Archive for Mântuire

Rugăciunea mântuirii – Naşterea din nou în Hristos

Rugăciunea mântuirii – Este Hristos Piatra din capul unghiului?

Ce înseamnă aşa numită rugăciunea mântuirii? Ce trebuie să faci pentru a fi „mântuit”? Într-un moment sau altul cu toţii ne punem această întrebare.

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus că Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.” (Romani 10:9)

„Drept răspuns Isus i-a zis, ‘Adevărat, adevărat îţi spun, că dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’” (Ioan 3:3)

Rugăciunea mântuirii – Întoarcerea la adevărurile fundamentale

Rugăciunea mântuirii este pur şi simplu un drum spre naşterea din nou în Isus Hristos. Pentru a fi născut din nou trebuie să-L mărturiseşti pe Isus ca Domn şi să crezi că El există. Atunci când Îl rogi să vină în inima ta, de fapt Îi permiţi să fie Domnul vieţii tale. Din nefericire, Biserica a complicat astăzi mesajul mântuirii cu diferite straturi suplimentare de „material”.

Deci, hai să mergem înapoi la adevărurile fundamentale!

A. Mântuirea este „biletul de trecere” pentru a intra în cer atunci când vei părăsi lumea aceasta.

B. Mântuirea are loc atunci când o persoană ascultă mesajul mântuirii, îl crede, şi decide să-L primească pe Isus în inimă.

Rugăciunea mântuirii – Paşi simpli:

1. Recunoaşte în inima ta că Isus este Domn.

2. Mărturiseşte cu gura ta că Isus este Domn.

3. Crede că Isus a murit pentru păcatele tale şi că a înviat a treia zi.

4. Pocăieşte-te de păcatele tale şi botează-te în Numele lui Isus.

Rugăciunea mântuirii – Un simplu instrument de comunicare a credinţei noastre

Rugăciunea mântuirii nu este un ritual bazat pe cuvinte specifice. Nu este vorba de puterea rugăciunii în sine, ci de puterea pe care o are predarea reală a vieţii noastre lui Hristos ca Domn şi Mântuitor. Ceea ce urmează este o simplă linie de călăuzire pentru pasul nostru sincer de credinţă:

„Tată, recunosc că până acum nu mi-am trăit viaţa pentru Tine. Am trăit pentru mine şi am greşit. Am nevoie de Tine în viaţa mea; Te vreau în viaţa mea. Recunosc lucrarea desăvârşită a Fiului Tău Isus Hristos, prin faptul că Şi-a dat viaţa pentru mine pe cruce la Calvar, şi îmi doresc să primesc iertarea pe care ai făcut-o posibilă prin această jertfă. Vino acum în viaţa mea, Doamne. Fă-ţi locuinţa în inima mea şi fii regele meu, Domnul meu şi Mântuitorul meu. De astăzi înainte, eu nu voi mai fi controlat de păcat, sau de dorinţa de a-mi face mie pe plac, ci Te voi urma pe Tine în toate zilele vieţii mele. Aceste zile sunt în mâinile Tale. Te rog aceasta în Numele sfânt şi preţios al lui Isus. Amin.”

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Rugăciunea păcătosului – Întoarce-te de la păcat

Rugăciunea păcătosului? Ea nu este pentru mine – eu nu sunt păcătos!

„Păcătos” este un cuvânt care nu mai înseamnă nimic în zilele noastre – deşi ar trebui. Din nefericire, faptul că nu mai înseamnă nimic se datorează judecăţilor greşite. Confruntaţi cu greşelile noastre, noi ne grăbim să ne apărăm spunând nişte cuvinte asemănătoare: „Eu nu sunt păcătos! Eu nu obişnuiesc să păcătuiesc! Nu am omorât pe nimeni niciodată, nici n-am făcut ceva de genul acesta!” Problema este că noi nu ştim ce înseamnă de fapt cuvântul păcat. Credem că el se referă doar la vreo acţiune dispreţuitoare care creează repulsie în „oamenii bisericoşi”, doritori de a ne atârna în jurul gâtului cuvinte mari în stacojiu. Dar păcatul înseamnă pur şi simplu a greşi ţinta; a nu ajunge la ţel. Problema este că noi toţi suntem păcătoşi, pentru că nu este nimeni, cu excepţia lui Hristos, care să fi trăit o viaţă reuşind să împlinească cerinţele perfecţiunii lui Dumnezeu. Noi toţi merităm pedeapsa pentru păcat – aceea de a-ţi petrece veşnicia în iad.

Rugăciunea păcătosului – Ce spune Biblia despre păcat

Păcatul, potrivit Bibliei, este orice acţiune care încălcă legea dată de Dumnezeu în Cele Zece Porunci. Legea a fost dată de Dumnezeu pentru a ne arăta ce înseamnă să trăieşti o viaţă vrednică de dragostea lui Dumnezeu. Ea a mai fost dată pentru a ne arăta că niciunul din noi nu poate trăi o astfel de viaţă. Dumnezeu a ştiut acest lucru dinainte, şi pentru aceasta L-a trimis pe Fiul Său, să fie El acea viaţă perfectă pentru noi. Isus, Dumnezeu în trup omenesc, a lăsat de bună voie la o parte dumnezeirea Sa pentru a Se uni cu noi, pentru a ne arăta că ne înţelege şi a ne dă o cale prin care să fim împăcaţi cu Tatăl, din moment ce niciunul din noi nu poate păzi legea Lui. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

Unii spun că păcatul este două cuvinte (în engleză cuvântul pentru păcat este „sin”), „s” şi „n”, cu „I” (tradus în româneşte, „eu”) în mijloc. Ne ridicăm pe noi înşine, şi mai mult ca sigur trăim într-o vreme când este promovată această gândire. Păcatul ne ţine robi, însă vestea bună este că noi putem fi eliberaţi de el şi pedeapsa lui. „Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6:23)

Rugăciunea păcătosului – Fii un păcătos mântuit prin har!

Care este cheia rugăciunii păcătosului? Atâta timp cât suntem mulţumiţi cu viaţa trăită în păcat, Biblia ne spune că suntem despărţiţi de Dumnezeu. Această stare a noastră poate părea bună pentru o vreme, dar ulterior conduce la nenorocire şi apoi la despărţirea veşnică de Dumnezeu. „Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” (Proverbe 16:25) Vestea bună este că Dumnezeu a făcut o cale pentru noi prin care să ne împăcăm cu El, iar El a făcut acest lucru prin Fiul Său, Isus Hristos. (Romani 5:6-15)

Cum eşti tu? Eşti mulţumit să trăieşti pentru tine, să obţii cele mai multe lucruri, şi oricum, să mori? Sau vrei o viaţă cu scop şi speranţă? Dumnezeu, Cel care te-a creat, are un scop pentru viaţa ta şi vrea să-ţi dea un nou început. Dacă eşti gata să accepţi nevoia ta de a porni de la zero, Dumnezeul celei de a doua şanse aşteaptă să-ţi dea aceasta. Tot ce trebuie să faci este să începi cu rugăciunea păcătosului.

Rugăciunea păcătosului – Recunoaşterea nevoii

„Rugăciunea păcătosului” este un termen care descrie cuvintele spuse de cineva atunci când acesta îşi recunoaşte păcatul şi nevoia de o relaţie cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Ea arată în felul următor:

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Siguranţa mântuirii – Sigur de veşnicie

Siguranţa mântuirii: oare este ea posibilă?

Siguranţa mântuirii este posibilă. Vezi 1 Ioan 5:11-13: „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” Dumnezeu vrea să ştim că avem viaţa veşnică. Aceste versete ne arată într-un mod cât se poate de clar că cei care au crezut în Isus Hristos şi L-au acceptat ca Mântuitorul lor personal, au viaţa veşnică. Viaţa veşnică este chiar aşa – veşnică. Romani 8:38-39 spune: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Nimic nu poate despărţi un copil al lui Dumnezeu de Tatăl lui.

Siguranţa mântuirii: De ce mă îndoiesc de ea?

Mulţi creştini pun la îndoială siguranţa mântuirii. Poate trec printr-o perioadă de instabilitate emoţională. Poate au permis îndoielii să se strecoare în inima lor sau sunt conduşi de sentimente. Poate trec printr-o perioadă de uscăciune spirituală şi nu experimentează bucurie în umblarea lor spirituală. Trăirea în păcat poate de asemenea să fie cauza, iar Satan încearcă să-i amăgească făcandu-I să gândească, că nu sunt suficient de buni pentru a primi iertarea lui Dumnezeu şi răsplata veşnică.

Fii sigur că mulţi se confruntă din când în când cu unul sau toate aceste lucruri. Tine minte următoarele sugestii care îţi pot fi de ajutor:

• Roagă-l pe Domnul să-ţi descopere păcatul nemărturisit. Apoi pocăieşte-te de acel păcat.

• Citeşte zilnic Biblia. Studiază versetele specifice despre mântuire.

• Roagă-te într-un mod regulat. Vorbeşte cu Domnul şi roagă-L să te ajute.

• Încrede-te în Domnul. Nu uita că El te iubeşte mult.

• Alungă îndoială.

• Lăudă-L pe Dumnezeu şi mulţumeşte-I. Nu lăsa sentimentele să-ţi fure bucuria.

Siguranţa mântuirii: Înţelegerea suportului biblic

Isus ne spune personal că ne dă viaţa veşnică şi nimic nu ne-o poate lua: „Oile mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl una suntem.” (Ioan 10:27-30)

Mântuirea este un dar al harului. Efeseni 2:8 spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.”

Romani 10:13 De asemenea, să fim siguri că ştim aceasta: „Fiindcă oricine va chema Numele lui Dumnezeu, va fi mântuit.”

Faptul că ştim acest lucru ne dă nădejde. Putem şti că Isus Hristos ne va declara ai Lui pentru totdeauna. „Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17)

Dacă te confrunţi cu îndoieli, roagă-te cu o rugăciune asemănătoare: „Dumnezeule, nu sunt sigur dacă sunt copilul Tău. Cred că ai trimis pe Fiul Tău Isus în lume să moară pentru păcatele mele. Cred că El a înviat din morţi şi îmi oferă viaţa veşnică. Îl primesc ca Mântuitor al meu. Îţi mulţumesc că mă ierţi şi îmi dăruieşti viaţa cu Tine pentru veşnicie. Ajută-mă să cred că ai răspuns la rugăciunea mea. În Numele lui Isus, Amin.”

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Este siguranţa mântuirii biblică?

Întrebare: Este siguranţa mântuirii biblică?

Răspuns: Când oamenii vin să Îl cunoască şi să Îl accepte pe Hristos ca Mântuitor personal, ei intră într-o relaţie cu Dumnezeu care le garantează mântuirea lor pentru veşnicie. Iuda 24 declară: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale.” Puterea lui Dumnezeu este în măsură să îl ferească pe credincios de cădere. El este Cel de care depinde, şi nu noi, ca să ne prezinte înaintea glorioasei Sale prezenţe. Siguranţa mântuirii noastre este rezultatul faptului că Dumnezeu ne ţine, şi nu al faptului că noi ne-am păstra propria mântuire.

Domnul Iisus Hristos a proclamat: „Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu” (Ioan 10:28-29). Atât Iisus cât şi Tatăl ne-au prins strâns în mâinile lor. Cine ar putea să ne separe din mâna Tatălui şi a Fiului?

Efeseni 4:30 ne spune că credincioşii sunt „pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”. Dacă credincioşii nu ar avea siguranţa mântuirii, pecetluirea nu ar putea fi păstrată pentru ziua răscumpărării, ci numai până la ziua păcatului, a apostaziei şi a absenţei credinţei. Ioan 3:15-16 arată că oricine crede în Iisus Hristos va „avea viaţa veşnică”. Dacă unei persoane i s-a promis viaţa veşnică, însă după aceea i se ia înapoi, înseamnă că încă de la început nu era vorba despre ceva „veşnic”. Dacă siguranţa mântuirii pentru veşnicie nu este adevărată, promisiunile din Biblie în ce priveşte viaţa veşnică ar fi eronate.

Cel mai puternic argument în ceea ce priveşte siguranţa mântuirii se găseşte în Romani 8:38-39: „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” Siguranţa mântuirii pentru eternitate este bazată pe dragostea lui Dumnezeu pentru aceia pe care El i-a răscumpărat. Siguranţa mântuirii noastre este plătită de Hristos, promisă de Tatăl şi pecetluită de Duhul Sfânt.

[Copyright © Got Questions Ministries. Sursa: www.gotquestions.org]

Să devii creştin

Să devii astăzi creştin!

Cum pot deveni creştin? După ce ţi-ai pus toate întrebările, ai cântărit toate evidenţele şi ai analizat toate argumentele, în cele din urmă te vei confrunta cu întrebarea fundamentală pe care a pus-o Domnul Isus ucenicilor Săi în Matei 16:15:

„Dar voi cine ziceţi că sunt?”

Simon Petru I-a răspuns:

„Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.”

Care este răspunsul tău?

Dacă ai ajuns la aceeaşi concluzie ca Simon Petru, atunci mai ai câţiva paşi până la a avea o relaţie personală cu Dumnezeul nostru iubitor. Aceasta este speranţa noastră sinceră şi rugăciunea ca fiecare să ajungă la această concluzie, fiindcă ştim că adevărată fericire, bucurie şi pace vin doar atunci când recunoaştem scopul existenţei noastre şi predăm voinţa noastră Creatorului nostru. Aşa cum vei vedea, creştinismul nu este bazat pe vreo clădire religioasă, formulă sau ritual, ci înseamnă pur şi simplu să crezi cu adevărat în inima ta.

Să devii creştin: Paşi prin Evanghelie

În primul rând, poţi fi sigur că Dumnezeu te iubeşte necondiţionat şi doreşte să ai o relaţie personală cu El.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)

În al doilea rând, trebuie să recunoşti înaintea lui Dumnezeu că natura ta e păcătoasă, pentru că aceasta este ceea ce ne separă pe noi toţi de El.

„Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Romani 3:23)

În al treilea rând, trebuie să te opreşti de la a mai încerca să placi lui Dumnezeu prin efortul tău, şi să înţelegi că mântuirea prin sângele lui Isus Hristos este un dar pe care niciunul din noi nu îl merită.

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)

În ultimul rând, trebuie doar să păşeşti înainte şi să accepţi din inima darul lui Dumnezeu – Fiul Său, Isus Hristos.

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12)

Prin urmare, acum ştii deja paşii esenţiali pentru a deveni creştin. În consecinţă, dacă doreşti darul lui Dumnezeu, viaţa veşnică şi părtăşia cu El, eşti cât se poate de aproape de actul sincer de credinţă.

Isus spune:

„Isus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

Isus mai spune:

„Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsă 3:20)

A-L primi pe Isus, înseamnă să-L rogi să vină în viaţa ta, să-ţi ierte toate păcatele şi să devină Domnul şi Mântuitorul tău. Aceasta nu este doar o acţiune intelectuală, ci mai degrabă un act de credinţă sinceră şi de bună voie.

Dacă vrei să-L primeşti pe Isus acum şi să accepţi mântuirea – darul Lui, trebuie doar să crezi în Isus Hristos, să te pocăieşti de păcatele tale şi să te întorci cu toată viaţa ta la El. Aceasta nu este un ritual bazat pe nişte cuvinte specifice, ci mai degrabă un îndrumător de rugăciune pentru pasul tău sincer de credinţă.

„Tată, ştiu că Ţi-am încălcat poruncile şi păcatele mele m-au despărţit de Tine. Îmi pare foarte rău şi acum vreau să mă întorc la Tine de la viaţa mea trecută şi păcătoasă. Te rog să mă ierţi, şi să mă ajuţi să nu mai păcătuiesc. Cred că Fiul Tău, Isus Hristos, a murit pentru mine, a înviat din morţi, este viu şi aude rugăciunea mea. Îl invit pe Isus să devină Domnul vieţii mele, să mă conducă şi să domnească în inima mea de astăzi înainte. Te rog să trimiţi Duhul Sfânt să mă ajute să Te ascult şi să fac voia Ta tot restul vieţii mele. În Numele lui Isus Te rog, Amin.”

„Pocăiţi-vă, le-a zis Petru, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2:38)

Dacă ai decis astăzi să-L primeşti pe Isus, bine ai venit în familia lui Dumnezeu. Acum, ca să creşti în asemănare cu El, Biblia ne îndeamnă să perseverăm în angajamentul nostru.

• Botează-te, după cum a poruncit Hristos.

• Spune altora despre credinţa ta în Hristos.

• Petrece timp zilnic cu Dumnezeu. Nu trebuie să fie neapărat o perioadă lungă de timp. Doar dezvoltă-ţi obiceiul de a te ruga Lui şi a citi Cuvântul Său. Roagă-L pe Dumnezeu să facă să crească credinţa ta şi înţelegerea Bibliei.

• Caută să ai părtăşie cu alţi creştini. Dezvoltă un grup de prieteni creştini care să răspundă la întrebările tale şi să te susţină.

• Caută o biserică locală unde te poţi închina lui Dumnezeu.

[Copyright © AllAboutGOD.com. Sursa: www.allaboutgod.com]

Există oare iad? – Realitate sau ficţiune?

Există oare iad? – Ce spune Vechiul Testament?

Există iad? O viziune biblică corectă despre lume include credinţa într-un iad real, veşnic şi fizic. Ce crezi tu despre iad?

Este foarte interesant să descoperi că în Biblie sunt mai multe versete care vorbesc despre iad, decât despre cer. În Vechiul Testament sunt câteva versete despre iad: Daniel 12:2 proclamă: „Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.” Iadul este descris aici ca fiind veşnic. Isaia 66:24 declară: „Şi când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.” În acest verset iadul este descris ca un loc unde focul nu se va stinge. Deuteronom 32:22 prezintă imaginea iadului ca un loc unde Dumnezeu Îşi varsă mânia: „Căci focul mâniei Mele s-a aprins, şi va arde până în fundul Locuinţei morţilor, va nimici pământul şi roadele lui, va arde temeliile munţilor.” Psalmul 55:15 ilustrează iadul ca locul celor răi: „Să vină moartea peste ei, şi să se pogoare de vii în locuinţa morţilor! Căci răutatea este în locuinţa lor, în inima lor.”

Există oare iad? – Ce spune Noul Testament?

Există iad? Dacă învăţătura clară a Vechiului Testament nu este suficientă, Noul Testament are de asemenea multe de spus. 2 Tesaloniceni 1:9 ne vorbeşte astfel: „Ei vor avea că pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui.” Apocalipsa 14:10-11, vorbind despre Antihrist, ne învaţă: „Va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei !” Iadul este iazul cu foc, aşa cum este descris în Apocalipsa 20:14-15: „Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”

Există oare iad? – Ce spune Isus?

Unii dintre cei care susţin că iadul nu există spun aceasta pe baza faptului că Isus a învăţat despre dragoste, pace şi iertare – El nu a învăţat despre un loc cu foc veşnic de pedeapsă pentru cei necredincioşi. Totuşi, exact opusul este adevărat. Isus a învăţat mai multe despre iad decât oricine în Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a descris iadul ca un foc care nu se stinge (Matei 3:12), un loc de foc veşnic (Matei 25:41), pedeapsă veşnică (Matei 25:46), ca un loc de chinuri, flăcări şi agonie (Luca 16:23-24). Isus a învăţat în mod specific despre iad de multe ori în lucrarea Sa. (Matei 5:22, 29-30, 10:28, 18:9, 23:15, 33; Marcu 9:43-47; Luca 12:6; 16:23)

Există oare iad? – Cum poate fi dreaptă eternitatea în iad?

Dacă iadul există, cum poate fi el drept? De ce un Dumnezeu iubitor l-ar pedepsi pe om o veşnicie, când păcatele lui au loc doar 70-80 de ani? Răspunsul este că toate păcatele, până la urmă, sunt împotriva lui Dumnezeu, care este infinit. (Psalmul 51:4) Astfel, din moment ce Dumnezeu este o Fiinţă infinită şi veşnică, toate păcatele merită o pedeapsă infinită.

Da, Dumnezeu ne iubeşte (Ioan 3:16) şi vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi (2 Petru 3:9). Totuşi, Dumnezeu este şi drept şi neprihănit – El nu va lăsa păcatul să fie nepedepsit. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu L-a trimis pe Isus să plătească preţul pentru păcatele noastre. Moartea lui Isus Hristos a fost o moarte infinită, plătind pentru datoria păcatelor noastre – astfel încât să nu plătim noi în iad pentru veşnicie (2 Corinteni 5:11). Tot ce avem de făcut este să ne punem credinţa în El şi vom fi iertaţi, având promisiunea unui loc veşnic în cer. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât ne-a adus mântuirea. Dacă refuzăm darul vieţii veşnice prin Isus Hristos, vom suporta consecinţele veşnice ale acestei decizii – o veşnicie în iadul de foc.

Dacă astăzi ai muri, eşti sigur 100% că vei merge în cer? Fii sigur astăzi!

[Copyright © AllAboutWorldview.org. Sursa: www.allaboutworldview.org]

1 2 3 4 5 6 8