Curăţarea unui loc (casă, cameră de hotel etc.)

de Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Cel mai bine este să faci curăţirea locului împreună cu un alt credincios, în mod ideal cu pastorul tău. Pentru cei căsătoriţi, soţul trebuie să preia conducerea. Dacă eşti un părinte necăsătorit, atunci eşti capul căminului tău. Dacă nu ai pastor sau dacă ai, dar este prea ocupat, cel puţin cheamă un alt credincios care să fie un luptător în rugăciune, ca să stea cu tine în rugăciune în timp ce faci curăţirea.

Ia ulei pentru ungere (uleiul de măsline este cel mai bun, dar orice ulei este bun la nevoie). Începe cu dormitorul principal din casă sau cu orice consideri că este inima spirituală a casei (sau a afacerii etc.). Roagă-te această rugăciune peste cameră şi unge uşorii uşii şi ferestrele camerei (dacă există). Apoi treci la camera următoare şi îndreaptă-te către uşa din faţă a locului respectiv – ca şi cum ai alunga o muscă din casă. Roagă-te această rugăciune în fiecare cameră. Nu uita de pivniţe, debarale şi băi. Dacă podul este uşor accesibil, roagă-te şi acolo.

Termină în camera principală din faţa uşii sau în hol, sau în orice este acolo. Toţi cei care se roagă se adună acolo şi fac această rugăciune pentru ultima oară. Porunceşte oricăror duşmani ai lui Isus să iasă pe uşa din faţă şi apoi pecetluieşte-o ca mai înainte cu ulei de măsline. Apoi roagă-te pentru pământ (vezi rugăciunea pentru aceasta).

„Abba, Tată, mă bazez pe adevărul Cuvântului Tău:

Psalmi 125:3: Căci toiagul de cârmuire al răutăţii nu va rămâne pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mâinile spre nelegiuire.

Cred că Tu mi-ai dat această casă (cameră, afacere, loc pentru misiune etc.) ca un loc menit pentru gloria Ta. Îţi dedic acest loc Ţie şi Te rog să îl umpli acum cu prezenţa Ta sfântă. Mă lepăd şi să separ de orice păcat sau fărădelege care s-a făcut în acest loc în trecut, de mine sau de altcineva; în special de păcatele blasfemiei, crimei, adulterului, ocultismului şi de păcatele sexuale – şi Te rog să îndepărtezi orice profanare. Aplic puterea sângelui lui Isus pe uşorii uşii şi pe pragurile acestei case. Îţi cer, în Numele Lui, să pui îngeri păzitori şi războinici (Evrei 1:14) împrejurul acestui loc, care să-i protejeze pe slujitorii Tăi de lucrarea celui rău.

Iau autoritate în Numele care este mai presus de orice nume, ca să slăbesc puterea răului în acest loc. Prin sângele lui Isus Hristos, îndepărtez acum orice profanare a Numelui Creatorului făcută prin păcat omenesc sau prin activitate demonică, în special orice blasfemie sau blestem! Poruncesc tuturor duşmanilor DOMNULUI Isus Hristos care au acces la acest loc sau care locuiesc acum aici, să plece. Vă poruncesc să MERGEŢI unde DOMNUL Isus vă porunceşte să mergeţi prin glasul Duhului Său cel Sfânt. Poruncesc oricărei întunecimi să fugă, în Numele lui Isus Regele!

[William J. Schnoebelen, Cleansing a Place (home, hotel room, etc.). Copyright © William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.withoneaccord.org, unde nu mai este disponibil.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *