Archive for Mântuire

Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor

Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor: Scopul

Rugăciunea pentru mărturisirea păcatelor este importantă deoarece Dumnezeu ne-a chemat să venim la El şi să căutăm iertarea Lui. Păcatele ne despart de Dumnezeu; El este perfect şi nu poate tolera prezenţa păcatului. Poate te întrebi: „Dar ce păcat am şi de ce trebuie să-l mărturisesc? Ce se întâmplă dacă nu fac acest lucru?” Păcatul înseamnă necredinţă, să fii în afara voii lui Dumnezeu sau să aduci o ofensă. Iată câteva păcate:

• Aroganţă (mândrie, orgoliu, dispreţ, stăpânire peste alţii)

• Ură (rasism, gelozie, fapte rele)

• Idolatrie (orice este mai important pentru tine decât Dumnezeu)

• Adulter/poftă (include şi pornografia)

Biblia ne spune că toţi oamenii au păcătuit şi au eşuat faţă de standardul lui Dumnezeu. (Romani 3:23) Noi nu suntem fiinţe perfecte, însă ne străduim să fim aşa cum ne-a arătat Isus să fim. Dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, vom vrea să-I fim plăcuţi.

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Rugăciune pentru mărturisirea păcatelor: Modalitatea

Dumnezeu ne oferă la fiecare oportunitatea de a ne mărturisi păcatele, de a fi iertaţi imediat şi a culege roadele veşnice. De fapt, El ne spune să ne purtăm crucea în fiecare zi. (Luca 9:23) Acest verset înseamnă să ne lepădăm de dorinţele egoiste şi să alegem o direcţie dreaptă în viaţă.

Mărturisirea păcatelor este începutul unei relaţii înnoite cu Dumnezeu. El nu vrea ca acest act să fie unul formal, memorat sau mecanic.

• Domnul vrea să vadă o pocăinţă adevărată şi semnificativă, dintr-o inima smerită. (Matei 11:28-30)

• El vrea să fim specifici în rugăciunea de mărturisire a păcatelor, să nu vorbim la general. (Daniel 9:4-19) Spune-I lui Dumnezeu ce ai făcut.

• El vrea să recunoaştem că am păcătuit şi că ne iartă imediat. (Psalmul 32:5-7)

• După cum Dumnezeu ne iartă pe noi, trebuie să-i iertăm şi noi pe alţii. (Matei 6:12)

• Mărturisirea păcatelor noastre în faţa altora ne oferă responsabilitate, permiţându-ne să ne rugăm eficient unii pentru alţii. (Iacov 5:16)

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Rugăciunea neascultată – Oare aude Dumnezeu?

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neauzite

Ai avut vreodată o rugăciune neascultată? Oare rămâne Dumnezeu mut faţă de unele rugăminţi disperate pentru vindecare, bani sau protecţie? Cu toţii experimentăm o oarecare iritaţie când toate eforturile noastre de a-L ruga pe Dumnezeu se finalizează cu un răspuns nesatisfăcător – sau şi mai rău, nu au niciun răspuns. Atunci ne întrebăm: „Oare a primit Dumnezeu mesajul meu?” Când ne rugăm, de multe ori punem semnul de egalitate între lipsa unui răspuns tangibil şi imediat, şi refuzul lui Dumnezeu de a răspunde la rugăciunile noastre. În Iacov 5:13-16 suntem îndemnaţi să ne rugăm cu pasiune, având promisiunea că rugăciunea fierbinte are „mare putere”. De ce Dumnezeu subliniază importanţa rugăciunii şi apoi decide să nu ne dea un răspuns plăcut?

Atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciuni, în primul rând El răspunde atitudinii noastre, aşa cum o face un tată cu copilul său drag. (Psalmul 103:13-14) Acţiunile şi atitudinile noastre copilăreşti afectează în mod frecvent rezultatele dorite ale rugăciunii. Neiertarea (Marcu 11:24-25), egoismul (Proverbe 21:13), îndoiala (Matei 21:21-22), lăcomia sau poftele (Iacov 4:2-3), mândria (2 Cronici 7:14-15) şi încăpăţânarea (Zaharia 7:11-13) Îl împiedică pe Dumnezeu să răspundă la rugăciuni.

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neaşteptate

Rugăciunea nu este o conversaţie unilaterală întâmplătoare. Ea nu este „asigurarea” care garantează o viaţă lipsită de durere şi lupte. Rugăciunea este recunoaşterea activă a lui Dumnezeu ca sursa întregii puteri şi încrederea că răspunsurile Lui, aşteptate sau neaşteptate, vor realiza lucruri mari. (Isaia 46:9-10; 64:4)

Matt şi fiica noastră, Jackie, amândoi muzicieni, au devenit prieteni apropiaţi. Ca toboşar, el o acompania de fiecare dată când ea cânta cu grupul de laudă şi închinare. Cea mai mare dorinţă a lui Matt era să-i înveţe pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu şi probabil să intre în lucrare. Interesele lor comune i-au apropiat şi mai mult. Ca elevă în primul an de liceu, Jackie spera să meargă la aceeaşi facultate particulară ca Matt. Atunci Matt a fost diagnosticat cu cancer limfatic în stare avansată. Jackie spune: „Am avut o credinţă mare că Dumnezeu îl va vindeca pe Matt. El avea adevarata dorinţă şi pasiune de a deveni păstor şi a-i învăţa pe oameni. Ştiam că Dumnezeu nu ar vrea să-i ia viaţa, pentru că Matt putea face atâta diferenţă în această lume.” Ea s-a rugat pentru vindecarea lui.

În luna septembrie din ultimul an de liceu al lui Jackie, Matt a murit. Jackie a reacţionat cu furie şi necredinţă faţă de Dumnezeu pentru că nu-i răspundea la rugăciuni: „La început L-am blamat pe Dumnezeu. Mai târziu, m-am blamat pe mine crezând că nu m-am rugat suficient de mult sau că poate am uitat să mă rog într-o zi.” După ce a terminat liceul, Jackie s-a dus la o facultate creştină. Prin intermediul prietenilor, ea a început să se elibereze de durerea şi supărarea interioară, şi să nu mai mănânce afară, de una singură. „Odată ce am împărtăşit în cele din urmă suferinţa mea cu altcineva, a început vindecarea şi am experimentat din nou dragostea şi puterea lui Dumnezeu. (2 Tesaloniceni 2:16-17)

Matt ne-a zis tuturor că preţuieşte relaţia lui veşnică cu Dumnezeu mai mult decât orice viaţă temporară pe care ar fi avut-o pe pământ. Cu toţii ne-am rugat ca Matt să trăiască şi Dumnezeu ne-a răspuns cu un „DA!” minunat. (Ioan 11:25) În ultimul semestru din primul an de facultate, ea l-a întâlnit pe Michael. „La început am fost atrasă de dragostea mare a lui Mike pentru Dumnezeu. Ştiam că Dumnezeu Îşi îndeplineşte planul în vieţile noastre.” Astăzi, Michael Îl slujeşte pe Dumnezeu, învăţând şi împărtăşind dragostea lui Dumnezeu cu o mare pasiune. Iar atunci când Jackie cântă despre măreţia lui Dumnezeu, soţul ei devotat, Michael, o acompaniază pe o tobă conga. (Ieremia 29:11)

Rugăciunea neascultată – Răspunsuri neînţelese

Uneori Dumnezeu va răspunde cu „NU” la rugăciunile noastre disperate. Orice întârziere sau răspuns neaşteptat nu trebuie să ne descurajeze. Care este scopul adevărat al lui Dumnezeu când răspunde la rugăciunile noastre? (Ioan 14:13) Ce vrea să facă Dumnezeu în noi prin rugăciune? (Ioan 16:23-24) Dumnezeu doreşte ca noi să aducem înaintea Lui nevoile noastre, în timp ce El ne răspunde (cu „da” sau „nu”) potrivit caracterului şi voii Sale. Dumnezeu niciodată nu va răspunde rugăciunilor contrar voii Sale. În timp ce răspunsul „da” de obicei ne face fericiţi, Dumnezeu niciodată nu ne-a promis fericire. Fericirea este bazată pe împrejurări. Dumnezeu doreşte să avem bucurie veşnică – în special atunci când El ne răspunde: „Nu, aceasta va fi în timpul Meu, nu – în al tău. Nu, Eu voi arăta slava Mea.”

În Luca 22:41-44, înaintea evenimentelor care au dus la moartea Lui, Isus era în agonie. În rugăciunea fierbinte, cea mai mare dorinţă a Lui era să dea prioritate voii lui Dumnezeu, nu suferinţei şi durerii Lui. (Evrei 12:2) Când ne rugăm fără încetare (1 Tesaloniceni 5:16-18), Dumnezeu întotdeauna ne răspunde, şi fiecare răspuns aduce bucurie.

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

De ce trebuie să ne rugăm

De ce trebuie să ne rugăm – Cui ne rugăm?

Înainte de a putea răspunde la întrebarea: „De ce trebuie să ne rugăm?”, trebuie să ştim cui ne rugăm. Există un singur Creator suprem şi Dumnezeu suveran. Există o singură cale de a ajunge la El şi aceasta este Singurul Lui Fiu, Isus Hristos. Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, este singurul despre care putem fi siguri că aude şi răspunde rugăciunilor noastre. El este Dumnezeul dragostei, bunătăţii şi iertării uimitoare.

• Prin El toate lucrurile sunt posibile. Isus spune în Marcu 10:27: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu.”

• Daniel 9:18 ne spune: „Căci nu pentru neprihănirea noastră Îţi aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari.” (Îndurare înseamnă a arăta favoare, compasiune şi bunătate.)

• Dovada finală a dragostei este iertarea păcatelor pe care fiecare din noi le-a săvârşit. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:16-17)

Numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta şi numai El poate face acest lucru. Însă duşmanul Lui, Satan, a trimis mulţi dumnezei falşi pentru a înşela omenirea. Nu fi amăgit şi nici nu permite ca ceva sau cineva să fie mai important pentru tine decât Dumnezeul adevărat şi viu.

De ce trebuie să ne rugăm – Pentru ce ne rugăm?

Rugăciunea este cheia spre inima lui Dumnezeu. Rugăciunea este singura cale spre o relaţie reală şi personală cu Dumnezeu.

• Roagă-te recunoscând că El este Dumnezeu, şi acceptând iertarea Lui. (Romani 3:23-26)

• Roagă-te ca voia Lui să se facă în viaţa ta, ca Duhul Lui cel Sfânt să te conducă şi să fii umplut de toată plinătatea pe care o are Dumnezeu pentru noi.

• Roagă-te pentru înţelegere (spirituală) şi înţelepciune. (Proverbe 2:6-8, 3:5)

• Roagă-te cu mulţumire pentru toate felurile în care te binecuvântează. (Filipeni 4:6) Roagă-te când eşti bolnav, singur, când treci prin încercări sau mijloceşti pentru cineva. (Iacov 5:14-16, 2 Corinteni 12:9-10)

• Roagă-te pentru a te închina Lui. (Psalmul 95:6-7)

Nu există niciun lucru pentru care să nu ne putem ruga. Există foarte multe referinţe în Biblie despre rugăciune. Biblia ne spune „rugaţi-vă neîncetat” şi „mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”. Când alegem să avem o atitudine pozitivă, realizăm că am primit multe binecuvântări pentru care trebuie să-I aducem laudă lui Dumnezeu.

Putem avea intimitate cu Dumnezeu prin părtăşia cu El în rugăciune. Venim la El prin credinţă, ştiind că El ne aude şi ne răspunde la toate rugăciunile. (1 Ioan 5:14) Fii sigur că Dumnezeu ştie şi doreşte ceea ce este cel mai bine pentru noi; aşa că roagă-L ca voia Lui să se facă în tot ce-I cerem. Apoi, mulţumeşte-I pentru aceasta, chiar dacă încă nu ai primit ceea ce ai cerut.

De ce trebuie să ne rugăm – Cum ne rugăm?

Isus le-a dat ucenicilor lui ca model – ceea ce noi numim rugăciunea „Tatăl nostru”. (Matei 6)

Pe lângă aceasta, Evrei 4:14-16 ne spune că putem să ne rugăm cu încredere şi îndrăzneală: „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”

Mai presus de toate, roagă-te cu sinceritate, reverenţă şi smerenie înaintea Dumnezeului Atotputernic: „…Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.” (Iacov 5:16)

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Ce este păcatul – Definiţia păcatului

Ce este păcatul – Marea întrebare

Trăim într-o cultură în care conceptul despre păcat a devenit amestecat în discuţii legalistice asupra binelui şi a răului. Când majoritatea dintre noi ne întrebăm: „Ce este păcat?” ne gândim la încălcarea celor Zece Porunci. Chiar şi atunci, tindem să ne gândim la crimă şi adulter ca la păcate „majore” în comparaţie cu minciuna, înjurăturile şi idolatria.

Adevărul este că păcatul, aşa cum este definit în traducerile originale ale Bibliei, înseamnă „a greşi ţinta”. Ţintă în acest caz este standardul perfecţiunii stabilit de Dumnezeu şi dovedit de Isus. Văzut în lumina aceasta, este clar că noi toţi suntem păcătoşi.

Apostolul Pavel spune în Romani 3:23: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”

Ce este păcatul – O perspectivă biblică

Păcatul este menţionat de sute de ori în Biblie, începând cu păcatul „originar”, când Adam şi Eva au mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului. De multe ori se pare că păcatul este ca şi cum ai încălca orice poruncă a lui Dumnezeu, inclusiv Cele Zece Porunci.

Totuşi, Pavel are acest lucru în vedere în Romani 3:20, atunci când spune: „Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.”

Dumnezeu a vrut să ne recunoaştem păcatele. Chiar şi cei care nu au făcut crime şi nu au comis adulter se vor găsi vinovaţi înaintea lui Dumnezeu de minciună sau de închinare la idoli – cum ar fi bogăţia sau puterea.

În mod tragic, păcatul, oricât de mare sau mic ar fi, ne va depărta de Dumnezeu.

„Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă”, ne spune Isaia 59:1-2, „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedică să vă asculte.”

Trebuie să rezistăm ispitei de a acţiona şi a ne comporta ca şi cum am fi neprihăniţi; în special, trebuie să renunţăm a ne mai bizui pe faptele noastre bune.

„Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.” (1 Ioan 1:8-10)

Ce este păcatul – Chemare la pocăinţă

Vestea bună în toată această problemă este că odată ce recunoaştem că suntem păcătoşi, trebuie doar să ne pocăim şi să-L primim pe Isus pentru a fi iertaţi. Isus ne poate ierta, pentru că a murit şi a înviat a treia zi, biruitor asupra păcatului şi a morţii.

Apostolul Pavel se referă la acest proces de recunoaştere a păcatului şi a fi responsabil pentru el ca la „întristare”.

„Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire”, scrie Pavel în 2 Corinteni 7:10-11. „Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţa aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.”

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

Ce este rugăciunea – Vorbind cu Dumnezeu

Ce este rugăciunea? – Vorbind cu Dumnezeu

Ce este rugăciunea? Rugăciunea este linia noastră directă cu cerul. Rugăciunea este un proces de comunicare prin care vorbim cu Dumnezeu! El vrea să comunicăm, aşa cum are loc o discuţie între două persoane pe telefon. Telefoanele mobile şi alte aparate au devenit o necesitate pentru unii oameni din societatea de astăzi. Avem radiouri şi telefoane mobile şi computere vorbitoare! Acestea sunt mijloacele de comunicare care permit ca două sau multe persoane să interacţioneze, să discute şi să răspundă una alteia.

Multora rugăciunea li se pare complicată, însă ea este o simplă vorbire cu Dumnezeu. Mai jos sunt câteva puncte despre ceea ce este rugăciunea:

Ce este rugăciunea – Logistică

Mulţi oameni se întreabă ce este rugăciunea fiindcă vor să se roage, însă nu ştiu cum să o facă. Iată câteva sfaturi:

Ce ar trebui să spun? Rugăciunea este ca şi cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău! Este uşor să vorbeşti cu cineva despre care ştii că te iubeşte necondiţionat!

Roagă-L pe Isus să-ţi ierte păcatele şi să te facă un om nou în El! „Pocăiţi-vă, deci, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele…” (Faptele Apostolilor 3:19)

Spune-I Lui despre nevoile tale! „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngrijeşte de voi.” (1 Petru 5:7)

Mulţumeşte-I că a murit pe cruce la Golgota pentru tine! „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

Cum ar trebui să o spun? Aici ne referim la modul în care ne raportăm la Mântuitorul vieţii noastre.

Cu încredere şi credinţă că El va răspunde: „În El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere.” (Efeseni 3:12) „Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16)

Cu bucurie că El va răspunde. „Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.” (Fapte 2:28)

Cu aşteptare, ştiind că El va răspunde. „Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.” (Psalmul 5:3) „Strig către Tine, căci m-asculţi, Dumnezeule! Pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvântul meu!” (Psalmul 17:6)

Ce este rugăciunea? – Ce spune Biblia?

Rugaţi-vă unii pentru alţii. Isus ne-a dat un exemplu despre cum să ne rugăm. El S-a rugat pentru ucenicii Lui şi pentru fiecare generaţie care Îl va urma. Rugăciunea Lui a fost ca Dumnezeu să-i protejeze şi să-i întărească atâta timp cât vor fi în această lume. De asemenea, Isus S-a rugat pentru aceia care vor crede în El prin mesajul Evangheliei. (Ioan 17)

Rugaţi-vă cu credinţă. „Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.” (Evrei 11:6)

Rugaţi-vă cu închinare şi reverenţă. „Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este Sfânt!” (Psalmul 99:5) „Cred, Doamne, I-a zis el; şi I s-a închinat.” (Ioan 9:38)

Vei şti cu siguranţă că Dumnezeu te poate auzi când te rogi, aşa că deschide linia această de comunicare! Roagă-te, ştiind că indiferent cât de departe te găseşti, legătura ta cu El nu poate fi pierdută!

„Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere…” (Filipeni 1:9)

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

1 3 4 5 6 7 8