Sirenele sunt reale sau sunt doar înșelătorii sau un fel de creaturi demonice?

Sirenă, pictură din peșteră antică

Sirenă, pictură din peșteră antică

Multe basme pentru copii și din folclorul multor culturi din toată lumea menționează aceeași creatură legendară, despre care se credea cândva că există împreună cu noi, dar existența ei este de mult în dispută, deși există un documentar despre descoperirea unui trup al unei presupuse sirene adevărate, găsit de o echipă numită NOAA, în 1997. Numai că eu am fost întodeauna sceptic că această creatură legendară din basme este reală.

Deși unii ar putea situa sirena în epoca dinaintea potopului, ceea ce ar putea fi posibil, epoca din Geneza 6:

Răutatea în lume

„Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: «Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.» Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis: «Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.» Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului.”

Deși în Geneza 6 se înțelege bine mânia lui Dumnezeu din cauza răutății oamenilor de pe pământ în timpul zilelor dinaintea potopului, „fiii lui Dumnezeu” este posibil să se refere la îngerii căzuți care s-au încrucișat prin căsătorie cu fiicele oamenilor, în zilele dinaintea potopului, ceea ce s-ar putea să descrie cum arăta lumea înainte de potop.

Prin urmare, sirenele nu sunt menționate în Biblie, dar deși dinozaurii nu sunt menționați în Biblie, căci cuvântul „dinozaur” pur și simplu nu exista când a apărut prima versiune a Bibliei King James, tipărită la Londra în 1611, totuși dinozaurii erau cunoscuți ca dragoni. Ceea ce înseamnă că dragonii menționați în culturile antice este posibil să fi existat înainte de a fi dispărut de pe fața pământului, nu cum pretind evoluționiștii că dinozaurii au dispărut de pe fața pământului acum șaizeci și cinci de milioane de ani.

Este dificil de dovedit că o anumită creatură criptică [secretă, obscură, greu de descifrat, n. trad.] există sau nu, din cauza lipsei dovezilor și documentelor despre existența sa pe fața pământului, în ciuda afirmațiilor criptologilor.

Zeița Atargatis, arătată ca un pește cu cap omenesc, pe o monedă antică a lui Demetrius III Eucaerus

Zeița Atargatis, arătată ca un pește cu cap omenesc, pe o monedă antică a lui Demetrius III Eucaerus

Mulți cred chiar că sirenele sunt creația Diavolului, ceea ce ar putea fi destul de posibil, datorită versetului din Geneza 6 cum că Dumnezeu era mulțumit de Noe, un posibil motiv fiind că Noe și soția lui, fiii săi și soțiile fiilor săi erau singurii puri în ochii lui Dumnezeu, care încântau ochii lui Dumnezeu, ceea ce a făcut ca Dumnezeu să-i cruțe pe Noe și familia lui de la distrugerea omenirii în peioada potopului.

În sfârșit, verificarea existenței sirenelor este o chestiune controversată. Chiar dacă sirenele există cu adevărat și fac parte din creația lui Dumnezeu, este posibil ca ele să aibă propriul lor Mesia care va mântui sirenele, dar până acum, in istoria teologiei nu există nimic despre așa ceva și, în opinia mea, sirenele nu există deloc – ele sunt doar creaturi legendare, numai pentru basmele din cărțile cu povești pentru copii. Și chiar dacă au existat înainte, este posibil să fi fost omorâte în marele potop și nu au mai fost găsite niciodată, din cauza mâniei lui Dumnezeu împotriva pământului de când Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, mâncând fructul pomului cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu de la început îngăduindu-le să mănânce roadele pomilor din Grădina Edenului, cu excepția faptului că le era interzis să mănânce fructul pomului cunoștinței binelui și răului.

[Are mermaids real, or just fake or sort of demonic creatures? Copyright © Lights of Faith & Glory. Pentru articolul în engleză, clic pe www.fundamentallyfaith.wordpress.com.]

Observație

Dacă sirenele ar fi existat înainte de potop, de ce ar fi murit la potop? În Geneza 7:21-23, Biblia spune: „Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit. Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie.” Nu se menționează nimic despre făpturile care erau în ape, nici că ar fi fost nimicite.

Picturi rupestre antice, înfățișând sirene în peșterile din Lascaux, Franța și Karoo, Africa de Sud

Picturi rupestre antice, înfățișând sirene în peșterile din Lascaux, Franța și Karoo, Africa de Sud

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *