Rugăciune pentru a rupe blestemele

de Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

Bill Schnoebelen

„Doamne Isus Hristoase, m-ai chemat şi m-ai echipat ca să Te urmez şi să fac voia Ta. În suferinţa mea, chem Duhul Tău să caute şi să mă convingă de orice păcat care îngăduie săgeţilor lui Satan să pătrundă prin armura mea. Sunt dornic şi gata să mă pocăiesc şi să mărturisesc. Te rog să-mi descoperi domeniile pe care nu le cunosc care este posibil să fi dat prilej diavolului. Doamne, caută, expune şi distruge toate planurile şi instrumentele lui Satan care au fost trimise împotriva mea. Caut faţa Ta. Mă bazez numai pe Tine pentru eliberare. Te rog să transformi acest rău în bine.”

„Satan, în Numele Domnului Isus Hristos care te-a învins la Calvar, îmi ridic scutul credinţei împotriva ta şi mă ridic ca să mă împotrivesc ţie cu sabia Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, care proclamă judecata ta ca dumnezeu fals, ca acuzator şi chinuitor al fiilor şi fiicelor Dumnezeului Atotputernic. Sunt un fiu (o fiică) al (a) Dumnezeului Celui Viu. Proclam distruse lucrările tale în viaţa mea (şi în viaţa familiei mele/copiilor mei)!

Refuz, iar prin puterea sângelui Domnului Isus Hristos rup puterea tuturor blestemelor, deochiului, ghinionului, farmecelor, incantaţiilor, vrăjilor, talismanelor, obiectelor oculte, puterilor psihice, obiectelor sau lucrărilor de vrăjitorie, şamanismului, voodoo, magiei de vindecare şi control, Candomble, santeria, Palo Mayombe sau manipulărilor mintale trimise pentru a mă distrage sau a mă distruge. Mă împotrivesc tuturor forţelor demonice trimise la mine de ______ (numele celui care a trimis blestemul – clan, adunare de satanişti sau adunare de vrăjitori, persoană etc., dacă se cunoaşte). Vă poruncesc vouă, tuturor puterilor răului, să vă duceţi imediat unde Domnul Isus Hristos vă spune să vă duceţi. În Numele lui Isus îl binecuvântez pe ______ (numele celui care a trimis blestemul, dacă se cunoaşte) şi îl revendic pentru mântuire, prin manifestarea puterii copleşitoare a Numelui Domnului Isus Hristos din Nazaret, în al cărui Nume mă rog. Amin.”

Rugăciune inspirată din materialul lui Thomas White de la Frontline Ministries, Box 786, Corvallis Oregon 97339-0786.

[William J. Schnoebelen, Prayer to Break Curses. Copyright © William J. Schnoebelen. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *