martorii lui Iehova, masonii etc.).

3) Cei care se trag din # 1 sau # 2.

4) Cei care au fost implicaţi în abuzul cronic de substanţe, în special cu droguri psihotropice (marijuana, LSD, peyote, mezcalină etc.), în curvie sau comportament homosexual.

5) Cei victimizaţi de traume severe (viol, abuz în copilărie etc.).

6) Cei care practică relaţii sexuale promiscue, fără discriminare, cu altcineva decât partenerul de căsătorie – îndeosebi dacă partenerii sexuali au făcut vreodată parte din grupul # 1 sau # 2.

Lista de mai jos a fost compilată din mai multe surse şi reprezintă ani de dovezi empirice din lucrarea de eliberare – astfel de experienţe sunt întotdeauna trecute prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu. Ea arată variate forme de rău supranatural, simptomatologia pe care o produc ele (Matei 7:16) şi cel mai probabil punct de intrare al lor într-o persoană.

Lista nu ar trebui să fie luată ca şi cum oricine a făcut sau a experimentat asemenea „puncte de intrare” este sigur că are cutare sau cutare spirit, fiindcă suveranitatea Creatorului lucrează în momentul salvării pentru a scăpa persoana de spiritul opresiv. Scopul listei este să fie o resursă DACĂ sunt prezente simptomele! Toţi trebuie să ne păzim de ipohondria spirituală sau de „vânarea demonilor”.

1. Spiritul lui Antihrist (conform 1 Ioan 2:22, 4:2-3)

Neagă dumnezeirea lui Hristos (1 Ioan 4:3, 2 Ioan 7)

Posibilă intrare: implicarea în religiile răsăritene, yoga, artele marţiale, păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• negarea rolului unic al lui Isus în istoria omenirii

• împotriva lui Hristos şi a învăţăturilor Lui – 2 Tesaloniceni 2:4, 1 Ioan 4:3

• neagă ispăşirea – 1 Ioan 4:3

• umanism – 2 Tesaloniceni 2:3, 7

• atacă mărturia creştinilor (Înşelătorul) – 2 Tesaloniceni 2:4, 2 Ioan 7

• încercări de a-L înlocui pe Hristos cu eul (lipsa de înfrânare) – 2 Tesaloniceni 2:3-12)

• blasfemiază Numele lui Isus (vorbire şi acţiuni lumeşti) – 1 Ioan 4:5)

• practică forme ale mântuirii mai degrabă prin fapte decât prin har – Apocalipsa 13:7

ELIBERARE: DUHUL ADEVĂRULUI

2. Duh de robie (conform Romani 8:15)

Posibilă intrare: păcatul de care nu s-a pocăit al poftei cărnii, păcatul părinţilor.

Se manifestă ca:

• lipsă de credinţă în mântuirea sa în Isus – Romani 14:23

• toate formele de adicţii – 2 Petru 2:19

• neliniştea duhului – Exod 6:9

• poftă necontrolată, lăcomie sau ambiţie – Proverbe 5:22, Ioan 8:34

• păcat copleşitor sau compulsiv, în special robie sexuală – Proverbe 5:22, Ioan 8:34

• rădăcini amare, amărăciune – Iov 7:14, 9:10, Proverbe 14:10

• comportament compulsiv masochist, fals martiriu – la fel ca păcatele copleşitoare de mai sus

• robie faţă de Satan – 2 Petru 2:19

• teamă de moarte – Evrei 2:14-15

• slujeşte cauzei stricăciunii – Romani 7:23, Fapte 8:23, Romani 6:16, Luca 8:26-29

ELIBERARE: DUHUL DE ÎNFIERE

3. Duh surd şi mut (conform Marcu 9:25-26, Matei 17:14-18)

Posibilă intrare: trauma timpurie în copilărie, în pruncie sau în starea prenatală

Se manifestă ca:

• deteriorarea auzului, lipsa dorinţei de a comunica, comportamente prin care se pedepseşte pe sine (se taie – Marcu 9:18, 20, 26)

• se arde cu ţigara – Marcu 9:22

• îşi loveşte capul, abuz de sine – la fel

• ideaţie suicidară – Marcu 9:22

• face spumă la gură – Luca 9:39, Marcu 9:20

• scrâşnirea dinţilor – Marcu 9:18

• epilepsie netratabilă, atacuri de apoplexie, în special în timpul perioadelor de lună plină şi/sau a altor sărbători satanice – Marcu 9:20, 18, 26

• prostraţie, plâns, probleme cu urechea, stingere de dor, ofilire – Marcu 9:26

• boală mintală – Matei 17:15, Marcu 9:17, 5:5

ELIBERARE: SIGURANŢA VINDECĂRII PRIN ÎNVIEREA VICTORIOASĂ A LUI HRISTOS

4. Duh de şovăială şi/sau confuzie (conform Iacov 1:8)

Posibilă intrare: lipsa credinţei, refuzul de a accepta Biblia ca pe Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, refuzul de a primi predicarea sănătoasă, relaţiile sexuale nebiblice – Iov 10:15, Psalmul 44:15, Isaia 41:29, 45:16, Ieremia 3:25, 7:19

Se manifestă ca:

• lipsa siguranţei mântuirii

• indecizie

• inabilitate de a obţine victorie asupra păcatului

ELIBERARE: BUNĂTATEA IUBITOARE ŞI IERTAREA LUI DUMNEZEU

5. Duh de ghicire sau „demon al puterii” (conform Fapte 16:16-28)

Posibilă intrare: practica ghicirii viitorului, alte metode de căutare a cunoaşterii înalte a înţelepciunii – în special transmiterea în stare de transă, hipnoza, evenimentele declanşatoare, păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• „abilităţi” de medium – transmitere în stare de transă etc. – Mica 5:12, Isaia 2:6

• abilităţi extrasenzoriale, puteri psihice – Osea 4:12, Exod 22:18

• robie faţă de astrologie, cărţi de tarot, mese ouija, citirea în palmă, alte asemenea practici – Exod 7:11, 8:7, 9:11

• practicarea hipnozei, ghicirea surselor de apă etc. – Deuteronom 18:11, Isaia 19:3

• droguri – Galateni 5:20, Apocalipsa 9:21, 18:23, 21:8, 22:15

• astrologie – Isaia 47:13, Levitic 19:26, Ieremia 10:2

ELIBERARE: DUHUL ADEVĂRULUI, DUHUL DARULUI CREDINŢEI

6. Duh familiar (conform 1 Samuel 28:7-8)

Posibilă intrare: hipnoză, încercarea de e invoca duhurile, faptul de a fi ventiloc, Temniţe şi Dragoni, mese ouija, cărţi de tarot, ghicirea în palmă etc.

Se manifestă ca:

• pretinse comunicări cu cei dragi care sunt morţi – Deuteronom 18:11, 1 Cronici 10:13

• blocări ale memoriei sau memorie fragmentată – Apocalipsa 9:21, 18:23, 21:8, 22:15

• mediumnitate „vocală” (transmiţători care vorbesc fără să-şi folosească buzele sau coardele vocale) – 1 Samuel 28:7-8, Isaia 8:19, 29:4

• privit pe furiş şi murmurare – Isaia 8:19, 29:4, 59:3

• dislexie severă – Ieremia 29:8

ELIBERARE: DUHUL ADEVĂRULUI, DUHUL DARULUI CREDINŢEI

7. Duh de teamă (conform 2 Timotei 1:7)

Posibilă intrare: experienţe de extremă teroare în copilărie, neglijarea parentală, folosirea drogurilor psihedelice, păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• comportamente fobice sau paranoia

• anxietate profundă, inabilitate de a avea încredere în Dumnezeu sau de a relaţiona cu El ca Tată – 1 Petru 5:7

• coşmaruri, spaime noaptea – Psalmul 91:5

• slăbiciunea inimii – Psalmul 55:6, Luca 21:26, Ioan 14:27, 14:1

• teamă nemăsurată de moarte – Psalmul 55:4, Evrei 2:14-15

• neîncredere, îndoială – Matei 8:26, Apocalipsa 21:8

• teamă de om – Proverbe 29:25

• chin/groază – Psalmul 55:5, 1 Ioan 4:18

ELIBERARE: DUHUL DRAGOSTEI, HARUL LUI DUMNEZEU

8. Duh de mândrie (conform Proverbe 16:18-19)

Posibilă intrare: mândrie excesivă sau bârfă, laudă, invidie

Se manifestă ca:

• mândrie, snobism

• refuză învăţătura, încăpăţânat – Proverbe 29:1, Daniel 5:20

• răzvrătit faţă de autoritatea pastorală – 1 Samuel 15:23, Proverbe 29:1

• fălirea sau lăudăroşenia – 2 Samuel 22:28, Ieremia 48:29, Isaia 2:11, 17, 5:15

• este certăreţ şi dispreţuitor – Proverbe 13:10

• siguranţă de sine sau religiozitate extremă – Luca 18:11-12

• leneş – Ezechiel 16:49-50

• Îl respinge pe Dumnezeu – Psalmul 10:4, Ieremia 43:2

ELIBERARE: DUHUL IERTĂRII, DUH SMERIT ŞI PLIN DE REMUŞCĂRI

9. Duh de apăsare (conform Isaia 61:3)

Posibilă intrare: tragedii în viaţă sau experienţa traumatică, păcatul părinţilor.

Se manifestă ca:

• depresie, disperare, nicio dorinţă de a lăuda pe Dumnezeu, fără pace, rădăcină de amărăciune

• jelire morbidă

• singurătate, răni interioare – Luca 4:18

• lăcomie de mâncare, insomnie – Neemia 2:2

• milă de sine – Psalmul 69:20

• lipsă de speranţă – 2 Corinteni 1:8-9

• inimă frântă – Psalmul 69:20, Proverbe 12:18, 15:3, 13, 18:14, Luca 4:18

ELIBERARE: DUH DE SPERANŢĂ, LAUDĂ, ÎNCHINARE, ADEVĂR

10. Duh de neputinţă (conform Luca 13:11)

Posibilă intrare: păcatul generaţional al părinţilor sau obiceiuri proaste pentru sănătate.

Se manifestă ca:

• boală cronică sau deformitate, trup aplecat sau coloană aplecată

• astm, răciri cronice – Ioan 5:5

• fragilitate sau slăbiciune – Luca 13:11, Ioan 5:5

• tulburări feminine severe sau impotenţă la bărbaţi – Ioan 5:5, Fapte 3:2, 4:9

• artrită – Ioan 5:5

• cancer – Luca 13:11, Ioan 5:5

• apăsare – Fapte 10:38

ELIBERARE: DUHUL SFÂNT AL LUI DUMNEZEU CU DARUL LUI DE VIAŢĂ

11. Duh de gelozie (conform Numeri 5:14)

Posibilă intrare: pângărirea sexuală, furia, mânia – Geneza 4:5-6, Proverbe 6:34, 14:29, 22:24-25, 29:22-23, lipsa de disciplinare din partea părinţilor, neînţelegerea – Proverbe 10:12

Se manifestă ca:

• furie, gelozie, resentiment, ură faţă de partener

• cruzime – Cântarea Cântărilor 8:6

• crimă – Geneza 4:8

• ură – Geneza 37:3-4, 8

• competitivitate extremă – Geneza 4:4-5

• egoism, cauzarea diviziunilor – Galateni 5:19

• răzbunare, răutate – Proverbe 6:34, 14:16-17

ELIBERARE: ABUNDENŢA DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU, BARIERA PROTECŢIEI

12. Duh de adormire (conform Isaia 29:10)

Posibilă intrare: Poate fi un blestem de la Domnul pentru refuzul de a asculta şi de a se supune predicării Cuvântului Său, pentru criticarea nepotrivită a pastorilor şi a altor bătrâni din Trup, pentru refuzul de a asculta de Domnul, sau pentru păcatul părinţilor.

Se manifestă ca:

• tulburări ale somnului, narcolepsie

• apatie, trândăvie, adormire – Iov 30:17

• extenuare cronică, sindromul oboselii cronice – Plângeri 2:18

• depresie cronică (în absenţa cauzelor medicale sau de mediu) – Proverbe 29:9

• „surd” spiritual la adevărul lui Dumnezeu – „acoperire” contrafăcută, un scut fals este oprirea Duhului lui Dumnezeu de a curge şi de a da viaţă – Psalmul 88:17

ELIBERARE: JERTFE DE LAUDĂ – Psalmul 27:6

13. Duh de minciună (conform 2 Cronici 18:22, Proverbe 6:16-19)

Posibilă intrare: Şi acesta poate fi un blestem de la Dumnezeu pentru căutarea falselor profeţii, pentru predicarea „care gâdilă urechile”, sau pentru păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• minciuni compulsive, comportament înşelător

• flatare sau laudă nesinceră – Psalmul 78:36, Proverbe 20:19, 26:28

• un duh religios sau ecleziastic – Galateni 5:1

• blasfemie, ipocrizie, acuzaţii – Apocalipsa 12:10

• pălăvrăgeală excesivă sau fără rost, bârfă – 1 Timotei 6:20, 2 Timotei 2:16

• superstiţii, profeţie falsă – 1 Timotei 4:7, Ieremia 23:15-17, 27:9-10

• calomnie – Proverbe 10:18

ELIBERARE: DUHUL ADEVĂRULUI, ÎNCREDEREA (CREDINŢA) ÎN DUMNEZEU

14. Duh de perversiune (conform Isaia 19:14)

Posibilă intrare: blestem de la Dumnezeu pentru urmarea falşilor preoţi sau profeţi, idolatrie sau păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• perversiune sexuală, adicţie faţă de pornografie, orice tolerare a propriilor slăbiciuni în neascultare repetată faţă de Dumnezeu – Proverbe 17:20, 23, 12:8, 14:2, 29:8

• învăţarea altora a doctrinei false, pervertind Cuvântul lui Dumnezeu – Isaia 19:14, Romani 1:22-23, 2 Timotei 3:8, 2

• stricarea Scripturii, erezie – Fapte 13:10, 2 Petru 2:14

• încăpăţânat, nerezonabil – Proverbe 19:2

• ingratitudine, comportament prostesc – Proverbe 1:22, 19:1, 15:4

• minte murdară – Proverbe 2:12, 15:23, 33

ELIBERARE: DUHUL EXCELENŢEI (Iov 9:20, Proverbe 17:27, Daniel 6:3)

15. Duh de seducere (conform 1 Timotei 4:1)

Posibilă intrare: urmarea falşilor profeţi sau învăţători care sunt implicaţi în păcate carnale. Duhurile de seducere par să fie mesagerii trimişi de Satan pentru a-i înşela specific pe credincioşi.

Se manifestă ca:

• ofilirea conştiinţei

• seduce, ispiteşte sau ademeneşte persoana la o doctrină falsă

• cauzează şovăială (vezi mai sus)

ELIBERARE: DUHUL ADEVĂRULUI, ÎN SPECIAL CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

16. Duh de curvie (conform Osea 4:12)

Posibilă intrare: închinarea la dumnezei falşi, oferirea de jerfe lor, alte curvii împotriva adevăratului Dumnezeu, păcatul generaţional al părinţilor.

Se manifestă ca:

• satanism, încheiere de pacte cu diavolul, necredinţă în general

• adulter – Ezechiel 16:15, 28, Proverbe 5;1-14, Osea 4:13-19

• prostituţia sufletului sau a trupului – Ezechiel 16:15, 28, Proverbe 5:1-14

• idolatria sinelui – Judecători 2:17, Ezechiel 16, Osea 4:12

• iubirea lumii, iubirea banilor, hranei, iubirea farmecului (narcisism, preocuparea compulsivă cu fizicul – body-building etc.) – 1 Corinteni 6:13-16, Filipeni 3:19, Iacov 4:4, Ezechiel 16:28

• idolatrie spirituală – Osea 4:12

ELIBERARE: DUHUL LUI DUMNEZEU, ÎN SPECIAL ÎNDURAREA LUI ISUS HRISTOS

17. Duh de adormire (conform Romani 11:8)

Posibilă intrare: urmarea religiilor legaliste, neglijarea parentală serioasă, în special neglijarea din partea tatălui.

Se manifestă ca:

• inabilitate de a iubi sau de a fi cu adevărat intim sexual

• inabilitate de închinare

• apatie sau stagnare spirituală

• lipsa sensului interior al binelui şi răului

ELIBERARE: DARURILE DUHULUI SFÂNT, ÎN SPECIAL DISCERNĂMÂNTUL

18. Duh de rătăcire (conform 1 Ioan 4:6)

Posibilă intrare: refuzul de a auzi avertizările, sfatul lui Dumnezeu sau Cuvântul lui Dumnezeu, refuzul de a aplica testele biblice doctrinelor.

Se manifestă ca:

• secte eretice (în primul rând instituţii largi)

• arţăgos – Iacov 3:16, 2 Petru 2, 1 Ioan 4:6

• alergarea după doctrine false – 1 Timotei 6:20-21, 2 Timotei 4:3, Tit 3:10, 1 Ioan 4:1-6

• negarea dumnezeirii lui Isus Hristos – 2 Tesaloniceni

• învăţături creştine aberante sau non-conformiste

• inabilitatea de a înţelege adevăruri biblice simple – Proverbe 10:17, 12:1, 13:18, 15:10, 12, 32, 1 Ioan 4:6, 2 Timotei 4:1-4

ELIBERARE: DUH DE SMERENIE, SUPUNERE

19. Duh de devorare (conform Maleahi 3:8-12)

Posibilă intrare: neascultarea lui Dumnezeu, în special în domeniul zeciuielii, sau păcatul generaţional al părinţilor. Singurul mod de a fi eliberat de acest duh este ca persoana să asculte de legea lui Dumnezeu şi să dea zeciuiala.

Se manifestă ca:

• sărăcie cronică, îndatorare profundă

• calamităţi financiare sau ale pământului (dezastre naturale)

• inabilitate de a economisi vreodată bani

(Asigură-te că dai zeciuială din timp – în forma studiului biblic şi rugăciunii – ca şi din talente şi finanţe.)

ELIBERARE: PROVIZIA DESĂVÂRŞITĂ FĂCUTĂ PENTRU NOI PRIN VICTORIA LUI HRISTOS

20. Duh de lovire (conform 2 Corinteni 12:7)

Este o problemă specializată, fiindcă acest duh lucrează împotriva misiunilor. Îl chinuie pe slujitor sau face ca nevoile misiunii să nu fie împlinite. Dumnezeu pare să îngăduie aceasta pentru a-i menţine smeriţi pe slujitorii Lui. Cei care mijlocesc se confruntă deseori cu aceasta şi faptul de a avea acoperirea pastorului tău, ca şi de a avea parteneri de rugăciune care să se pună de acord cu tine, de multe ori pare să facă acest lucru mai puţin eficient.

21. Legiune/duh necurat (conform Marcu 1:26, 3:11, 5:3, Luca 4:33, 8:27)

Posibilă intrare: murdărirea duhului unui copil. Poate fi rezultatul abuzului fizic sau sexual, al incestului sau al implicării copilului în practici oculte sau în abuz ritualic. Uneori abuzul „imaginat” al copilului poate de asemenea deschide porţi de intrare, dacă copilul îl simte adânc în interiorul său.

Se manifestă ca:

• insomnie

• închipuiri suicidale, automutilare

• tărie supranaturală (o preocupare mintală cu super-eroii)

• fascinaţie morbidă faţă de moarte, fecalele şi urina umană, putrefacţie şi morminte

• chin interior extrem, aude voci, are coşmaruri

• exhibiţionism, nuditate, homosexualitate, promiscuitate, perversiuni sexuale

• orientare extremă pentru performanţă, perfecţionistă

• curat în mod compulsiv

• retras, foarte rigid şi controlat

• anorexie, bulimie, supraalimentare compulsivă

• Îl vede pe Dumnezeu ca Mamă

(Acest material este condensat dintr-un capitol din cartea Sânge pe stâlpii uşii de William şi Sharon Schnoebelen)

Poţi arunca o privire în interiorul cărţii aici.

[William J. Schnoebelen, Straight Talk #2 On The Taxonomy of Evil, Towards a Biblical Diagnosis of Demonic Oppression. Copyright © William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *