Archive for PDF

Marii iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie

Dyonysios Farasiotis – Marii iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie

Marii initiati ai Indiei si Parintele Paisie„Cu toate evenimentele minunate pe care le traversasem alături de părintele Paisie, mă îndoiam de el. Era posibil să vadă lucrurile într-o manieră strict personală, iar realitatea să-l depăşească. Nu excludeam posibilitatea ca el să deţină numai o parte a adevărului, şi să existe şi alte părţi de adevăr în alte sisteme de gândire şi în alte religii. Poate că mă lăsam influenţat prea mult de puternica sa personalitate, de mediul Sfântului Munte în general. Am hotărât, aşadar, să ofer şanse egale şi yoghinilor hinduşi. Îi cunoscusem, desigur, înainte de a-l întâlni pe părintele Paisie, dar nu mersesem niciodată în India, în leagănul religiei lor. Am decis, prin urmare, să plec şi să trăiesc împreună cu ei, să mă amestec printre ei, să-mi deschid sufletul dinaintea lor, aşa cum făcusem şi în cazul monahilor ortodocşi. Am trăit luni de zile în diverse ashramuri, împreună cu swami şi guruși. Făceam totul împreună cu ei: mă sculam dimineaţa, mâncam, munceam, discutam, aplicam exerciţii yoga. Pentru a cunoaşte un lucru trebuie să-l trăieşti, nu să-l analizezi pur teoretic. În consecinţă, mă hotărâsem să-mi impun o deschidere totală faţă de India şi tot ceea ce însemna ea. Oscilam aşadar între două influenţe spirituale foarte puternice. Cea mai mică înclinare a intenţiei mele avea o rezonanţă imediată asupra efortului meu spiritual. Eram angrenat într-o luptă plenară, care angaja întreaga mea fiinţă. Pericolele de rigoare îmi ameninţau nu doar modul de viaţă, ci şi întreaga existenţă. Am fost ajutat, sau mai degrabă salvat, prin intervenţiile lui Dumnezeu.”

Pentru comenzi: www.librariasophia.ro

Pentru a downloada, clic pe Marii iniţiaţi ai Indiei şi Părintele Paisie.

Yoga şi Meditaţia Transcendentală

John Weldon & Clifford Wilson – Yoga şi Meditaţia Transcendentală

În ultimele decenii ale secolului 20, Europa și America au fost invadate de o serie de învățători, numiți guru, care au adus cu ei misticismul și religiile orientale sub formă de meditații speciale, de tehnici tip yoga și de teorii tip reîncarnare, pentru a-i învăța pe occidentali să descopere în ei înșiși forţe necunoscute și misterioase, capabile să-i ajute a-și realiza potențialul deplin, ajungând în final la stadiul de dumnezei, cărora le sunt posibile toate lucrurile. Dar ce anume au demonstrat experiențele făcute de occidentali și unde au dus ele? Această carte va răspunde, printre altele, la întrebările următoare pe care și le pun mulți: Există incompatibilitate între creștinism și hinduism? Meditația Transcedentală este o știință sau o religie? Meditația Transcedentală și yoga sunt oare inofensive? De ce atâtea sinucideri printre instructorii de MT? Există oare o legătură între „spiritualitatea orientală” și ocultism? Reîncarnarea: este adevărată sau falsă?

Pentru a downloada, clic pe Yoga şi Meditaţia Transcendentală.

Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair (1942-1989). Apusul vrăjitoriei

Dimitrie Aslanides și monahul Damaschin Grigoriatul – Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair (1942-1989). Apusul vrăjitoriei

Apusul vrajitorieiÎncă de la vârsta de nouăsprezece ani, el a primit de la Dumnezeu chemarea să lucreze în câmpul Său misionar. Având o personalitate dinamică, „inspirată de o dragoste arzătoare pentru Hristos, el nu a vrut să ducă o viață crestinească convențională, nici să se mărginească la o simplă carieră si slujbă eclesiastică. Dorea să se dăruiască cu totul lui Dumnezeu si aproapelui său”1. N-a căutat laude, deoarece „grija lui de căpetenie era mântuirea oamenilor și zidirea Ortodoxiei în Zair”2. Iubitul Cosma era, după cuvintele fostului Mitropolit Augustin al Florinei, „deschizătorul de drum al unei frumoase călătorii pentru neamul nostru”. El si-a făcut din porunca lui Hristos (învățați toate neamurile) un motiv de despărțire de o lume a compromisului, o poartă de intrare pentru Ortodoxie în regiunile subsahariene și în inimile nenumăratelor suflete. Spre deosebire de misionarii confesiunilor heterodoxe, el pune accent atât pe prima, cât si pe a doua parte a Marii Porunci: Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Reușita lui, sau mai degrabă credinciosia lui în împlinirea primei jumătăți a Marii Porunci3, a fost o urmare directă a credincioșiei și hotărârii statornice de a împlini cea de-a doua parte, adică a-i învăța cum se cuvine să păzească toate cele ce ni le-a poruncit Hristos.

1 Arhimandritul Gheorghe de la Grigoriu, Apostolul Zairului – Părintele Cosma Grigoriatul, Asociația Misionară Sfântul Cosma Etolul, Tesalonic, 1996, p. 160.

2 Idem, p. 161.

3 În decurs de 12 ani, slujind Bisericii din Zair, părintele Cosma a botezat în jur de 15000 de suflete.

Pentru a downloada, clic aici.

Apocalipsa 13. Sfârșitul libertății umane

Apocalipsa 13O lucrare de excepţie privind buletinele electronice, îndosarierea electronică, controlul total şi proiectul L.U.C.I.D., însoţită şi de opinia multor părinţi duhovniceşti din Grecia. O carte ce merită citită!

Această ediţie digitală reproduce cartea apărută la Editura Axioma Edit, în anului 1999.

Pentru a downloada, clic pe Apocalipsa 13.

SOZO… salvare, vindecare, eliberare…

Centrul Grace Franklin – SOZO …salvare, vindecare, eliberare…

Pentru a downloada, clic pe SOZO… salvare, vindecare, eliberare…