Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze?

Prin ce au dreptul demonii să ne afecteze? Răspunde Bogdan Graur

Ceea ce în mod sigur dă prilej Diavolului să ne atace sunt păcatele: atât cele personale, cât şi ale altora care au legătură cu viaţa noastră. Sunt şi cazuri, mai de excepţie, în care atacurile pot fi o testare a tăriei credinţei noastre în principiile lui Dumnezeu.

Prin păcatele pe care le săvârşim noi sau cei din neamul nostru, noi intrăm în, să zicem, „ringul de box” al păcatului, pe teritoriul în care Satan are dreptul să ne atace, pentru că am ieşit din perimetrul protecţiei lui Dumnezeu.

La fel cum un boxer nu are voie să se bată pe stradă, ci doar în ringul de box (adică într-un perimetru definit ca autorizat pentru desfăşurarea luptei), tot aşa şi Satan are un perimetru definit al autorităţii lui, cel al păcatului. De aceea Domnul ne dă porunca de a nu păcătui, de a nu da prilej Diavolului, pentru că ne iubeşte şi doreşte să ne protejeze de luptele la care suntem provocaţi (ispitiţi) de Cel Rău.

Putem defini 2 domenii mari ale unui aşa-numit „Iceberg al păcatelor” (vezi planşa): domeniul păcatelor personale (pe care omul le poate vedea mai bine, aparţinând vieţii sale), iar celălalt, domeniul păcatelor altora (care, fiind legate într-un fel sau altul de viaţa personală, ne afectează).

Dintr-o altă perspectivă, am definit 5 feluri de păcate care dau dreptul demonilor să ne afecteze: 3 tipuri de păcate personale: la nivelul gândului, la nivelul vorbelor şi al faptelor, iar apoi 2 tipuri de păcate ale altora: generaţionale şi abuzurile altora în viaţa noastră.

Câteva exemple biblice în care vedem în mod evident legătura dintre păcat şi efectul său:

  1. Cu privire la păcatele personale

– în Matei 5:22: „Dar Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.”

– în Ioan 5, un om bolnav de 38 de ani, zăcea la scăldătoarea de la Betezda. Isus l-a vindecat, apoi în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

– în Luca la cap. 5 ni se relatează despre paraliticul coborât prin acoperişul casei. Isus îi zice: „Păcatele îţi sunt iertate”, iar apoi: „scoală-te, ridică-ţi patul, şi du-te acasă”, ca mărturie a faptului că aceasta este ordinea normală de rezolvare a problemelor: iertarea păcatelor şi apoi vindecarea.

  1. Cu privire la păcatele generaționale

– în Exod 20:4-6 se spune în şirul celor 10 porunci: „Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, Sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.”

– în Ioan 9:2, ucenicii L-au întrebat, fără să fie corectaţi de Domnul cu privire la logica întrebării: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” chiar dacă în acel caz nu era aşa, întrebarea rămâne legitimă şi atestă existenţa unei cauze a bolii, datorate păcatului.

Recapitulare

Să nu uităm deci că, potrivit legii spirituale a „semănatului şi recoltatului”, toate tipurile de păcate dau efecte (mai mari sau mai mici) în viaţa noastră.

Ceea ce în mod sigur dă prilej Diavolului să ne atace sunt păcatele: atât cele personale, cât şi ale altora, care au legătură cu viaţa noastră.

Cauza pentru care Satan poate să facă să se întâmple lucruri rele sunt drepturile pe care i le dăm, noi oamenii, prin păcate; atunci el poate să fure, să înjunghie şi să omoare.

Vestea cea bună însă este că există harul Domnului Isus, un har restaurator, reparator, atunci când apelăm la El cu o pocăinţă specifică. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1:9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *