Proiecţia astrală. Ne învăţă Biblia aşa ceva?

[Notă: Noi credem că proiecția astrală este un fenomen demonic.]

de Vincent McCann

Unii au afirmat că există justificare biblică pentru practica ocultă a proiecţiei astrale, numită uneori călătoria sufletului. Această practică implică părăsirea de către sufletul sau spiritul unei persoane a trupului său fizic şi faptul de a fi capabil să călătorească invizibil. Dar chiar ne învaţă această practică textele biblice pe care le indică susţinătorii acestui punct de vedere?

„Cunosc un om în Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie). Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie) a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte care nu se pot spune şi pe care nu-i este îngăduit unui om să le rostească.” (2 Corinteni 12:2-4)

„Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.” (Apocalipsa 4:2)

„Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu…” (Apocalipsa 21:10)

Una dintre principalele diferenţe între textele biblice de mai sus şi proiecţia astrală ocultă este că oamenii lui Dumnezeu au fost răpiţi de Duhul, Dumnezeu a determinat aceasta, în timp ce în călătoria ocultă astrală, deseori cel care o practică „caută” experienţa. Aceasta se poate dovedi luând în considerare vasta cantitate de literatură şi cărţile pe subiectul respectiv despre cum poate avea loc aceasta. Cei din Biblie care au avut experienţe pe care unii le interpretează ca fiind călătorii astrale nu căutau o astfel de experienţă. Cei care practică călătoria astrală fac doar aceasta – o „practică”, o caută şi sunt învăţaţi cum să o facă, de o carte sau de un curs.

O altă diferenţă între cele două este că una este controlată de Duhul Sfânt, în timp ce cealaltă este controlată de spirite care nu sunt ale lui Dumnezeu sau de demoni. Cred că din perspectivă creştină, o experienţă în afara trupului care nu este controlată de Duhul Sfânt are potenţialul de a fi periculoasă, ca orice experienţă spirituală în afara călăuzirii lui Dumnezeu. Într-o asemenea stare, nu este nimic ce ar putea opri spiritele să vină şi să invadeze persoana.

De asemenea, compania pe care o întreţine proiecţia astrală modernă le dă motive creştinilor să fie preocupaţi. De exemplu, o carte despre vrăjitorie pe care am cumpărat-o recent (cu scopul cercetării) învaţă proiecţia astrală, aşa cum fac multe alte cărţi oculte. Ea este practicată şi de cei din New Age. În majoritatea cazurilor, proiecţia astrală este oferită alături de multe alte practici oculte. Prin urmare, creştinii au motive de preocupare.

[Vincent McCann, Astral Projection. Is It Taught in the Bible? Copyright © 2001 Vincent McCann. Tradus şi publicat cu permisiune.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *